SON DAKİKA

Adalet Bakanlığına Personel Alımı

Bu haber 26 Temmuz 2016 - 16:42 'de eklendi.

T.C.
ADALET BAKANLIĞINDAN

 

Bakanlığımız bünyesinde çalıştırılmak üzere Ek-1 listede sınıfı, sayısı ve yeri belirtilen mühendis, mimar, koruma ve güvenlik görevlisi, şoför, hizmetli kadroları ile çocuk ağır ceza, çocuk ve aile mahkemelerinde çalışt T.C.
ADALET BAKANLIĞINDAN

 

Bakanlığımız bünyesinde çalıştırılmak üzere Ek-1 listede sınıfı, sayısı ve yeri belirtilen mühendis, mimar, koruma ve güvenlik görevlisi, şoför, hizmetli kadroları ile çocuk ağır ceza, çocuk ve aile mahkemelerinde çalıştırılmak üzere psikolog, pedagog ve sosyal çalışmacı kadrolarına sözlü sınav sonucuna göre personel alımı yapılacaktır.

Başvuru şartlarını taşıyan adaylar; ortaöğretim ve önlisans mezunları için 2014 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı, lisans mezunları için 2016 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı (B Grubu) puan türüne göre en yüksek puandan başlanarak sıralama yapılmak suretiyle sözlü sınava çağrılacaktır.

Mühendis, mimar, psikolog, pedagog, sosyal çalışmacı, koruma ve güvenlik görevlisi,  hizmetli unvanları için ilan edilen kadroların 5 katı, şoför unvanı için ilan edilen kadronun 10 katı aday sözlü sınava katılmaya hak kazanacaktır.

KPSS puanı ile sözlü sınavda alınan puanın aritmetik ortalamasına göre en yüksek puandan başlanarak sıralama yapılması suretiyle ilan edilen kadro sayısı kadar atama yapılacaktır.

I)   Genel şartlar:

 1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
 2. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu olumlu olmak,
 3. Lisans mezunları için 2016 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP3, önlisans mezunları için 2014 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP93, ortaöğretim mezunları için Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP94 puan türünden 70 ve daha yukarı puan almak gerekmektedir

.II) Özel şartlar: Mühendis:

İlgisine göre;

 1. Yazılım Mühendisliği,
 2. Elektronik Mühendisliği,
 3. Makine Mühendisliği bölümünden mezun olmak,

Mimar:

Mimarlık bölümünden mezun olmak,

Psikolog:

Psikoloji bölümünden mezun olmak,

Pedagog:

“Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık” veya “Eğitim Programları ve Öğretim” bölümlerinin birinden mezun olmak,

Sosyal Çalışmacı:

“Sosyal Hizmet”, “Sosyal Hizmetler” veya “Sosyal Çalışmalar” bölümlerinin birinden mezun olmak,

 

Koruma ve güvenlik görevlisi:

 1. En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
 2. Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartına sahip olmak,

 

 1. Yapılacak sınavın son başvuru tarihi olan 10/08/2016 tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmuş, merkezi sınavın (KPSS) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 30 yaşını bitirmemiş olmak. (Lisans mezunları için 01 Ocak 1986 tarihi ve sonrası doğumlu olanlar, önlisans ve ortaöğretim mezunları için 01 Ocak 1984 tarihi ve sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat )

ç) Erkeklerde 170 cm, kadınlarda 160 cm’den kısa boylu olmamak,

 1. Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 13’ten fazla, 17’den az olmamak,
 2. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli olmamak; şaşılık, görme engeli, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engelleri

Şoför:

 1. En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
 2. E sınıfı sürücü belgesine sahip

Hizmetli:

En az lise veya dengi okul mezunu olmak.

