Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alıyor

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alıyor
Yayınlama: 13.12.2022
115
A+
A-

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ile Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesi hükümleri uyarınca, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlamış olmak koşuluyla öğretim üyesi alınacaktır.

Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren on beş (15) gündür. Başvurular şahsen veya posta ile (Dr. Öğr. Üyesi kadroları için ilgili birime Profesör ve Doçent kadroları için ise Personel Daire Başkanlığına) yapılacak olup, süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik belge ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar başvuru yapılacak birime ulaşması gerekmektedir. Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir. Yurt dışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.
e-Devlet üzerinden alınan kare kodlu belgeler başvurularda kabul edilecektir. İdare uygun gördüğü takdirde ilanın her aşamasını değiştirebilir veya iptal edebilir.

Not: 2547 sayılı Kanun’un ek 38. maddesi uyarınca belirlenen %30 kota kapsamında başvuru yapılabilecek doktor öğretim üyesi kadrosu bulunmamaktadır.

Başvuru Başlangıç Tarihi : 13/12/2022
Son Başvuru Tarihi : 27/12/2022

Başvuru Belgeleri
1- Başvuru dilekçesi (Profesör kadrosuna başvuracak adayların dilekçesinde başlıca araştırma eserini de belirtmesi gerekmektedir.)
2- Nüfus cüzdanı fotokopisi
3- 1 (bir) adet fotoğraf
4- Öğrenim belgeleri (lisans, yüksek lisans, doktora ve doçentlik belgesi)
5- Özgeçmiş ve eserler listesi
6- Yabancı dil belgesi
7- Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesine göre hazırlanmış puan tablosu
8- Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 (bir) adet dosya ve bu dosyadaki belgeleri içeren PDF formatında hazırlanmış olan Profesör kadroları
için 6 (altı) Doçent ve Dr. Öğr. Üyesi kadroları için ise 4 (dört) adet CD veya taşınabilir bellek

