2021 POMEM Mülakatı Çıkması Muhtemel Sorular

21.Dönem POMEM Mülakatı İçin Önceki Yılların Çıkmış Soruları kariyermemur.com Olarak Sizler İçin Derledik.

2021 POMEM Mülakatı Çıkması Muhtemel Sorular
Yayınlama: 21.02.2021
Düzenleme: 24.04.2021 05:42
5.060
A+
A-

1 – Polis öfkesine nasıl hakim olmalıdır ?( POMEM )

 • Yaptığı işin devleti temsil ettiğini unutmamalı. (Kişisel)

2 – Hiyerarşi nedir ? ( POMEM )

 • Ast üst ilişkisine hiyerarşi denir. Ast ve üst kıdem , rütbe , liyakate göre belirlenebilir.

3 – Emniyet genel müdürü kimdir ?( POMEM )

 

4 – Polislik mesleğine uygun olduğunuzu düşünüyor musunuz ?( POMEM )

 • Evet , polis olabilecek şartları taşıdığıma inanıyorum.

5 – Disiplin nedir ?( POMEM )

 • Kurallara uymak , yapılan işi daha önce belirlenen nizamlara uygun yapmak . Bir topluluğun yasalarına yazılı yazısız kurallarına uymak.

6 – Temel insan hakları nelerdir ?( POMEM )

 • Yaşama hakkı , Sağlık hakkı , Düşünce özgürlüğü , Eğitim hakkı , İnanç özgürlüğü , İbadet özgürlüğü , Özel yaşamın gizliliği , Ekonomik haklar.

7 – Kuvvetler ayrılığı ne demektir ?( POMEM )

 • Yasama , Yürütme , Yargı erklerinin birbirinden ayrılmasıdır .

8 – Otorite nedir? ( POMEM )

Herhangi bir konuda bir şeye herkekesi inandırma , emretme , itaat ettirme gücü ve kudreti .

9 – Suç nedir ? ( POMEM )

 • Yanlış ya da zararlı olduğu için hukuki otoritelerce yasaklanmış eylem , işleyene suçlu denir.

10 – Siber saldırı nedir ? ( POMEM )

 • Bilgisayar, telefon ve online sistemlerin açıklarını bulup veri sızdırmak, sistemi durdurmak ya da tam olarak devre dışı bırakmak . Şahıslar arasında olduğu gibi ülkeler arasında da olabilir.Saldırıyı yapanlara halk arasında hacker denir .

11 – Suriye’de ki iç karışıklık için ne düşünüyorsun ? ( POMEM )

 • Suriye’nin bir an önce demokratik hayata geçirilmesi gerekir, bunun için ülkemiz başta olmak üzere bütün ülkelerin ve uluslar arası otoritelerin gerekeni yapması gerekir.

12 – Çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz ? ( POMEM )

 • Çözüm süreci bence mantıksız , terörist ile pazarlık yapılmaz. Devletin yaptırım gücü yıpratılmamalı.

13 – Vatan sevgisi nedir? ( POMEM )

 • Gerektiğinde vatan için canını verebilmektir. Vatanın bütünlüğü için alınan sorumluluk vatan sevgisi olarak açıklanabilir.

14 – AB üyeliği hakkında ne düşünüyorsunuz ? ( POMEM )

 • AB üyeliğine organik şartlarda üye olunabilirse karşı değilim , fakat sadece Türkiye için bir yaptırım söz konusu ise vazgeçilebilir. Keza Türkler her zaman kendi yağında kavrulmayı bilmiş kendini geliştirmiştir.

15 – Suç korkusu nedir ? ( POMEM )

 • Bir suça ya da kişinin suç ile ilişkilendirdiği sembollere karşı geliştirdiği bir duygusal korku veya endişe reaksiyonu.

16 – Karttan çıkan atasözünü açıklayınız ? ( POMEM )

 • Bahsi geçen kartlar bir iskambil destesi ise 52 de 1 değerdir. Bir çok seçenekten şansa çıkan herhangi bir sonuç.

17 – Para gerekli midir ? Parasız insan gereksiz midir ? ( POMEM )

 • İnsan yaşamını derinden etkileyen olgulardan biri para olduğu için, yaşamın refahı için para gereklidir . İnsanın değeri para ile biçilemez.

18 – Ahlaksız bir görev verilse ne yaparsınız ? ( POMEM )

 • Görevin gerekliliğini sorgularım , görev kutsal değerlerimin bekası için zaruri ise yerine getiririm .

19 – En sevdiğiniz branş ? ( POMEM )

Bilgisayar ve kitap okumak

21 – Polis nedir ? ( POMEM )

 • Kamu düzenini , huzur ve güvenliği sağlamakla görevli örgüttür.

22 – Adalet nedir ? ( POMEM )

 • Hak ve hukuku gözetme ve yerine getirmedir. Haklıya hakkını suçluya cezasını vermektir.

23 – Dede Korkut kimdir kısaca bilgi verin ? ( POMEM )

 • Dedekorkut destanlarının ilk anlatıcısıdır , hayatı konusunda net bilgi yoktur 295 yıl yaşadığı belirtilir. Oğzuların Kayı veya Bayat boyundan olduğu tahmin edilir , saltuknamede Osmanlıların Dedekorkut soyundan geldiği belirtilir. Dedekorkut destanları Oğuzların destansı hikayelerinin mecmuasıdır giriş ve 12 hikaye içerir H.O.Fleisch tarafından bulunmuştur.

24 – En sevdiğiniz ders nedir ? Neden? ( POMEM )

 • Tarih , yarın için yeni kararlar alırken dün neler yaşanmış hep merak ederim.

25 – SSCB ne zaman yıkılmıştır ?( POMEM )

 • 1991

26 – 2003 Eurovizyon birincisi kimdir ?( POMEM )

 • Sertap Erener Evryway that ı can
 • 2010 Manga We Could be the same ile 2.lik

27 – Fatih Sultan Mehmet Han’ın yaptırdığı ilk cami hangisidir ? ( POMEM )

 • Rumeli Hisarı Camiisi

29 – Tarafsızlık nedir ? ( POMEM )

 • Tarafsız kalma , yansız kalma , herhangi bir durum karşısında görüş belirtmeme.

30 – Karakter nedir ? ( POMEM )

 • Bir topluluğun , bireyin ya da nesnenin kendine özgü özellikler bütünü .

31- Yabancı dilin önemi nedir ? ( POMEM )

 • Yabancı dil önemlidir çünkü başka ulusların kültürlerini , tutumlarını tanıma fırsatı bulunur. Bir lisan bir insan denebilecek kadar önemlidir .

32 – Unesco 2014 ü ne yılı ilan etti.

 • 2016 – Uluslararası Küresel Anlayış Yılı
 • 2015 – Uluslararası Işık Yılı
 • 2014 – Uluslararası Kristalografi (Kristal bilim)Yılı
 • 2013 – Yeryüzü Matematik Yılı

33 – Trafik kuralları hakkında bilgi verin.

 • Dünyanın her yerinde insanların bir noktadan başka bir noktaya birbirlerine zarar vermeden gidebilmesi için konmuş kurallar bütünüdür.

34 – İklim nedir ? Türkiye’nin iklimi hakkında bilgi verin.

 • İklim , bir yerde uzun bir süre boyunca gözlemlenen sıcaklık,nem, hava basıncı, rüzgar, yağış, yağış şekli gibi meteorolojik olayların ortalamasına verilen addır. Türkiye ılıman iklim kuşağının ekvatora yakın kısmındadır , akdeniz ikliminin yayılış sahasında kalır ve 4 mevsim yaşanır. Denizellik ve karasallığın etkili olduğu yerler vardır. Bazı noktalarda mikroklima görülür.

