SON DAKİKA

2017 DGS ile Hangi Ön lisans Bölümü Hangi Lisans Bölümünü Tercih Edebilecek?

Bu haber 27 Ağustos 2015 - 9:59 'de eklendi.

2Aşağıdaki tabloda tercih edebileceğiniz lisans programları yazılıyor, önizleme için sadece tablonun bir kısmı aşağıda verilmiştir.

2017 DGS ile Hangi Önlisans Bölümü hangi lisans bölümünü tercih edebilecek?

Aşağıdaki tabloda tercih edebileceğiniz lisans programları yazılıyor, önizleme için sadece tablonun bir kısmı aşağıda verilmiştir.

Tablonun tamamına Şuradan ulaşılabilirsiniz

 

Alan KoduOn Lisans Mezuniyet AlanıTercih Yapılabilecek Lisans ProgramlarıLisans Alan Kodu
1101Acil Bakım TeknikerliğiAc il Yardım ve Afet Yönetimi8342
9132Acil Durum ve Afet YönetimiHemşirelik3204
8585Acil Yardım TeknikerliğiHemşirelik ve Sağlık Hizmetleri3205
4201Acil Yardım
8589Adli Tıp Teknikerliği
4202Adli Tıp
1105Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği
9178Ambulans ve Acil Bakım
4205Ameliyathane Hizmetleri
5302Ameliyathane Teknikerliği
1106Anestezi
6107Anestezi Teknikerliği
9077Ağırlama Hizmetleriİşletme3226
İşletme Enformatiği8210
İşletme Yönetimi4295
İşletme-Ekonomi6229
Konaklama İşletmeciliği3243
Konaklama ve Turizm İşletmeciliği8215
Lojistik Yönetimi8222
Otel Yöneticiliği9116
Turizm İşletmeciliği3337
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik3338
Turizm ve Otel İşletmeciliği6339
Turizm ve Otel Yöneticiliği9444
Turizm ve Otelcilik3340
8587Açıkhava Reklam Ürünleri ve Serigrafiİmalat Mühendisliği5114
Grafik Tasarım7161
Grafik Tasarımı7162
1102Adalet / Adalet (AÖF)H u kuk3209
9339Adalet Meslek Eğitimi (AÖF)
6352Adalet Meslek Yüksekokulu
5301Ağaç İşleriAğaç İ şleri Endüstri Mühendisliği3101
Orman Endüstrisi Mühendisliği3276
Orman Mühendisliği6277
1104Ağız ve Diş SağlığıSağlık İdaresi3295
1103Ağız Diş SağlığıSağlık Yönetimi6298
9149Alternatif Enerji Kaynakları TeknolojisiElektrik Mühendisliği3160
Elektrik-Elektronik Mühendisliği3162
Enerji Sistemleri Mühendisliği8319
Fizik3182
Nükleer Enerji Mühendisliği3274
4206Ana Çocuk SağlığıE bel i k3155
Hemşirelik3204
Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri3205
4207Anaokulu ÖğretmenliğiÇoc u k G e liş imi4235
Çocuk Sağlığı ve Gelişimi9381
Okul Öncesi Öğretmenliği3275
9186Antep Fıstığı, Tarımı ve İşleme TeknolojisiBahçe Bitkileri8147
1108Antep Fıstığı Tarımı ve TeknolojisiBahçe Bitkileri Üretimi ve Pazarlaması9190
Bitki Koruma8158
Bitkisel Üretim ve Teknolojileri9269
Tarla Bitkileri3385
Gıda Mühendisliği3191
Gıda Teknolojisi4271
5303Antrenörlük ve SeyislikVeteri ner6373
9062Atçılık ve AntrenörlüğüZootekni8289
5304At Antrenörlüğü
5305Atçılık İşletmeciliği
1109ArıcılıkZootekni8289
1110AşçılıkAl l e ve Tüketici Bilimleri8341
Beslenme ve Diyetetik3122
Gastronomi4265
Gastronomi ve Mutfak Sanatları5108
Mutfak Sanatları ve Yönetimi9153
Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği8288
9072Avcılık ve Yaban HayatıOrman Mühendisliği6277
5306Av ve Yaban HayatıYaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi9313

 

Alan KoduÖn Lisans Mezuniyet AlanıTercih Yapılabilecek Lisans ProgramlarıLisans Alan Kodu
5307Avrupa TopluluğuAvrupa Birliği İlişkileri3115
Kamu Yönetimi3237
S iyaset Bilimi3313
S iyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi3314
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler3315
Uluslararası İlişkiler3352
Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği3353
9018Ayakkabı Tasarım ve ÜretimiDeri Mühendisliği3151
8591Ayakkabı TasarımıModa Tasarımı3266
4210Ayakkabı ve Saraciye TasarımıModa ve Tekstil Tasarımı7169
Tekstil ve Moda Tasarımı7169
1111BağcılıkBahçe Bitkileri8147
9056Bahçe TarımıBahçe Bitkileri Üretimi ve Pazarlaması9190
1112Bahçe ZiraatıBitki Koruma8158
Organik Tarım İşletmeciliği9333
Bitkisel Üretim ve Teknolojileri9269
Tarla Bitkileri3385
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme9048
4213Bakır ÇalgılarNefesli Çalgılar ve Vurma Çalgılar7117
Üfleme ve Vurma Çalgılar8280
6113Balık YetiştiriciliğiBalıkç ı lık Teknolojisi9197
S u Ürünleri Mühendisliği8337
Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği3116
Zootekni8289
Hayvansal Üretim3202
9285Balon PilotluğuPilotaj7216
5308Banka ve Sigorta YönetimiAktüerya3103
1115Bankacılık ve SigortacılıkAktüerya Bilimleri5102
Aktüerya ve Risk Yönetimi9380
Bankacılık3117
Bankacılık ve Finans6119
Bankacılık ve Finansman6119
Bankacılık ve Sigortacılık3120
Ekonometri3158
E konomi3159
E konomi ve Finans5105
Finansal Ekonometri9359
İ kt i sat3213
İ şietme3226
İ şietme Enformatiği8210
İşletme Yönetimi4295
İşletme-Ekonomi6229
Loj i stik Yönetimi8222
Sermaye Piyasası3302
Sermaye Piyasaları ve Portföy Yönetimi9358
S i g ortacılık3306
S i g ortacılık ve Risk Yönetimi5127
Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik9360
Ui uslararası Finans6351
Uluslararası Finans ve Bankacılık9353
Ui uslararası İşletme4390
Ui uslararası İşletmecilik8275
Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret9108
Uluslararası Ticaret, Lojistik ve İşletmecilik9378
Uluslararası Ticaret3355
Uluslararası Ticaret ve Finans9282
Uluslararası Ticaret ve Finansman5131
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik3356
Ui u slararası Ticaret ve Lojistik9009
1114BankacılıkBankacılık3117
Ba nkacılık ve Finans6119
Bankacılık ve Finansman6119
Bankacılık ve Sigortacılık3120
Ekonometri3158
Ekonomi3159
Ekonomi ve Finans5105
Finansal Ekonometri9359
İktisat3213

