Afyon Kocatepe Üniversitesi Araştırma Ve Öğretim Görevlisi Alım İlanı

Afyon Kocatepe Üniversitesi Araştırma Ve Öğretim Görevlisi Alım İlanı
Yayınlama: 09.12.2022
140
A+
A-

ÖĞRETİM ELEMANI ALIMI İLANI
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’e göre öğretim elemanı alınacaktır. İlan edilen kadrolara ilişkin detaylar, istenen belgeler, sınav takvimi, başvuru şekliyle ilgili bilgiler ve genel açıklamalar aşağıda belirtilmiştir. Başvuru süresi ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gündür.

1.         KADRO DETAYLARI

İLAN SIRA NOBİRİMİ BÖLÜM
AD./ AS./ PR.

UNVAN

DERECE

ADET

ALES

Yab. Dil

ÖZEL ŞART

1

Eğitim Fakültesi Temel Eğitim
Okul Öncesi Eğitimi

Arş.Gör.

5

1

Eşit Ağırlık 70

50

Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü lisans mezunu olmak. Okul Öncesi Eğitimi alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak. (2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi gereğince atama yapılacaktır.)

2

Fen Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Genetik

Arş.Gör.

5

1

Sayısal 70

50

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü lisans mezunu olmak. Moleküler Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak. (2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi
gereğince atama yapılacaktır.)

3

Güzel Sanatlar Fakültesi
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı

Arş.Gör.

5

1

Eşit Ağırlık 70

50

Mimarlık Bölümü lisans mezunu olmak. Sanat ve Tasarım Anabilim Dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak. (2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi gereğince atama yapılacaktır.)

4

Teknoloji Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Elektrik Elektronik Mühendisliği

Arş.Gör.

5

1

Sayısal 70

50

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak. (2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi
gereğince atama yapılacaktır.)

5

Veteriner Fakültesi Zootekni ve Hayvan besleme Hayvan Besleme ve Beslenme
Hastalıkları

Arş.Gör.

5

1

Sayısal 70

50

Veteriner Fakültesi mezunu olmak. Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları alanında doktora yapıyor olmak. (2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi gereğince atama yapılacaktır.)

6

Afyon M.Y.O. Elektronik ve Otomasyon
Elektronik Teknolojisi

Öğr.Gör. (Ders Verecek)

5

1

Sayısal 70

Muaf

Elektrik-Elektronik Mühendisliği veya Biyomedikal Mühendisliği Bölümlerinin birinden lisans mezunu olmak. Biyomedikal Mühendisliği alanında tezli
yüksek lisans yapmış olmak.

7

Afyon M.Y.O. Mimarlık ve Şehir Planlama
Mimari Restorasyon

Öğr.Gör. (Ders Verecek)

5

1

Eşit Ağırlık / Sözel 70

Muaf

Mimarlık veya Sanat Tarihi Bölümlerinin birinden lisans mezunu olmak. Sanat Tarihi alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak.

8

Bolvadin M.Y.O. Elektrik ve Enerji Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi

Öğr.Gör. (Ders Verecek)

5

1

Sayısal 70

Muaf

Makine Mühendisliği veya Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği Bölümlerinin birinden lisans mezunu olmak. Makine Mühendisliği Enerji alanında veya Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği alanlarından
birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak.

9

Bolvadin M.Y.O.
Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Çağrı Merkezi Hizmetleri
Öğr.Gör. (Ders Verecek)

5

1

Sözel 70

Muaf

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü lisans mezunu olmak. Halkla İlişkiler ve Tanıtım alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak.

10

Dazkırı M.Y.O. İnşaat
İnşaat Teknolojisi
Öğr.Gör. (Ders Verecek)

5

1

Sayısal 70

Muaf

İnşaat Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak. İnşaat Mühendisliği alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak.

11

Emirdağ M.Y.O. Bilgisayar Teknolojileri Bilgisayar Programcılığı

Öğr.Gör. (Ders Verecek)

5

1

Sayısal 70

Muaf

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi, Matematik, Matematik Mühendisliği, Elektrik- Elektronik Mühendisliği veya Bilgisayar Mühendisliği Bölümlerinin birinden lisans mezunu olmak. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi veya Bilgisayar Mühendisliği alanlarından birinde
tezli yüksek lisans yapmış olmak.

12

Sandıklı M.Y.O. Bitkisel ve Hayvansal Üretim
Seracılık

Öğr.Gör. (Ders Verecek)

5

1

Sayısal 70

Muaf

Bahçe Bitkileri Bölümü lisans mezunu olmak. Bahçe Bitkileri Anabilim Dalında tezli yüksek lisans yapmış olmak. Yükseköğretim Kurumlarında en az
5 yıl iş tecrübesine sahip olmak.

