Aile Bakanlığı Farklı Alanlardan Personel Alımı Yapıyor

Aile Bakanlığı Farklı Alanlardan Personel Alımı Yapıyor
Yayınlama: 22.02.2015
Düzenleme: 07.07.2023 00:09
333
A+
A-

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığında çalıştırılmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 4/B maddesi, 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek Madde 2 nin (c) bendi kapsamında sözlü sınav ile KPSS (B) grubu puanı esas alınarak KPSSP3 puan türü sıralaması esas alınarak 1 adet Çözümleyici, 3 adet Sistem Programcısı, 7 adet Programcı ile aynı esasların Ek Madde 2 nin (b) bendi kapsamında KPSSP3 puan sıralaması ile yerleştirilmek üzere 2 adet Mühendis olmak üzere toplam 13 adet sözleşmeli personel alınacaktır.

I – BAŞVURU ŞARTLARI

A) GENEL ŞARTLAR:

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak,

2) Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,

3) Erkek adaylar için askerliğini yapmış, muaf veya başvuru son günü itibariyle tecilli olmak,

4) Mühendis, Çözümleyici, Sistem Programcısı ve Programcı pozisyonları için özel şartlarda belirtilen ilgili bölümlerden mezun olmak,

5) 2014 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı (B) grubundan Çözümleyici, Sistem Programcısı ve Programcı pozisyonları için en az 60 puan, Mühendis pozisyonu için en az 70 puan almış olmak,

6) Çözümleyici, Sistem Programcısı ve Programcı pozisyonları için İngilizce bildiğini belgelemek, Kamu Personeli Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az “D” almış olmak. Ancak yurt içi veya yurt dışında İngilizce dili ile öğretim yapan üniversitelerden lisans düzeyinde mezun olanlar, yurt içinde lisans düzeyinde öğrenim gördükten sonra ana dili İngilizce olan yabancı ülkelerde İngilizce dilinde yüksek lisans veya doktora yapanlar, İngilizce için uluslararası eşdeğerliği ÖSYM tarafından tanınmış bulunan bir sınavdan dengi puanı almış olmak,

7) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi çerçevesinde istihdam edilenlerden, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmiş olmak.

B) ÖZEL ŞARTLAR

1) Mühendis (2 kişi)

a) Yükseköğretim kurumları Mühendislik fakültelerinin İnşaat Mühendisliği lisans programından mezun olmak, b) İnşaat mühendisi olarak fiilen en az 3 yıl çalıştığını belgelemek.

2) Çözümleyici (1 kişi), Sistem Programcısı (3 kişi) Fakültelerin dört yıllık Bilgisayar Enformasyon Sistemleri, Bilgisayar Enformatik, Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri, Bilgisayar Öğretmenliği, Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği, Bilgisayar ve Kontrol Öğretmenliği, Elektronik ve Bilgisayar Öğretmenliği, 2 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, İstatistik, Fizik, Matematik, Matematik Bilgisayar, Uygulamalı Matematik ve Bilgisayar, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri, Matematik Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Enformasyon Teknolojileri, Fizik Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

2.1-Sistem Yönetimi personeli için istenilen nitelikler:

a) Microsoft İşletim Sistemleri ve etki alanı yönetimi hakkında bilgi sahibi olmak, b) Active Directory, Exchange, DNS, DHCP, IIS, SQL, System Center, VMware vSphere, Hyper-V konularında bilgi sahibi olmak; kurulum, yapılandırma, operasyon ve bakım faaliyetlerini yürütebilmek, c) Windows Server Ailesi (2008, 2008 R2, 2012, 2012 R2), Linux, Unix işletim sistemlerinin kurulum ve konfigürasyonunu yapabilmek, ç) Temel seviyede SAN switch bilgi sahibi olmak.

2.2-Ağ Yönetimi Personeli için istenilen nitelikler:

a) CCNA seviyesinde Network bilgisine sahip olmak, b) Kablolu ve kablosuz ağ yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak, c) Güvenlik ürünleri hakkında bilgi sahibi olmak, ç) URL filtreleme, son kullanıcı güvenlik ürünleri ve log yönetim sistemleri ile ilgili konularda bilgi sahibi olmak, d) Firewall, IPS/IDS sistemleri, yük dengeleme (Load Balancer) konularında bilgi sahibi olmak.

2.3-Bilgi güvenliği personeli için istenilen nitelikler:

a) Bilgi ve Veri güvenliği, erişim kontrolleri, sızma testleri, zafiyet taraması, risk yönetimi, iş sürekliliği gibi süreçler hakkında bilgi sahibi olmak, b) Güvenlik sistemleri (IPS, IDS, Firewall) hakkında bilgi sahibi olmak, c) Antivirus, Veri tabanı güvenliği, Log takibi ve analizi konularında bilgi sahibi olmak, ç) Sistem güvenliği, Ağ güvenliği, Web ve uygulama sunucuları yazılımı güvenliği konularında bilgi sahibi olmak, d) ISO 27001, COBIT, PCI-DSS gibi uluslararası standartlar konusunda bilgi sahibi olmak.

