türkçe ve sosyal bilimler eğitimi

Üniversitemize,  2547  sayılı  Kanun  ve  “Öğretim  Üyesi  Dışındaki  Öğretim  Elemanı  Kadrolarına  Yapılacak  Atamalarda  Uygulanacak  Merkezi  Sınav  ile  Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre öğretim elemanı alınacaktır. GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR: -657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak, -ALES’ten en az 70, Yükseköğretim...
30.12.2022
0
55
  Üniversitemizin aşağıda yazılı birimlerine 657 sayılı Kanun, 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in ilgili hükümleri gereğince öğretim elemanı alınacaktır. Müracaat Takvimi   Müracaat Tarihi 13.12.2022 Son Müracaat Tarihi 27.12.2022 Sınav Takvimi Ön Değerlendirme...
13.12.2022
0
141