13

Sandıklı M.Y.O. Mimarlık ve Şehir Planlama
Harita ve Kadastro

Öğr.Gör. (Ders Verecek)

5

1

Sayısal 70

Muaf

Harita Mühendisliği, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği veya Geomatik Mühendisliği Bölümlerinin birinden lisans mezunu olmak. Bu
alanların birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak.

14

Uzaktan Eğitim M.Y.O. Mimarlık ve Şehir Planlama Harita ve Kadastro (Uzaktan
Öğretim)

Öğr.Gör. (Ders Verecek)

5

1

Sayısal 70

Muaf

Harita Mühendisliği, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği veya Geomatik Mühendisliği Bölümlerinin birinden lisans mezunu olmak. Bu
alanların birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak.

2.         İSTENEN EVRAKLAR
1-         Dilekçe (www.aku.edu.tr internet adresinde DUYURULAR bölümünde yer alan dilekçe örneği doldurulacaktır. Dilekçesiz yapılan başvurular ile imzasız dilekçe ile yapılan başvurular işleme alınmayacaktır.)
2-         ALES Sonuç Belgesi. (Kadro detaylarında ALES’ten muaf olan kadrolar için zorunlu değildir, sonuç belgesi sonuç açıklama tarihinden itibaren 5 yıl geçerlidir.) “Kontrol Kodu / Doğrulama Kodu” yer almayan veya okunmayan belgeler geçersiz sayılacaktır.
3-         Yabancı Dil Sınavı Sonuç Belgesi. (Kadro detaylarında yabancı dilden muaf olan kadrolar için zorunlu değildir.) ÖSYM ve YÖKDİL belgelerinde “Kontrol Kodu/Doğrulama Kodu” yer almayan veya okunmayan belgeler geçersiz sayılacaktır. ÖSYM ve YÖKDİL dışındaki yabancı dil belgelerinin aslı veya noter onaylı örneği olmalıdır. ÖSYM ve YÖKDİL sınav sonuç belgelerinin geçerlilik süresinde sınırlama yoktur. Diğer eşdeğer kabul edilen sınavlar, başvuru tarihini gösteren belge ile birlikte sunulması kaydıyla, sınav sonuç belgesinin üzerinde belirtilen geçerlilik süresince geçerlidir.
4-         Mezuniyet belgelerinin (lisans, yüksek lisans veya doktora) e-Devlet çıktısı veya noter onaylı örneği. Noter dışında onaylanan belgeler, fotokopi belgeler veya noter onayının renkli fotokopileri kabul edilmeyecektir. e-Devlet çıktısının barkodlu veya kare kodlu olması zorunludur.
5-         Lisans transkript belgesinin aslı veya noter onaylı örneği. (Eğer e-Devlet sisteminden mezun belgenizi alabiliyorsanız ve belgede not ortalaması varsa transkript belgesi gönderilmesine gerek yoktur. Transkript ile e-Devlet Mezuniyet belgelerindeki not ortalamalarındaki farklılıklarda e-Devlet not ortalaması dikkate alınacaktır.)
6-         Öğrenci Belgelerinin e-Devlet çıktısı veya aslı. (Lisansüstü eğitim şartı olan kadrolar içindir. e-Devlet çıktısının barkodlu veya kare kodlu olması zorunludur.) YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİ BELGELERİNDE TEZLİ İFADESİ MUTLAKA YER ALMALIDIR. Öğrenci belgelerinde “tezli” ifadesi yer almıyorsa kayıtlı olunan enstitüden tezli yüksek lisans yapıldığına dair bir belge alınmalıdır. Öğrenci belgeleri güncel (son 1 ay içerisinde alınmış) olmalıdır.
7-         Alanında tecrübeli olduğuna ve sertifikaya ilişkin belge (Tecrübe/Deneyim/Sertifika şartı olan kadrolar içindir.) Tecrübe ve sertifika belgeleri fotokopi olarak gönderilebilir. Kazanılması durumunda aslı veya noter onaylı örneği istenecektir. (Tecrübe belgelerinde göreve başlama ve görevden ayrılma tarihleri, hangi unvanda görev yapıldığı, halen göreve devam ediliyorsa bu durumun belirtilmesi gerekmektedir.
Ayrıca tüm tecrübe belgeleri kamu kurumlarından alınıyorsa mühürlü, özel sektörden alınıyorsa kaşeli, e-devletten alınıyorsa barkodlu olmalıdır. SGK’dan alınan Hizmet Dökümü belgeleri mutlaka barkodlu olmalı ve belgede meslek kodu yer almalıdır, aksi takdirde geçerli değildir.)
8-         Yabancı ülkelerden alınan diplomaların YÖK’ten alınan denklik belgesi ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. (Denklik belgesi ya e-Devlet üzerinden alınmış olmalı ya da noter onaylı olmalıdır.) Transkript belgelerinin noter onaylı çevirisi gönderilmeli ve belgelerde mutlaka genel not ortalamasının 100 lük sistem karşılığı yer almalıdır. Genel not ortalaması hesaplamalarda kullanılacağı için 100 lük sistem karşılığı olmayan transkript belgeleri dikkate alınmayacaktır. Ayrıca beyan edilen öğrenci belgelerinin de noter onaylı çevirisi sunulmalı ve yüksek lisans öğrenci belgelerinde tezli ifadesi yer almalıdır.