İLAN NOBİRİMİBÖLÜMABD/PRUNVANIDER.AD.AÇIKLAMA
ÖÜ/2022-143Fen-Edebiyat FakültesiSosyolojiGenel Sosyoloji ve MetodolojiProfesör11Doçentliğini Felsefe Grubu Eğitimi alanında almış olmak. 20. yüzyılda yazılan başlıca öykü ve romanların felsefi ve sosyolojik analizleri üzerine çalışmaları olmak.
ÖÜ/2022-144Fen-Edebiyat FakültesiTarihYakınçağ TarihiProfesör11Doçentliğini Tarih alanında almış olmak. 19. yüzyıl denizcilik tarihi üzerine çalışmaları olmak.
ÖÜ/2022-145Fen-Edebiyat FakültesiKimyaFizikokimyaProfesör11Doçentliğini Kimya alanında almış olmak. Polimerlerde serbest hacim, mekanik davranış, mikrokürecik hazırlanması ve yan zincir sıvı kristal polimerlerin aşı kopolimerleri üzerine çalışması olmak.
ÖÜ/2022-146Fen-Edebiyat FakültesiKimyaBiyokimyaDoçent11Doçentliğini Moleküler Biyoloji ve Genetik alanında almış olmak. Maya, bitki, bakteri ve alg türlerinde moleküler biyoloji, biyoinformatik ve tarımsal biyoteknoloji üzerine çalışmaları olmak.
ÖÜ/2022-147Eğitim FakültesiEğitim BilimleriEğitimde Ölçme ve DeğerlendirmeProfesör11Doçentliğini Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme alanında almış olmak. Test eşitleme ve karınca koloni optimizasyonu üzerine çalışmaları olmak.
ÖÜ/2022-148Eğitim FakültesiMatematik ve Fen Bilimleri EğitimiMatematik EğitimiProfesör11Doçentliğini İlköğretim Matematik Eğitimi bilim alanında almış olmak. Matematik Eğitiminde matematiksel modelleme, dinamik yazılımlar, öğretim inanç sistemleri üzerine çalışmaları olmak.
ÖÜ/2022-149Eğitim FakültesiMatematik ve Fen Bilimleri EğitimiFen Bilgisi EğitimiProfesör11Doçentliğini Fen Bilgisi Eğitimi alanında almış olmak. Alanında argümantasyon, pedagojik alan bilgisi, epistemolojik inançlar ve dijital okuryazarlık üzerine çalışmaları olmak.
ÖÜ/2022-150Eğitim FakültesiTürkçe ve Sosyal Bilimler EğitimiTürkçe EğitimiDoçent11Doçentliğini Türkçe Eğitimi bilim alanında almış olmak. Türkiye Türkçesi, dil bilgisi öğretimi ve yabancılara Türkçe öğretimi üzerine çalışmaları olmak.
ÖÜ/2022-151Eğitim FakültesiTemel EğitimOkul Öncesi EğitimiDoçent11Doçentliğini Fen Bilgisi Eğitimi alanında almış olmak. Okul öncesi dönemde algoritma eğitimi, problem çözme becerisi ve erken çocukluk döneminde dijital hikaye oluşturma üzerine çalışmaları olmak.
ÖÜ/2022-152Eğitim FakültesiTemel EğitimSınıf EğitimiDr. Öğr. Üyesi11Sınıf öğretmeni yetiştirme programı ve ilkokul öğretim programları ile İlkokul fen eğitimi, çizgi filmlerde fen- mühendislik girişimcilik uygulamaları üzerine çalışmaları olmak.
ÖÜ/2022-153Eğitim FakültesiMatematik ve Fen Bilimleri EğitimiFen Bilgisi EğitimiDr. Öğr. Üyesi41Doktorasını Fen Bilgisi Eğitimi alanında almış olmak. Fen-matematik entegrasyonuna yönelik algı, fen eğitiminde ölçme-değerlendirme ve fen programında değerler üzerine çalışmaları olmak.
ÖÜ/2022-154Eğitim FakültesiMatematik ve Fen Bilimleri EğitimiFen Bilgisi EğitimiDr. Öğr. Üyesi21Lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimini fen bilgisi eğitimi alanında yapmış olmak ve fen eğitiminde yerel sosyobilimsel konularda argümantasyon, bilimsel araştırmanın doğası ve bilim kampları konularında çalışmalar yapmış olmak.
ÖÜ/2022-155İktisadi ve İdari Bilimler FakültesiİşletmeÜretim Yönetimi ve PazarlamaProfesör11Doçentliğini Pazarlama bilim alanında almış olmak. Tüketici güveni, pazarlama harcamaları ve fiyat konuları üzerine çalışmaları olmak.
ÖÜ/2022-156İktisadi ve İdari Bilimler FakültesiMaliyeMali HukukProfesör11Doçentliğini Maliye bilim alanında almış olmak. Vergi hukuku, vergi reformu, mali teşvikler ve uzlaşma üzerine çalışmaları olmak.
ÖÜ/2022-157Tıp FakültesiTemel Tıp BilimleriFizyolojiDr. Öğr. Üyesi11Fizyoloji Anabilim dalında doktora yapmış olmak. Migren ve mast hücreleri üzerine çalışmaları olmak.
