Akdeniz Üniversitesi Yüksek Lisans ve Doktora Program İlanı

Akdeniz Üniversitesi Yüksek Lisans ve Doktora Program İlanı
Yayınlama: 28.07.2015
Düzenleme: 05.03.2021 22:11
1.412
A+
A-

İLAN

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN

Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı GÜZ Yarıyılı için aşağıda belirtilen Ana Bilim Dallarına karşılarında belirtilen sayıda Lisansüstü Öğrenci alınacaktır.

 

NOT: Adaylar belirtilen Anabilim Dalarından sadece bir tanesine başvuru yapabilir.

NOT: İlan Kadrosuzdur.

ÖNKAYITTA İSTENEN BELGELER

A) Tezli Yüksek Lisans Programlarına Ön Kayıt İçin:

1) Lisans diploması ya da çıkış belgesi.

2) Lisans programında aldığı dersleri ve notları gösteren belge (Transkript). Not ortalaması 100 puan üzerinden hesaplanmış olmalıdır. (Transkriptleri yüzlük sistemden farklı olan adayların yüzlük not karşılıkları Yükseköğretim Kurulunun hesaplamış olduğu listeye göre belirlenecektir).

3) Yüksek Lisans Programları için ALES sınavından sayısal (Tarım Ekonomisi Programı için eşit Ağırlık) ağırlıklı en az 55 (ellibeş) puan alındığını gösterir, 3 yıldan eski olmayan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı (ALES) sonuç belgesi.

4) Yabancı Dil Sınavı (YDS) veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan alınan sonuç belgesi. (İngilizce eğitim veren Yüksek Lisans programlarına başvuru için Yabancı Dil Sınavı (YDS) veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan en az 55 puan aldığını gösteren sonuç belgesi).

5) Yurtdışında öğrenim gören Türk uyruklu ve uluslararası adaylar, lisansüstü programlara; Yükseköğretim Kurulunca denkliği onaylanmış, lisans programlarından mezun olduklarını gösteren belgeler ile başvurabilirler.

Mülakatlar ilgili Ana Bilim Dalı tarafından yapılacaktır. Giriş sınavı ALES notunun %50’si, Lisans not ortalamasının %10’u, mülakat notunun %30’u ve Yabancı Dil puanının %10’unun hesaplanması sonucunda 65 (altmış beş) toplam puan ve üstü alanlar başarılı kabul edilir ve puanlar yüksek puandan düşük puana doğru sıralanır. Başarılı olan, ancak kontenjan dışında kalan adaylar belirlenen kontenjan kadar yedek aday olarak belirlenir.

B) Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Programına Ön kayıt İçin:

1) Lisans diplomasıya da çıkış belgesi.

2) Lisans programında aldığı dersleri ve notları gösteren belge (Transkript). Not ortalaması 100 puan üzerinden hesaplanmış olmalıdır. (Transkriptleri yüzlük sistemden farklı olan adayların yüzlük not karşılıkları Yükseköğretim Kurulunun hesaplamış olduğu listeye göre belirlenecektir).

Ön lisans mezunu olup lisans tamamlayanların her iki programa ait not belgelerini de eklemeleri gerekmektedir.

2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı için kredi/ders saati ücretleri 1 Ulusal Kredi: 175,00 TL’ dir. Programdan mezun olabilmek için en az 30 ulusal kredilik 10 ders alınmalıdır.

Uzaktan Eğitim Materyal Ücreti kayıtlı olunan her dönem için 300,00 TL’ dir.

Not: Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans programına en az 20 (yirmi) öğrencinin kayıt yaptırması durumunda program açılacaktır.

Mülakatlar ilgili Ana Bilim Dalı tarafından yapılacaktır. Lisans not ortalamasının %40’ı ve Başvuru Formu Değerlendirme Notunun %60’ının hesaplanması sonucunda 65 (atmışbeş) puan ve üzeri alan adaylar başarılı olarak kabul edilecektir. Başarı notu en yüksek puandan düşük puana doğru sıralanıp ilk 50 kişi başarılı kabul edilecektir. Başarılı olan, ancak kontenjan dışında kalan adaylar belirlenen kontenjan kadar yedek aday olarak belirlenir.

C) Doktora Programlarına Ön Kayıt İçin:

1) “Lisans ve Tezli Yüksek Lisans” diploması ya da çıkış belgesi.

2) Lisans programında aldığı dersleri ve notları gösteren belge (Transkript).

