türk adının anlamı

Türk adı Uygur metinlerinde “güç, kuvvet”, Kaşgarlı Mahmut’un “Divan-ı Lügati’t-Türk” adlı eserinde “olgunluk çağı”, eski Çin kaynaklarında “miğfer” anlamında kullanılmıştır. Ziya Gökalp ise Türk adının “türeli (töreli), kanun nizam sahibi” anlamına geldiğini belirtmiştir.   Türk Adının Anlamı Tarihte “Türk” adına birçok manalar verilmiştir. Bu tür manalandırmalar Gök Türk dönemine kadar...
22.02.2021
0
944
♦ Türk adı Uygur metinlerinde “güç, kuvvet”, Kaşgarlı Mahmut’un “Divan-ı Lügati’t-Türk” adlı eserinde “ol­gunluk çağı”, eski Çin kaynaklarında ise “miğfer” anlamında kullanılmıştır. Ziya Gökalp Türk adının “türeli (töreli), kanun ni­zam sahibi” anlamına geldiğini belirtmiştir. G. Doerfer (Dorfer) ise Türk adının “devlete bağlı halk” anlamında olduğunu söylemiştir. Türk adı günümüzdeki şekliyle...
13.10.2017
0
17.731