ÖÜ/2022-158Tıp FakültesiDahili Tıp BilimleriÇocuk Sağlığı ve HastalıklarıDr. Öğr. Üyesi11Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları alanında uzman olmak. Çocuklarda COVID-19 ve vitaminlerin önemi ile ilgili çalışma yapmış olmak.
ÖÜ/2022-158Tıp FakültesiDahili Tıp BilimleriÇocuk Sağlığı ve HastalıklarıProfesör11Doçentliğini Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları alanında almış olmak. Çocuk Nefrolojisi alanında yan dal uzamanı olup juvenil bifosfanat tedavisi üzerine araştırma yapmış olmak.
ÖÜ/2022-160Sağlık Bilimleri FakültesiFizyoterapi ve RehabilitasyonGeriatrik Fizyoterapi ve RehabilitasyonDoçent11Doçentliğini Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bilim alanında almış olmak. Geriatrik fizyoterapi, sanal gerçeklik, inme rehabilitasyonu üzerine çalışmaları olmak.
ÖÜ/2022-161Sağlık Bilimleri FakültesiHemşirelikİç Hastalıkları HemşireliğiDoçent11Doçentliğini Dahili Hastalıklar Hemşireliği alanında almış olmak. Kronik hastalıklarda integratif (tamamlayıcı ve destekleyici) uygulamalara yönelik çalışmaları olmak.
ÖÜ/2022-162Mühendislik FakültesiBilgisayar MühendisliğiBilgisayar YazılımıDoçent21Doçentliğini Bilgisayar Mühendisliği veya Fizik anabilim dalında almış olmak. Büyük veri ve veri analitiği üzerine çalışmaları olmak.
ÖÜ/2022-163Mühendislik Fakültesiİnşaat MühendisliğiHidrolikDr. Öğr. Üyesi41Doktorasını İnşaat Mühendisliği veya İnşaat Mühendisliği Hidrolik Anabilim dalında yapmış olmak. Su dağıtım sistemlerinin hidroliği üzerine çalışmaları olmak.
ÖÜ/2022-164İlahiyat FakültesiTemel İslam BilimleriTefsirProfesör11Doçentliğini Tefsir alanında almış olmak. Tefsir tarihi ve usûlü üzerine çalışmaları olmak.
ÖÜ/2022-165İlahiyat FakültesiFelsefe ve Din BilimleriDin BilimleriProfesör11Doçentliğini Din Psikolojisi alanında almış olmak. Din psikolojisi alanında ve manevi rehberlik alanlarında çalışmaları olmak.
ÖÜ/2022-166İlahiyat Fakültesiİslam Tarihi ve SanatlarıTürk-İslam Edebiyatı ve İslam SanatlarıDoçent11Doçentliğini Türk Dili alanında almış olmak. Klasik Osmanlı Türkçesi ve Türk-İslam edebiyatı üzerine çalışmaları olmak.
ÖÜ/2022-167Gerede Uygulamalı Bilimler FakültesiFinans ve BankacılıkFinans ve BankacılıkProfesör11Doçentliğini makro iktisat alanında almış olmak. Finansal krizler, finansal inovasyon, teknoloji ve ekonomik büyüme üzerine çalışmaları olmak.
ÖÜ/2022-168Spor Bilimleri FakültesiAntrenörlük EğitimiSpor Sağlık BilimleriDr. Öğr. Üyesi11Lisans eğitimini Beden Eğitimi ve Spor alanında, Doktorasını Spor Bilimleri alanında yapmış olmak. Sporda psikososyal alanlar, liderlik ve iletişim üzerine çalışmaları olmak.
ÖÜ/2022-169Spor Bilimleri FakültesiBeden Eğitimi ve SporBeden Eğitimi ve SporProfesör11Lisans ve doktora eğitimini Beden Eğitimi ve Spor alanında yapmış ve doçentliğini Spor Bilimleri alanında almış olmak. Sporda psikososyal alanlar, spor pazarlaması ve spor taraftarı üzerine çalışmaları olmak.
ÖÜ/2022-170Ziraat FakültesiBitki KorumaFitopatolojiProfesör11Doçentliğini Bitki Koruma alanında almış olmak. Mikoloji üzerine moleküler çalışmaları olmak.
ÖÜ/2022-171Ziraat FakültesiBahçe BitkileriSebze Yetiştirme ve IslahıProfesör11Doçentliğini Bahçe Bitkileri Yetiştirme ve Islahı alanında almış olmak.
ÖÜ/2022-172Ziraat FakültesiTohum Bilimi ve TeknolojisiTohum Bilimi ve TeknolojisiDoçent11Doçentliğini Tarla Bitkileri Yetiştirme ve Islahı alanında almış olmak. Ektomikorizal mantarlar üzerine çalışmaları olmak.
ÖÜ/2022-173Yeniçağa Yaşar Çelik Meslek YüksekokuluGıda İşlemeGıda Kalite Kontrolü ve AnaliziDoçent11Doçentliğini Kimya bilim alanında almış olmak. Sıvı kristal polimerler, aşı kopolimerler ve polimerik köpük malzemelerin termal, mekanik ve mikroyapısal özellikleri konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Bir Yorum Yazın

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.