3) Programcı (7 kişi)

a) Fakültelerin dört yıllık Bilgisayar Enformasyon Sistemleri, Bilgisayar Enformatik, Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri, Bilgisayar Öğretmenliği, Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği, Bilgisayar ve Kontrol Öğretmenliği, Elektronik ve Bilgisayar Öğretmenliği, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, İstatistik, Fizik, Matematik, MatematikBilgisayar, Uygulamalı Matematik ve Bilgisayar, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri, Matematik Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Enformasyon Teknolojileri, Fizik Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.3 b) Lisans mezunu olup Milli Eğitim Bakanlığı onaylı programcı sertifikası sahibi olmak. (Önlisans bilgisayar programcılığı bölümü mezunu olup KPSS P3 puanı olanlardan bu sertifika istenmeyecektir.)

İstenilen nitelikler:

a) Bilgi işlem merkezlerinde kullanılan programlama (Java, C#, SQL, PL/SQL) dillerinden birini bildiğini belgelemek,

b) Uygulama sunucusu kümeleri (Cluster) hakkında bilgi sahibi olmak,

c) Java ve/veya .Net uyumlu uygulama sunucuları konularında bilgi sahibi olmak,

ç) HTML5, XHTML, CSS3, XML, JavaScript (Jquery), Ajax ve JSON konularında bilgili olmak,

d) Takım çalışmasına yatkın, işbirliği kurabilen, kurumsal süreçlere uyumlu çalışabilmek.

 

II – BAŞVURU ŞEKLİ – TARİHİ – YERİ VE İSTENİLEN BELGELER

Adaylar başvurularını (20 Şubat -02 Mart 2015) tarihleri arasında 02 Mart 2015 Pazartesi günü mesai bitimine (Saat 18:00) kadar www.aile.gov.tr İnternet adreslerinden “Sözleşmeli Personel Başvuru Formu”nu doldurmak suretiyle elektronik ortamda yapacaklardır. Başvuru formuna yüklenilecek vesikalık fotoğraf, son 6 ay içinde çekilmiş ve adayı kolaylıkla tanıtabilecek nitelikte olacaktır. Adaylar internet üzerinden bilgilerini kaydedip Başvuru Formunun çıktısını alıp imzalayacaklardır. Giriş sınavına katılmaya hak kazandığı tespit edilen adayların listesi (04 Mart 2015) tarihinden itibaren www.aile.gov.tr adreslerinde ilan edildikten sonra, sınava girmeye hak kazanan bu adaylar; giriş sınavına katılabilmek için, yukarıda belirtilen imzalı başvuru formuna ilave olarak aşağıdaki belgeleri (05-16 Mart 2015) tarihleri arasında (saat 9.00-18.00) Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Personel Dairesi Başkanlığı Eskişehir Yolu Söğütözü Mahallesi 2177 Sokak No:10/A Kat:1 Çankaya/ANKARA adresine kargo ya da taahhütlü posta, APS yoluyla veya elden teslim edeceklerdir. (Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.) Belgeleri elden teslim edenlere Sınav Giriş Belgesi kayıt esnasında elden, kargoyla ve posta yoluyla gönderenlere sınav günü sınavdan önce verilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

İstenen belgeler;

1) Başvuru Formu, (elektronik ortamda yapılan başvurunun çıktısı alınarak imzalı ve fotoğraflı hali)

2) Kısa Özgeçmiş, (Fotoğraflı)

3) Diploma veya mezuniyet belgesi aslı veya onaylı örneği, (Şahsen yapılan müracaatlarda belge asıllarının Bakanlığımıza ibrazı halinde örnekleri tasdik edilerek asılları iade edilecektir, gerekmesi halinde Yükseköğretim Kurulundan alınmış denklik belgesi. )

4) YDS veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen diğer yabancı dil sınavlarına ilişkin Sınav Sonuç Belgesi veya yükseköğrenim görülen okuldan yabancı dil ile ilgili alınacak belgenin aslı veya onaylı örneği, (Aslı ibraz edildiği takdirde sureti Bakanlığımızca onaylanacaktır.)

5) KPSS (B) grubu sonuç belgesinin aslı veya internet çıktısı, (Sonuç belgesi ÖSYM kayıtları ile kontrol edilecektir)

6) Erkekler için, askerlikle ilgisi bulunmadığına dair yazılı beyan, (Atama esnasında belge istenecektir)

7) Sağlık durumunun memuriyet yapmasına engel olmadığına dair yazılı beyan, (Atama esnasında belge istenecektir) 8) Adli sicil beyanı, (Atama esnasında belge istenecektir)

9) Programcı pozisyonuna başvuracaklar için; belirlenen özel şartlara dair belgelerin onaylı örneği,

10) Genel iş tecrübesi şartı bulunan pozisyonlara başvuracak adaylar için kurum onaylı belge ve SGK Hizmet Dökümü.

