2016 Yaz Kur’an Kursuları İçin Uygulama Esasları Açıklandı!

2016 Yaz Kur’an Kursuları İçin Uygulama Esasları Açıklandı!
Yayınlama: 26.05.2016
Düzenleme: 05.03.2021 22:36
675
A+
A-

Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) 2016 Yaz Kur’an Kursu Uygulama Esaslarını Yayımladı!

Okulların tatil olduğu dönemde ilgi yönetmelik ve yönerge gereği Başkanlığımızca düzenlenen “Yaz Kur’an Kursları” bu yıl 20 Haziran 2016 tarihinde başlayacaktır. Yaz K Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) 2016 Yaz Kur’an Kursu Uygulama Esaslarını Yayımladı!

Okulların tatil olduğu dönemde ilgi yönetmelik ve yönerge gereği Başkanlığımızca düzenlenen “Yaz Kur’an Kursları” bu yıl 20 Haziran 2016 tarihinde başlayacaktır. Yaz Kur’an kurslarındaki eğitim-öğretim faaliyetlerinin amacına uygun, daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi için uygulamaya dair esaslar ekte gönderilmiştir.

Bilgilerinizi ve Yaz Kur’an Kursu eğitim-öğretim hizmetlerinin ilgili mevzuata ve eklerde belirtilen hususlara uygun olarak yürütülmesi için uygulama esaslarının söz konusu kurslarda görev alacak personelimize duyurulması hususlarında gereğini önemle rica ederim.

Prof. Dr. Mehmet GÖRMEZ
Diyanet İşleri Başkanı

Yaz Kur’an kursları 20 Haziran 2016 Pazartesi günü eğitim-öğretime başlayacaktır. Müftülükler, kursların başladığı ilk gün din hizmetleri personelinin, öğrencilerin, velilerin ve halkın katılımıyla “Yaz Kur’an Kursları Açılış Programı” yapacaktır. 22 Haziran 2016 Çarşamba günü saat 14.00’te yapılacak olan Yaz Kur’an Kursları Açılış Programına Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet GÖRMEZ, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Yavuz ÜNAL, Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Prof. Dr. Ali ERBAŞ konuşmacı olarak katılacaktır. Program Diyanet TV’den canlı yayınla gösterilecektir.

yaz kuran kursu esaslari5

Diyanet TV’den canlı yayınla gösterilecek olan yaz Kur’an kursları açılış programı, şartları uygun olan (TV veya interneti olan) öğreticilerimiz ve öğrencilerimizce izlenecektir.

DİYANET ONAYLI! 4-6  YAŞ ÇOCUK EĞİTİMİ VE ETKİNLİKLERİ SERTİFİKASI HAKKINDA DETAYLI BİLGİ ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ!

1. KAYIT İŞLEMLERİ VE GÖREVLENDİRMELER İLE İLGİLİ HUSUSLAR

1. Yaz Kur’an kurslarının açılışı, öğrencilerin kayıt işlemleri ve eğitim-öğretim hizmetleri; ilgili yönetmelik, yönerge, 2016 Yılı Yaz Kur’an Kursları Uygulama Esasları ve DİBBYS/EHYS’deki talimatlara uygun olarak yapılacaktır.

2. Yaz Kur’an kurslarının/sınıflarının açılışı, öğretici ve öğrenci kayıt işlemleri DİBBYS/EHYS aracılığı ile yapılacaktır.

3. EK-8 form dilekçe ile kursa başvuruları kabul edilen öğrenciler, DİBBYS/EHYS’ye (Eğitim Hizmetleri Yönetim Sistemine) mutlaka kayıt edilecektir. Sınıf açıldıktan sonra kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler de dönem içerisinde kayıt edilebilecektir.

4. Yaz Kur’an kursunda geçici görevlendirmeler, İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü’nce gönderilen 28/04/2016 tarih ve E.23263 sayılı yazıdaki hüküm ve esaslar ile ilgili Genel Müdürlükçe belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde DİBBYS programı üzerinden yapılacaktır.

