sosyoloji

Üniversitemiz çeşitli bölümlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyeleri (profesör, doçent, doktor öğretim üyesi) ve 09.11.2018 Tarihli 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar...
29.03.2023
0
17
Yükseköğretim Kurulu’na başvurusu yapılan üniversitemizin bölüm ve programları için 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili maddelerine ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı...
13.03.2023
0
22
Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 31.Maddesi ile 09 Kasım 2018 tarihli, 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ”in ilgili maddeleri uyarınca unvanı ve nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim Elemanları alınacaktır.   Fakülte/ Yüksekokul Bölüm/Program/ Anabilim...
24.01.2023
0
351
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine; Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar  Hakkında  Yönetmelik,  öğretim  görevlisi  kadrosuna  başvuranlar  2547  sayılı  Yükseköğretim  Kanunu’nun  31.  Maddesi,  araştırma  görevlisi  kadrosuna  başvuranlar  2547  sayılı kanunun 50/d maddesi kapsamında ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun...
15.01.2023
0
91
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlayanlardan Öğretim Elemanı alınacaktır. Gerekli görülmesi halinde Rektörlükçe ilanın her aşaması iptal edilebilir....
30.12.2022
0
149
2547  sayılı  Kanun’un  ilgili  maddeleri ve  “”Öğretim Üyesi  Dışındaki Öğretim  Elemanı Kadrolarına  Yapılacak  Atamalarda  Uygulanacak  Merkezi  Sınav ile  Giriş  Sınavlarına  İlişkin  Usul  ve  Esaslar  Hakkında  Yönetmelik””  gereğince  öngörülen  koşulları sağlamış  olmak  şartı  ile  Öğretim  Görevlisi ve  Araştırma  Görevlisi kadrolarına personel alınacaktır. İSTENİLEN BELGELER” 1- Öğretim Elemanı Başvuru Dilekçe Örneği (http://www.personel.mu.edu.tr)...
29.12.2022
0
69
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ile Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesi hükümleri uyarınca, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlamış olmak koşuluyla öğretim üyesi alınacaktır. Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren on beş (15) gündür....
13.12.2022
0
115