türk adı

♦ Türk adı Uygur metinlerinde “güç, kuvvet”, Kaşgarlı Mahmut’un “Divan-ı Lügati’t-Türk” adlı eserinde “ol­gunluk çağı”, eski Çin kaynaklarında ise “miğfer” anlamında kullanılmıştır. Ziya Gökalp Türk adının “türeli (töreli), kanun ni­zam sahibi” anlamına geldiğini belirtmiştir. G. Doerfer (Dorfer) ise Türk adının “devlete bağlı halk” anlamında olduğunu söylemiştir. Türk adı günümüzdeki şekliyle...
13.10.2017
0
17.731