 

Alan KoduÖn Lisans Mezuniyet AlanıTercih Yapılabilecek Lisans ProgramlarıLisans Alan Kodu
Devamıİşletme3226
İşletme EnformatiğiS210
İşletme Yönetimi4295
İ şietme-Ekonomi6229
Loi i stik YönetimiS222
Sermaye Piyasası3302
Sermaye Piyasaları ve Portföy Yönetimi935S
Ui uslararası Finans6351
Uluslararası Finans ve Bankacılık9353
Uluslararası İşletme4390
Uluslararası İşletmecilikS275
Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret910S
Uluslararası Ticaret3355
Uluslararası Ticaret ve Finans92S2
Ui u slararası Ticaret ve Finansman5131
Ui u slararası Ticaret ve İşletmecilik3356
Uluslararası Ticaret ve Lojistik9009
9010Basım ve Yayın TeknolojileriBasın ve Yayın3121
4214Basın ve YayıncılıkFotoğraf715S
Fotoğraf ve Video7211
İletişim Tasarımı ve Yönetimi92S1
Basım Teknolojileri9391
Gazetecilik61SS
Görsel İletişim9231
Görsel İletişim Tasarımı5109
Görsel Sanatlar9162
Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı7191
Grafik7160
Grafik Sanatları7145
Grafik Tasarım7161
Grafik Tasarımı7162
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık5111
İletişim3215
İletişim BilimleriS327
İletişim SanatlarıS132
İletişim Tasarımı5113
İletişim ve Tasarım716S
Medya ve İletişimS244
Reklam Tasarımı ve İletişimiS249
Reklamcılık3291
Reklamcılık ve Halkla İlişkiler3292
Yeni Medya ve Gazetecilik9414
Yeni Medya9142
5309Beton Teknolojisiİnşaat Mühendisliği3221
1116BesicilikZootekniS2S9
Hayvansal Üretim3202
9104Bilgi Güvenliği TeknolojisiBilgisayar Mühendisliği3124
4217Bilgi TeknolojileriBilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri3127
421SBilgisayarB i lgi sayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği3129
1119Bilgisayar DonanımıB i l gisayar ve Yazılım Mühendisliği9343
S501Bilgisayar OperatörlüğüB i l g i sayar-EnformatikS155
1120Bilgisayar Operatörlüğü ve TeknikerliğiB i i i ş i m S iste m l eri Mühendisliği5103
1121Bilgisayar ProgramcılığıB i i i ş i m Sistemleri ve Teknolojileri3130
1353Bilgisayar Programcılığı (İnternet)Fizik31S2
S506Bilgisayar Programlamaİstatistik3223
9075Bilgisayar Teknolojisiİstatistik ve Bilgisayar Bilimleri3224
1122Bilgisayar Teknolojisi ve ProgramlamaKo nt ro l ve Otomasyon Mühendisliği9260
S507Bilgisayar Teknolojileri ve YönetimiMatematik ve Bilgisayar Bilimleri3256
1123Bilgisayar ve Enformasyon SistemleriM atemati k- Bi l g isayar325S
4224Bilişim ve İletişim TeknolojisiMeteoroloji Mühendisliği6262
9214Bilgi ve İletişim Teknolojileri-BilgisayarBilgisayar BilimleriS143
9306Mobil TeknolojileriUzay Mühendisliği335S
Yazılım Mühendisliği5134

 