5. Yaz Kur’an kurslarında görevlendirilenlere 24 Temmuz 2009 tarih ve 27298 sayılı Resmi Gazete ’de yayınlanan Diyanet İşleri Başkanlığınca Düzenlenen Eğitim-Öğretim Faaliyetlerinde Uygulanacak Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararına göre ek ders ücreti ödenecektir. Kayıt tarihleri içerisinde sistemde ders tanımlaması yapmayan veya yeterli sayıda öğrenciyi sisteme kaydetmeyenlere ek ders ücreti ödenmeyecektir.

DİYANET ONAYLI! 4-6  YAŞ ÇOCUK EĞİTİMİ VE ETKİNLİKLERİ SERTİFİKASI HAKKINDA DETAYLI BİLGİ ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ!

2. YAZ KUR’AN KURSLARINDA EĞİTİM ÖĞRETİM FAALİYETLERİ

1. Yaz Kur’an kurslarında eğitim-öğretim hizmetleri sevgi, hoşgörü ve gönüllülük esasına dayalı olarak yürütülecektir. Kurs programı boyunca öğrencilere değerli oldukları hissettirilecek, güler yüz, şefkat ve anlayış gösterilecektir. Kursta bulunmalarının önemi ve amacı kendilerine anlatılacaktır.

2. Sınıflar oluşturulurken öğrencilerin yaş farklılıkları göz önünde bulundurulacaktır. Eğitim-öğretim ortamı, öğretici vb. şartların uygun olması durumunda yaş grupları dikkate alınarak öğrencilerin birlikte eğitim-öğretim görmeleri sağlanacaktır.

3. Sınıflar oluşturulurken öğrencilerin bilgi seviyeleri göz önünde bulundurulacaktır. Buna göre; imam-hatip lisesine giden öğrenciler ile örgün eğitimde seçmeli Kur’an-ı Kerim, Hz. Peygamberin Hayatı ve Temel Dini Bilgiler derslerini alan öğrencilerin hazır bulunuşlukları dikkate alınarak kur sistemine uygun olarak eğitim görmeleri sağlanacaktır.

4. Yaz Kur’an kurslarında 4-6 yaş grubuna yönelik eğitim-öğretim faaliyetleri, 26.05.2015 tarih ve 2315 sayılı 2015 Yılı Yaz Kur’an Kursları Uygulama Esaslarındaki Usul ve esaslar çerçevesinde yürütülecektir.

5. Mevsimlik işçilerin çocuklarının yaz Kur’an kursu faaliyetlerinden faydalanması amacıyla söz konusu işçilerin bulunduğu yerlerde yaz Kur’an kursu açılacaktır.

6. Mültecilerin bulunduğu illerde mülteci çocukların yaz Kur’an kursu hizmetlerinden faydalanmalarına yönelik çalışmalar yapılacaktır.

7. Yaz Kur’an kurslarında talep olması durumunda, il/ilçe müftülüğü öğrenci sayısında 15 şartı aramaksızın (mevzuat gereği ek ders ücreti ödenmiyor olsa da) kurs açacaktır.

8. Yaz Kur’an kursuna katılan öğrencilerin spor etkinliklerinden faydalanmaları sağlanacaktır. Spor etkinlikleri 2015 Yılı Yaz Kur’an Kursları Uygulama Esaslarındaki usul ve esaslar çerçevesinde yapılacaktır.

DİYANET ONAYLI! 4-6  YAŞ ÇOCUK EĞİTİMİ VE ETKİNLİKLERİ SERTİFİKASI HAKKINDA DETAYLI BİLGİ ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ!

3. YAZ KUR’AN KURSLARINDA YATILI EĞİTİM

1- Diyanet İşleri Başkanlığı Kur’an Eğitim ve Öğretimine Yönelik Kurslar ile Öğrenci Yurt ve Pansiyonları Yönergesinin 65. maddesine göre yaz Kur’an kursu öğrencilerinin barınma ve beslenmelerini sağlamak amacıyla yurt ve pansiyonlar açılabilmektedir. Ayrıca yatılı eğitim veren Kur’an kurslarında yaz Kur’an kursu açılabilmekte ya da yaz Kur’an kursu eğitimlerinde mülki amir onayıyla diğer kurum ve kuruluşlarının yurt ve pansiyonlarından yararlanılabilmektedir.

