2021-2022 MEB Lise 12.Sınıf Konuları Ve Müfredatı

2021-2022 MEB Lise 12.Sınıf Konuları Ve Müfredatı
Yayınlama: 01.04.2021
Düzenleme: 01.05.2021 03:00
10.178
A+
A-

MEB tarafından uygulanacak 12. sınıf müfredatını araştırdık. Biyoloji 12.sınıf konuları neler? 1.dönem hangi konular var? Matematik Konuları ve Müfredatı neler? İnkılap  Konuları ve Müfredatı? İngilizce Konuları ve Müfredatı? 2020-2021 12. sınıf konularını ve müfredatını öğrenmek için detaylar haberimizde.

 

12. SINIF KONULARI VE MÜFREDATI

12. Sınıf Edebiyat 1. Dönem Konuları

1. Ünite: Giriş

 • Edebiyat-Felsefe İlişkisi
 • Edebiyat-Psikoloji İlişkisi
 • Dilin Tarihi Süreç İçerisindeki Değişimini Etkileyen Sebepler
 • İlk Örneklerden Günümüze Türkçe’nin Önemli Sözlükleri
 • Yazım Kuralları
 • Noktalama İşaretleri

2. Ünite: Hikaye

 • 1960 Sonrası Cumhuriyet Dönemi’nde Hikaye
 • Küçürek (Minimal) Hikaye
 • Kelimede Anlam

3. Ünite: Şiir

 • Cumhuriyet Dönemi Saf Şiir Anlayışı
 • Cumhuriyet Dönemi Toplumcu Eğilimleri Yansıtan Şiir Anlayışı
 • Milli Edebiyat Anlayışını Yansıtan Şiir
 • Garip Akımını Temsil Eden Şiir
 • İkinci Yeni Şiiri
 • Dini Değerleri, Geleneğe Duyarlığı ve Metafizik Anlayışı Öne Çıkaran Şiir
 • 1960 Sonrası Toplumcu Eğilimleri Öne Çıkaran Şiir
 • 1980 Sonrası Türk Şiir
 • Cumhuriyet Sonrası Halk Şiiri

12. Sınıf Edebiyat 2. Dönem Konuları

4. Ünite: Roman

 • Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı (1923-1950 Arası) Türk Romanı
 • Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı (1950-1980 Arası) Türk Romanı
 • 1980 Sonrası Türk Edebiyatında Roman
 • Türk Dünyası Edebiyatında Roman
 • Dünya Edebiyatında Roman
 • Paragrafta Anlam

5. Ünite: Tiyatro

 • 1950 Sonrası Türk Tiyatrosu

6. Ünite: Deneme

 • Deneme Nedir?
 • Dünya Edebiyatında Deneme
 • Cumhuriyet Dönemi’nde (1923-1960 Arası) Deneme
 • Cumhuriyet Dönemi’nde (1960 Sonrası) Deneme

7. Ünite: Söylev (Nutuk)

 • Söylev (Nutuk) Nedir?
 • Cumhuriyet Dönemi’nde Söylev
 • İslamiyet’in Kabulünden Önceki Türk Edebiyatında Söylev
 • İslamiyet Etkisinde Gelişen Türk Edebiyatında Söylev

 

12. Sınıf Matematik 1. Dönem Konuları

 • Üstel Fonksiyon
 • Logaritmik Fonksiyon
 • Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler
 • Diziler
 • Trigonometri
 • Analitik Düzlemde Temel Dönüşümler

12. Sınıf Matematik 2. Dönem Konuları

 • Limit
 • Süreklilik
 • Türev
 • Anlık Değişim Oranı ve Türev
 • Türevin Uygulamaları
 • Belirsiz İntegral
 • Çemberin Analitik İncelemesi

 

12. Sınıf Fizik 1. Dönem Konuları

1. Ünite: Çembersel Hareket

 • Çizgisel Hız, Açısal Hız
 • Merkezcil Kuvvet, Merkezcil İvme
 • Eylemsizlik Momenti
 • Açısal Momentum
 • Kütle Çekim Kuvveti

2. Ünite: Harmonik Hareket

 • Uzanım, Genlik
 • Geri Çağırıcı Kuvvet
 • Denge Noktası
 • Yay Sarkacı, Basit Sarkaç

3. Ünite: Dalga Mekaniği

 • Girişim, Kırınım
 • Doppler Olayı
 • Elektromanyetik Dalga
 • Elektromanyetik Spektrum

12. Sınıf Fizik 2. Dönem Konuları

4. Ünite: Atom Fiziğine Giriş ve Radyoaktive

 • Atom, Bohr Atom Teorisi
 • Enerji Seviyesi
 • Uyarılma, İyonlaşma, Işıma
 • Büyük patlama
 • Alt parçacık, Antimadde
 • Radyoaktivite
 • Fisyon, Füzyon