35 – İtilaf ve ittifak devletleri hakkında bilgi verin ?

 • Birinci dünya savaşına taraf olan devletleri belirtmek için kullanılır. (A.B.A.O – A.R.İ.F.Y.İ.J)
  • İttifak devletleri. (Bağlaşma)
   • Almanya
   • Bulgaristan
   • Avusturya Macaristan
   • Osmanlı
  • İtilaf devletleri (Uzlaşma)
   • ABD
   • Romanya
   • İngiltere
   • Fransa , Yunanistan , italya , Japonya

36 – Kitap okur musunuz ? En son okuduğunuz kitap nedir ?

 • Evet okurum , en son okuduğum kitap “geleceği yönetmek”

37 – Medyanın terör / terörizme desteği olabilir mi ?

 • Olur , medya organlarında sübnüminal mesaj verilebilir, üstü kapalı maddi destek verilebilir. Çağdaş demokrasilerde Yasama , Yürütme , Yargı’dan sonra medya gücü kuvvetler ayrılığı kapsamında tutulmaktadır.

38 –  Birinci dünya savaşının çıkma sebebi nedir ?

 • Genel nedenler
  • Sanayi inklabından sonra sömürgecilik yarışı
  • Ham madde ve Pazar arayışının uluslar arası düzeye çıkması
  • Fransız ihtiliyle yayılan milliyetçilik akımı
  • Silahlanma ve bloklaşma
 • Özel nedenler ?
  • Almanya İngiltere arası ekonomik rekabet
  • Fransanın 1871 de Almanya’ya kaptırdığı Alsas Loren Kömür havzasını geri almak istemesi
  • Rusya’nın sıcak deniz sevdası ve Panslavizim politikası
  • Avusturya Macaristan ile Rusyanın balkanlara hakim olma arzusu
  • İtalya ve Fransanın Kuzey Afrika’da sömürgecilik yarışı.
  • İtalya’nın Akdeniz’e egemen olma arzusu.
  • Japonya’nın uzak doğudaki Alman sömürgelerini ele geçirmek istemesi.

39 – Ne ekersen onu biçersin atasözünü açıklayınız ?

 • Kişiler çevrelerine nasıl davranırlarsa öyle cevap alırlar , iyilikse iyilik , kötülükse kötülük, yardım sa yardım.

40 – Mossad Nedir ?

 • İsrail istihparat ve özel operasyonlar enstütisidir. Dış istihparatla ilgilenir merkezi Tel-aviv dir.

41 – Dünyada ki en büyü lider kimdir ? Neden ?

 • Mustafa Kemal Atatürk’tür. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu olmasının yanında barış ve insan haklarına verdiği saygı beni çok etkilemiştir.

42 – Atılan ok geri gelmez atasözünü açıklayınız ?

 • Düşünülmeden yapılan hareket ve eylemlerin geri dönüşü olmaz . Ona göre temkinli olmak gereklidir.
  • – Antropoloji Nedir ?
   İnsan bilimi demektir, tüm toplumları, kültürleri, insan kalıntılarını ve fiziksel, biyolojik yapılarını inceler. İnsanın iskelet, kafatası gibi fiziki yapısını araştıran antropoloji, insanlık tarihinin en eski dönemlerinin aydınlatılmasına yardımcı olur.

44 – PYD nedir ?

 • Suriye Kürt bölgesi Rojava’da bulunan Kürt partisinin ismidir.2003 yılında kurulmuştur.Pyd‘nin Kürtçe açılımı Partiya Yekîtiya Demokrat(Demokratik Birlik Partisi).

45 – YPG nedir ?

 • Suriye’deki en güçlü kürt partisi olanpyd’nin silahlı kanadıdır. açılımı “yekineyen parastina gel”; yani “halkın koruma birliği”dir.

46 – DAEŞ nedir ?

 • IŞİD (ırak şam islam devleti) inin islam ibaresi çıkarılması için değiştirilmiş halidir .

47 – Fransız ihtilalinin sonuçları nelerdir ?

 • İnsan hakları kabul edildi.
 • Demokratik ve laik anayasal rejimler yaygınlaştı
 • Eşitlik , hürriyet, adalet ve demokrasi kavramları yayılmaya başladı
 • Demokratik ve laik temellerde milli devletler kurulmaya başlandı.
 • Ekonomide ve siyasette liberalizim ön plana çıktı
 • Fransa’da yönetimde burjuva sınıfı etkili oldu.
 • Milliyetçilik akımı imparatorlukların ve kırallıkların dağılmasına sebep oldu.
 • Fransız ihtilalindeki fikir akımları yeni çağın kapanıp yakın çağın kabul edilmesinde ölçüt oldu.
 • Osmanlı devleti ve Avusturya Macaristan en fazla etkilenen iki imparatorluk oldu.
 • Avrupa’nın monarşik devletlerinin demokratikleşmeye başlayan Fransa’ya karşı uzun süren savaşları başlatmaları, Fransız halkını bütünleştirdi ve bunun sonucunda “Milliyetçilik” akımı ortaya çıktı.

49 – Selahattin Eyyubi kimdir.

 • Mısırve Suriye sultanı, Eyyubi hanedanının kurucusu olan hükümdar. Hıttin Muharebesi ile 2 Ekim 1187’de Kudüs’ü Haçlı kuvvetlerinden alarak kentte 88 yıl süren Hıristiyan egemenliğine son verdi, akabinde Hıristiyanların düzenledikleri  Haçlı Seferi’ni etkisiz hale getirdi.

50 – Osmanlı neden çöktü ?

 • Devlet idaresinin bozulması
 • Toprak sisteminin bozulması
 • Yeniçeri ocağının bozulması
 • Medrese ve eğitim sisteminin bozulması
 • Pozitif bilimin terketdilmesi
 • Adliye mekanizmasının çöküşü
 • Kapütilasyonlar
 • Batıyı takip edememe
 • Toplum yapısı ve gayrimüslimler
 • Jeopolitik konum sebebiyle büyük devletlerin Osmanlı üzerindeki emelleri.

51 – Nobel nedir ?

 • 27 Kasım1895 tarihli ve 30 Aralık 1896 tarihinde Stockholm’de açıklanan vasiyetnamesiyle Alfred Nobel tarafından kurulan derneğin verdiği, insanlığa hizmet edenleri ödüllendirmek amacını taşıyan prestijli bir ödüldür.

52 – Divan-ı Lugatid Türk’ün yazarı kimdir ?

 • Kaşgarlı Mahmut

53 – Dünyanın en büyük okyanusu hangisidir ?

 • Büyük Okyanus

54 – Selçuklu devletinin önemi nedir ?

 • Anadolu Selçuklu ise ; Anadolunun türkleşmesini sağlamış Osmanlı devletinin kurulmasına zemin hazırlamış.
 • Büyük Selçuklu Devleti ise ; Hindistanda islamiyeti yaymış , anadolu bölgesine akınlar başlamıştır.

55 – El kaide ABD ye ne zaman ve nasıl saldırdı ?

