BAĞCILAR BELEDİYESİ – Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı

BAĞCILAR BELEDİYESİ – Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı detaylar haberimizde…

BAĞCILAR BELEDİYESİ – Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı
Yayınlama: 01.05.2023
Düzenleme: 02.05.2023 18:43
1
A+
A-

Bağcılar Belediyesi Teftiş Kurulu Müdürlüğünde istihdam edilmek üzere giriş sınavı ile Genel İdare Hizmetleri Sınıfından (GİH) 5 (beş) Müfettiş Yardımcısı alınacaktır. Yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilecek giriş sınavına dair hususlar aşağıda belirtilmiştir. Bağcılar Belediyesi, ilânın bundan sonraki kısmında “İdare” olarak ifade edilmiştir.

1.  YAZILI SINAV TARİHİ, SAATİ VE YERİ:
Giriş sınavının yazılı aşaması, 20 Mayıs 2023 Cumartesi günü Saat: 10.00’da Belediye Meclis Salonunda (Güneşli Mah. Mahmutbey Cad. No:97 Bağcılar/İSTANBUL) gerçekleştirilecektir. Sınav tarihi ve/veya yerinin değiştirilmesi halinde bu durum, İdare’nin resmi internet sitesinde (www.bagcilar.bel.tr) ilan edilecektir. Ayrıca adaylar, Kariyer Kapısı Platformu (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden sınav bilgilerini görüntüleyebilecektir.

2.  SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI:
Bağcılar Belediyesi Teftiş Kurulu Müdürlüğü Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavına başvuracak adayların aşağıda belirtilen şartları taşıması gerekir:
2.1. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından en son yapılan (2022 yılı) Kamu Personel Seçme Sınavı Lisans (KPSS A Grubu) sonuçları esas alınmak kaydıyla KPSSP31 veya KPSSP48 puan türünden (adaylar başvuruyu belirtilen puanlardan sadece birisi üzerinden yapabilecekleri için sahip oldukları en yüksek puan türünü kullanmaları lehlerine olacaktır) 75 (yetmişbeş) ve daha yukarı puana sahip olup başvuranlar arasında yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlı 30 kişi içerisinde yer almak (son sıradaki adayla aynı puana sahip adaylar da sınava kabul edilecektir).
2.2. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.
2.3. Giriş sınavının yapıldığı yılın (2023) Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 (otuzbeş) yaşını doldurmamış olmak (01.01.1988 ve daha sonra doğanlar başvurabilecektir.)
2.4. Eğitim süresi en az dört yıl olan; Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından kabul edilmiş yurt içi ve yurt dışındaki öğretim kurumlarının birinden mezun olmak.
2.5. Erkek adaylar için, askerlik görevini yapmış ya da erteletmiş olmak veya askerlikle ilgisi olmamak.
2.6. Görevini devamlı yerine getirmesini engelleyecek herhangi bir sağlık problemi bulunmamak. (Sınava başvuran adayların bu koşulu sağladığı kabul edilecek olup yazılı sınavda başarılı olan adaylardan, sözlü sınavdan önce bu durumlarını gösteren sağlık kurulu raporu istenecektir)
2.7. Daha önce bu sınava en fazla bir defa katılmış olmak.
2.8. Müfettişlik mesleğinin gerektirdiği karakter ve vasıfları haiz olmak.
2.9. Süresi içerisinde başvuru yapmak.