5. Ünite: Modern Fizik

 • Özel Görelilik
 • Siyah Cisim Işıması
 • Fotoelektrik Olayı
 • Compton Olayı
 • de Broglie Dalga Boyu

6. Ünite: Modern Fiziğin Teknolojideki Uygulamaları

 • Görüntüleme Teknolojisi
 • Yarı İletken
 • Diyot, Transistör
 • LED
 • Güneş Pili
 • Süper İletken
 • Nanoteknoloji
 • Nanobilim
 • LASER

 

12. Sınıf Kimya 1. Dönem Konuları

1. Ünite: Kimya ve Elektrik

 • İndirgenme Yükseltgenme Tepkimelerinde Elektrik Akımı
 • Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler
 • Elektrot Potansiyelleri
 • Kimyasallardan Elektrik Üretimi
 • Elektroliz
 • Korozyon

2. Ünite: Karbon Kimyasına Giriş

 • Anorganik ve Organik Bileşikler
 • Basit Formül ve Molekül Formülü
 • Doğada Karbon
 • Lewis Formülleri
 • Hibritleşme-Molekül Geometrisi

3. Ünite: Organik Bileşikler

 • Hidrokarbonlar
 • Fonksiyonel

12. Sınıf Kimya 2. Dönem Konuları

3. Ünite: Organik Bileşikler

 • Hidrokarbonlar
 • Fonksiyonel Gruplar
 • Alkoller
 • Eterler
 • Karbonil Bileşikleri
 • Karboksilik Asitler
 • Esterler

4. Ünite: Enerji Kaynakları ve Bilimsel Gelişmeler

 • Fosil Yakıtlar
 • Alternatif Enerji Kaynakları

 

12. Sınıf Biyoloji 1. Dönem Konuları

 • Nükleik Asitler
 • Protein Sentezi
 • Genetik Uygulamaları
 • Fotosentez
 • Fotosentez ve Kemosentez
 • Solunum
 • Fotosentez ve Solunumun Karşılaştırılması

12. Sınıf Biyoloji 2. Dönem Konuları

 • Bitkisel Yapılar
 • Bitkisel Hormonlar
 • Bitkilerde Madde Taşınması
 • Bitkilerde Üreme
 • Canlılar ve Çevre

 

12. Sınıf Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 1. Dönem Konuları

1. Ünite: XX. Yüzyıl Başlarında Dünya

 • I. Dünya Savaşı ve Sonuçları
 • Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSBC), Orta Asya’daki Türk Devletler ve Toplulukları
 • Orta Doğu’da Manda Yönetiminin Kurulması
 • Uzak Doğu’da Yeni Bir Güç: Japonya
 • 1929 Dünya Ekonomik Krizi
 • İki Savaş Arası Dönemde Avrupa
 • İki Savaş Arası Dönemde Dünya
 • Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası

2. Ünite: II. Dünya Savaşı

 • Yeni Bir Savaşa Doğru
 • Savaş Yılları
 • Barışa Doğru
 • Savaşın Etkileri
 • Savaş Yıllarında Türkiye

3. Ünite: Soğuk Savaş Dönemi

 • Blokların Kuruluşu
 • Paylaşılmayan Orta Doğu
 • Uzak Doğu’da Çatışma
 • Asya ve Afrika’nın Kurtuluşu
 • Soğuk Savaş Döneminde Türkiye
 • Soğuk Savaş Döneminde Dünya

12. Sınıf Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 2. Dönem Konuları

4. Ünite: Yumuşama Dönemi ve Sonrası

 • Uluslararası İlişkilerde Değişim Süreci
 • Yumuşama Dönemi Çatışmaları
 • Barış İçinde Bir Arada Yaşama
 • Arap-İsrail Savaşları ve Büyük Devletlerin Politikaları
 • Uluslararası Politikada Petrolün Yeri
 • İran-Irak Savaşı
 • Yumuşama Döneminde Dünya
 • Türk Dış Politikası
 • Türkiye’de Bunalımlı Yıllar

5. Ünite: Küreselleşen Dünya

 • SSCB’de Değişen ve Sonuçları
 • Asya’da Yeni Yapılanma
 • Doğu Bloku’dan Sonra Avrupa’da Yeni Arayışlar
 • Türkiye ve Avrupa Birliği
 • Yeni Oluşum Sürecinde Balkanlar
 • Orta Doğu ve Afganistan’da ki Gelişmeler
 • Dünyadaki Gelişmeler
 • Değişen Dünya ve Türk Dış Politikası
 • 1980 Sonrası Türkiye
 • Küresel Sorunlar

 

12. Sınıf İnkılap Tarihi 1. Dönem Konuları

 • 20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya
 • Milli Mücadele
 • Atatürkçülük ve Türk İnkılabı