 • 11 Eylül 2001 de Yerel saatle 08:46:30 daAmerikan Hava Yolları’na ait kaçırılan bir yolcu uçağı Dünya Ticaret Merkezi Kuzey Kulesi 94.-98. katları arasına kulenin kuzey tarafından çarptı. Bina çarpmadan 102 dakika sonra yıkıldı.
 • Yerel saatle 09:02:59 da ikinci bir uçak Dünya Ticaret Merkezi güney Kulesi 77.-85. katları arasına kulenin güney tarafından çarptı. Bina çarpmadan 56 dakika sonra yıkıldı.
 • Yerel saatle 10:03:11 deWashington, DC’nin 240 km (150mil) kuzey batısına, Pensilvanya Shanksville kırsalıda dördüncü bir uçağın düştüğü açıklandı. Olay yerinde büyük bir uçak enkazına rastlanmadığı söylentileri dolaştı. Resmî makamlarca uçak enkazının olduğu vurgulanmıştır. Ayrıca birçok uçak parçaları da bulunmuştur.

56 – Mesnevi, Fıhi ma fih, divanı kebir kimin eseridir ?

 • Mevlana Celaleddin Rumi

57 – Yaz ve kış saati uygulaması niçin yapılır?

 • Enerji tasarrufu için yapılır. Güneş ışığından ve gün batımından faydalanmak için.

58 – Güne başlarken sizi motive eden tek şey nedir?

Huzurlu bir kahvaltı ve ardından kahve.

59 – Konut dokunulmazlığı nedir ?

 • Kişinin barınma , sığınma ve yaşama alanı olarak kullandığı yere kendisinden başka kimsenin girememesidir. Bu durum anayasa ve insan hakları beyannamesiyle korunmaktadır. Konuta ancak devlet halkın güvenliği tehlike altında kalırsa özel izin ve hukuki işlemle girebilir.

60 – Harem nedir ?

 • Osmanlı devletinde sarayın bölümlerinden biridir. Haremde padişah ve ailesi ikamet ederdi. Padişah ve hanımları , kızları , valide sultanlar ikamet edebilirdi. Yönetiminden harem ağası sorumluydu.

61 – Saatte iki saniyede bir olan nedir ?

 • A harfi

62 – Arkanda kaç bardak var , arkandaki duvarın rengi ne , kaçıncı kattayız , hangi yöne doğru duruyorum duruyorsun.

 • Hangi yöne doğru duruyorum sorusunda güneşi görebiliyorsanız güneşe göre cevap verin. Güneşi göremiyorsanız balkonlardaki çanaklara bakın çanakların yönü kıbleyi gösterir kıble de Güney Doğuya bakar. Ona göre hesaplayın.

64 – Eleştiri nedir ?

 • Eleştiri, bir kişi, eser ya da konuyu doğru ve yanlışlarını göstererek anlatmak veya yazmak.

65 – Damlaya damlaya göl olur atarözünü açıklayın.

 • Küçük şeylerin önemli olduğu , büyük birikimlerin ve getirilerin aslında küçük birikimlerden doğduğunu anlatır.

66 – İyi bir poliste olması gereken özellikler nelerdir ?

 • Sabır , görevine sadakat , duygu ve öfke kontrolü.67 – Otuz iki dişten çıkan otuz iki mahalleye yayılır atasözünü açıklayınız.
 • Ağızdan çıkan bir söz, çok çabuk duyulur; başkalarının diline düşer ve bir anda her tarafa yayılır. Bu yüzden ‘‘dilin kemiği yok’’ ve ‘‘milletin ağzı torba değil ki büzesin’’ gibi deyimler toplumda çok sık kullanılır.

68 – Hukukun üstünlüğü ilkesi ne demektir?

 • Türkiye Cumhuriyeti Devleti, bir hukuk devletidir. Bir başka deyişle “hukukun üstünlüğü” ilkesini benimsemiştir. Bu ilke, adalet kavramının temelini oluşturur. Hukukun üstünlüğü, devletin içindeki tüm mekanizmaların, önceden tespit edilmiş bazı kanun ve kurallar içinde işleyeceği anlamına gelir. Her devlet kurumu, anayasanın ve diğer yasaların tespit ettiği görev ve yetkilere sahiptir. Kimsenin bu görev ve yetkileri aşma, değiştirme gibi bir gücü yoktur. Hukuk, herkesin üstündedir ve dolayısıyla devlet “keyfî” değildir.

69 – ‘‘Bir fincan kahvenin kırk yıl hatırı vardır’’ sözünü açıklayınız.

 • Bize yapılan bir kötülüğü unutmak ve affetmek gerekir. Yapılan bir iyilik ise asla unutulmamalı, her zaman hatırlanmalıdır. Çünkü bu insaniyetin gereğidir. Bize iyiliği dokunan bir kişiye yaptığı bu işi hatırlatmamız onun da hoşuna gidecektir.

70 – ‘‘ Araba devrilince yol gösteren çok olur’’ sözünü açıklayınız.

 • İnsanlar her nedense her şey olup bittikten, işler bozulduktan, ortaya kötü bir netice çıktıktan sonra “niçin böyle yaptın, şöyle yapsaydın, bu yolu tutmalıydın” gibi sözler söylemeyi alışkanlık edinmişlerdir. Önemli olan yapma biçimindeki yanlışlığı, tutulan yoldaki tehlikeyi önceden görmek ve uyarıda bulunmaktır.

71 –  ‘‘Tatlı dil yılanı bile deliğinden çıkarır’’ sözünü açıklayınız.

 • Ateşin üzerine ateşle gidildiği zaman alevler daha da büyür, yangını söndürmek daha zor bir hal alır. Sinirli bir insana da sert tepki verildiğinde bu onun daha çok gerilmesine yol açar. Sert ve kırıcı olmayan, yumuşak, hoşa giden, gönül alıcı, etkileyici, inandırıcı ve yerinde söylenmiş bir söz ise insanın hoşuna gider; en azgın kişinin bile inadını kırar, onu yumuşatır ve yola getirir.

72 – ‘‘Öfkeyle kalkan zararla oturur’’ sözünü açıklayınız.

 • Öfkesine kapılarak iş gören insan, sonunda güç durumlara düşer. Çünkü öfkelenmiş, sinirli bir insan iyi düşünemez, olup biteni iyi göremez, sonucu hesaplayamaz. Bu yüzden öfke baldan tatlıdır demişlerdir. Yani öfke ile akıl bir arada bulunmaz. Biri geldiğinde diğeri gider. Kısacası öfkeli iken karar vermemek ve sakin kafayla düşünmek gerekir.

73 – Atatürk’ün ‘‘Muasır Medeniyet’’ sözünü açıklar mısınız?

 • Atatürk’ün “muasır medeniyetler” den kastı teknolojik, bilimsel, ekonomik ve sanatsal gelişmelerdir. Onun gösterdiği hedef kültürel, inançsal ve geleneksel değerlerimizi yitirmeden medenî olabilmektir. Bu medeniyet neredeyse “muasır medeniyet” orasıdır.

74 – Kuvvetler ayrılığı prensibini tarif eder misiniz?

 • Güçler ayrılığı, yasama, yürütme ve yargının birbirlerinden bağımsızlığını anlatır.

75 – İlk yardım nedir ve ülkemizde ilk yardım konusunda yaşanan sorunlar nelerdir?

 • Herhangi bir hastalık veya kaza sonucu sağlığı tehlikeye girmiş olan kişi veya kişilere durumlarının daha kötüye gitmesini önlemek amacıyla, çevre imkânlarından yararlanılarak ve ilaçsız olarak yapılan geçici müdahaleye ilkyardım denir. İlkyardımı yapacak olan kişi mutlaka teorik ve uygulamalı ilkyardım eğitimi almış olmalıdır İlkyardımın amaçları; hayatî tehlikeyi ortadan kaldırmak, hastanın veya kazazedenin durumunun kötüleşmesini önlemek ve iyileşmeyi kolaylaştırmaktır. Başka alanlarda olduğu gibi ilk yardım konusunda da ülkemizde yaşanan en büyük sorun eğitimsizlikten kaynaklanmaktadır. Maalesef ülkemizde ilk yardımın önemi kavratılamamıştır.

