Adalet Bakanlığı 7260 Sözleşmeli Personel Alacak

Adalet Bakanlığı 7260 sözleşmeli personel alacak. Başvurular 01 Mart 2022 tarihinde başlayıp, 17 Mart 2022 tarihinde saat 23:59:59’da sona erecektir.

Adalet Bakanlığı 7260 Sözleşmeli Personel Alacak
Yayınlama: 01.03.2022
Düzenleme: 08.05.2023 15:21
1.077
A+
A-

Adalet Bakanlığından:

BAKANLIK MERKEZ VE MERKEZ ATAMALI TAŞRA TEŞKİLATI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların” “Sınav şartı” başlıklı Ek 2 nci maddesinin 8 inci fıkrası ve Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda, 2020-KPSS (B grubu) puan sırasına konulmak kaydıyla, her bir unvan ve mahal için ayrı ayrı boş bulunan pozisyonun 3 katı aday arasından, Bakanlığımız tarafından gerçekleştirilecek sözlü sınav sonucuna göre yapılacak yerleştirme ile Ek-1 listede belirtilen 301 pozisyona personel alımı yapılacaktır.

KPSS puanı ile sözlü sınavda alınan puanın aritmetik ortalamasına göre en yüksek puandan başlanarak sıralama yapılması suretiyle ilan edilen pozisyon sayısı kadar alım yapılacaktır.

I) GENEL ŞARTLAR

 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
 • Lisans mezunları için 2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP3, önlisans mezunları için 2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP93, ortaöğretim mezunları için 2020 Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP94 puan türünden 70 ve daha yukarı puan almış olmak.

II) ÖZEL ŞARTLAR

A.Destek Personeli (Aşçı)

 • a) Ortaöğretim veya yükseköğrenim kuramlarının aşçılık veya dengi bölümü mezunu olmak. (Bu bentte sayılan öğretim kurumlarından mezun olanlardan ayrıca, aşçılık sertifikası, ustalık belgesi veya dengi sertifika istenmeyecektir.)
 • b) En az lise veya dengi okul mezunu olup, halk eğitim müdürlükleri ile diğer resmi kurum veya kuruluşlarca düzenlenen kurslardan verilen Milli Eğitim Bakanlığının aşçılık mesleği için belirlediği kriterlere uygun aşçılık sertifikası, ustalık belgesi veya dengi sertifikaya sahip olmak.

B. Destek Personeli (Kaloriferci)

 • a) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
 • b) Halk eğitim müdürlüklerinden veya diğer resmi kurum veya kuruluşlardan alınan “doğalgaz yakıtlı kalorifer ateşçisi” sertifikasına sahip olmak,
 • C- Destek Personeli (Hizmetli)
 • En az lise veya dengi okul mezunu olmak

C- Destek Personeli (Hizmetli)

 • En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

D. Destek Personeli (Şoför)

 • a) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
 • b) E sınıfı sürücü belgesine sahip olmak (ya da Karayolları Trafik Yönetmeliğinde 17/04/2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan değişiklik ile 01 Ocak 2016 tarihi itibarıyla yeni tip D sınıfı sürücü belgesine sahip olmak)

E. Diğer Teknik Hizmet Personeli (İstatistikçi)

 • İstatistik lisans bölümünden mezun olmak.

F. Koruma ve Güvenlik Görevlisi

 • a) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
 • b) Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış özel güvenlik görevlisi kimlik kartına (silahlı ibareli) sahip olmak,
 • c) Yapılacak sınavın son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş, merkezi sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 30 yaşını bitirmemiş olmak, (01 Ocak 1990 ve sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.)
 • ç) Erkeklerde 170 cm, kadınlarda 160 cm’den kısa boylu olmamak,
 • d) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak, bedensel özürlü olmamak, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engelleri bulunmamak,
 • e) Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 13’ten fazla, 17’den az olmamak, (Örneğin;180 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 80+13=93’ten fazla, 80-17=63’ten az olmaması gerekmektedir.)
 • f) Güvenlik soruşturması olumlu olmak,
 • g) 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan şartları taşımak.

G. Teknisyen

 • En az meslek liseleri veya teknik liselerin ilgili bölümlerinden mezun olmak, (İlgili bölüm mezuniyetini belgelemek gerekmektedir.)

