plastik rekonstrüktif ve estetik cerrahisi

Üniversitemizin aşağıda isimleri yazılı birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” nin ilgili maddeleri ve “İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterleri” uyarınca; Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi alınacaktır. Başvuruda bulunacak adayların; a)  Aşağıda belirtilen Başvuru Evrakı...
12.12.2022
0
134