3) Tezli Yüksek Lisans programında aldığı dersleri ve notları gösteren belge (Transkript). Not ortalaması 100 puan üzerinden hesaplanmış olmalıdır. (Transkriptleri yüzlük sistemden farklı olan adayların yüzlük not karşılıkları Yükseköğretim Kurulunun hesaplamış olduğu listeye göre belirlenecektir).

4) Doktora Programları için ALES sınavından sayısal (Tarım Ekonomisi Programı eşit ağırlık) ağırlıklı en az 60 (altmış) puan alındığını gösterir, 3 yıldan eski olmayan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı (ALES) sonuç belgesi.

5) Doktora programlarına başvuran adayların Yabancı Dil Sınavı (YDS)’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan muadili bir puan alındığını gösterir yabancı dil sonuç belgesi. (İngilizce eğitim veren doktora programlarına başvuru için Yabancı Dil Sınavı (YDS) veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan en az 60 puan aldığını gösteren sonuç belgesi- İngilizce Yüksek Lisans Programlarından mezun olanlar ile anadili İngilizce olan ülkelerden mezun olan uluslararası öğrencilerden Yabancı Dil Puanı şartı aranmamaktadır).

6) Yurtdışında öğrenim gören Türk uyruklu ve uluslararası adaylar, lisansüstü programlara; Yükseköğretim Kurulunca denkliği onaylanmış, lisans programlarından mezun olduklarını gösteren belgeler ile başvurabilirler.

Mülakatlar ilgili Ana Bilim Dalı tarafından yapılacaktır. Giriş sınavı ALES notunun %50’si, Tezli Yüksek Lisans not ortalamasının %10’u, mülakat notunun %30’u ve Yabancı Dil puanının %10’unun hesaplanması sonucunda 70 (yetmiş) toplam puan ve üstü alanlar başarılı kabul edilir ve puanlar yüksek puandan düşük puana doğru sıralanır. Başarılı olan, ancak kontenjan dışında kalan adaylar belirlenen kontenjan kadar yedek aday olarak belirlenir.

D) ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER İÇİN BAŞVURU ÖLÇÜTLERİ

BAŞVURU VE TARİHLERİ

Başvurular 22-31 Temmuz 2015 tarihleri arasında ONLİNE olarak yapılacaktır.

Başvurusu geçerli olan adayların mülakat sınavları 10 Ağustos 2015 tarihinde saat 10:00 da adayın başvurmuş olduğu Anabilim Dalında yapılacaktır.

1) Adaylar, http://bys.akdeniz.edu.tr/enstitu adresinden, belirtilen belgeler ile birlikte online olarak başvuru yapılacaktır.

2) Yurtdışında öğrenim gören uluslararası adaylar, lisansüstü programlara; Yükseköğrenim Kurulunca eşdeğer kabul edilmiş, ilgili lisans ve/veya yüksek lisans programlarından mezun olduklarını gösteren belgeler ile başvurabilirler. (Bu koşul, T.C.Yükseköğretim Kurumlarından mezun olanlarda aranmaz.)

3) Türkçe eğitim veren kurumlar için Türkçe yeterlilik sınavından en az (B) almak (Bu koşul, T.C.Yükseköğretim Kurumlarından mezun olanlarda aranmaz.)

4) Yüksek lisans programlarına başvurularda, yabancı dil şartı aranmamaktadır.

5) Doktora programlarına başvurularda,ilgili Anabilim Dalının istediği yabancı dili en az (B1) düzeyinde bildiğini belgelendirmek ya da (B1) düzeyinin karşılığı bir merkezi sistem sınav puanına sahip olmak.

Uluslararası Yüksek Lisans adayları için Mülakatlar ilgili Ana Bilim Dalı tarafından yapılacaktır. Lisans not ortalamasının %40’ı ve mülakat notunun %60’ı hesaplanması sonucunda 65 (altmış beş) toplam puan ve üstü alanlar başarılı kabul edilir ve puanlar yüksek puandan düşük puana doğru sıralanır. Başarılı olan, ancak kontenjan dışında kalan adaylar belirlenen kontenjan sayısı kadar yedek aday olarak belirlenir.

Uluslararası Doktora adayları için Mülakatlar ilgili Ana Bilim Dalı tarafından yapılacaktır. Yüksek Lisans not ortalamasının %40’ı ve mülakat notunun %60’ı hesaplanması sonucunda 70 (yetmiş) toplam puan ve üstü alanlar başarılı kabul edilir ve puanlar yüksek puandan düşük puana doğru sıralanır. Başarılı olan, ancak kontenjan dışında kalan adaylar belirlenen kontenjan sayısı kadar yedek aday olarak belirlenir.

