Siyasal Bilgiler Fakültesi

Ceza Muhakemesi Kanununda (CMK) yapılan değişiklikle uzlaştırma kapsamına giren suçların kapsamı genişletildi. Hırsızlık, dolandırıcılık ve tehdit gibi suçlarda artık uzlaştırma kapsamında değerlendirilecek. Bu değişiklikle birlikte yılda yaklaşık 600 bin dosya, mahkemeye çıkmadan uzlaştırmacılar tarafından çözülecek.
21.11.2017
0
9.623