Afyon Kocatepe Üniversitesi Akademik Personel Alım İlanı

Afyon Kocatepe Üniversitesi Akademik Personel Alım İlanı
Yayınlama: 24.08.2015
Düzenleme: 05.03.2021 22:18
458
A+
A-

T.C.

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN ÖĞRETİM ÜYESİ ALIMI İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve “Afyon Kocatepe Üniver T.C.

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN ÖĞRETİM ÜYESİ ALIMI İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve “Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanmalarda Aranacak Asgari Koşullar”a göre öğretim üyesi alınacaktır.

PROFESÖR KADROSUNA BAŞVURU ŞARTLARI

Profesör kadrosu daimi statüde olup, adayların başvurdukları anabilim dalını ve başlıca araştırma eserini belirten dilekçelerine ekleyecekleri 2 adet fotoğraf, özgeçmiş ve eserler listesi (ÜAK formatında), Üniversitemiz web sitesindeki Ayrıntılı Puan Tablosu (Doçentlik Öncesi ve Doçentlik Sonrası olmak üzere 2 adet düzenlenecektir), doçentlik belgesi, öğrenim belgelerinin (lisans, yüksek lisans, doktora) aslı veya onaylı fotokopileri, Adli Sicil Belgesi (www.turkiye.gov.tr internet adresinden alınabilir.) askerlik durumu belgesi (terhis belgesi fotokopisi veya son üç ay içerisinde alınmış tecil belgesi) ve “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin 17. maddesinde belirtilen bilgi ve belgeleri kapsayan bir dosyayı 6 nüsha olarak hazırlayarak müracaatların Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen yapılması gerekmektedir.

DOÇENT KADROLARINA BAŞVURU ŞARTLARI

Doçent kadroları daimi statüde olup, adayların başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçelerine ekleyecekleri 2 adet fotoğraf, özgeçmiş ve eserler listesi (ÜAK formatında), Üniversitemiz web sitesindeki Ayrıntılı Puan Tablosu, doçentlik belgesi, öğrenim belgelerinin (lisans, yüksek lisans, doktora) aslı veya onaylı fotokopileri, nüfus cüzdanı fotokopisi, Adli Sicil Belgesi (www.turkiye.gov.tr internet adresinden alınabilir.), askerlik durumu belgesi (terhis belgesi fotokopisi veya son üç ay içerisinde alınmış tecil belgesi) ve “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin 14. maddesinde belirtilen bilgi ve belgeleri kapsayan bir dosyayı 4 nüsha olarak hazırlayarak müracaatların Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen yapılması gerekmektedir.

YARDIMCI DOÇENT KADROLARINA BAŞVURU ŞARTLARI

Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adayların, başvurdukları anabilim dalını ve yabancı dilini belirten dilekçelerine ekleyecekleri 2 adet fotoğraf, özgeçmiş ve eserler listesi (ÜAK formatında), Üniversitemiz web sitesindeki Ayrıntılı Puan Tablosu, öğrenim belgelerinin (lisans, yüksek lisans, doktora) aslı veya onaylı fotokopileri, nüfus cüzdanı fotokopisi, Adli Sicil Belgesi (www.turkiye.gov.tr internet adresinden alınabilir.), askerlik durumu belgesi (terhis belgesi fotokopisi veya son üç ay içerisinde alınmış tecil belgesi) ve “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin 8. maddesinde belirtilen bilgi ve belgeleri kapsayan bir dosyayı 4 nüsha olarak hazırlayarak müracaatların Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen yapılması gerekmektedir.

GENEL AÇIKLAMALAR:

  1. Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin (lisans ve yüksek lisans YÖK tarafından, doktora ÜAK tarafından) onaylanmış olması şarttır.
  2. Adayların 657 Sayılı Kanunun 48.maddesinin tüm şartlarını taşıyor olmaları gerekmektedir.
  3. Öğretim üyesi kadrolarına müracaat edecek adayların aranan koşullara uyup uymadığı Üniversitemizce oluşturulacak “Ön İnceleme Komisyonu” tarafından incelenecek olup, bu inceleme sonucunda aranan koşulları taşıdığı tespit edilen adayların müracaatları kabul edilecektir.
  4. Başvuran adayların koşullarının sonradan uygun olmadığının anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak ve iptal edilecektir.
  5. Başvuru süresi bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün olup, başvuru evrakları geri iade edilmeyecektir.
  6. Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece bir tanesine başvuru yapabilirler.
  7. Başvuruların kabulünde 2547 sayılı Kanun’un 35. Maddesi uyarınca eş durumu ve sağlık mazeretleri hariç olmak üzere mecburi hizmet yükümlülüğü devri teklifi yapılamadığı hususu da dikkate alınacaktır. Mecburi hizmet yükümlülüğü bulunan adayların eş durumu ve sağlık mazeretlerine ilişkin Üniversitemiz web sitesindeki ilan duyurumuz içeriğinde bulunan Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı yazısında belirtilen belgeleri de Rektörlüğümüze sunması gerekmektedir.
  8. Üniversitemiz irtibat numaraları: 0 272 444 03 03 Dahili: 10350-10651

