2.Mahmut Döneminin Islahatları

2.Mahmut Döneminin Islahatları
Yayınlama: 25.07.2016
Düzenleme: 23.03.2021 13:36
2.174
A+
A-

2. Mahmut döneminin ıslahatları;

Askeri Alanda: Sekban-ı Cedid Ocağı kurulmuş fakat Alemdar Mustafa Paşa’ya karşı yeniçerilerin ayaklanarak isyan çıkarması üzerine kapatılmıştır, yerine Eşkinci Ocağı kurulmuştur. 1826’da Yeniçeri Ocağı kapatılmıştır(Va 2. Mahmut döneminin ıslahatları;

Askeri Alanda: Sekban-ı Cedid Ocağı kurulmuş fakat Alemdar Mustafa Paşa’ya karşı yeniçerilerin ayaklanarak isyan çıkarması üzerine kapatılmıştır, yerine Eşkinci Ocağı kurulmuştur. 1826’da Yeniçeri Ocağı kapatılmıştır(Vakayı Hayriye). Yerine Asakir-i Masura-i Muhammediye kurulmuştur. Yeniçeri ocağının kapatılmasıyla ıslahatların önü açılmış, merkezi otorite artmış, hazine rahatlamış ve Bektaşi tarikatı kapatılmıştır. Eyaletlerde güvenliği sağlamak için Redif Birlikleri kurulmuştur. Harp Okulu(Harbiye) ve Askeri Tıp Okulu(Tıbbiye) açıldı. Askeri işleri düzenlemek için Dar’ül Şura-ı Askeri kuruldu. Mehterhane kapatıldı ve Askeri Bando Okulu(Mızıka-i Hümayun) açıldı.

Yönetim ve Hukuk Alanlarında: Divan-ı Hümayun kaldırıldı ve yerine bakanlıklar kuruldu. Memurlar dahiliye ve hariciye olarak iki gruba ayrılarak devlet işleri daha sistemli hale getirildi. 1831’de askeri amaçlı ilk nüfus sayımı yapıldı(Sadece erkekler sayıldı). Memurlara fes, ceket, pantolon giyme zorunluluğu getirilmiş, memurlar kul olmaktan çıkarılmış ve maaş bağlanmıştır. Tımar sistemi kaldırıldı. Kazalar merkeze bağlandı. Valilerin atamaları merkezden yapılarak merkezi otorite güçlendirildi. Köy ve mahalle muhtarlıkları, polis teşkilatı, posta örgütü, karantina örgütü kuruldu, müsadere usulü büyük oranda ölçüde kaldırıldı ve özel mülkiyet güvence altına alındı, toplanacak vergileri belirlemek için mülk sayımı yapıldı, pasaport zorunluluğu getirildi.

Eğitim ve Kültür Alanlarında: İlköğretim zorunlu hale getirildi. Medreselerin yanında Avrupa tarzı eğitim veren rüştiyeler ve Mekteb-i Ulum-u Edebiyeler(orta dereceli okullar) açıldı. Devlet memuru yetiştirmek için Mekteb-i Maarif-i Adliye açıldı. Avrupaya ilk kez öğrenci gönderildi. Takvim-i Vekayi adında ilk resmi gazete çıkarıldı.

Ekonomi Alanında: Yerli kumaş kullanma zorunluluğu getirildi. İstanbul’da çuha fabrikası kuruldu. Gümrük vergileri yeniden düzenlendi. Devlet memurları ilk kez maaşa bağlandı.
Tanzimat Fermanı(Gülhane Hatt-ı Hümayun)’nın alt yapısı 2. Mahmut zamanında hazırlanmış, 1839’da Hariciye Nazırı Mustafa Reşit Paşa tarafından okunarak Abdülmecit tarafından ilan edilmiştir. Tanzimat dönemi sultan Abdülmecit ve sultan Abdülaziz dönemlerini kapsar.

Bir Yorum Yazın

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.