76 – Demokrasi kavramını açıklar mısınız?

 • Demokrasi, tüm üye veya vatandaşların, organizasyon veya devlet politikasını şekillendirmede eşit hakka sahip olduğu bir yönetim biçimidir. Genellikle devlet yönetim biçimi olarak değerlendirilmesine rağmen üniversiteler, işçi ve işveren organizasyonları ve diğer sivil kurum ve kuruluşlar da demokrasi yönetilebilirler. Demokrasi, diğer yönetim şekillerinin arasından sıyrılarak günümüzde en yaygın olarak kullanılan devlet sistemi haline gelmiştir. Mustafa Kemal Atatürk bu konuda “Yöneticiler, iktidara saltanat sürmek için değil, millete hizmet için getirilmişlerdir. Ulusa karşı olan görevlerini kötüye kullandıkları takdirde, şu ya da bu biçimde ulusal iradenin kendi haklarında vereceği kararla karşılaşırlar. Ulus tarafından, ulus adına devleti yönetmeye yetkili kılınanlar, gerektiğinde ulusa hesap vermek zorunda olduklarını bilmelidirler’’ demiştir.

77 – Başarıyı nasıl tanımlarsınız?

 • Başarıyı genellikle birinci olmak şeklinde görürüz. Sınıf birinciliği, okul birinciliği her zaman toplumdan takdir görür. Elbette ki bunların da bir başarı olduğu muhakkaktır. Fakat bence asıl başarı insanın kendi yetenekleri ölçüsünde yapabildiği en önemli iştir. Bir 400 metre koşucusunun kalkıp yürümesi bir başarı sayılamaz. Ancak engelli birisinin birkaç adım atabilmesi büyük bir başarıdır. Şu da var ki başarı için yalnız zekâ ve yetenek yetmez, inanç ve azim de gerekir. Bunlar bir araya geldiği zaman başarı da arkalarından gelecektir.

78 – Başarıda takım çalışmasının rolü nedir?

 • Takım ruhu, takımı oluşturan tüm bireylerin takımın amacı yönünde bütünleşmeleri ve birlikte hareket etmeleri sonucunda takımda ben imajı yerine biz imajının oluşması olarak yorumlanabilir. Bir örnek vermek gerekirse üç tane 1 sayısı ayrı ayrı yazıldığında alacağı değer 3’tür. Çünkü üç tane 1 sayısı toplandığında sonuç 3 çıkar. Fakat bu 1’ler yan yana gelirse 111 olur. Bu basit örnek bize bir amaç doğrultusunda birleşmenin ve takım olmanın önemini açıkça göstermektedir.

79 – Takım sporları ve bireysel sporları örneklerle karşılaştırabilir misiniz?

 • Bireysel sporlara örnek olarak atletizm, güreş, tenis, masa tenisi, golf, bisiklet ve araba yarışları verilebilir. Takım sporlarına ise voleybol, basketbol, hentbol ve futbol örnek gösterilebilir. Bireysel sporlar ile takım sporları arasındaki en önemli fark ‘‘amaç’’tır. Bireysel sporlarda amaç bireyin kendi başarısıdır. Takım sporlarında ise amaç grubun başarısıdır. Takım sporlarında başarıya ulaşmak için yardımlaşma ve dayanışma görülürken bireysel sporlarda böyle bir durum söz konusu değildir.

74 – İnternetin fayda ve zararlarını açıklayınız.

 • İnternet, bilgisayar ağlarını kapsayan uluslararası bir ağdır. İnternet sayesinde dünyanın en büyük kütüphanelerinde araştırma yapılabilir, internet üzerinden eğitim veren bir üniversitede okuyup mezun olunabilir, farklı mekânlardaki arkadaşlarla sohbet edilebilir, alış-veriş yapılabilir hatta uçak bileti bile satın alınabilir. Hayatımızı bu kadar kolaylaştıran internetin elbette ki zararlı yönleri de vardır. İnternet ortamında denetim neredeyse yoktur. Zararlı içeriğe sahip sitelere çocuklar ve gençler kolayca erişebilmektedir. Maalesef bu durum çocukların ve gençlerin psikolojik ve sosyal gelişimlerini olumsuz yönde etkiler.

75 – Empati nedir, empatik iletişimden ne anlıyorsunuz?

 • Empati, kişinin kendisini karşısındakinin yerine koyup onun duygu ve düşüncelerini anlaması ve bunu tekrar karşısındakine iletmesidir. Empatik iletişim demek olaylara çok yönlü bakabilmek demektir.

76 – Demokratik bir toplumda polisin rolü nedir?

 • Demokratik sistemlerde halkın temel hak ve özgürlükleri hukuk yoluyla garanti altına alınmıştır. Bu hak ve özgürlüklere kesinlikle dokunulamaz. Bu dokunulmazlığı sağlamak ve garanti altına almak için güçlü bir teşkilata ihtiyaç vardır. İşte bu teşkilat emniyet teşkilatıdır. Güçlü bir emniyet teşkilatı topluma güven verir.

77 – ‘‘Üzüm üzüme baka baka kararır’’ sözünü açıklayınız.

 • İnsan etkileşime ve etkilenmeye açık bir varlıktır. Karşısındakini etkileyebildiği gibi ondan etkilenebilir de. Hatta çevremize dikkat ettiğimizde bunun birçok örneğini görebiliriz. Mesela esneyen birisini gördüğümüzde biz de ister istemez esneriz. Farklı bir şiveyle konuşan insanların arasında yaşayanlar bir süre sonra aynı şiveyle konuşma eğilimi gösterirler. Sadece bu örneklerdeki gibi yalnızca davranış olarak değil huy ve karakter olarak da insan insandan etkilenir. Kır atın yanında duran ya huyundan ya suyundan diye boşa dememişlerdir.

78 – Avrupa Birliği hakkında bilgi veriniz.

 • Avrupa Birliği’nin temelleri 1951 yılında, 6 ülkenin katılımıyla oluşturulan Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu’na ve 1957’deki Roma Antlaşması’na dayanmaktadır. Avrupa Birliği üç farklı topluluğun 1957’de oluşturduğu birlikten doğmuştur. Bu topluluklar, Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu, Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu ve Avrupa Ekonomik Topluluğu’dur. O dönemden bu yana, birlik yeni üyelerin katılımlarıyla boyut olarak büyümüş; var olan yetkilerine yeni görev ve sorumluluk alanları ekleyerek gücünü arttırmıştır. 1 Mayıs 2004’te en büyük katılım yaşanmıştır. Tam 10 yeni ülke birliğe katılmıştır. 2007’de Bulgaristan ve Romanya’nın katılımıyla üye sayısı 27’ye yükselmiştir. Türkiye 1995 yılında Gümrük Birliğine üye olmuştur. Türkiye şu anda tam üyelik müzakereleri devam eden aday ülke konumundadır.
 • AB’yi kuran 6 ülke: Fransa, İtalya, Lüksemburg, Belçika, Almanya ve Hollanda ( FİLBAH )

79 – İnsan hakları kavramını açıklar mısınız?