Adres:         A.K.Ü.    Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Gazlıgöl Yolu, Afyonkarahisar

 

birimiBÖLUMUANABILIM DALIUNVANIDERECEADETAÇIKLAMA
Eğitim Fak.Türkçe

Eğitimi

Türkçe EğitimiProfesör11Doçentlik unvanını Türk Dili alanında almış olmak.
Eğitim Fak.Eğitim

Bilimleri

Eğitim Programları ve ÖğretimiYrd.Doç.31İlgili alanda doktora yapmış olmak.
Eğitim Fak.Eğitim

Bilimleri

Eğitim

Yön.Tef.Plan.ve

Ekonomisi

Yrd.Doç.31Öğretmen Hesap Verebilirliği alanında çalışmalar yapmış olmak.
Eğitim Fak.İlköğretimFen Bilgisi EğitimiYrd.Doç.31Fen Eğitiminde Kavramların Uç Boyutlu olarak Öğretilmesi konusunda çalışmalar yapmış olmak.
Eğitim Fak.ilköğretimMatematik EğitimiYrd.Doç.31Küme Dizileri üzerine çalışmalar yapmış olmak.
Eğitim Fak.Bilgisayar ve Öğr.Tek.Bilgisayar ve Öğr.Tek.Eği.Yrd.Doç.41Uç Boyutlu Sanal Ortamlarla ilgili çalışmalar yapmış olmak.
Fen Ede.Fak.CoğrafyaFiziki CoğrafyaProfesör11Doğal Afetler ve Uygulamaları alanında çalışmalar yapmış olmak.
Fen Ede.Fak.Mol.Biy.ve

Genetik

Profesör11Bitki Proteomiği alanında çalışmalar yapmış olmak.
Fen Ede.Fak.Çağdaş Türk Leh.ve Ede.Güney-Doğu (Türkistan-Uygur) Türk Lehçeleri ve EdebiyatlarıYrd.Doç.41Yeni Uygur Türkçesi alanında çalışmalar yapmış olmak.
Fen Ede.Fak.Çağdaş Türk Leh.ve Ede.Kuzey-Doğu Türk Lehçeleri ve EdebiyatlarıYrd.Doç.41Başkurt Türkçesi alanında çalışmalar yapmış olmak.
Fen Ede.Fak.PsikolojiKlinik PsikolojiYrd.Doç.41Alanında çalışmalar yapmış olmak.
Fen Ede.Fak.SosyolojiGenel Sosyoloji ve MetodolojiYrd.Doç.31Din Sosyolojisi alanında çalışmalar yapmış olmak.
İ.İ.B.F.İşletmeYönetim ve OrganizasyonProfesör11İnsan Kaynakları Yönetimi alanında çalışmalar yapmış olmak.
İ.İ.B.F.MaliyeBütçe ve Mali PlanlamaProfesör11Bütçe ve Mali Planlama alanında doçentlik unvanını almış ve bu alanda çalışmalar yapmış olmak.

 

İ.İ.B.F.İngilizce

İşletme

Doçent11Pazarlama alanında doçentlik unvanını almış olmak ve e-Ticaret alanında çalışmalar yapmış olmak.
İ.İ.B.F.İşletmeSayısal YöntemlerDoçent11Doçentlik unvanını Nicel Karar Yöntemleri alanında almış olmak.
İ.İ.B.F.MaliyeMaliye TeorisiDoçent11Maliye Teorisi alanında doçentlik unvanını almış ve bu alanda çalışmalar yapmış olmak.
Mühendislik

Fak.

Biyomedikal

Mühendisliği

Doçent11Elektrokimyasal Biyosensörler alanında çalışmalar yapmış olmak.
Mühendislik

Fak.