2- Yaz Kur’an kurslarının yatılı olarak düzenlenmesi durumunda; Diyanet İşleri Başkanlığı Kur’an Eğitim ve Öğretimine Yönelik Kurslar ile Öğrenci Yurt ve Pansiyonları Yönetmeliği’nin 28.-35. maddeleri ile bu yönetmeliğe bağlı olarak hazırlanan Yönerge’nin 65.-87. maddelerindeki yurt ve pansiyonlarla ilgili hükümler yaz Kur’an kurslarının yurt ve pansiyonları için de uygulanacaktır.

DİYANET ONAYLI! 4-6  YAŞ ÇOCUK EĞİTİMİ VE ETKİNLİKLERİ SERTİFİKASI HAKKINDA DETAYLI BİLGİ ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ!

4. EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMLARI VE MATERYALLERİ

1. Yaz Kur’an kurslarında Başkanlıkça hazırlanan eğitim-öğretim programları uygulanacak; yaş grupları dikkate alınarak Başkanlıkça hazırlanan ders kitapları ve materyaller kullanılacaktır. Bu itibarla;

* 4-6 yaş grubu için; 4-6 Yaş Grubu Kur’an Kursları Etkinlik Kitabı,  7-14 yaş grupları için; “Yaz Kur’an Kursları Dinimi Öğreniyorum” ve “Yaz Kur’an Kursları Etkinlik Kitabım”,

* 14 yaş ve üzeri için; “Dinimizi Öğreniyoruz 1, 2, 3” kitapları,

* 18 yaş üzeri için; “Dinim İslam Temel Bilgiler” kitabı kullanılacaktır.

2. Yaz Kur’an kursları eğitim-öğretim faaliyetlerinde yardımcı materyal olarak Başkanlığımızın çocuklara yönelik EK-2’de yer alan yayınlarından istifade edilecek, söz konusu yayınlar öğrencilere tanıtılacak ve öğrenciler ilgili yayınlardan faydalanmaları hususunda teşvik edilecektir. Ayrıca Âlim Çocuk 3.0 CD’si ve Başkanlığımızın http://kurs.diyanet.gov.tr adresli web sitesinden ders materyalleri konusunda istifade edilebilecektir.

3. Yaz Kur’an Kursları Öğrenci Yoklama ve Ders Defteri ihtiyaç duyulması halinde Türkiye Diyanet Vakfı Yayın Matbaacılık ve Ticaret İşletmesi Müdürlüğü’nden temin edilebilecektir. (TDV Yayın Matbaacılık Tel:0312-354 91 31)

DİYANET ONAYLI! 4-6  YAŞ ÇOCUK EĞİTİMİ VE ETKİNLİKLERİ SERTİFİKASI HAKKINDA DETAYLI BİLGİ ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ!

5. EĞİTİM-ÖĞRETİMİN ETKİNLİĞİNİ VE VERİMLİLİĞİNİ ARTIRMAYA YÖNELİK FAALİYETLER

1- Bu yıl Başkanlığımızca eğitim-öğretim faaliyetlerinde “sevgi” teması belirlenmiştir. Bu sebeple derslerin “sevgi” teması merkezli işlenmesine özen gösterilecektir. Dersler işlenirken aşağıdaki hususlara dikkat edilecektir:

* Kur’an-ı Kerim dersi işlenirken Allah ve peygamber sevgisi gibi sevgi konulu âyetler mealleri ile birlikte okunacak ve dinimizim sevgi anlayışı çocuklara kazandırılmaya çalışılacaktır.

* İbadetlerin Allah’ın sevgisini kazanmak amacıyla yapıldığına vurgu yapılacaktır.

* Başkanlıkça hazırlanan hadis kartelasından istifade edilmek suretiyle Hz. Peygamber’in Allah’ı, Peygamber’i, ibadetleri, akrabayı, din kardeşini, insanları, çevreyi sevmek vb. konulu hadisleri işlenecektir.