H- Tekniker

 • En az meslek yüksekokullarının ilgili bölümlerinden mezun olmak, (İlgili bölüm mezuniyetini belgelemek gerekmektedir)

I- Mühendis

 • En az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak,

K- Psikolog

 • Psikoloji lisans bölümünden mezun olmak,

L- Sosyal Çalışmacı

 • Sosyal Hizmet veya Sosyal Hizmetler lisans bölümlerinin birinden mezun olmak,

III) BAŞVURU TARİHİ, ŞEKLİ VE İSTENİLEN BELGELER

Adaylar pozisyonlardan sadece bir mahal ve pozisyona başvuru yapabileceklerdir. Adayın birden fazla pozisyona başvuru yaptığının tespit edilmesi halinde hiçbir başvurusu kabul edilmeyecektir.

Adaylar başvurularını e-Devlet üzerinden Adalet Bakanlığı Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresinden e-Devlet şifresi ile yapacak olup, duyuruda belirtilen süre içinde şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Başvurular 01 Mart 2022 tarihinde başlayıp, 17 Mart 2022 tarihinde saat 23:59:59’da sona erecektir.

Adayların başvuru işlemi tamamlandıktan sonra “Başvurularım” ekranından başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir. “Başvurularım” ekranından “Başvuru Alındı” ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır.

SİSTEME YÜKLENMESİ GEREKEN BELGELER;

 1.  Fotoğraflı özgeçmiş,
 2. Güvenlik Soruşturması Formu, (EK-2 formun “UYARI” bölümünde belirtilen hususlara uygun olarak, bilgisayar ile doldurulması, fotoğraf eklenerek çıktısının alınması ve ilgili bölümün imzalanması suretiyle taratılarak sisteme yüklenmesi, EK-2 form dışında başka form kullanılmaması gerekmektedir.)
 3. Sağlık açısından engeli bulunmadığına dair yazılı beyan (Ek-3), 
 4.  Denklik gösterir belge, (Belirtilen bölümler dışındaki bölümlerden veya yurt dışındaki öğretim kuramlarından mezun olup başvuru yapabilen adayların başvurularının değerlendirmeye alınabilmesi için e-Devlet başvurusu sırasında “Diğer Belgeleriniz” aşaması altında bulunan “Denklik Gösterir Belge” alanına ilgili dokümanı yüklemeleri gerekmektedir.)Belirtilen belgeler dışında;

   

 5. Destek personeli (şoför) pozisyonuna başvuranların; lise veya dengi okul mezunu olanların diploma ve sürücü belgelerinin ön ve arka yüzünü, 
 6.  Destek personeli (aşçı) pozisyonuna başvuranların; lise veya dengi okul mezunu olanların diploma, aşçılık sertifikası, ustalık belgesi veya dengi sertifikasını,
 7.  Destek personeli (kaloriferci) pozisyonuna başvuranların; lise veya dengi okul mezunu olanların diploma ve doğalgaz yakıtlı kalorifer ateşçisi sertifikasını, 
 8.   Koruma ve güvenlik görevlisi pozisyonuna başvuranların; lise veya dengi okul mezunu olanların diploma ve özel güvenlik görevlisi kimlik kartının ön ve arka yüzünü, 
 9.  Destek personeli (hizmetli) pozisyonuna başvuranların; lise veya dengi okul mezunu olanların diplomalarını, 
 10.  Teknisyen pozisyonuna başvuranların; Alanı ile ilgili mezuniyetine dair diplomalarını, 
 11.  Tekniker pozisyonuna başvuranların; Alanı ile ilgili mezuniyetine dair diplomalarını, Sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

Adayların istenilen belgeleri sisteme eksiksiz ve tek tek yüklemek suretiyle başvuru işlemini tamamlaması gerekmektedir. Yüklenen belgelerdeki yanlışlıklar ile eksik belgelerden adaylar sorumludur.

Belgelerin pdf ya da jpeg formatında yüklenmesi gerekmektedir.

Koruma ve güvenlik görevlisi pozisyonuna başvuranlardan atama sırasında istenecek belge; İlanın Özel Şartlar bölümünün (d) bendinde belirtilen şartların yanı sıra aşağıdaki hususları kapsayacak şekilde Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alınan “Silahlı Özel Güvenlik Görevlisi Olur” ibareli sağlık raporu,

 • a) Dahiliye,
 • b) Genel Cerrahi,
 • c) Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi,
 • ç) Kulak Burun Boğaz Hastalıkları,
 • d) Göz Hastalıkları,
 • e) Ortopedi ve Travmatoloji,
 • f) Sinir Sistemi Hastalıkları ve Beyin ve Sinir Cerrahisi,
 • g) Ruh Sağlığı ve Hastalıkları,
 • ğ) Cilt Hastalıkları muayenelerini içerir sağlık kurulu raporu.