Alan KoduÖn Lisans Mezuniyet AlanıTercih Yapılabilecek Lisans ProgramlarıLisans Alan Kodu
4221Bilgisayar Teknolojileri ve Bilişim SistemleriBilgisayar Mühendisliği3124
4223Bilişim Sistemleri ve TeknolojileriBilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri3127
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği3129
Bilgisayar-Enformatik8155
Bilişim Sistemleri Mühendisliği5103
Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri3130
Bilgisayar Bilimleri8143
Matematik ve Bilgisayar Bilimleri3256
Matematik-Bilgisayar3258
5310Bilgi YönetimiB i i g i ve Belge Yönetimi8144
1352Bilgi Yönetimi (İnternet)Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği3129
İşletme3226
İşletme Bilgi Yönetimi3227
İ şietme Enformatiği8210
İşletme Yönetimi4295
İşletme-Ekonomi6229
Loi i stik Yönetimi8222
Teknoloji ve Bilgi Yönetimi9286
Yö netim Bilişim Sistemleri3361
5311Bilgisayar Destekli Endüstriyel Kalıpçılıkİ malat M ü hendisliği5114
Makine Mühendisliği3252
5312Bilgisayar Destekli MakineGem i i nşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği8322
5313Bilgisayar Destekli Makine-Resim-KonstrüksiyonGem i M a ki n e leri i ş l etme Mühendisliği3190
İmalat Mühendisliği5114
Makine Mühendisliği3252
Makine ve İmalat Mühendisliği4314
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği5118
Malzeme Mühendisliği8227
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği3261
Otomotiv Mühendisliği8333
1117Bilgisayar Destekli MuhasebeÇai i şma E konomisi ve Endüstri İlişkileri3141
1124Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi UygulamaE konom i3159
İktisat3213
İşletme3226
İ ş i etme Bilgi Yönetimi3227
İ şietme Enformatiği8210
İ şietme-Ekonomi6229
Loi i stik Yönetimi8222
Maliye3254
Muhasebe3268
Muhasebe Bilgi Sistemleri3269
Muhasebe ve Finans Yönetimi5123
Muhasebe ve Finansal Yönetim5123
Muhasebe ve Denetim9115
Ui uslararası Finans6351
Uluslararası Finans ve Bankacılık9353
Uluslararası İşletme4390
Uluslararası İşletmecilik8275
Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret9108
Ui uslararası Ticaret3355
Uluslararası Ticaret, Lojistik ve İşletmecilik9378
Uluslararası Ticaret ve Finans9282
Uluslararası Ticaret ve Finansman5131
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik3356
Uluslararası Ticaret ve Lojistik9009
1118Bilgisayar Destekli TasarımEndüstri Tasarımı7154
8505Bilgisayar Destekli Teknik ÇizimEndüstri Ü rü n leri Tasarımı3169
9212Bilgisayar Destekli Tasarım ve Üretim/CAD/CAM Tek.Endüstriyel Tasarım3170
Endüstriyel Tasarım Mühendisliği9323
Makine Mühendisliği3252
4219Bilgisayar Destekli Tasarım ve AnimasyonAnimasyon9356
Çizgi Film (Animasyon) / Çizgi Film ve Animasyon7152
Fotoğraf ve Video7211
Görsel İletişim9231
Görsel İletişim Tasarımı5109
Görsel Sanatlar9162
Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı7191
Grafik7160
Grafik Sanatları7145

 

Alan KoduÖn Lisans Mezuniyet AlanıTercih Yapılabilecek Lisans ProgramlarıLisans Alan Kodu
DevamıGrafik Tasarım7161
Grafik Tasarımı7162
İletişim Tasarımı5113
İletişim ve Tasarım7168
Medya ve İletişim8244
Medya ve İletişim Sistemleri3259
Reklam Tasarımı ve İletişimi8249
Reklamcılık3291
Yazılım Mühendisliği5134
Yeni Medya9142
Yeni Medya ve Gazetecilik9414
5314Bilgisayar Destekli YayıncılıkBasın ve Yayın3121
Basım Teknolojileri9391
Fotoğraf ve Video7211
Gazetecilik6188
Görsel İletişim9231
Görsel İletişim Tasarımı5109
Görsel Sanatlar9162
Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı7191
Grafik7160
Grafik Sanatları7145
Grafik Tasarım7161
Grafik Tasarımı7162
Ha l kla İlişkiler ve Reklamcılık5111
İ letişim3215
İletişim Bilimleri8327
İ letişim Sanatları8132
İ letişim Tasarımı5113
İ letişim ve Tasarım7168
İletişim Tasarımı ve Yönetimi9281
İ şietme Enformatiği8210
Medya ve İletişim8244
Medya ve İletişim Sistemleri3259
Reklam Tasarımı ve İletişimi8249
Reklamcılık3291
Re klamcılık ve Halkla İlişkiler3292
Televizyon Haberciliği ve Programcılığı8351
Yeni Medya ve Gazetecilik9414
Yeni Medya9142
Yö netim Bilişim Sistemleri3361
8508Bilişim-Yönetimi şletme3226
İ ş i etme Bilgi Yönetimi3227
İ şietme Enformatiği8210
İ şietme-Ekonomi6229
Loj i stik Yönetimi8222
Teknoloji ve Bilgi Yönetimi9286
Yö netim Bilişim Sistemleri3361
4225Bina Koruma ve Yenilemeİç Mimarlık3211
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı3212
Mimarlık3263
Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım9141
Şehir ve Bölge Planlama3322
5315Bitki KorumaB a h çe Bitkileri8147
Bahçe Bitkileri Üretimi ve Pazarlaması9190
Organik Tarım İşletmeciliği9333
Bitki Koruma8158
Bitkisel Üretim ve Teknolojileri9269
Orman Mühendisliği6277
Tarla Bitkileri3385
1125Bitkisel ÜretimBahç e Bitkileri8147
Bahçe Bitkileri Üretimi ve Pazarlaması9190
Organik Tarım İşletmeciliği9333
Bitkisel Üretim ve Teknolojileri9269
Tarım Ekonomisi3382
Tarla Bitkileri3385
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme9048

 