Elektrik

Mühendisliği

Elektrik MakineleriDoçent11Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bilim Alanından doçentlik unvanını almış olmak.
Mühendislik

Fak.

Kimya

Mühendisliği

Temel İş. Ve TermodinamikDoçent11Polimer Membranların Üretimi ve Kullanımı alanlarında çalışmalar yapmış olmak.
Teknoloji Fak.Otomotiv

Müh.

Profesör11Otomotiv Malzemeleri alanında çalışmalar yapmış olmak.
Teknoloji Fak.Metalurji ve

Malzeme

Müh.

Doçent11Seramikler ve Yapı Malzemeleri alanlarında çalışmalar yapmış olmak.
Tıp FakültesiDahili Tıp BilimleriFizik Tedavi ve RehabilitasyonProfesör11Hematolojik Hastalıklarda Osteoporoz konusu ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.
Tıp FakültesiTemel Tıp BilimleriHistoloji-

Embriyoloji

Profesör11Tıp Fakültesi mezunu olmak, Histoloji-Embriyoloji alanında doçentlik unvanını almış olmak.
Tıp FakültesiCerrahi Tıp BilimleriOrtopedi ve TravmatolojiDoçent11Ortopedi ve Travmatoloji alanında doçentlik unvanını almış olmak. Pediatrik Ortopedi alanında çalışmalar yapmış olmak.
Tıp FakültesiDahili Tıp Bilimleriİç HastalıklarıDoçent11Tıbbi Onkoloji alanında doçentlik unvanını almış olmak.
Tıp FakültesiDahili Tıp BilimleriTıbbi GenetikDoçent11Tıbbi Genetik alanında doçentlik unvanını almış olmak.
Tıp FakültesiCerrahi Tıp BilimleriBeyin ve Sinir CerrahisiYrd.Doç.31Beyin ve Sinir Cerrahisi uzmanı olmak. Boron Grefti ve Kemik Füzyonu üzerine çalışmalar yapmış olmak.
Tıp FakültesiCerrahi Tıp BilimleriÇocuk CerrahisiYrd.Doç.31Çocuk Cerrahisi uzmanı olmak. Iskemi-reperfüzyon konusunda çalışmalar yapmış olmak.
Tıp FakültesiCerrahi Tıp BilimleriGöz HastalıklarıYrd.Doç.41Göz Hastalıkları uzmanı olmak. Okuler Onkoloji, Okuloplasti ve Orbita Cerrahisi konularında çalışmalar yapmış olmak.
Tıp FakültesiCerrahi Tıp BilimleriÜrolojiYrd.Doç.41Üroloji uzmanı olmak. Üretral Darlıklarda ve Benign Prostat Büyümelerinde Stent Uygulamasına Yönelik çalışmalar yapmış olmak.
Tıp FakültesiDahili Tıp BilimleriÇocuk Sağlığı ve HastalıklarıYrd.Doç.41Çocuk Hematolojisi uzmanı olmak. Çocukta Kalıtsal Hematolojik Hastalıklarda Tromboz Eğilimi üzerine çalışmalar yapmış olmak.

 

Tıp FakültesiDahili Tıp BilimleriIç HastalıklarıYrd.Doç.31Tıbbi Onkoloji Uzmanı olmak. Kolorektal Karsinomlar ve Anti- Emetikler konusunda çalışmalar yapmış olmak.
Tıp FakültesiDahili Tıp BilimleriTıbbi GenetikYrd.Doç.31Tıp Fakültesi mezunu olmak, Tıbbi Genetik alanında Tıpta uzmanlık eğitimi yapmış olmak.
Tıp FakültesiTemel Tıp BilimleriTıbbi BiyolojiYrd.Doç.31Tıbbi Genetik alanında doktora yapmış olmak, Nörogenetik alanında çalışmalar yapmış olmak.
Afyon S.Y.O.Beslenme ve DiyetetikYrd.Doç.41
Afyon S.Y.O.Fizyoterapi ve RehabilitasyonYrd.Doç.41Fizik, Fizik Mühendisliği veya Nükleer Enerji Mühendisliği lisans eğitimi üzerine, Radyoterapi Fiziği, Diagnostik Radyoloji Fiziği veya Nükleer Tıp Fiziği alanlarından birinde yüksek lisans yapmış ve alanında doktora yapmış olmak.

 

 

 

 

Bir Yorum Yazın

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.