12. Sınıf İnkılap Tarihi 2. Dönem Konuları

 • İki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya
 • II. Dünya Savaşı Sürecinde Türkiye ve Dünya
 • Toplumsal Devrim Çağında Dünya ve Türkiye
 • 21. Yüzyılın Eşiğinde Türkiye ve Dünya

 

12. Sınıf Mantık 1. Dönem Konuları

1. Ünite: Mantığa Giriş

 • Mantık ve Doğru Düşünme
 • Akıl İlkeleri
 • Akıl Yürütmede Kullanılan Temel Terimler
 • Akıl Yürütme Yöntemleri
 • Mantık ve Pratik Yaşam
 • Mantık ve Teknoloji
 • Mantık ve Bilimsel Yöntem

2. Ünite: Klasik Mantık

 • Kavram Nedir?
 • Kavram ve Terim İlişkisi
 • Nelik, Gerçeklik, Kimlik
 • İçlem ve Kaplam
 • Kavram Çeşitleri
 • Beş Tümel
 • Kavramlar Arasındaki İlişkiler
 • Tanım
 • Önerme Olan ve Olmayan Cümleler
 • Önerme Çeşitleri
 • Çıkarım Nedir?
 • Doğrudan Çıkarım
 • Karşı Olum Çıkarımları
 • Döndürme
 • Dolaylı Çıkarım
 • Kıyas Nedir?
 • Kıyas Kuralları
 • Kıyasta Mantıksal Zorunluluk ve Olasılık
 • Kıyas Çeşitleri

12. Sınıf Mantık 2. Dönem Konuları

3. Ünite: Mantık ve Dil

 • Dilin İşlevleri
 • Çok Anlamlılık
 • Anlam Belirsizliği
 • Anlam Belirsizliğinin Sakıncaları
 • Olgusal ve Sözsel Tartışmalar
 • Anlama ve Tanımlama

4. Ünite: Sembolik Mantık

 • Sembolik Mantığa Giriş
 • Önermeler Mantığı
 • Önerme ve Yapısı
 • Basit ve Bileşik Önermeler
 • Önerme Eklemleri
 • Klasik ve Sembolik
 • Mantıkta Çıkarım
 • Sembolleştirme
 • Doğruluk Değerini Yorumlama
 • Doğruluk Çizelgesi
 • Tutarlılık
 • Geçerlilik
 • Eşdeğerlik
 • Çözümleyici Çizelge Kuralları
 • Niceleme (Yüklemler) Mantığı
 • Sembolleştirme
 • Temel Kavramlar
 • Temel Kurallar
 • Çok Değerli Mantık
 • Üç Değerli Mantık
 • Bulanık Mantık

 

12. Sınıf Din Kültürü 1. Dönem Konuları

1. Ünite: İslam ve Bilim

 • Din-Bilim İlişkisi
 • İslam Medeniyetinde Bilim ve Düşüncenin Gelişimi
 • İslam Medeniyetinde Öne Çıkan Eğitim Kurumları
 • Müslümanların Bilim Alanında Yaptığı Öncü ve Özgün Çalışmalar
 • Kur’an’dan Mesajlar: Fâtır Suresi 27-28. Ayetler

2. Ünite: Anadolu’da İslam

 • Türklerin Müslüman Olmaları
 • Milletimizin İslam Anlayışının Oluşmasında Etkili Olan Bazı Şahsiyetler:
 • Ebu Hanife
 • Cafer es-Sadık
 • Maturidi
 • Şafii
 • Eş’ari
 • Ahmet Yesevi
 • Mevlana Celaleddin-i Rumi
 • Ahi Evran
 • Hacı Bektaş-ı Veli
 • Yunus Emre
 • Sarı Saltuk
 • Hacı Bayram-ı Veli
 • Kur’an’dan Mesajlar: Nisâ Suresi 69. Aye

12. Sınıf Din Kültürü 2. Dönem Konuları

3. Ünite: İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar

 • Tasavvufi Düşüncenin Oluşumu
 • Tasavvufi Düşüncenin Ahlaki Boyutu
 • Kültürümüzde Etkin Olan Tasavvufi Yorumlar:
  Yesevilik
  Kadirilik
  Rifailik
  Mevlevilik
  Nakşibendilik
  Alevilik-Bektaşilik
 • Kur’an’dan Mesajlar: Hucurât Suresi 10. Ayet

4. Ünite: Güncel Dini Meseleler

 • Dini Meselelerin Çözümünde Temel İlke ve Yöntemler
 • İktisadi Hayatla İlgili Meseleler
 • Gıda Maddeleri ve Bağımlılıkla İlgili Meseleler
 • Sağlık ve Tıpla İlgili Meseleler
 • Kur’an’dan Mesajlar: En’âm suresi 151-152. Ayetler

5. Ünite: Hint ve Çin Dinleri

 • Hinduizm
 • Budizm
 • Konfüçyanizm
 • Taoizm

 

Bir Yorum Yazın

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.