Alan KoduÖn Lisans Mezuniyet AlanıTercih Yapılabilecek Lisans ProgramlarıLisans Alan Kodu
5316Bitkisel Ürünlerde Muhafaza ve PazarlamaBahçe Bitki leriS147
Bahçe Bitkileri Üretimi ve Pazarlaması9190
Organik Tarım İşletmeciliği9333
Bitki KorumaS15S
Bitkisel Üretim ve Teknolojileri9269
PazarlamaS334
Tarım Ekonomisi33S2
1126Biyokimya TeknikerliğiBiyoIoji3133
9242BiyokimyaMoleküler Biyoloji ve Genetik3267
Biyoteknoloji9266
Biyokimya3132
Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji9349
Genetik ve BiyomühendislikS195
Biyomühendislik3135
K i mya3240
1127Biyomedikal Cihaz TeknolojisiBiyomed ikal Mühendisliği3134
9291Biyomedikal BilimlerElektrik-Elektronik Mühendisliği3162
E l e ktronik Mühendisliği3163
E l e ktronik ve Haberleşme Mühendisliği3166
5317Borsa ve FinansBankac i l ı k3117
Ba nkacılık ve Finans6119
Ba nkacılık ve Finansman6119
Bankacılık ve Sigortacılık3120
E konometri315S
Ekonomi3159
E konomi ve Finans5105
Finansal Ekonometri9359
İ kt i sat3213
İ şietme3226
İ şietme EnformatiğiS210
İ şietme-Ekonomi6229
Loi i stik YönetimiS222
Sermaye Piyasası3302
Sermaye Piyasaları ve Portföy Yönetimi935S
Uluslararası Ticaret, Lojistik ve İşletmecilik937S
Ui uslararası Finans6351
Uluslararası Finans ve Bankacılık9353
Uluslararası İşletme4390
Uluslararası İşletmecilikS275
Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret910S
Uluslararası Ticaret3355
Uluslararası Ticaret ve Finans92S2
Uluslararası Ticaret ve Finansman5131
Ui u slararası Ticaret ve İşletmecilik3356
Uluslararası Ticaret ve Lojistik9009
612SBoya TeknolojisiK i m ya3240
531SBoya ve İzolasyon Uygulama TeknikleriKimya M ü hend i s l I ği6241
Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya9226
1129Büro YönetimiH alkIa İ lişkiler3197
1130Büro Yönetimi ve SekreterlikH alkl a İlI ş kI I e r ve Reklamcılık5111
S510Büro Yönetimi ve Yönetici AsistanlığıHaI kla İI i şkI l er ve Tanıtım319S
9074Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığıİşletme Bilgi Yönetimi3227
Re klamcılık ve Halkla İlişkiler3292
Sağlık Yönetimi629S
Yö netim Bilişim Sistemleri3361
9061Büyük ve Küçük Baş Hayvan YetiştiriciliğiZootekniS2S9
Hayvansal Üretim3202
S511CamSeramik71S9
1131Cam-SeramikS eram i k Sanatları7146
Seramik ve Cam7179
Seramik ve Cam Tasarımı7179
S512Cerrahi TeknikerliğiH emşi relik3204
Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri3205
5320Cevher HazırlamaCevher Hazırlama Mühendisliği4232
Maden Mühendisliği3251
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği3261
5322Cilt Bakımı ve GüzellikKimya3240

 

Alan KoduÖn Lisans Mezuniyet AlanıTercih Yapılabilecek Lisans ProgramlarıLisans Alan Kodu
9101Coğrafi Bilgi SistemleriBilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri3127
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği3129
Bilgisayar-Enformatik8155
Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri3130
Geomatik Mühendisliği9034
Şehir ve Bölge Planlama3322
Jeoloji Mühendisliği6235
Harita Mühendisliği8324
9229Çağrı Merkezi HizmetleriHalkla İlişkiler3197
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık5111
Halkla İlişkiler ve Tanıtım3198
İletişim3215
İletişim Bilimleri8327
İletişim Sanatları8132
İnsan Kaynakları Yönetimi8328
İşletme3226
İşletme Bilgi Yönetimi3227
Lojistik Yönetimi8222
Medya ve İletişim8244
Medya ve İletişim Sistemleri3259
Reklamcılık ve Halkla İlişkiler3292
Yeni Medya ve Gazetecilik9414
Yeni Medya9142
Teknoloji ve Bilgi Yönetimi9286
Yönetim Bilişim Sistemleri3361
1132Çay EksperliğiBahçe Bitkileri8147
9352Çay Tarımı ve İşleme TeknolojisiBahçe Bitkileri Üretimi ve Pazarlaması9190
Ta rla Bitkileri3385
Bitki Koruma8158
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme9048
1133ÇevreBiyoloji3133
6134Çevre Kirlenmesi ve KontrolüÇevre M ü h endisliği3142
9014Çevre Koruma ve KontrolKimya3240
1135Çevre Koruma
8593Çevre SağlığıBiyoioji3133
Hemşirelik3204
Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri3205
4234Çevre Temizlik HizmetleriÇevre Mühendisliği3142
9021Çevre Temizliği ve DenetimiKimya Mühendisliği6241
Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya9226
9348Çim Alan Tesisi ve YönetimiBitki Koruma8158
Peyzaj Mimarlığı6283
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme9048
Tarla Bitkileri3385
Bahçe Bitkileri Üretimi ve Pazarlaması9190
Bahçe Bitlkileri8147
1136Çini İşlemeciliğiÇi ni9204
El Sanatları9344
Eski Çini Onarımları7156
Geleneksel Türk El Sanatları7159
Geleneksel Türk Sanatları8321
Tezhip5128
Tezhip (Süsleme)7182
5323Çocuk GelişimiÇocuk Gelişimi4235
9246Çocuk Gelişimi ve EğitimiÇocuk Sağlığı ve Gelişimi9381
Okul Öncesi Öğretmenliği3275
9276Çorap ve Moda TasarımıModa Tasarımı3266
Moda ve Tekstil Tasarımı7169
Tekstil ve Moda Tasarımı7169
8513DeğirmencilikGıda M ühendisliği3191
Gıda Teknolojisi4271
5324Dekor Tasarımıİ ç M i marl ık3211
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı3212
8514Demiryolu AraçlarıEndüstri Mühendisliği3168
İmalat Mühendisliği5114
Makine Mühendisliği3252
Raylı Sistemler Mühendisliği9268
Otomotiv Mühendisliği8333
8515Demiryolu İnşaatı ve İşletmeciliğiİnşaat Mühendisliği3221

 