III)Başvuruda İstenecek Belgeler:

 

 • Tüm adaylardan istenecek belgeler;
 1. Ek-2 başvuru formu,
 2. Bitirdiği okul diploması ya da okul çıkış belgesinin aslı veya onaylı sureti, (Belgelerini şahsen teslim edeceklerin belge aslını ibraz etmeleri halinde sureti Bakanlığımızca onaylanacaktır. Belgelerini posta yolu ile teslim edeceklerin belge fotokopisi göndermeleri yeterli olup, sözlü sınava girmeye hak kazanmaları halinde sınav esnasında belge asılları ile karşılaştırılacaktır.)
 3. KPSS sonuç belgesi,

ç) Ek-3 Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (Ek-3 Formunun 2 adet hazırlanması, daktilo veya bilgisayar ile doldurulması, bilgilerde kısaltma yapılmaması, fotoğraf yapıştırılarak imzalanması gerekmektedir. Bu form Bakanlığımızca onaylanacaktır.)

 1. Fotoğraflı özgeçmiş.

2-Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadrosuna başvuran adaylardan ayrıca istenecek belgeler;

 1. Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartı, (Belgelerini şahsen teslim edeceklerin belge aslını ibraz etmeleri halinde sureti Bakanlığımızca onaylanacaktır. Belgelerini posta yolu ile teslim edeceklerin belge fotokopisi göndermeleri yeterli olup, sözlü sınava girmeye hak kazanmaları halinde sınav esnasında belge asılları ile karşılaştırılacaktır.)
 2. İlanın Özel Şartlar bölümünün Koruma ve Güvenlik Görevlisi başlığının (e) bendinde belirtilen şartların yanı sıra aşağıdaki hususları kapsayacak şekilde Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alınan “özel güvenlik görevlisi olur” ibareli sağlık raporu, (Sağlık raporu sözlü sınav sonucunda başarılı olan adaylardan )
 1. aa) Psikiyatri: Psikiyatrik bir hastalık veya kişilik bozukluğu (Psikopati); alkol ve uyuşturucu bağımlılığı olmamak,
 2. bb) Nöroloji: Özel güvenlik hizmetini yerine getirmesine engel teşkil edebilecek nörolojik rahatsızlığı olmamak,
 3. cc) Göz: Görme engeli veya gece körlüğü olmamak,

çç) Kulak Burun Boğaz (KBB): Özel güvenlik hizmetini yapmasına engel teşkil edebilecek işitme kaybı olmamak.

IV)    Başvuru Yeri, Şekli ve Tarihi:

 

Başvurular 27/07/2016 günü başlayıp, 10/08/2016 günü mesai saati bitimine kadar Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilât Şube Müdürlüğü Bakanlıklar/ANKARA adresine şahsen veya son başvuru tarihinde Bakanlığımıza ulaşacak şekilde posta ile yapılacaktır. (Postadaki gecikmeler ve diğer sebeplerle bu tarihten  sonra başvuranlar ile eksik belge ibraz edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.)

 

 1. Sözlü ve Uygulamalı Sınav Yeri ve Tarihi:

 

Sözlü sınava katılmaya hak kazananlar ile sözlü ve şoförler için yapılacak uygulamalı sınav yeri ve tarihi Bakanlığımız internet sayfasında (www.adalet.gov.tr) ilan edilecektir.

VI)Sözlü ve Uygulamalı Sınavın şekli ve Konuları:

Atama yapılacak kadronun gerektirdiği meslekî bilgi 40, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 20,

Genel kültür 20,

Bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği 20,

puan olmak üzere; toplam 100 puan üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Adayın atanacağı kadronun gerektirdiği mesleki bilgi tespit edilirken; atanacağı kadronun gerektirdiği teknik bilgiye ilişkin konuların bir veya birkaçından soru sorulacaktır.

Şoför kadrolarına atanacaklar için bu tespit araç başında ve kullanma becerisi de ölçülmek suretiyle uygulamalı olarak yapılacaktır.

 

Adayların sözlü sınavda başarılı sayılabilmeleri için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almaları gerekmektedir.

VII)- Nihai Başarı Listesi ve Sınav Sonuçlarının Duyurulması:

 

Nihai başarı listesi; adayların merkezi ve sözlü veya merkezi veya uygulamalı ve  sözlü sınavda aldıkları puanların aritmetik ortalamasına göre yapılacak olup, başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle ilanda belirtilen kadro sayısı kadar asıl aday atanmaya hak kazanacaktır.

