ösym sözleşmeli personel alımı

Ölçme, seçme ve yerleştirme merkezi başkanlığı sözleşmeli yerli uzman personel giriş sınavı duyurusu. T.C. ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ YERLİ UZMAN PERSONEL GİRİŞ SINAVI DUYURUSU (2018-4) Başkanlığımızda istihdam edilmek üzere, 17/2/2011 tarihli ve 6114 sayılı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 6 ncı...
14.04.2018
0
490