ONLİNE BAŞVURU ADRESİ: http://bys.akdeniz.edu.tr/enstitu

E-posta :[email protected]

Telefon: +90 (242) 310 21 43 / +90 (242) 310 21 44

Faks : +90 (242) 227 23 70


T.C.

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN

Üniversitemiz ‘ne 2015-2016 eğitim ve öğretim yılı Güz yarıyılında “Doktora ve Yüksek Lisans” eğitimi için aşağıda belirtilen programlara sınavla “Türk” ve “Uluslararası” öğrenci alınacaktır.

İlan metnine http://www.akdeniz.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

 

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER:

1)Adayların öğrenim görmek istediği programı belirtir dilekçe ve kısa özgeçmiş. (Enstitü öğrenci işlerinden alınacaktır)

2)Diploma/Mezuniyet belgesi [(Doktora başvurusu için Tezli yüksek lisans diploması/Mezuniyet belgesi) (Aslı ile birlikte fotokopisi getirilerek Enstitü tarafından onaylanacaktır.)]

3)Lisans ve/veya yüksek lisans mezuniyet not ortalamasını ve aldığı dersleri gösteren belge (Aslı ile birlikte fotokopisi getirilerek Enstitü tarafından onaylanacaktır.)

4)Geçerli (3 yıldan eski olmayan) Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) sonuç belgesi veya TUS/DUS sınavı sonuç belgesi.

5)Yabancı Dil Sınavı (YDS) veya Üniversitelerarası Kurulca eşdeğer kabul edilen bir sınavın sonuç belgesi.

6)Nüfus cüzdanın fotokopisi (Aslı ile birlikte)

7)3 adet 4×6 boyutlarında vesikalık fotoğraf.

EKSİK BELGE İLE YAPILAN BAŞVURULAR İŞLEME ALINMAYACAKTIR.

BAŞVURU ŞARTLARI VE SINAVLARLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR:

1) Adayların, 22 – 31 Temmuz 2015 tarihleri arasında, Enstitümüze şahsen başvurmaları gerekmektedir. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

2)Mezuniyet not ortalaması 4’lük sisteme göre olan adayların not ortalaması Üniversitesince 100’lük sisteme çevrilmemiş ise Yükseköğretim Kurulunun 4’lük not sisteminin 100’lük sisteme çevirim tablosu kullanılarak çevirim yapılacaktır.

3)Adaylar, yalnızca 1 (bir) programa başvurabilir.

4)Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hukukuna göre kurulmuş olan üniversitelerin karşılıklı tanınmasına dair Milletlerarası anlaşmanın uygulanması ile ilgili olarak Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun 15.2.2012 tarihli kararına istinaden, lisans programlarına ÖSYM tarafından yerleştirilerek öğrenimini tamamlayanların ÖSYM çıktı ve şifreleri ile gelmeleri gerekmektedir.

5)İlan edilen lisansüstü eğitim programlarına başvurabilmek için adayların sağlaması gereken önkoşullar aşağıda belirlenmiştir.

A)Yüksek Lisans İçin:

1)ALES sınavından başvurduğu programın puan türünde en az 55(ellibeş) standart puan almış olması,

2)Yabancı Dil Sınavı (YDS) veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen (ÜDS, KPDS, TOEFL, ve eşdeğeri) bir sınavdan Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi (Öğrencilerin ÖSYM şifresi ile gelmesi gerekmektedir).

Yüksek Lisans Başvurusunun Değerlendirilmesi:

Tezli yüksek lisans başarı notu ALES puanının %50’si, lisans not ortalamasının %10’u, mülakat sınav notunun %30’u ve yabancı dil puanının %10’u dikkate alınarak hesaplanır. Başarı notu 65 puan ve üzeri olanlar başarılı kabul edilir ve puanlar yüksek puandan düşük puana doğru sıralanır.

B)Doktora İçin:

1)ALES sınavından başvurduğu programın puan türünde en az 60 (altmış) standart puan almış olması,

2)Yabancı Dil Sınavı (YDS)’den en az 55 (ellibeş) puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen (ÜDS, KPDS, TOEFL ve eşdeğeri) bir sınavdan Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi (Öğrencilerin ÖSYM şifresi ile gelmesi gerekmektedir).