 

III – BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN DUYURULMASI

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek Madde 2 nin (c) bendi kapsamında KPSS (B) grubu sınavından en yüksek puan alan adaydan başlanılarak yapılacak sıralama ile duyurulan boş pozisyonların 10 (on) katı aday sözlü sınavına çağrılacaktır. Bu sıralamaya göre son sıradaki kişi ile aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı sözlü sınava kabul edilecektir. Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar www.aile.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır. Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

IV – SINAVIN ŞEKLİ, KONUSU VE BAŞARI

Çözümleyici, Sistem Programcısı ve Programcı pozisyonları için sadece sözlü sınav yapılacak olup, Sözlü sınav sonucunda 70 puan ve üzeri alanlar başarılı kabul edilecektir. Mühendis pozisyonuna başvuran adaylar en yüksek puandan başlayarak sıralanarak asil ve yedek aday belirlenerek yerleştirmesi yapılacaktır. Sözlü Sınav Konuları: a) Her pozisyon için istenen niteliklere ilişkin bilgi düzeyi,(50) b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, (10) c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,(10) d) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, (10) e) Genel yetenek ve genel kültürü, (10) f) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, (10) Yönlerinden değerlendirilecektir. Adaylar Sınav Kurulu tarafından (a) maddesi için 50, diğer maddelerde yazılı olan özelliklerin her biri için 10 puan üzerinden değerlendirilecektir. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, kurul başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 (yetmiş) olması şarttır.

V – SINAV TARİHİ, YERİ VE SONUÇLARININ İLANI

Sınav 18 Mart 2015 tarihinde Bakanlık Merkez binasında (Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Eskişehir Yolu Söğütözü Mahallesi 2177 Sokak No:10/A Çankaya/ANKARA adresinde) başlayacak olup, sınav gün ve saati ayrıca bakanlık internet sayfasında ilan edilecektir. Sözlü sınav sonucu her pozisyon için ayrı ayrı puan sıralaması yapılacaktır. Yapılacak sözlü sınav sonucunda bu sınavdan 70 puan ve üzeri alanlar başarılı kabul edileceğinden en yüksek puandan başlamak kaydıyla başarı puanı sırasına göre atama yapılacaktır. Puan eşitliği halinde sırasıyla yüksek lisans mezunu olanlar, İngilizce dil puanı yüksek olanlar, iş tecrübesi fazla olanlar, daha fazla programlama dili bildiğini belgeleyenler dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye tabi tutulacaktır.

5 VI- DİĞER HUSUSLAR

1) Sınavda kimlik tespitinde kullanılmak üzere nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi bulundurulacaktır. 2) Başvurular Bakanlık internet sayfasından yapılacak olup, elden veya posta yoluyla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. 3) Aranan nitelik ve şartlara sahip olmayan ya da belgeleri eksik olanların veya gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanların başvuruları geçersiz sayılacak, atamaları yapılmış ve göreve başlamış olsalar dahi sözleşmeleri iptal edilecek, haklarında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır. Bu durumda olan kişilerin yerlerine yedek sırası gelen adayın yerleştirilmesi yapılacaktır. Bakanlığımızca kendilerine ödenen bir bedel varsa bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilir. 4) İstenilen belgeleri posta yoluyla gönderecek adaylar belgelerin aslı veya onaylı suretleri gönderilecektir. 5) Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece bir tanesine başvurabileceklerdir. 6) Duyuru metninde belirtilen her pozisyon için üç katı aday yedek olarak belirlenecektir. 7) Bir (1) yıl içinde boş kalan pozisyonlara yedeklerden atama yapılabilecektir. 8) Yurtiçi veya yurtdışında İngilizce dili ile öğretim yapan üniversitelerden lisans düzeyinde mezun olanlar, yurt içinde lisans düzeyinde öğrenim gördükten sonra ana dili İngilizce olan yabancı ülkelerde İngilizce dilinde master veya doktora yapanların İngilizce dil düzeyleri (D) olarak kabul edilir. 9) Çözümleyici, sistem programcısı ve programcı pozisyonları adayların durumlarına ve ihtiyaca göre birimler arasında dağıtılabilecektir. 10) Programcı pozisyonunda çalışacak adayların, Kurumumuz bilgi işlem merkezinde güncel olarak kullanılan programlama dillerinden en az birini bildiklerini belgelemeleri kaydıyla tabloda belirtilen ücretler %25 oranında artırılarak ödenecektir. 11) Çözümleyici ve Sistem Programcısı pozisyonlarında çalışacak adayların bilgi işlem merkezinde kullanılan programlama dillerinden biri güncel olmak üzere en az iki tanesini bildiklerini belgelemeleri kaydıyla bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetim güvenliği hakkında bilgi sahibi olanlara tabloda belirtilen ücretler %25 oranında artırılarak ödenecektir. 12) Sözleşmeli personele ödenecek brüt ücret tablosu aşağıdaki gibidir.

VII- İLETİŞİM BİLGİLERİ: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Personel Dairesi Başkanlığı Eskişehir Yolu Söğütözü Mahallesi 2177 Sokak No:10/A Kat 1 Çankaya/ANKARA Başvuru İşlemleri İçin İletişim Telefonları : (0312) 705 52 59 Başvuru ve Özel Şartlar İle İlgili İletişim Telefonları: (0312) 705 59 00

Bir Yorum Yazın

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.