Türk Dili ve Edebiyatı

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine; Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar  Hakkında  Yönetmelik,  öğretim  görevlisi  kadrosuna  başvuranlar  2547  sayılı  Yükseköğretim  Kanunu’nun  31.  Maddesi,  araştırma  görevlisi  kadrosuna  başvuranlar  2547  sayılı kanunun 50/d maddesi kapsamında ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun...
15.01.2023
0
91
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Kanun’un Ek Madde 38 uyarınca 50/d maddesi ile 31. maddesi kapsamında “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi alınacaktır. No. Fakülte/ Yüksekokul Bölüm Anabilim...
27.12.2022
0
139