Doktora Başvurusunun Değerlendirilmesi:

Doktora programları için başarı notu ALES/TUS/DUS puanının %50’si, yüksek lisans not ortalamasının %10’u, mülakat sınav notunun %30’u ve yabancı dil puanının %10’u dikkate alınarak hesaplanır. 9 uncu maddenin ikinci fıkrasının (ç) bendinde belirtilen tıp fakültesi ve diş hekimliği fakültesi mezunları adaylar için başarı notu hesaplamasında yüksek lisans yerine lisans not ortalaması dikkate alınır. Başarı notu 70 puan ve üzeri olan adaylar başarılı kabul edilir ve puanlar yüksek puandan düşük puana doğru sıralanır.

c)Sağlık Bilimleri Enstitüsü doktora programlarına TUS/DUS puanı ile başvuran tıp fakültesi veya diş hekimliği fakültesi mezunu adayların TUS/DUS’tan en az 55 tam puan almış olması, ayrıca, YDS’den en az 55(ellibeş) puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen (ÜDS, KPDS, TOEFL ve eşdeğeri) bir sınavdan Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi (Öğrencilerin ÖSYM şifresi ile gelmesi gerekmektedir).

6) Yukarda belirlenen şartları sağlayan ve gerekli belgeleri süresi içinde teslim eden adayların başvuruları kabul edilir ve bu adaylar giriş sınavlarına alınır. Giriş sınavları mülakat şeklinde yapılır.

ULUSLARARASI ÖĞRENCİLERİN BAŞVURU ÖLÇÜTLERİ, BAŞVURU TARİHLERİ VE BAŞVURULARININ NASIL DEĞERLENDİRİLECEĞİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR:

1) Yurtdışında öğrenim gören uluslararası adaylar, lisansüstü programlara; Yükseköğrenim Kurulu’nca denkliği onaylanmış lisans ve/veya yüksek lisans programlarından mezun olduklarını gösteren belge, diploma ve transkriptin Türkçe çevirileri ile başvurabilirler.

2)“Türkçe eğitim veren kurumlar için Türkçe yeterlilik sınavından en az (B) almak (T.C. Yükseköğretim Kurumlarından mezun olanlarda bu belge istenmez).

3)Doktora programına başvurularda ilgili anabilim dalının istediği anadilleri dışında yabancı dili en az (B1) düzeyinde bildiğini belgelendirmek ya da (B1) düzeyinin karşılığı bir merkezi sistem sınav puanına sahip olmak.

4)Yüksek lisans programlarına başvurularda, yabancı dil şartı aranmamaktadır.

5)Uluslararası adaylar, http://saglikb.akdeniz.edu.tr/formlar adresinde bulunan başvuru formunu doldurarak, doldurulan form ve formda belirtilen belgeler ile birlikte aşağıda yazılı adrese e-mail veya posta yoluyla 22 – 31 Temmuz 2015 tarihleri arasında başvurabilirler. Belirtilen tarihler arasından sonra enstitümüze gelen başvurular ile eksik belgeli başvurular işleme alınmayacaktır.

Uluslararası Öğrencilerin Başvurusunun Değerlendirilmesi:

Yüksek Lisans Programı: Yüksek Lisans programlarına kabul edilmek için Lisans not ortalamasının %40’ı ve mülakat notunun %60’ının hesaplanması sonucunda 65 (altmışbeş) toplam puan ve üstü alanlar başarılı kabul edilir ve puanlar yüksek puandan düşük puana doğru sıralanır. Başarılı olan, ancak kontenjan dışında kalan adaylar yedek aday olarak belirlenir.

Doktora Programı: Doktora Programlarına kabul edilmek için Yüksek Lisans not ortalamasının %40’ı ve mülakat notunun %60’ının hesaplanması sonucunda 70 (yetmiş) toplam puan ve üstü alanlar başarılı kabul edilir ve puanlar yüksek puandan düşük puana doğru sıralanır. Başarılı olan, ancak kontenjan dışında kalan adaylar yedek aday olarak belirlenir.

EKSİK BELGE İLE YAPILAN BAŞVURULAR İŞLEME ALINMAYACAKTIR.

SINAV TARİHLERİ ve AYRINTILI BİLGİ:Enstitü Sekreterliği’nden aşağıda yazılı telefon aracılığı ile alınabilir.

ADRES:Akdeniz Üniversitesi Müdürlüğü,Rektörlük Ek Hizmet ve Enstitüler

Binası B Blok Kat:3 07058-Kampus-Konyaaltı/ANTALYA

Telefon:0 (242) 227 44 95Faks:0 (242) 310 60 08E-Posta: [email protected]

Bir Yorum Yazın

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.