KPSS-A İlanları

Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Uzman Yardımcısı alım süreci kapsamında giriş sınavı düzenliyor ve adayların başvuruları için gerekli bilgileri ve tarihleri ilanla duyurdu. Detaylar Haberimizde...
29.04.2023
0
160
İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı, Göç Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı İlanı Yayımlandı! Detaylar Haberimizde...
26.04.2023
0
78
Adli Tıp Kurumu Başkanlığı, kadro için sözlü sınav sonucuna göre personel alımı yapacaktır.
24.04.2023
0
24
1. GENEL AÇIKLAMALAR Başkanlığımız merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Uzman ve Uzman Yardımcılığı Sınav, Atama, Yerleştirilme, Görev ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde giriş (sözlü) sınavı ile genel idare hizmetleri sınıfına dahil 43 (kırk üç) adet...
24.01.2023
0
281
I-SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER: Hazine ve Maliye Bakanlığı merkez teşkilatında boş bulunan toplam 50 (Elli) Hazine ve Maliye Uzman Yardımcısı kadrosuna atama yapılmak üzere giriş sınavı yapılacaktır. TABLO 1İÇİN TIKLAYINIZ TABLO 2İÇİN TIKLAYINIZ Sınavın düzenleneceği alanlar ile adayların görev yerleri TABLO 1 ve TABLO 2’ de gösterilmiştir. Adaylar tercihlerini görev yapmak istediği İl’e...
24.01.2023
0
383
DUYURU (26 Temmuz 2016) ÖSYM Yerli Sözleşmeli Uzman Personel Giriş Sınavı Başkanlığımızda istihdam edilmek üzere, 17/2/2011 tarihli ve 6114 sayılı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 6 ncı maddes DUYURU (26 Temmuz 2016)
26.07.2016
0
483
T.C Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığında görevlendirilmek üzere 10 adet Müfettiş Yardımcısı alınacaktır. Giriş sınavı ile ilgili hususlar aşağıda belirtilmiştir.
22.01.2015
0
556
Kamu İhale Kurumuna giriş sınavı sonuçlarına göre iki gruptan toplam 15 (on beş) kamu ihale uzman yardımcısı alınacaktır.
06.01.2015
0
404
I – Genel Bilgiler Üst Kurulda münhal bulunan Genel İdare Hizmetleri sınıfı, 9. dereceli 30 adet kadroya giriş sınavı ile Üst Kurul Uzman Yardımcısı alınacaktır. İlgili mevzuata ve genel hükümlere uyulmak kaydıyla alınacak uzman yardımcılarının grubu, okulu, sayısı ve puan türü aşağıdaki şekildedir. Birinci Grup: Hukuk fakültesi mezunları arasından 6...
25.12.2014
0
528
Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü (ESK)Teftiş Kurulu Başkanlığında münhal bulunan, aşağıda görev yeri, sınıfı, ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ESK) MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU
24.12.2014
0
777
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunda Genel İdare Hizmetleri sınıfında bulunan 9. derece kadrolu Uzman Yardımcısı (Bilişim alanı) kadrolarında görevlendirilmek üzere başarı durumları dikkate alınarak 7 kişilik aday personel seçimi için giriş sınavı yapılacaktır.
24.12.2014
0
445
Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından 5 adet Müfettiş Yardımcısı (İdari) kadrosuna atama yapılmak üzere yazılı ve sözlü sınav yapılacaktır.
24.12.2014
0
651