* Dinin sevgi anlayışının öğrencilere kazandırılması amacıyla drama, piyes vb. etkinlikler düzenlenecektir.

2- 2015 Yılı Yaz Kur’an Kursları Uygulama Esaslarında yer alan eğitim-öğretimin etkinliğini ve verimliliğini artırmaya yönelik faaliyetler 2016 yılı yaz Kur’an kurslarında da uygulanacaktır.

DİYANET ONAYLI! 4-6  YAŞ ÇOCUK EĞİTİMİ VE ETKİNLİKLERİ SERTİFİKASI HAKKINDA DETAYLI BİLGİ ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ!

6. YAZ KUR’AN KURSLARI HİZMET İÇİ EĞİTİM SEMİNERLERİ

Yaz Kur’an kurslarının daha etkin ve verimli olması amacıyla yaz Kur’an kurslarında görev alacak geçici ve kadrolu öğreticilere mahallinde EK-3’te yer alan program çerçevesinde seminerler düzenlenecektir. Bu hususta il/ilçe müftülükleri gerekli hazırlıkları yapacaktır.

İl/ilçe müftülüklerimizce mahallinde yapılacak olan yaz Kur’an kursları hizmet içi eğitim seminerlerinin düzenlenmesinde aşağıdaki hususlara dikkat edilecektir: 1. Seminerler, yaz Kur’an kurslarında görevlendirilecek tüm personeli dinihaberler.com kapsayacak şekilde 10-20 Haziran 2016 tarihleri arasında yapılacaktır. Seminerlerin süresi ve saatleri katılımcı sayısı ve mahallin imkânları ölçüsünde il/ilçe müftülüklerince planlanacaktır.

2. Görevli sayısı fazla olan yerlerde yapılacak olan hizmet içi eğitim seminerleri için uygun mekânlar sağlanacaktır. Görevliler gerektiğinde gruplar halinde seminere alınacaktır.

3. Seminerlerde Başkanlık personeli, üniversite hocaları ve alanında uzman diğer kişiler görevlendirilecektir.

4. Seminerlerde Başkanlığımızca hazırlanan Görsel İşitsel Materyal Seti I-II ‘den ve http://kurs.diyanet.gov.tr adresli web sitesine yüklenen video ders kayıtlarından yararlanılacaktır.

DİYANET ONAYLI! 4-6  YAŞ ÇOCUK EĞİTİMİ VE ETKİNLİKLERİ SERTİFİKASI HAKKINDA DETAYLI BİLGİ ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ!

7. YAZ KUR’AN KURSLARI İLE DİĞER HUSUSLAR

1- Yaz Kur’an kurslarını tanıtıcı afişler Başkanlığımızca il/ilçe müftülüklerine ücretsiz olarak gönderilecektir. Ayrıca yaz Kur’an kursu afiş, billboard, üçgen ve raket tasarımları Başkanlığımızın http://kurs.diyanet.gov.tr adresli web sitesinden indirilebilecek ve istenmesi durumunda ücretleri müftülüklerimizce karşılanmak kaydıyla Türkiye Diyanet Vakfı Yayın Matbaacılık ve Ticaret İşletmesi Müdürlüğü’nden temin edilebilecektir.

2- Başkanlığımız tarafından il/ilçe müftülüklerine gönderilecek afişler camilere, Kur’an kurslarına, müftülük binasına ve Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okulların ilan panolarına asılacaktır. Ayrıca Müftülüklerimiz il/ilçe belediyelerinden uygun görüş alarak yaz Kur’an kursu afişlerini, billboardlarını ve raketlerini il/ilçede uygun olan yerlere asacaktır.

2016 yılı yaz Kur’an kurslarında özveri ile çalışacak müftülük personelimize, Kur’an kursu öğreticilerimize ve din görevlilerimize teşekkür ederiz.

yaz kuran kursu esaslari1

yaz kuran kursu esaslari
yaz kuran kursu esaslari2

Kaynak: Dinihaberler.com

Bir Yorum Yazın

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.