 • İnsan hakları kavram olarak tüm insanların sahip olduğu kabul edilen “temel hak ve özgürlükleri’’ içine alır. İnsan hakları, ırk, din, dil ve cinsiyet ayrımı gözetmeksizin tüm insanların yararlanabileceği haklardır. Bu hakları kullanmakta herkes eşittir. Diğer yandan insan hakları terimi bir ideali içerir. Bu terimi kullananlar, bu alanda olanı değil, olması gerekeni dile getirirler.
 • İnsan hakları, tüm insanların hak ve saygınlık açısından eşit ve özgür olarak doğduğu anlayışına dayanır. Yani bütün insanlar hürriyet, haysiyet ve haklar bakımından eşit doğarlar. Bütün hukuk devletlerinde olduğu gibi ülkemizde de insan hakları anayasa ile güvence altına alınmıştır.

80 – ‘‘Ayıpsız dost arayan dostsuz kalır’’ sözünü açıklayınız.

 • Hemen her şeyin, her insanın bir kusuru, bir eksiği vardır. Hatasız kul olmaz. Dolayısıyla insanın mükemmel bir dost, arkadaş ve sevgili aramaya çalışması boşunadır. Böyle bir dost bulamayacağı gibi, dostsuz kalması da mümkündür. Bu bakımdan insan bir şey elde etmek, bir dost bulmak istiyorsa onları kusurları ile kabul etmeye hazır olmalıdır

81 – ‘‘Yanlış hesap Bağdat’tan döner’’ sözünü açıklayınız.

 • İnsanın yaptığı yanlış bir iş mutlaka karşısına çıkacaktır. Çünkü yanlış bir yolda yürüyen insan bunun neticesi ile er geç karşılaşır. Ayrıca ortaya çıkan bir yanlışlık çok geç de olsa, kesinlikle düzeltilmelidir.

82 – Ülkelerin kalkınmasında sizce eğitimin rolü nedir?

 • Eğitim bireye davranış kazandırma, bireyde istenilen davranış değişikliğini meydana getirme faaliyetleridir. Bir toplum için eğitimse kalkınma ve gelişmenin kilometre taşlarından biridir. Eğitim sayesinde toplumda var olan birçok olumsuzluk giderilip, kültür ve medeniyetin gelişmesi sağlanabilir. Bu halde eğitim toplum için hayatî önem taşır. 1993 yılı sonunda Adalet Bakanlığı tarafından ülkemiz ceza ve tutuk evlerinde yapılan taramada, eğitim seviyesi yükseldikçe suçluluk oranı düştüğü neticesi ortaya çıkmıştır. Bu durum eğitimin önemini açıkça gözler önüne sermektedir.

83 –  ‘‘Perşembe’nin gelişi Çarşamba’dan bellidir’’ sözünü açıklayınız.

 • ‘‘Yaptıklarımız yapacaklarımızın garantisidir’’ şeklinde bir söz vardır. Gerçekten de insanın yaptıkları yapacaklarını gösterir. İnsanoğlu bugün ne yapıyorsa yarın ve öteki gün de büyük ihtimalle aynı şeyi yapacaktır. Yani bir işin nasıl sonuçlanacağı, işin bugünkü durumundan belli

84 – ‘‘Aza kanaat etmeyen çoğu bulamaz’’ sözünü açıklayınız.

 • Denizi oluşturan damlalardır. Damlaları reddeden ve kabul etmeyen insan denizi de reddetmeye mahkûmdur. Yani anlatmak istediğim, her çok olan şey muhakkak azdan olur. Kim ki elindekinden hoşnut olmuyor, onunla yetinmiyor ve onu hor görüp geri çeviriyorsa büyük bir hata işliyor demektir. Küçük şeylere sahip çıkmayan, onların birikmesiyle olmuş olan çoğu da kaybetmiş sayılır.

85 – ‘‘Lafla peynir gemisi yürümez’‘ sözünü açıklayınız.

 • Oturduğu yerden ülkenin tüm sorunlarını çözen nice insan görmüşüzdür. Bunları eğer iş başına getirsek çoğu hiçbir şey yapamaz. Çünkü konuşmak ile yapmak arasında çok fark vardır. Konuşmak kolay, yapmak ise zordur. ‘‘Akıl çoğalınca söz azalır’’ diye güzel bir deyiş vardır. Yani çalışan ve iş yapan insanlar az konuşurken, çalışmayan ve boş boş oturan insanlar çok konuşur.

86 –  Terörün ekonomik ve sosyal yönden zararlarını açıklayınız.

 • yüzyılda, birçok ülkenin ulusal bütünlüklerini hedef alan ve birçok ülkedeki demokratik sistemin karşı karşıya bulunduğu en önemli sorunlardan birisi terördür. Terör, günümüzde birçok ülkenin ekonomik, ticari ve sosyal hayatını olumsuz yönde etkileyen evrensel değerleri yok eden “Küresel” bir nitelik kazanmıştır. Terörün ekonomik açıdan en büyük zararı ülkelerin kalkınmasını yavaşlatmasıdır. Jeostratejik, jeopolitik ve jeoekonomik açılardan önemli bir konuma sahip olan Türkiye, yıllarca ülkede yaşanan terör olaylarının sebep olduğu istikrarsızlıklar yüzünden üretimin artırılmasına yönelik yatırımlara ağırlık verememiş ve bunun sonucunda kalkınmasını tamamlayamamıştır.Sosyal yönden zararları; toplumda huzur ve güvenin yok olması, korku ve endişenin hâkim olması, ülkenin sürekli bir kaos ortamında bulunması, insanların gelecekten umutsuz olması sayılabilir.

87 – Küresel ısınma ve kuraklık konusunda bilgi veriniz.

 • İstanbul Teknik Üniversitesi Avrasya Yerbilimleri Enstitüsü’nün hazırladığı senaryoya göre 2070’te Türkiye genelinde sıcaklıklar 6 derece kadar yükselecek, Karadeniz Bölgesi dışında yağışlar iyice azalacak. Ekosistem değişince, birçok canlı türü de yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalacak. Eldeki verilere göre küresel ısınma aynı şekilde devam ederse, yaz aylarında Türkiye’nin batısında sıcaklıklar 5 ila 6 derece, Orta ve Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu bölgelerinde ise 3 ila 4 derece yükselecek. Kış aylarında da sıcaklıklar 2 ila 3 derece yükselecek. Senaryoya göre, 2070 yılında Karadeniz Bölgesi’nde yağışlar yüzde 10 ila 20’lik artış gösterecek, güneyde ise yüzde 30’a kadar azalacak. Uzmanlar küresel ısınmayla mücadele konusunda, öncelikle, sera gazlarının yayılımının azaltılması gerektiğini vurguluyorlar.

88 – Bir ülkenin gelişmişlik düzeyini en iyi hangi kriterler gösterir?

 • Bir ülkenin eğitim, ekonomi, sağlık, spor, bilim ve sanat gibi farklı alanlarda gösterdiği gelişme o ülke hakkında bir fikir verebilir. Bir ülkenin gelişmişliğini gösteren bir başka ölçüt ise diğer dünya devletleri tarafından örnek alınmasıdır. Mesela günümüzde Japonya, ABD ve Almanya gibi devletler başka ülkelerce örnek alınmaktadır. Eğer bir ülke farklı toplumlarca örnek alınmaya başlamışsa o ülkenin gerçekten gelişmiş bir ülke olduğu söylenebilir.

89 – ‘‘Açık yaraya tuz ekilmez’’ sözünü açıklayınız.

 • Acısı ve derdi taze olan bir kimsenin üzüntüsünü artıracak söz ve davranışlardan kaçınmak gereklidir. Örneğin sinirlenmiş bir insana onu kızdıracak bir söz söylemek o insanı çileden çıkardığı gibi bu sözü söyleyen insanın da zarar görmesi muhtemeldir. Ateşe körükle gitmek deyiminin de bu sözle yakın anlamda olduğu söylenebilir.

