Resim Bölümü

Üniversitemizin aşağıda belirlenen birimlerine, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, 2547 sayılı Kanunun 31, 50/d, Ek:38. maddeleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesine göre öğretim elemanı alımı yapılacaktır. Duyurulur. GENEL ŞARTLAR 1-657 sayılı Kanunun...
29.12.2022
0
85