Sınav sonuçları ve atanmaya hak kazananlar Bakanlığımız internet sayfasında (www.adalet.gov.tr) ilan edilecektir.

 

ÖNEMLİ NOT:

Bu sınavın başvurudan işe alıma kadar tüm aşamalarında adaylara yapılacak bilgilendirme ve çağrılar, adayların başvuru sırasında bildirdikleri e-posta adreslerine veya Bakanlığımızın internet sitesinde ilân yoluyla yapılacaktır.

Adaylara ve kamuoyuna duyurulur.

Ek-1 Kadrolara ilişkin liste (Tıklayınız…) Ek-2 Başvuru Formu (Tıklayınız…)

Ek-3 Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (Tıklayınız…)

 

ATAMA YAPILACAK KADROLAR        EK-1

UNVANSINIFADETTEŞKİLATAÇIKLAMA
MİMARTH1MERKEZ
 

MÜHENDİS

 

TH

 

15

 

MERKEZ

9 YAZILIM

5 ELEKTRONİK

1 MAKİNE

ŞOFÖRGİH14MERKEZ
HİZMETLİYH20MERKEZ
KORUMA VE GÜVENLİK

GÖREVLİSİ

GİH30MERKEZ
PSİKOLOGSH25TAŞRA
PEDAGOGSH15TAŞRA
SOSYAL ÇALIŞMACISH25TAŞRA
TOPLAM145

 

 

BAŞVURULAN UNVAN:

BAŞVURU FORMU      EK-2

 

 

KİMLİK BİLGİLERİ

 

1. T.C. KİMLİK NO                      : ……………………………………………….…….……..

2. ADI                                             : ……………………………………………….…….……..

3. SOYADI                                      : ……………………………………………….…….……..

4. BABA ADI                                  : ……………………………………………….…….……..

5. ANNE ADI                                  : ……………………………………………….…….……..

6. DOĞUM YERİ                         : ……………………………………………….…….……..

7. DOĞUM TARİHİ                           : ……………………………………………….…….……..

8.  F. KAYT. OLDUĞU İL/İLÇE : ……………………………………………….…….……..

9. CİNSİYETİ                                  : ……………………………………………….…….……..

 

 

Bu Alana Fotoğraf

Yapıştırılacaktır.

ÖĞRENİM 

BİLGİLERİ

 

10.  EN  SON  BİTİRDİĞİ OKULU VE  BÖLÜMÜ  : ……………………………………………………………………………………….…………….

 

 

11. MEZUNİYET TARİHİ : ……/..…./..…..…. (GG/AA/YYYY)

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ

 

12. YAZIŞMA ADRESİ                 :  ……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

13.  SEMT/İLÇE                              : ………………………………………..

14. İLİ                                             : ……………………………………….. İL KODU: ……….…. POSTA KODU:…………..

15. SABİT TELEFON                    : ……………………………………………………..   GSM NO: ………………………………………..

16. E-POSTA ADRESİ                  : ……………………………………………………..

 

KURUM BİLGİLERİ

17. HALEN ÇALIŞTIĞI KURUMUN ADI          : ………………….………………………………..…………………………………………….

 

18. GÖREVİ VE SİCİL NUMARASI                        : …….…………….………………………………..…………………………………………… (17 ve 18 numaralı sorular halen çalışmakta olan adaylar tarafından doldurulacaktır.)

19. DAHA ÖNCE ÇALIŞTIĞI KURUM ADI  VE GÖREV ÜNVANI : ……..……. …………….………………………………..……………….

 

20. AYRILIŞ SEBEBİ VE TARİHİ                                                        : ………………….………………………………………..……………….

(19 ve 20 numaralı sorular daha önce Devlet memuru olarak çalıĢıp da görevinden ayrılanlar  tarafından doldurulacaktır.)

 

ĞER  BİLGİLER

21. ASKERLİĞİN YAPILIP

 YAPILMADIĞI :

…………………………………………

 YAPILDIYSA ŞEKLİ :

 

…………………………………

 YAPILMADIYSA SEBEBİ :

 

…………………………………………………………………….

22. MECBURĠİ HİZMETİN

 BULUNUP BULUNMADIĞI :

………………………………………..