3. SINAVA BAŞVURU İŞLEMLERİ:
3.1. Giriş sınavına başvurular, 24 Nisan 2023 Pazartesi günü saat 08:30’dan, 05 Mayıs 2023 Cuma günü saat 23:59’a kadar, e-Devlet üzerinden Bağcılar Belediyesi – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden sadece elektronik ortamda yapılacaktır.
3.2. Sınav başvurusu, e-Devlet üzerinde ilgili alanların kaydedilmesi, adayların kendi el yazısıyla hazırladığı özgeçmişin ve e-Devlet üzerinden çekilemeyen belgelerin sisteme yüklenmesi suretiyle tamamlanacaktır.
3.3. Sınava şahsen, posta/kargo yoluyla veya e-posta ile başvuru kabul edilmeyecektir.
3.4. Elektronik ortamda meydana gelebilecek aksaklıklar nedeniyle, başvuruların son güne bırakılmamasına dikkat edilmelidir.
3.5. Adayların başvuru sırasında tamamlaması gereken belgeler, e-Devlet başvuru hizmeti üzerinde ilgili kurumların hizmetinden otomatik olarak çekilecektir.
3.6. Adayların mezuniyet bilgilerinde hata/eksiklik varsa veya mezuniyet bilgileri sistemden gelmediyse başvuru formunda ilgili kutucuğu işaretleyip güncel bilgilerini kendilerinin girmeleri, diploma veya mezuniyet belgelerini (.pdf) ya da (.jpeg) formatında sisteme yüklemeleri gerekmektedir. Yurt dışındaki veya yurt içindeki öğretim kurumlarından mezun olup bu ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların, denklik gösterir belgelerini başvuru sırasında (.pdf) ya da (.jpeg) formatında “Diğer Belgeleriniz” sekmesi altında bulunan “Denklik Belgesi” alanına yüklemeleri gerekmektedir.
3.7. Fotoğrafı e-Devlet sisteminden gelmeyen adayların, vesikalık fotoğrafının taratılmış halini, başvuru sırasında sisteme yüklemeleri gerekmektedir. Başvuru sırasında sisteme yüklenecek vesikalık fotoğrafın; son 6 ay içinde, yüz tamamen görünür şekilde ön cepheden çekilmiş ve adayın kolaylıkla tanınmasına imkân verecek nitelikte olması gerekmektedir.
3.8. Milli Savunma Bakanlığının e-Devlet üzerindeki verilerinden gelen askerlikbilgilerinde hata olan erkek adayların, herhangi bir askerlik şubesinden bilgilerini güncelledikten sonra başvuruda bulunmaları gerekmektedir.
3.9. Adaylar, kendi el yazısıyla yazılmış özgeçmişlerinin taratılmış halini (.pdf) ya da (.jpeg) formatında “Diğer Belgeleriniz” alanında ilgili bölüme yükleyeceklerdir.
3.10. Adayların başvuru sırasında İngilizce, Almanca, Fransızca dillerinden birini tercih ederek formda işaretlemesi gerekmektedir.
3.11. “İşleminiz Başarıyla Gerçekleşmiştir.” ibaresi görülmeyen başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Bu nedenle adaylar, başvuru işleminin tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmelidir.
3.12. Başvuru tarihleri içerisinde yapılan başvuru sırasında; “Başvurularınız” ekranındaki “Başvuru Durumu” sütununda yer alan “Başvuru Henüz Tamamlanmadı” sürecindeki başvurular “Güncelle” butonu ile güncellenebilecektir. Başvuru tarihleri içerisinde başvurusunu tamamlayan ancak başvurusunu tekrar güncellemek isteyen aday; “Başvurularınız” ekranındaki “Başvuru Durumu” sütununda yer alan “Başvuru Alındı” sürecindeki başvurusunu, öncelikle “İşlem” sütununda yer alan “İptal Et” butonuna bastıktan sonra “Başvurumu İptal Et” butonu ile mevcut başvurusunu iptal edebilecektir. İptal işlemi gerçekleştirildikten sonra “Başvuru Durumu” sütununda “Başvuru İptal Edildi” uyarısı yer aldığında, ekranın sağ üst köşesinde bulunan “Yeni Başvuru” butonuyla tekrar başvuru yapılabilecektir. Başvuruların sona ermesinden sonra adayın başvuru bilgilerinde herhangi bir nedenle değişiklik yapılamayacaktır.
3.13. Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve ilanda yer alan hususlara uygun olarak yapılmasından, istenilen belgelerin başvuru aşamasında sisteme yüklenmesinden aday sorumludur. Bu hususlara riayet etmeyen aday, herhangi bir hak talep edemez.
3.14. İdare, e-Devlet sisteminden otomatik gelen ya da sisteme aday tarafından yüklenen belgelerin asıllarını, başvuru veya sınavın her aşamasında adaylardan isteyebilir.
3.15. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir ve haklarında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