Alan KoduÖn Lisans Mezuniyet AlanıTercih Yapılabilecek Lisans ProgramlarıLisans Alan Kodu
1137Deniz ElektroniğiDen iz U laştırma İşletme Mühendisliği3149
113SDeniz HaberleşmeE l ekt rI k- E l ektronik Mühendisliği3162
E l e ktronik Mühendisliği3163
E l e ktronik ve Haberleşme Mühendisliği3166
Güverte3195
4236Deniz İşletmeciliği ve YönetimiDeniz İşletmeciliği ve Yönetimi3150
9137Deniz Ulaştırma ve İşletmeDeniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği3149
1139Deniz ve Liman İşletmeDenizcilik İşletmeleri Yönetimi3150
9026Deniz ve Liman İşletmeciliğiGüverte3195
S517Denizcilikİşletme3226
İşletme Yönetimi4295
Lojistik9376
Lojistik YönetimiS222
Ulaştırma ve lojistik5130
Uluslararası Lojistik3354
Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık3354
Uluslararası Lojistik Yönetimi9110
Uluslararası Ticaret3355
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik3356
Uluslararası Ticaret ve Lojistik9009
1140Deri İşleme TeknolojisiDeri M ü hendisliği3151
5325Deri Teknolojisi
1142Dericilik
1141Deri KonfeksiyonModa G iyim Tasarımı9170
Moda Tasarımı3266
Moda ve Tekstil Tasarımı7169
Tekstil ve Moda Tasarımı7169
1145Dış TicaretBan kacılık3117
Ba nkacılık ve Finans6119
Ba nkacılık ve Finansman6119
Bankacılık ve Sigortacılık3120
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri3141
E konomi3159
E konomi ve Finans5105
İ kt i sat3213
İ şietme3226
İ ş i etme Bilgi Yönetimi3227
İ şietme EnformatiğiS210
İşletme Yönetimi4295
İ şietme-Ekonomi6229
Lojistik9376
Lojistik YönetimiS222
Sermaye Piyasaları ve Portföy Yönetimi935S
Sermaye Piyasası3302
Teknoloji ve Bilgi Yönetimi92S6
Ui uslararası Finans6351
Uluslararası Finans ve Bankacılık9353
Uluslararası İşletme4390
Uluslararası İşletmecilikS275
Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret910S
Uluslararası Lojistik3354
Uluslararası Lojistik Yönetimi9110
Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık3354
Ulaştırma ve lojistik5130
Uluslararası Ticaret, Lojistik ve İşletmecilik937S
Ui uslararası Ticaret3355
Uluslararası Ticaret ve Finans92S2
Uluslararası Ticaret ve Finansman5131
Ui u slararası Ticaret ve İşletmecilik3356
Uluslararası Ticaret ve Lojistik9009
Uluslararası Ticaret ve Pazarlama921S
1146Dış Ticaret ve Avrupa BirliğiAvru pa Bi rl iği İlişkileri3115
Bankacılık3117
Bankacılık ve Finans6119
Bankacılık ve Finansman6119
Bankacılık ve Sigortacılık3120
Ekonomi3159
Ekonomi ve Finans5105
İktisat3213

 

Alan KoduÖn Lisans Mezuniyet AlanıTercih Yapılabilecek Lisans ProgramlarıLisans Alan Kodu
Devamıİşletme3226
İşletme Bilgi Yönetimi3227
İşletme EnformatiğiS210
İşletme Yönetimi4295
İ şietme-Ekonomi6229
Lojistik9376
Loi i stik YönetimiS222
Sermaye Piyasaları ve Portföy Yönetimi935S
Sermaye Piyasası3302
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler3315
Ui uslararası Finans6351
Uluslararası Finans ve Bankacılık9353
Uluslararası İlişkiler3352
Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği3353
Uluslararası İşletme4390
Uluslararası İşletmecilikS275
Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret910S
Uluslararası Ticaret, Lojistik ve İşletmecilik937S
Ui uslararası Ticaret3355
Uluslararası Ticaret ve Finans92S2
Uluslararası Ticaret ve Finansman5131
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik3356
Uluslararası Ticaret ve Lojistik9009
Uluslararası Ticaret ve Pazarlama921S
1143Diş ProtezSağlık İdaresi3295
90S1Diş Protez TeknolojisiSağlık Yönetimi629S
1144Diş Teknik Sekreterliği
S519Diş Protez Teknikerliği
1147DiyalizH emşirelik3204
Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri3205
S595Doğal Taş Dekorasyonuİç M i marlık3211
9037Doğal Yapı Taşları Teknolojisiİç Mimarlık ve Çevre Tasarımı3212
Jeoloji Mühendisliği6235
Maden Mühendisliği3251
Mimarlık3263
S597Doğalgaz ve Boru Hatları TeknolojisiE n e rj i S iste m l e ri MühendisliğiS319
Makine Mühendisliği3252
Nükleer Enerji Mühendisliği3274
Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği32S1
114SDoğalgaz, Isıtma ve Sıhhi Tesisat TeknolojisiE n e gi S i ste m l eri MühendisliğiS319
S520Doğalgaz ve IsıtmaM a ki n e M ühendisliği3252
9277Doğalgaz ve Tesisatı TeknolojisiNükleer Enerji Mühendisliği3274
5326Dokumacılık ve El SanatlarıEl S anat i a r ı9344
Geleneksel Türk El Sanatları7159
Geleneksel Türk SanatlarıS321
Halı-Kilim ve Eski Kumaş Desenleri7163
Tezhip512S
Tezhip (Süsleme)71S2
6149Dökümi malat Mühendisliği5114
Maizeme Bilimi ve Mühendisliği511S
Malzeme MühendisliğiS227
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği3261
1150Duvar Süsleme SanatlarıÇi n i9204
El Sanatları9344
El Sanatları9344
Eski Çini Onarımları7156
Fotoğraf715S
Geieneksel Türk El Sanatları7159
Geleneksel Türk SanatlarıS321
Grafik7160
İç Mimarlık3211
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı3212
Tezhip512S
Tezhip (Süsleme)71S2
5332e-TicaretE ko nomi ve Finans5105
5327Elektronik TicaretHalkla İlişkiler3197
Ha l kla İlişkiler ve Reklamcılık5111
Halkla İlişkiler ve Tanıtım319S
Teknoloji ve Bilgi Yönetimi92S6
İletişim3215