 VARSA YÜKÜMLÜ BULUNULAN KURUM :

…………………………………

 SEBEBİ VE SÜRESİ :

 

………………………..……………………..………………..…

23. ADLİ SİCİL KAYDININ

 OLUP  OLMADIĞI :

……………………………………..…

 VARSA MAHKUMİYETE

 KONU SUÇ :

………..…………………………

 MAHKUMİYET SONUCUNDA

VERİLEN CEZA  :

 

……………………………………………….………………….

 

24.  EġĠ ÇALIġIYORSA GÖREVĠ VE GÖREV YERĠ :………. ……………………………………………………………………..……………..

KPSS PUANI: (İstenilen  Puan Türü İle Birlikte Yazılacaktır.)Bu Ek-2 Başvuru Formunu gerçeğe uygun olarak doldurdum.

Sözlü sınava kabul edilmemi, bildirdiğim yazışma adresimdeki değişikliği hemen bildirmediğim takdirde hiç bir hak talep etmeyeceğimi arz ederim.

 

 

……/..…./2016

 

(İmza)

 Formu inceleyen Görevlinin:

 

 Adı Soyadı    :

 

 Görevi          :

Tarih-imza     :

DĠL PUANI: (Sınav Türü İle Birlikte Yazılacaktır.)
ADAY NUMARASI:

(Bakanlığımızca Yazılacaktır)

 AÇIKLAMALAR:

1. Bu form aday tarafından el yazısı ile eksiksiz ve doğru olarak mürekkepli kalem ile doldurulacaktır.

2. Adaylar ilânda belirtilen belge suretlerini bu forma ekli olarak başvuru görevlisine vereceklerdir.

3. Bu form ve ekleri resmi işlemlere esas olmak üzere kayıt görevlisinde kalacaktır.

UYARI: Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanların sınavları geçersiz sayılır, atamaları yapılmıĢ ise atamaları  iptal edilir. Bu kiĢiler hiçbir hak talep edemezler. Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uyarınca suç duyurusunda bulunulur.
Soyadı: 

 

 

FOTOĞRAF

Adı:
1- Ġkametgâh Adresi:
2- Halen Oturma Adresi:
3- Öğrenim Durumu:Tarihten Tarihe
En Son Bitirdiği Okulun Adı Ve Yeri::…../…./…..…../…./…..
4- Aileye Dair Bilgiler:
Soyadı AdıDoğum Yeri Ve TarihiUyruğuYaĢayanların Adresi
Babasının      :
Annesinin      :
EĢinin             :
KardeĢlerinin : (18 YaĢından Büyük Olanlar)
5- En Son Çalıştığınız Yer :
İşinin ÇeşidiTarihten Tariheİşyerinin AdresiAyrılış Sebebi
6- Hakkınızda VerilmiĢ Bulunan Mahkûmiyet Hükmü Veya Halen Devam Eden Ceza Davası Bulunup Bulunmadığı
VarYok
Yukarıdaki Bilgilerin Doğru Olduğunu Bildiririm.
İmza Ve Tarih
…… /….. /2016
Nüfus Cüzdan Sureti
T.C.Kimlik Numarası:
Soyadı:
Adı:
Baba Adı:
Ana Adı:
Doğum Yeri:
Doğum Tarihi:
Medeni Hali:
Uyrukluğu:
Dini:
Nüfusa Kayıtlı Olduğu
Ġl:
Ġlçe:
Mahalle – Köy:
Cilt No.:
Aile Sıra No.:
Sıra No.:
Verildiği Yer:
VeriliĢ Nedeni:
VeriliĢ Tarihi:
Seri No.:
Askerlik Hizmeti:
a) BaĢlama Tarihi:
b) Terhis Tarihi:
Cezaları:
NÜFUS CÜZDANI SURETĠNĠ  ONAYLAYANIN

(Bakanlığımızca Onaylanacaktır.)

SOYADIADIGÖREVĠĠMZA-MÜHÜRTARĠH

 

Bir önceki yazımız olan Çevre ve Şehirclik Bakanlığı Sözleşmeli Personel Alımı başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

Yorum Yok

YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.