sözleşmeli teknisyen

Genel Müdürlüğümüz merkez teşkilatı (ANKARA) birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin B fıkrasına göre istihdam edilmek üzere, 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına Ek’li “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” ın ek 2. maddesinin (b) fıkrasına göre aşağıda belirtilen unvanda 2022 yılı KPSS (B) grubu puan sıralaması...
13.03.2023
0
24