90 – ‘‘Açma sırrını dostuna o da söyler dostuna’’ sözünü açıklayınız.

 • Sır özeldir ve gizli tutulmalıdır. Onun gerçekten duyulup yayılması istenmiyorsa, dosta bile açılmamalıdır. Açılırsa o da ağzından kaçırabilir ya da yakınına anlatabilir, bunu başkaları duyabilir ve böylece saklamaya çalıştığın şey sır olmaktan çıkar, yayılır.

91 – ‘‘Acele işe şeytan karışır’’ sözünü açıklayınız.

 • Sakin olmak ve itidalli hareket etmek her zaman gereklidir. Çünkü acele eden bir insanın hata yapma ihtimali sakin bir insandan daha fazladır. En iyi bilinen ve yapılan iş dahi aceleye getirildiğinde yarım yamalak ve eksik yapıldığı görülecektir. Bunun sebebi acele eden kişi aklî melekelerini tam olarak kullanamaz. Bu sebeptendir ki acele giden ecele giden demişlerdir.

92 – Ülkemizdeki trafik kazalarının nedenleri hakkında bilgi veriniz.

 • Ülkemizde karayolu trafik kazaları ve bunların sebep olduğu maddî ve manevî yaraların gün geçtikçe arttığı malumdur. Günümüzde trafik kazaları, savaşlar ve depremlerdeki kadar insan ölüm ve yaralanmasına neden olmakta, maddi zararlar da yıldan yıla artmaktadır. Gerçekten de uykusuz, yorgun ve alkollü araç kullanma gibi temel nedenlerle sadece 1999 yılında ülkemizde 438.338 karayolu trafik kazasında 4.596 kişi ölmüş ve 262 milyon dolar maddi hasar meydana gelmiştir. Ülkemizle diğer Batı Ülkeleri arasında kazalar karşılaştırıldığında ülkemizde trafik kazalarının artmasının temel nedeninin karayoluna ağırlık verilmesi, demiryollarının ihmal edilmesi olduğu görülmüştür. Hâlbuki karayolunun, demiryoluna göre 18 kat daha tehlikeli olduğu tespit edilmiş bulunmaktadır. Türkiye Büyük Millet Meclisi Trafik Araştırma Komisyonu’nun 2001 raporundaki çözüm önerileri şunlardır: Raylı sistem yatırımlarına daha fazla kaynak ayrılması, bölünmüş yol yapımına önem verilmesi, sivil toplum örgütlerinin desteklenmesi.

 

 • 93 – Ülkemizin deprem riski ve alınması gereken önlemler hakkında bilgi veriniz.
 • Deprem, yer kabuğunun derin katmanlarının kırılıp yer değiştirmesi ya da yanardağların püskürme durumuna geçmesi nedeniyle oluşan sarsıntılardır. Ülkemiz topraklarının %92’sinin deprem riski taşıdığı, nüfusumuzun da %95′inin bu bölgeler üzerinde yaşadığı bilinmektedir. Konya ve Mardin gibi yörelerde deprem riski az iken diğer bölge ve şehirlerimizde bu risk çok fazladır. Ülkemizden geçen en önemli fay hattı Kuzey Anadolu levhasıdır. Depreme karşı alınacak önlemler 3 gruba ayrılır. Bunlar:
  • Deprem öncesinde alınacak önlemler
  • Deprem sırasında alınacak önlemler
  • Deprem sonrasında alınacak önlemler

94- ‘‘Herkes kendi evinin önünü süpürmeli‘’ sözünü açıklayınız.

 • Toplumun her ferdi kendi üzerine düşen görevi yaptığı zaman tüm dengeler yerine oturur, eksiklik ve kusurlar ortadan kalkar. Çünkü yerine getirilmeyen sorumluluklar başka insanların sırtına kalır. Bu yük ise ağır olduğundan altından kalkılamaz ve yapılması gereken işler ortada kalır. Bu durum gösteriyor ki herkesin küçük bir katkısı, bazı insanların büyük katkısından daha çok iş görmektedir

95 – Atatürk’ün ‘‘Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim’’ sözünü açıklayınız.

 • Spor, yalnız beden kabiliyetinin bir üstünlüğü sayılmaz. İdrak ve ahlak da bu işe yardım eder. Zekâ ve kavrayışı kısa olan kuvvetliler, zekâ ve kavrayışı yerinde olan daha az kuvvetlilerle başa çıkamazlar. Zekâyı, çevikliği ve ahlakı bir bütün olarak taşıyan sporcular mutlaka kendi dallarında başarılı olacaklardır.

96 – ‘‘Baş başa vermeyince taş yerinden kalkmaz’’ sözünü açıklayınız.

 • Bu söz dayanışma ve işbirliğinin önemini ortaya koymaktadır. Bir insan çok kuvvetli, akıllı ve bilgili olabilir. Ama tek başına olduğunda yapabileceklerinin bir sınırı vardır. Fakat bir işbirliği içinde olursa hem yükü hafifler hem de amacına daha kolay ulaşır. Mesela 50 kiloluk bir kutuyu tek başına kaldırmak isteyen bir kişi 50 kiloluk yükün altına girmiş olur. Ama beş kişi aynı kutuyu kaldırmak istediğinde her birisine düşen ağırlık 50 kilo değil 10 kilodur.

97 – ‘‘Bin bilsen de bir bilene danış’’ sözünü açıklayınız.

 • Herkes eşit bilgiye sahip değildir. Çok iyi bildiğimizi sandığımız konunun bilmediğimiz bir yanı olabilir, o konuyu bizden daha iyi bilenler de çıkabilir. Bu yüzden bir işe kalkışmadan önce bu gibi kimselere danışmalı, onların bilgi ve tecrübelerinden yararlanmalıyız. Eksiğimizi ancak böyle giderebilir, yanlışımızdan ancak böyle kurtulabilir, iyi bir sonuca da ancak böyle kavuşabiliriz.

98 – Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin kuruluş amacı nedir?

 • Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), uluslararası bir teşkilat olan Avrupa Konseyi’ne bağlı olarak kurulmuş uluslararası bir mahkemedir. Mahkeme, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve ek protokolleriyle güvence altına alınmış olan temel hakların çiğnenmesi durumunda bireylerin, birey gruplarının, tüzel kişiliklerin ve diğer devletlerin, belirli usûl ve kurallar dâhilinde başvurabileceği bir yargı merciidir. Avrupa Konseyinin kuruluş amacı İnsan Hakları ihlallerini önlemek için ortak ülkü ve ilkeleri korumak ve yaymak, ekonomik ve sosyal gelişmeleri sağlamak olarak belirtilmiştir. Konseyin bu amacından, II. Dünya savaşı ve öncesinde yaşanan I.dünya savaşında Avrupa’nın uğradığı sosyal, ekonomik ve politik çöküntüden kurtulma çabası içersine girdikleri ve diktatör yönetimlerinin insanlığa karşı onur kırıcı davranışlarının artık unutulmak istendiği anlaşılmaktadır.

99 – ‘‘Akan su yosun tutmaz’’ sözünü açıklayınız.

 • Bilinen bir şeydir ki, devamlı akan su kendini ve yatağını temiz tutar; hareketsiz ve birikinti hâlinde olan su da aksine mikrop ve pisliği bünyesinde taşır. Denebilir ki hareketlilik, canlılık ve çalışkanlık insanı canlı ve üretken yapar; iyimser kılar, kötülükten uzak tutar, düşkünlüğünü önler; böylece o insan hem kendine, hem de başkalarına yararlı

100 – ‘‘Aslan yattığı yerden belli olur’’ sözünü açıklayınız.