 

Alan KoduOn Lisans Mezuniyet AlanıTercih Yapılabilecek Lisans ProgramlarıLisans Alan Kodu
Devamıİletişim Bilimleri8327
İ şletme3226
İşletme Enformatiği8210
İşletme Yönetimi4295
İşletme-Ekonomi6229
Lojistik Yönetimi8222
Muhasebe ve Finans Yönetimi5123
Muhasebe ve Finansal Yönetim5123
Pazarlama8334
Reklam Tasarımı ve İletişimi8249
Reklamcılık3291
Re klamcılık ve Halkla İlişkiler3292
Uluslararası İşletme4390
Uluslararası İşletmecilik8275
Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret9108
Ul uslararası Ticaret3355
Uluslararası Ticaret, Lojistik ve İşletmecilik9378
Uluslararası Ticaret ve Finans9282
Uluslararası Ticaret ve Finansman5131
Ul u slararası Ticaret ve İşletmecilik3356
Uluslararası Ticaret ve Lojistik9009
Uluslararası Ticaret ve Pazarlama9218
8582EbelikEbel ik3155
Hemşirelik3204
Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri3205
9087Eczane HizmetleriBiyokimya3132
4245Eczane TeknikerliğiKimya3240
Kimya Mühendisliği6241
Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya9226
4247Eğitim OnlisansTerci h yapılabilecek lisans programı bulunmamaktadır.3309
8522EkmekçilikGıda M ühendisliği3191
Gıda Teknolojisi4271
1151El SanatlarıE l S a n atları9344
Geleneksel Türk El Sanatları7159
Geleneksel Türk Sanatları8321
Halı-Kilim ve Eski Kumaş Desenleri7163
Tezhip (Süsleme)7182
Tezhip5128
1152Elektrik/ Elektrik İşleri ÖğretmenliğiE l ekt ri k Mü h e n d i s l i ği3160
9063Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve DağıtımıElektrik-Elektronik Mühendisliği3162
1153Elektrik-ElektronikE l e kt ronik Mühendisliği3163
8524Elektrik-Elektronik TeknikerliğiEl e ktron i k ve Haberleşme Mühendisliği3166
1154ElektronikE ndüstri Mühendisliği3168
6155Elektronik HaberleşmeEnerj i Si stemleri Mühendisliği8319
9067Elektronik Haberleşme TeknolojisiFizik3182
9068Elektronik TeknolojisiKontrol ve Otomasyon Mühendisliği9260
9213Elektrik TeknolojisiMeteoroloji Mühendisliği6262
Uçak Elektrik-Elektronik3346
Uzay Bilimleri ve Teknolojileri8279
Uzay Mühendisliği3358
9065Elektrikli Cihaz TeknolojisiElektrik-Elektronik Mühendisliği3162
Elektrik Mühendisliği3160
Elektronik Mühendisliği3163
Fizik3182
9284Elektromekanik TaşıyıcılarElektrik Mühendisliği3160
Elektrik-Elektronik Mühendisliği3162
Elektronik Mühendisliği3163
Endüstri Mühendisliği3168
Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği9260
Makine Mühendisliği3252
Mekatronik Sistemler Mühendisliği9374
Mekatronik Mühendisliği5119
5328ElektronörofizyolojiF izyote rapi ve Rehabilitasyon8344
9337Nükleer Tıp TeknikleriHemşirelik3204
9334PodolojiHemşirelik ve Sağlık Hizmetleri3205

 

Alan KoduÖn Lisans Mezuniyet AlanıTercih Yapılabilecek Lisans ProgramlarıLisans Alan Kodu
1156Emlak ve Emlak YönetimiG ayrl m e n kul ve Varlık Değerleme9144
İşletme3226
İşletme Bilgi Yönetimi3227
İ şletme Enformatiği8210
İşletme Yönetimi4295
İ şletme-Ekonomi6229
1157Emtia BorsasıE konoml3159
E konomi ve Finans5105
İ kt l sat3213
İ şletme3226
İ şletme Enformatiği8210
İşletme Yönetimi4295
İ şletme-Ekonomi6229
Lojistik9376
Loj l stik Yönetimi8222
Uluslararası Ticaret, Lojistik ve İşletmecilik9378
Sermaye Piyasaları ve Portföy Yönetimi9358
Sermaye Piyasası3302
Uluslararası Ticaret3355
Uluslararası Ticaret ve Finans9282
Uluslararası Ticaret ve Finansman5131
Ul u slararası Ticaret ve İşletmecilik3356
Uluslararası Ticaret ve Lojistik9009
1158Endüstri Bitkileri Yetiştirme ve DeğerlendirmeBahçe Bitki leri8147
9059Endüstriyel Bitkiler YetiştiriciliğiBahçe Bitkileri Üretimi ve Pazarlaması9190
Gıda Mühendisliği3191
Gıda Teknolojisi4271
Ta rla Bitkileri3385
9016Endüstri Ürünleri TasarımıEndüstri Tasarımı7154
Endüstri Ürünleri Tasarımı3169
Endüstriyel Tasarım Mühendisliği9323
Endüstriyel Tasarım3170
1159Endüstriyel ElektronikE l ekt rl k- E l ektronik Mühendisliği3162
E l e ktronik Mühendisliği3163
E l e ktronik ve Haberleşme Mühendisliği3166
Endüstri Mühendisliği3168
Fizik3182
Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği9260
Uçak Elektrik-Elektronik3346
Uzay Bilimleri ve Teknolojileri8279
Uzay Mühendisliği3358
5329Endüstriyel Kalıpçılıkİmalat Mühendisliği5114
Makine Mühendisliği3252
5330Endüstriyel OtomasyonEl e kt rik M ü h endisliği3160
1160Endüstriyel Otomasyon TeknolojisiElektrik-Elektronik Mühendisliği3162
E l e ktronik Mühendisliği3163
E l e ktronik ve Haberleşme Mühendisliği3166
Endüstri Mühendisliği3168
Enerji Sistemleri Mühendisliği8319
İ malat Mühendisliği5114
Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği9260
Makine Mühendisliği3252
Mekatronik Mühendisliği5119
Mekatronik Sistemler Mühendisliği9374
Meteoroloji Mühendisliği6262
Uçak Elektrik-Elektronik3346
5330Endüstriyel OtomasyonGemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği8322
(1996-1998 yılları arasında öğrenciGem i Maki neleri İşletme Mühendisliği3190
alan Orta Doğu Teknik Üni. MYOMa kine M ü h endl s liğ i3252
Endüstriyel OtomasyonM eta l u rj i ve Malzeme Mühendisliği3261
programından mezun olanların tercihOtom ot iv Mü h e n disliği8333
yapabileceği lisans programları karşı
sütunda gösterilmektedir.)
9028Endüstriyel Cam ve SeramikMalzeme Bilimi ve Mühendisliği5118
5331Endüstriyel SeramikM a lze m e Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği9305
Malzeme Mühendisliği8227
Seramik7189
S e ramik Sanatları7146
Seramik ve Cam7179