4. YAZILI SINAVA GİRECEK ADAYLARIN BELİRLENMESİ VE İLANI:
Yazılı sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuran adaylar arasından, KPSS puanlarına göre yapılacak sıralama sonrasında en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere, belirlenen boş kadro sayısının 6 katı sayıdaki toplam 30 aday sınava girmeye hak kazanacaktır. Eşit puan almış olmaları nedeniyle 30 uncu sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde, bu adayların tümü sınava alınacaktır. Giriş sınavının yazılı aşamasına katılabilme şartlarını taşıyan adaylar, İdare’nin resmi internet sitesinde (www.bagcilar.bel.tr) duyurulacaktır. Adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. Adaylar, sınava ilişkin bilgilere Kariyer Kapısı Platformunun (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) “Sınavlarım/Mülakatlarım” menüsünden ulaşabileceklerdir. Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

5. GİRİŞ SINAVININ ŞEKLİ, İÇERİĞİ VE KONULARI:
Giriş Sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki aşamada yapılacaktır. Müfettiş Yardımcılığı sınavına girecek adaylar için yazılı ve sözlü sınav konuları aşağıdaki gibidir:
5.1. Hukuk
a) Anayasa Hukuku (Genel Esaslar),
b) dare Hukuku (Genel Esaslar, İdari Yargı ve İdari Teşkilat),
c) Ceza Hukuku (Genel Esaslar),
ç) Medeni Hukuk (Aile Hukuku Hariç),
d) Borçlar Hukuku (Genel Esaslar),
e) Ticaret Hukuku (Genel Esaslar),
f) Belediye Mevzuatı (Genel Esaslar)
g) Avrupa Birliği Müktesebatı.
5.2. İktisat
a) Genel Ekonomi,
b) İşletme Ekonomisi,
5.3. Maliye
a) Genel Maliye,
b) Kamu Gelirleri,
c) Bütçe,
5.4. Muhasebe
a) Genel Muhasebe,
b) Bilânço Analizi.
5.5. Genel Kültür,
5.6. Mahalli İdareler Mevzuatı; (10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanunu, 2560 sayılı İSKİ Kanunu, 1939 tarih ve 3645 sayılı İETT Kanunu).
5.7. Yabancı Dil
a) İngilizce,
b) Almanca,
c) Fransızca dillerinden birisi.

6. SINAVLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SINAV SONRASI İŞLEMLER:
6.1. Yazılı Sınavın Değerlendirilmesi ve Sözlü Sınava Çağrı
Müfettiş yardımcılığı yazılı sınavında her konu grubu için tam not ,100 (yüz) puandır. Yazılı sınavda başarılı olmak için her sınav grubu için alınan notun 50 (elli) puandan ve tüm sınav konu gruplarının notlar ortalamasının 70 puandan aşağı olmaması gerekir. Yazılı sınavda başarı gösteren adaylar, başarı derecesine göre sözlü sınava çağrılacaktır. Sözlü sınava girecek adayların listesi İdare’nin resmi internet sitesinde (www.bagcilar.bel.tr) ilan edilmek suretiyle duyurulacaktır. İlanda ayrıca sözlü sınavın yapılacağı yer, tarih ve saat belirtilecektir. Sonuç bilgileri Kariyer Kapısı Platformu üzerinden de görüntülenebilecektir. Adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılacaktır.
6.2. Sözlü Sınava İlişkin Hususlar
Sözlü sınavda adaylar Sınav Kurulu tarafından;
6.2.1. Yazılı sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
6.2.2. Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
6.2.3. Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
6.2.4. Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
6.2.5. Genel yetenek ve genel kültürü,
6.2.6. Bilimsel ve teknolojik gelişmeye açıklığı yönlerinden değerlendirilerek, sınav değerlendirme komisyonu tarafından yazılı sınav konularına ilişkin bilgi düzeyinden 50 (elli) puan, diğer konu başlıklarının her biri için 10’ar puan üzerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilir. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için sınav değerlendirme komisyon başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 olması şarttır.
6.3. Giriş Sınavının Sonucuna İlişkin Hususlar
Giriş sınav notu; yazılı ve sözlü sınav notlarının aritmetik ortalamasıdır.
Sınavı kazananların durumu Sınav Kurulu tarafından en yüksek nottan başlanılmak üzerebir tutanağa bağlanır. Notların eşitliği halinde sıralamada KPSS notu esas alınır. Giriş sınavını kazanan adayların listesi başarı sırasına göre hazırlanarak atamaların yapılması için müdürlük tarafından Başkanlığa sunulur. Giriş sınavını kazananların listesi İdarenin internet sayfasında yayınlanır ve ayrıca adaylara yazılı bildirim yapılır. Diğer adaylar için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz.Giriş sınavı sonuçları sınav kurulu tarafından tutanakla tespit edilerek, sonuçlar İdare’ninresmi internet sitesinde (www.bagcilar.bel.tr) ilan edilecektir. Adaylar, sonuç bilgilerini Kariyer Kapısı Platformu üzerinden de görüntüleyebilecektir. Ayrıca giriş sınavını kazanan adayların adreslerine yazılı tebligat yapılacaktır. Sınav sonucunda, asıl adaylar belirlendikten sonra yedek adaylar da belirlenecektir. Asıl adaylardan atama için gelmeyen veya ataması yapılıp da yasal süresi içinde göreve başlamayan adayların yerine yedek adaylar başarı sırasına göre çağrılacaktır. Atama için gelmeyen veya ataması yapılıp da yasal süresi içinde göreve başlamayan adaylar için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz. Atamaya hak kazanan adaylar hakkında 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu ve bu Kanun’a dayanılarak çıkarılan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yapılmasına Dair Yönetmelik uyarınca güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılacaktır. Atama işlemi, aday hakkında yapılacak güvenlik soruşturmasının ve arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanması halinde yapılacaktır.

7. SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ:
Sınav sonuçlarına itiraz, sonuçların ilan edildiği tarihten itibaren 5 (beş) gün içinde, yazılıolarak yapılır. İtiraz mercii, Sınav Kuruludur. Sınav Kurulu sınava ilişkin itirazları kesin olarak karara bağlayarak ilgilisine yazılı olarak tebliğ eder.

8. DİĞER HUSUSLAR:
8.1. Yazılı sınavda uyulacak kurallar ve sınavın uygulanmasına ilişkin diğer bilgiler, yazılı sınava katılmaya hak kazananların listesi ile birlikte İdare’nin resmi internet sitesinde (www.bagcilar.bel.tr) duyurulacaktır.
8.2. Bu ilanda hüküm bulunmayan konularda, Bağcılar Belediyesi Teftiş Kurulu Yönetmeliği ve İdare’nin tabi olduğu ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
8.3. Sınava başvuran tüm adaylar; İdare’nin tabi olduğu ilgili mevzuat hükümlerini, Bağcılar Belediyesi Teftiş Kurulu Yönetmeliği hükümlerini ve yazılı sınavda uyulacak kurallar ile sınavın uygulanmasına ilişkin diğer bilgileri kabul etmiş sayılır.
8.4. Sınav Kurulu; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.
8.5. Sınavla ilgili her türlü bilgi, 0212 410 06 00 (dahili: 738,739 ve 740) numaralı telefondan alınabilir.

İlan olunur.

Bir Yorum Yazın

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.