IV) BAŞVURU SONUÇLARININ İLAN EDİLMESİ VE İTİRAZ

Başvuru sonuçları Bakanlığımız internet sitesi www.adalet.gov.tr ilan edilecektir. Ayrıca, adaylar Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet sitesinde başvuru sonuçlarına ilişkin bilgilerini görüntüleyebilecektir. Adaylara yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır. Başvurusu kabul edilmiş olanlardan daha sonra yapılan incelemede sınava katılma şartlarını taşımadığı anlaşılan adaylar sınava alınmayacaktır. Bunlardan sınava girmiş olanların sınavları geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır.

Sınav başvurusu ile ilgili itirazlar aday listesinin ilan edilmesinden itibaren 5 (beş) iş günü içinde dilekçe ile şahsen veya posta yoluyla Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğüne yapılacaktır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. İtiraz üzerine yapılan inceleme sonucu ilgililere yazılı olarak bildirilecektir. Süresi içinde yapılmayan itirazlar işleme alınmayacaktır.

V) BOY-KİLO ÖLÇÜMÜ, UYGULAMALI SINAV, SÖZLÜ SINAV YERİ VE TARİHİ Koruma ve güvenlik görevlisi pozisyonları için ilan edilen pozisyon sayısının 3 katı aday boy-kilo ölçümüne alınacaktır. Boy-kilo şartını taşıyanlar sözlü sınava katılmaya hak kazanacaktır. Boy-kilo ölçümünün yapılacağı yer ve tarih Bakanlığımız internet sitesinde ilan edilecektir. Sözlü sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

Destek personeli (şoför) pozisyoları için ilan edilen pozisyon sayısının 3 katı aday araç başında ve kullanma becerisi de ölçülmek suretiyle uygulamalı sınava alınacaktır.

Sözlü sınava katılmaya hak kazananlar ile sözlü sınav yeri ve tarihi Bakanlığımız internet sitesi www.adalet.gov.tr ilan edilecektir. Ayrıca, adaylar Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet sitesinde sözlü sınava ilişkin bilgilerini görüntülenebilecektir.

VI) SÖZLÜ SINAVIN ŞEKLİ VE KONULARI

Atama yapılacak pozisyonun gerektirdiği mesleki bilgi 40,

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 20,

Genel kültür 20,

Bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği 20,

puan olmak üzere; toplam 100 puan üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Adayın alınacağı pozisyonun gerektirdiği mesleki bilgi tespit edilirken; alınacağı pozisyonun gerektirdiği teknik bilgiye ilişkin konuların bir veya birkaçından soru sorulacaktır.

Destek personeli (şoför) pozisyonlarına alınacaklar için ayrıca araç başında ve kullanma becerisi de ölçülmek suretiyle uygulamalı olarak sınav yapılacaktır.

Adayların sözlü sınavda başarılı sayılabilmeleri için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almaları gerekmektedir.

VII) NİHAİ BAŞARI LİSTESİ VE SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI

Nihai başarı listesi; adayların merkezi ve sözlü sınavda aldıkları puanların aritmetik ortalamasına göre yapılacak olup, başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle ilanda belirtilen pozisyon sayısı kadar asıl aday alınmaya hak kazanacaktır.

Sınav sonuçları ve pozisyonlara alınmaya hak kazananlar Bakanlığımız internet sitesi www.adalet.gov.tr ilan edilecektir. Ayrıca, adaylar Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi. cbiko.gov.tr internet sitesinde sözlü sınav sonucuna ilişkin bilgilerini görüntülenebilecektir.

VIII) DİĞER HUSUSLAR

Adaylardan gerekli durumlarda; sisteme yüklenen belgelerin asılları istenilebilecektir.

Sınavı kazanan her bir adayın güvenlik soruşturması yapılacaktır. (Güvenlik soruşturması neticesinde Değerlendirme Komisyonu tarafından memuriyet veya kamu görevine uygun olmadığı değerlendirilen adaylarla sözleşme imzalanmayacaktır).

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesinin 3 üncü fıkrası uyarınca sözleşmeli personel, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemeyeceğinden bu durumdaki adayların (4 üncü fıkranın a,b,c bendlerinde belirtilen durumlar hariç) istihdamı yapılmayacaktır.

Pozisyonları Gösterir Liste (EK-1), Güvenlik Soruşturması Formu (EK-2) ile Beyan Örneği (EK-3), Adalet Bakanlığı (https://adalet.gov.tr) ve Personel Genel Müdürlüğü (https://pgm.adalet.gov.tr) internet sitesinde yer alan ilanda belirtilmiştir.

Adaylara ve kamuoyuna duyurulur.

 

 

Bir Yorum Yazın

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.