ÖNEMLİ NOTLAR:
1-         İlan özel şartında belirtilen mezuniyet veya öğrencilik alanı e-devlet belgenizde açıkça belirtilmemişse (örneğin Tasavvuf anabilim dalında tezli yüksek lisans yapıyorsunuz/yaptınız ama e-devlet belgenizde Temel İslam Bilimleri olarak belirtiliyorsa veya Halı Kilim anasanat dalında lisans eğitimini bitirdiniz ama belgenizde Geleneksel El Sanatları yazıyorsa vb.) bu durumları enstitüden veya fakülteden alacağınız bir yazı ile belgelendirmeniz gerekmektedir. Bu belge E- devlet belgesi ile birlikte sunulduğunda fotokopisi yeterlidir. Aksi durumda belgenin aslını ibraz etmeniz gerekmektedir. (Bu bilgiler diplomanızda yer alıyorsa diploma fotokopisini e-devlet çıktısı ile birlikte gönderebilirsiniz.)
2-         COVID-19 pandemisi nedeniyle veya Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nin
35.       maddesinin ek 8. fıkrası “Yükseköğretim kurumları tarafından, afet ve salgınlarda tez aşamasındaki lisansüstü eğitim öğrencilerine talepleri halinde bir dönem, afet veya salgının aşamasına göre tekrar başvurmaları durumunda bir dönem daha olmak üzere en fazla iki dönem ek süre verilebilir, verilen bu ek süreler azami süreden sayılmaz.” hükmünden faydalandıysanız, bu hakkı kullandığınızı belgeleyen enstitü yönetim kurulu kararı ile yazılarını başvuru evraklarınız ile göndermeniz gerekmektedir.
3-         Lisansüstü eğitimde azami eğitim süresini aşmış olan veya süre sıfırlamasına tabi olan (lisansüstü eğitimini azami sürede tamamlayamaması nedeniyle) öğrenciler ile lisansüstü eğitimini azami sürede tamamlayamaması nedeniyle araştırma görevlisi kadrosundan ilişiği kesilen öğrenciler araştırma görevlisi kadrolarına başvuramazlar.
4-         Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir. (Araştırma görevlisi kadrolarına 1 Ocak 1988 tarih ve sonraki doğumlular başvuru yapabilirler.)

3.         BAŞVURU DETAYLARI VE SINAV TAKVİMİ
Başvuru Yeri: Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğü Evrak Kayıt Birimi A.N.S. Kampusu Erenler, Merkez / AFYONKARAHİSAR
Başvuru Tipi: Şahsen veya Posta
Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi: www.aku.edu.tr
Evrak Kayıt Birimi Tel: 0272 218 11 30
Personel Daire Başkanlığı Tel: 0272 218 12 30
SINAV TAKVİMİ: İlan Resmî Gazete’de yayınlandığında Üniversitemiz web sayfasında ( www.aku.edu.tr ) açıklanacaktır.

4.         GENEL AÇIKLAMALAR
1.         Bu ilana başvuran adaylar; “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümlerini ve bu ilanda belirtilen hususları kabul etmiş sayılır.
2.         Başvuru evrakları iade edilmeyecektir.
3.         Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece bir tanesine başvuru yapabilirler. Birden fazla kadroya yapılan başvuruların hiçbirisi dikkate alınmaz.
4-         Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı çeviri tablosu kullanılarak hesaplanır. Genel not ortalamasının hem 4 lük hem de 100 lük sistemde verildiği transkript belgelerinde alınan derslerin geçme notunun nasıl hesaplandığına bakılarak, herhangi bir ders için geçme notu HARF NOTU (BB gibi) şeklindeyse, transkriptteki 4 lük sisteme göre belirlenen genel not ortalaması geçerli olur ve bu 4’ lük sistemdeki not YÖK çeviri tablosuna göre 100 lük sisteme çevrilir. Eğer herhangi bir ders için geçme notu 100 lük sistemde ise, transkriptteki 100 lük sisteme göre belirlenen genel not ortalaması geçerli olur.
5-         Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.
6-         İstenilen evrakların eksiksiz teslim edilmesi adayın sorumluluğundadır.
7-         Posta veya kargo gecikmelerinden ve eksik evrak gönderiminden üniversitemiz sorumlu değildir.

Bir Yorum Yazın

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.