 • İnsanların kişilikleri ile sürekli bulundukları yerler arasında bir özdeşlik kurmak mümkündür. Bir kimsenin kişiliği, çalıştığı iş yerinin niteliğinden; yatıp kalktığı evin temizliğinden ve düzeninden anlaşılır. Yani denebilir ki bana bulunduğun mekânı söyle sana nasıl biri olduğunu söyleyeyim!

101 – ‘‘Arpa eken buğday biçmez’’ sözünü açıklayınız

İki anlama gelebilir.

 1. ( İlki ) Kötü bir davranışta bulunan insan bunun karşılığında iyilik göremez.
 2. ( İkincisi ) Yapmaya çalıştığı işin üzerinde lâyıkıyla durmayan ondan iyi sonuç alamaz. Arsızın yüzüne tükürmüşler, “yağmur yağıyor” demiş. Arsız insan kişiliğini, saygınlığını, utanma duygusunu yitirmiş insandır. Dolayısıyla o ne kadar ağır hareket görse, söz işitse yine de aldırış etmez; pişkinliğe vurup iyi bile karşılar.

102 – TBMM nin açılış tarihi ?

 • 23 Nisan 1923

103 – Cumhuriyetin ilanı ?

 • 29 Ekim 1923

104 – Atatürkün ilkelerini açıklayınız ?

 • Cumhuriyetçilik ;
  • Cumhuriyetçilik ulus egemenliği temeline dayanır, Demokrasilerde en iyi yönetim biçimidir. En önemli unsur seçimdir. Halkın, seçtiği temsilciler aracılığı ile kendini yönetmesidir. (Demokrasi) “Değişmez yönetim biçimi” olduğu için temel ilkelerin başına konulmuştur. En önemli özellik düşünce ve ifade özgürlüğüdür. Cumhuriyetçiliğin temel sonuçları Milliyetçilik ve Halkçılık ilkeleridir.
  • Milli egemenlik ,hakın kendi kendini yönetmesi,seçim,demokrasi,düşünce özgürlüğü,Çok partili yaşam,milli irade,Anayasal düzen.
 • Milliyetçilik (Ulusçuluk) ;
  • Atatürk’ün millet tanımı şu şekildedir; geçmişte,günümüzde ve gelecekte bir arada yaşama isteğinde olan, aynı vatan topraklarında bulunan, aynı dil, kültür ve duyguları benimsemiş insanlar bütünüdür. Din birliğine değil, birlikte yaşama arzusuna dayanır. Bu nedenle laiktir. Ulusal mücadelemizde uygulamaya konulan ilk (temel) ilkedir.Vatan ve millet sevgisine, millî birlik ve beraberliğe dayalıdır.
 • Halkçılık ;
  • Halkçılık ilkesi, ulusal egemenliği her şeyden üstün tutan bu ilke halkın huzur ve refahını ister. her sektörden halkın toplumun bütününü oluşturduğu benimseyen bu ilke halk arasında iş bölümü ve dayanışmayı sağlar. Kanun önünde tüm vatandaşların eşit olduğunu kabul eder. Atatürk’ün halkçılık ilkesiyle oluşturduğu düzende ; toplumda hiçbir kimseye, gruba veya herhangi bir sınıfa ayrıcalık tanınamamasını sağlamıştır. Halkçılık ilkesi; hiçbir vatandaşın başka bir vatandaşa karşı din, dil, ırk, mezhep veya ekonomik açıdan üstünlüğü olamayacağını savunur.
 • Laiklik ;
  • Din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması anlamına gelen bu ilkeyle devlet düzeninin, eğitim kurumlarının ve hukuk kurallarının dinle değil akıl ve bilim ile ilişkili olması istenmiştir. Bu ilkeyle birlikte halka din özgürlüğü tanınmıştır.
   -Laikleşme Evresi şöyle gerçekleşmiştir;-Öncelikle 1922 yılında Saltanatın Kaldırılması
   1924 yılında Halifeliğin Kaldırılması
   1925 yılında Tekke ve Zaviyelerin Kapatılması
   1928 yılında ise “Devletin dini İslam’dır” ibaresinin Anayasa’dan Çıkarılması şeklinde gerçekleşmiştir.
 • Devletçilik ;
  • Devletçilik ilkesi, devletin daima ileriye taşınması amacıyla çalışmalar yapılmasıdır. Atatürk devletçilik ilkesi ile Türk toplumun ekonomisinin güçlenmesi ve başka ülkelere bağımlılığının olmaması hedeflenmiştir. Devletçilik ilkesine bakılarak devletin ekonomiye müdahale hakkı mevcuttur. Devletin yaptığı ekonomik faaliyetlerin yanı sıra özel kesime de ekonomik faaliyet hakkı tanınmıştır. Bu özel şirketler zaman zaman devlet tarafından kontrol edilmiştir.
 • İnkılapçılık ;
  • İnkılapçılık, Türk ulusunun muasır medeniyet seviyesine ulaşabilmesi amacıyla imza atılan Atatürk devrimlerinin kabul görmesi, giderek geliştirilerek uygulanmasıdır.
  • Toplumun eski düzeninin yerine yeni ve çağdaş bir düzen getirilmesidir

105 –  Atatürk’ün Yurtta Sulh, Cihanda Sulh” sözünden ne anlıyorsunuz?

 • Mustafa Kemal Atatürktarafından 20 Nisan 1931’de söylenen ve anayasada yer alan temel dış politika ilkesidir.

106 – Atatürk’ün ‘‘Muasır Medeniyet’’ sözünü açıklar mısınız?

 • “muasır medeniyetler” den kastı teknolojik, bilimsel, ekonomik ve sanatsal gelişmelerdir. Onun gösterdiği hedef kültürel, inançsal ve geleneksel değerlerimizi yitirmeden medenî olabilmektir. Bu medeniyet neredeyse “muasır medeniyet” orasıdır.

107 – Demokrasi kavramını açıklar mısınız?

 • Demokrasi, tüm üye veya vatandaşların, organizasyon veya devlet politikasını şekillendirmede eşit hakka sahip olduğu bir yönetim biçimidir.

108 – Başarıyı nasıl tanımlarsınız?

 • Asıl başarı insanın kendi yetenekleri ölçüsünde yapabildiği en önemli iştir. Bir 400 metre koşucusunun kalkıp yürümesi bir başarı sayılamaz. Ancak engelli birisinin birkaç adım atabilmesi büyük bir başarıdır.
 • Mevcut durumun tüm imkanlarını kullanarak en iyi sonucu elde etmektir.

109 – Olimpiyatlar kaç yılda bir yapılır ?

 • 1896’dan beri Dünya Savaşları istisnaları hariç herdört yılda bir yapıla gelmiştir. Kış Oyunları ise 1924’te yapılmaya başlanmıştır ve 1994’ten beri Yaz Oyunlarının yapıldığı yıllardan iki sene sonra yapılmaktadır.

110 – Yasama dokunulmazlığı nedir ?

 • parlamento üyelerinin, meclis çalışmalarındaki oy ve sözlerinden, mecliste ileri sürdükleri düşüncelerden ve bunları meclis dışında da söylemekten sorumlu tutulmamalarını öngören anayasa ilkesi.

111 – G8 Ülkelerini sıralayınız ?

 • ABD
 • Japonya
 • Almanya
 • Birleşik Kırallık
 • Fransa
 • İtalya
 • Kanada
 • Rusya

112 – G20 ülkelerini sıralayın ?