 

Alan KoduÖn Lisans Mezuniyet AlanıTercih Yapılabilecek Lisans ProgramlarıLisans Alan Kodu
DevamıSeramik ve Cam Tasarımı7179
6161Endüstriyel TasarımE nd üstri Tasarımı7154
Endüstri Ürünleri Tasarımı3169
Endüstriyel Tasarım Mühendisliği9323
Endüstriyel Tasarım3170
1162Endüstriyel TavukçulukZooteknIS2S9
Hayvansal Üretim3202
1163Endüstriyel YönetimÇal ı şma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri3141
İ şietme3226
İ şietme EnformatiğiS210
İşletme Yönetimi4295
İşletme-Ekonomi6229
Lojistik YönetimiS222
Te knoloji ve Bilgi Yönetimi92S6
4256EnerjiEnerji Sistemleri MühendisliğiS319
Hidrojeoloji Mühendisliği3206
Maden Mühendisliği3251
Makine Mühendisliği3252
Mekatronik Mühendisliği5119
Nükleer Enerji Mühendisliği3274
Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği32S1
9230Enerji Tesisleri İşletmeciliğiEkonomi3159
Ekonomi ve Finans5105
İktisat3213
İşletme3226
İşletme Bilgi Yönetimi3227
İşletme Yönetimi4295
İşletme-Ekonomi6229
Lojistik YönetimiS222
PazarlamaS334
Ulaştırma ve Lojistik5130
Uluslararası İşletme4390
Uluslararası İşletmecilikS275
Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret910S
Uluslararası Lojistik3354
Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık3354
Uluslararası Lojistik Yönetimi9110
Uluslararası Ticaret, Lojistik ve İşletmecilik937S
Uluslararası Ticaret3355
Uluslararası Ticaret ve Finans92S2
Uluslararası Ticaret ve Finansman5131
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik3356
Uluslararası Ticaret ve Lojistik9009
Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi4393
9322Engelli Bakımı ve RehabilitasyonBeslenme ve Diyetetik3122
Engellilerde Egzersiz ve Spor Eğitimi9265
Fizyoterapi ve RehabilitasyonS344
Hemşirelik3204
Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri3205
9109Eser KorumaÇini9204
El Sanatları9344
Eski Çini Onarımları7156
Geleneksel Türk El Sanatları7159
Geleneksel Türk SanatlarıS321
İç Mimarlık3211
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı3212
Mimarlık3263
Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım9141
Şehir ve Bölge Planlama3322
Tezhip (Süsleme)71S2
Tezhip512S
1164Et EndüstrisiBeslen me ve Diyetetik3122
9033Et ve Ürünleri TeknolojisiGıda Mühendisliği3191
S540Kesim ve Et / Kesim ve Et EndüstrisiGıda Teknolojisi4271
Kimya3240
Tarımsal Biyoteknoloji9106
Su Ürünleri MühendisliğiS337
Hayvansal Üretim3202
ZootekniS2S9

 