 • – Türkiye,
  – İngiltere,
  – Japonya,
  – Kanada,
  – Almanya,
  – Fransa,
  – İtalya,
  – Rusya,
  – Avustralya,
  – Brezilya,
  – Arjantin,
  – Hindistan,
  – Çin,
  – Endonezya,
  – Meksika,
  – Suudi
  – Arabistan,
  – Güney Afrika,
  – Güney Kore,
  – ABD,
  – Avrupa Birliği Komisyonu.

113 – Sempati nedir ?

iki kişinin birbirine karşı duyduğu içgüdüsel, doğal eğilim, doğal yakınlık duygusu, duygudaş olma durumu.

bir kimsenin bir başka kimseye karşı duyumsadığı, beslediği sıcak, içten sevgi ve yakınlık duygusu.

114 – Modernizim nedir ?

 • Temelde dayandığı fikir, geleneksel sanatlar, edebiyat, toplumsal kuruluşlar ve günlük yaşamın artık zamanını doldurduğu ve bu yüzden bunların bir kenara bırakılıp yeni birkültür icat edilmesi gerektiğidir. Modernizm ticaretten felsefeye her şeyin sorgulanmasının gerekliliğini savunur. Böylelikle kültürün öğeleri yeni ve daha iyi olanla değiştirilebilir. Modernizme göre 20. yüzyılın ortaya çıkardığı yeni değişiklikler ve yenilikler kalıcıydı, aynı zamanda yeni oldukları için ‘iyi’ ve ‘güzeldi’ ve toplum dünya görüşünü bu öngörülere göre gözden geçirip uyarlamalıydı.

115 – Radikal karar nedir ?

 • Kesin karar

116 – Yerel yönetimler hakkında bilgi ver

 • Yerel yönetimler, ulusal sınırlar içerisindeki değişik büyüklüklerdeki topluluklarda yaşayan insanların, ortak ve yerel nitelikteki gereksinimlerini karşılamak amacıyla kurulan ve hukuk düzeni içerisinde oluşturulmuş olananayasal kuruluşlardır. “Yerel yönetimler, belli bir coğrafi alan üzerinde yaşayan yerel topluluk üyelerinin kendi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla, ekonomik, sosyal, kültürel zenginliğe ve refaha ilişikin yerel hizmetleri genel yetkiyle, kendi sorumluluğu doğrultusunda yerine getiren, işleyişinde açıklığı, şeffaflığı çoğulcu ve katılımcı demokrasi ilkelerini hayata geçiren, yetkilerin yerel halka en yakın yönetim birimince kullanıldığı, kamu tüzel kişiliğine sahip, özerk, demokratik bir kuruluştur. Belediye, valilik, kaymakamlık örnek olarak verilebilir.

117 – Kamu ve kamu yönetimi nedir ?

 • bir ülke halkının tümü, halk.
 • Kamu yönetimi, işlevsel anlamdakamupolitikaları belirleme ve uygulama, yapısal anlamda ise devletin örgütsel yapısını ifade eder. Kamu, bir ülkedeki halkın bütünü, halk, amme anlamlarına gelirken; kamu yönetimi bu bütünün sevk ve idaresi anlamına gelmektedir.

118 – Tema Vakfı nedir açıklayınız ?

 • Türkiye Erozyonla Mücadele Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı ya da kısaca TEMA, 11 Eylül 1992 tarihinde kurulmuş olan çevreci vakıftır. Erozyon ile mücadele, ağaçlandırma ve doğal varlıkların korunması temel amaçlarındandır.

119 – Sözel olmayan iletişim hakkında ne düşünüyorsunuz ?

 • Sözel Olmayan İletişim, Beden Dili, Ses Tonu, Jestler, Beden Duruşu ve Göz Teması ile aktarılır. Konuşulmayan mesajlar bu yol ile algılanır. Bedenin duruşu, yüz ifadeleri ve el ile yapılan jestler gözlemlenir. Bazı durumlarda, Sözel Olmayan İletişim, bir mesajı, konuşulan sözlerden daha etkili bir şekilde iletebilir. Bazı durumlarda ise, Sözel Olmayan İletişim Sözel İletişim’in anlamını güçlendirir.

120 – İlk terörist ve terör faliyetleri ?

 • Terör terimi ilk kez Fransız devrimi ile ortaya çıkmıştır. Dönemin fransız hükümetini yıkmaya çalışan örgüt eylemlerine terör , bireylerine de terörist denmiştir.
 • Pragmatizim nedir ?
  • Uygulayıcılık, uygulamacılık, pragmacılık, fiîliyye, faydacılık, yararcılık gerçeğe ve eyleme yönelik olan, pratik sonuçlara yönelik düşünme temelleri üzerine kurulmuş olan felsefi akım.
 • Sosyalizm nedir?
  • üretim araçlarının kamunun, devletin elinde olması, ekonomik etkinliklerin kâr yerine insanların gereksinimlerini karşılaması gerektiğini öne süren, değer olarak emeğe önem veren, toplumun örgütlenmesinde köklü değişiklikler amaçlayan siyasal öğreti.Bu öğretiye uygun toplumsal düzen.
 • Platonu kendin yönetirsen dünyayı yönetecek gücü kendinde bulabilirsin demek ne demek ?
 • Erdem nedir ?
  • Ahlakın övdüğü ve ahlaklı olmanın gerektirdiği doğruluk, yardımseverlik, yiğitlik, bilgelik, alçakgönüllülük, iyi yüreklilik, ölçülülük gibi niteliklerin ortak adı
 • Emniyet teşkilatı kaç yılında kuruldu ? Kaçıncı yıldayız ?
  • 10 Nisan 1845 – 171. yıldayız
 • Emniyet teşkilatı hangi bakanlığa bağlıdır ?
  • Genel müdürlük, üst kurum ve yönetim bakımından İçişleribakanlığına bağlıdır.
 • Eğitim nedir ?
  • Belli bir bilim dalında, belli bir konuda bilgi ve beceri kazandırma, yetiştirme ve geliştirme işi.
 • Hümanizm nedir ?
  • Türkçe karşılığı “insan-merkezcillik”tir. Yani tanrı-merkezcillik geri plana atılır ve bir anlamda reddedilir, insan-merkezcillik esas alınır.
 • Kapitalizm nedir ?
  • Kapitalizm, özel mülkiyetin, üretim müesselerinin ve istihsal araçlarının büyük bölümüne sahip olduğu ve işlettiği; yatırım, gelir dağılımı, üretim, mal ve hizmet fiyatlarının arz ve talebin buluştuğu piyasa ekonomisi tarafından belirlendiği sosyal ve ekonomiksistemdir. Bu sistemde genellikle bireylerin ya da grupların oluşturduğu tüzel kişiliklerin ya da şirketlerin yer, üretim aracı ve para (bkz: finans ve kredi) ticareti yapabilmeye hakkı vardır.
 • Marksizim nedir ?
  • Marksizm, özgün bir siyasal felsefe akımı, tarihin diyalektik materyalist bir yorumuna dayanan ekonomik ve toplumsal bir dünya görüşü, kapitalizmin Marksist açıdan çözümlenmesi, bir toplumsal değişim teorisi, Karl Marx’ın ve Friedrich Engels’in çalışmalarından çıkarılan, insanın özgürleşmesiyle ilgili bir düşünce sistemidir.
 • Egoizim nedir ?
 • Egoizm genel anlamıyla bireyin kendi çıkarları doğrultusunda hareket etmesi demektir.

Bir Yorum Yazın

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.