Alan KoduOn Lisans Mezuniyet AlanıTercih Yapılabilecek Lisans ProgramlarıLisans Alan Kodu
1165Ev Cihazları TeknolojisiEl e kt rik-E l ektronik Mühendisliği3162
5333Ev GereçleriE l ekt ronik Mühendisliği3163
2105Ev İdaresiAil e ve Tüketici Bilimleri8341
9107Ev ve Deney Hayvanları YetiştiriciliğiZootekni8289
9008Evde Hasta BakımıGerontoloji9151
Beslenme ve Diyetetik3122
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon8344
Hemşirelik3204
Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri3205
4259Fen ve Tabiat BilgisiBiyoloji3133
Moleküler Biyoloji ve Genetik3267
Biyoteknoloji9266
Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji9349
Genetik ve Biyomühendislik8195
Biyomühendislik3135
Fizik3182
Kimya3240
1166Fermantasyon / Fermantasyon TeknikerliğiG ı da Mü hendisl iği3191
8525Fermente ÜrünlerGıda Teknolojisi4271
Kimya3240
1169Fındık EksperliğiBahçe Bitkileri8147
Bahçe Bitkileri Üretimi ve Pazarlaması9190
Ta rla Bitkileri3385
1167Fidan ve FidecilikAğaç İ şleri Endüstri Mühendisliği3101
1168Fidan Yetiştirme / Fidan YetiştiriciliğiBahçe Bitkl leri8147
Bahçe Bitkileri Üretimi ve Pazarlaması9190
Orman Endüstrisi Mühendisliği3276
Orman Mühendisliği6277
Tarla Bitkileri3385
5334Film Yapım TeknikleriFl l m Tasarımı9165
Sinema ve Dijital Medya9309
Radyo ve Televizyon8247
Radyo, Televizyon ve Sinema3287
S i n ema ve Televizyon3307
5335FinansBan kacılık3117
8526Finans ve MuhasebeBan kacıl ı k ve Finans6119
Ba nkacılık ve Finansman6119
Bankacılık ve Sigortacılık3120
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri3141
Ekonomi ve Finans5105
İşletme3226
İşletme Enformatiği8210
İşletme Yönetimi4295
İ şletme-Ekonomi6229
Loj l stik Yönetimi8222
Muhasebe3268
Muhasebe Bilgi Sistemleri3269
Muhasebe ve Finans Yönetimi5123
Muhasebe ve Finansal Yönetim5123
Muhasebe ve Denetim9115
Sermaye Piyasası3302
Sermaye Piyasaları ve Portföy Yönetimi9358
Uluslararası Finans6351
Uluslararası Finans ve Bankacılık9353
Uluslararası İşletme4390
Uluslararası İşletmecilik8275
Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret9108
Uluslararası Ticaret, Lojistik ve İşletmecilik9378
Ul uslararası Ticaret3355
Uluslararası Ticaret ve Finans9282
Uluslararası Ticaret ve Finansman5131
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik3356
Uluslararası Ticaret ve Lojistik9009
5336Fizik TedaviF lzyote rapi ve Rehabilitasyon8344
9279Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
4263Fizyoterapi

 

Alan KoduÖn Lisans Mezuniyet AlanıTercih Yapılabilecek Lisans ProgramlarıLisans Alan Kodu
1170FotoğrafçılıkBasın ve Yayın3121
1171Fotoğrafçılık ve KameramanlıkF i l m T a sarım ı9165
İletişim Tasarımı ve Yönetimi9281
Sinema ve Dijital Medya9309
Fotoğraf7158
Fotoğraf ve Video7211
Gazetecilik6188
Görsel İletişim9231
Görsel İletişim Tasarımı5109
Görsel Sanatlar9162
Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı7191
Grafik7160
Grafik Sanatları7145
Grafik Tasarım7161
Grafik Tasarımı7162
İ letişim3215
İletişim Bilimleri8327
İ letişim Sanatları8132
İ letişim Tasarımı5113
İ letişim ve Tasarım7168
Medya ve İletişim8244
Medya ve İletişim Sistemleri3259
Radyo ve Televizyon8247
Radyo, Televizyon ve Sinema3287
S i n ema ve Televizyon3307
Televizyon Haberciliği ve Programcılığı8351
Yeni Medya ve Gazetecilik9414
Yeni Medya9142
8599Gastronomi ve Mutfak SanatlarıGastronom i4265
Gastronomi ve Mutfak Sanatları5108
Mutfak Sanatları ve Yönetimi9153
Turizm İşletmeciliği3337
T u rizm İşletmeciliği ve Otelcilik3338
Turizm ve Otel İşletmeciliği6339
Turizm ve Otel Yöneticiliği9444
T u rizm ve Otelcilik3340
9066Gaz ve Tesisatı TeknolojisiEnerji Sistemleri Mühendisliği8319
Makine Mühendisliği3252
Nükleer Enerji Mühendisliği3274
4266Gayrimenkul YönetimiGayrimenkul ve Varlık Değerleme9144
İşletme3226
İşletme Bilgi Yönetimi3227
İşletme Enformatiği8210
İşletme Yönetimi4295
İşletme-Ekonomi6229
1172Geleneksel El SanatlarıEi San at l arı9344
Geleneksel Türk El Sanatları7159
Geleneksel Türk Sanatları8321
Halı-Kilim ve Eski Kumaş Desenleri7163
Tezhip (Süsleme)7182
Tezhip5128
1173Gemi İnşaatıİ malat Mühendisliği5114
Makine Mühendisliği3252
Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği8322
Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği9185
Gemi ve Yat Tasarımı9259
1174Gemi MakineleriGem i İ nşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği8322
1175Gemi Makineleri İşletmeGem i M aki n eleri İşletme Mühendisliği3190
Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği9185
Makine Mühendisliği3252
Otomotiv Mühendisliği8333
8601Gemoloji ve MücevherAksesuar Tasarımı9152
Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımı9366
Mücevherat Mühendisliği9283
Takı Tasarımı8260
4269Genel Çalışmalarİşletme3226
İşletme Yönetimi4295

 

Alan KoduÖn Lisans Mezuniyet AlanıTercih Yapılabilecek Lisans ProgramlarıLisans Alan Kodu
6176Genel İşletmeBankacılık3117
Ba nkacılık ve Finans6119
Bankacılık ve Finansman6119
Bankacılık ve Sigortacılık3120
Çal ışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri3141
Ekonomi ve Finans5105
İ şletme3226
İ ş l etme Bilgi Yönetimi3227
İ şletme Enformatiği8210
İşletme Yönetimi4295
İ şletme-Ekonomi6229
Lojistik9376
Lo| l stik Yönetimi8222
Muhasebe ve Finans Yönetimi5123
Muhasebe ve Finansal Yönetim5123
S ağlık Yönetimi6298
Sermaye Piyasası3302
S i g ortacılık3306
Sigortacılık ve Risk Yönetimi5127
Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik9360
Ul uslararası Finans6351
Uluslararası Finans ve Bankacılık9353
Uluslararası İşletme4390
Uluslararası İşletmecilik8275
Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret9108
Ul uslararası Ticaret3355
Uluslararası Ticaret ve Finans9282
Ul u slararası Ticaret ve Finansman5131
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik3356

Bir önceki yazımız olan İşaret Dili için Başvurularda Son Günler başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

Yorum Yok

YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.