Aksaray Üniv. Y. Lisans ve Doktora Program İlanı

Aksaray Üniv. Y. Lisans ve Doktora Program İlanı
Yayınlama: 11.07.2015
Düzenleme: 05.03.2021 22:11
448
A+
A-

Doktora / Tezli -Tezsiz Yüksek Lisans

Başvuru Tarihleri
13 Temmuz 2015- 24 Temmuz 2015

Bilimsel Etkinlik, Mülakat veya Yazılıya Alınacak Aday Listesinin İlanı
30 Temmuz 2015

Bilimsel Etkinlik, Mülakat veya Yazılı Sınav Tarihleri
03 Ağu

Doktora / Tezli -Tezsiz Yüksek Lisans
Başvuru Tarihleri13 Temmuz 2015- 24 Temmuz 2015
Bilimsel Etkinlik, Mülakat veya Yazılıya Alınacak Aday Listesinin İlanı30 Temmuz 2015
Bilimsel Etkinlik, Mülakat veya Yazılı Sınav Tarihleri03 Ağustos -07 Ağustos 2015
Kazananların Enstitü Web Sayfasında İlanı14 Ağustos 2015
Sonuçlara İtiraz17 Ağustos – 18 Ağustos 2015
Kesin Kayıt Hakkı Kazananların Enstitü Web Sayfasında İlanı20 Ağustos 2015
Kesin Kayıt Tarihleri24 Ağustos – 28 Ağustos 2015
Yedek Kontenjan İlanı28 Ağustos (18.00’dan sonra)
Yedek Kontenjan Kayıt Tarihi01 Eylül 2015

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü’ne 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında Doktora, Tezli Yüksek Lisans ve Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına öğrenci alınacaktır.

TAKVİM

Doktora / Tezli -Tezsiz Yüksek Lisans
Başvuru Tarihleri13 Temmuz 2015- 24 Temmuz 2015
Bilimsel Etkinlik, Mülakat veya Yazılıya Alınacak Aday Listesinin İlanı30 Temmuz 2015
Bilimsel Etkinlik, Mülakat veya Yazılı Sınav Tarihleri03 Ağustos -07 Ağustos 2015
Kazananların Enstitü Web Sayfasında İlanı14 Ağustos 2015
Sonuçlara İtiraz17 Ağustos – 18 Ağustos 2015
Kesin Kayıt Hakkı Kazananların Enstitü Web Sayfasında İlanı20 Ağustos 2015
Kesin Kayıt Tarihleri24 Ağustos – 28 Ağustos 2015
Yedek Kontenjan İlanı28 Ağustos (18.00’dan sonra)
Yedek Kontenjan Kayıt Tarihi01 Eylül 2015

NOT: Sonuçlara itirazlar 17-18 Ağustos 2015 tarihleri arasında Enstitümüze dilekçe ile şahsen veya e-posta ([email protected]) yoluyla başvurulduğu takdirde dikkate alınacaktır. E-posta yoluyla gönderilecek dilekçeler imzalı hali ile taratılmış olmalıdır. İmzasız dilekçeler işleme konulmayacaktır.

BAŞVURU KOŞULLARI:

ONLİNE BAŞVURU İŞLEMLERİ

2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında kontenjan açılan programlara başvuru işlemleri 13-24 Temmuz 2015 tarihleri arasında Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü internet adresinden elektronik ortamda yapılacaktır. Online başvuru işleminin son aşamasında online sistem üzerindeki “yazdır” seçeneği ile“başvuru formu” çıktısı alınarak kesin kayıt tarihlerinde Enstitüye teslim edilecektir. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Sisteme yükleyeceğiniz resimler öğrenci kimliğinde kullanılacağından 4,5-6 cm ebatlarında vesikalık resim olmalıdır.

Online başvuru işlemlerinde eksik veya hatalı belgesi olan adayların başvurusu geçerli sayılmayacaktır.

1. Doktora Programları Başvuru Koşulları

1. Anabilim Dalı başvuru koşullarında belirtilen Lisans ve/veya Tezli Yüksek Lisans diplomasına sahip olmak,

2. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı Sayısal puan türünde (ALES-SAY) kontenjan ve başvuru şartları tablosunda özel şartlarda belirtilmiş ise gerekli puanı almış olmak, belirtilmemiş ise yüksek lisans derecesi ile başvurularda en az 55 puan, lisans derecesi ile başvurularda en az 80 puan almış olmak,

3. Yüksek Lisans veya lisans mezuniyet not ortalamasının, kontenjan ve başvuru şartları tablosunda varsa belirtilen puan veya eşdeğerinin olması,

4. Lisans derecesi ile başvuru yapanlar için kontenjan ve başvuru şartları tablosunda özel şartlar belirtilmiş ise gerekli puanı almış olmak, eğer kontenjan ve başvuru şartları tablosunda özel şartlar belirtilmemiş ise gerekli ortalamanın en az 3 (Yüzlük Sisteme göre 76,66) olması,

5. Yök’ün kabul ettiği Yabancı Dil Sınavlarından herhangi birinden (YDS, ÜDS, KPDS veya eşdeğer sınavlardan) eğer kontenjan ve başvuru şartları tablosunda özel şartlar belirtilmiş ise gerekli puanı veya eşdeğer puanı almış olmak, belirtilmemiş ise en az 55 puan veya eşdeğer puanı almış olmak.

2. Tezli Yüksek Lisans Programları Başvuru Koşulları

1. Anabilim Dalı başvuru koşullarında belirtilen Lisans diplomasına sahip olmak.

2. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı Sayısal puan türünde (ALES-SAY) kontenjan ve başvuru şartları tablosunda özel şartlar belirtilmiş ise gerekli puanı almış olmak, belirtilmemiş ise en az 55 puan almış olmak.

3. Lisans Programı mezuniyet not ortalamasının kontenjan ve başvuru şartları tablosunda belirtilmiş ise belirtilen veya eşdeğerinde not ortalamasına sahip olmak.

3. Tezsiz Yüksek Lisans Programları Başvuru Koşulları

1. Anabilim Dalı başvuru koşullarında belirtilen Lisans diplomasına sahip olmak.

GENEL HUSUSLAR:

1. Adayların mezuniyet not ortalamaları 4’lük not sisteminden ise 100’lük not sistemine dönüşümü YÖK Not Dönüşüm Tablosu kullanılarak yapılır.

2. Sisteme girilen tüm notların; Doktora programında (Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi, Transkript, ALES-SAY, yabancı dil), tezli yüksek lisans programında (Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi, Transkript, ALES-SAY), tezsiz yüksek lisans programında (Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi, Transkript) belgelerinin sisteme yüklenmesi zorunludur..

3. Tezsiz Yüksek Lisans programlarına (programın özel şartlarında belirtilmiş ise) belirtilen kontenjanlardan az kayıt olması durumunda ilgili programlar açılmayacaktır. Bu programa kayıt yaptıran öğrencilerin kayıt ücretleri iade edilecektir.

4. Tezsiz Yüksek Lisans program ücreti, 10 ders (30 Kredi) ve dönem projesini içeritr. Bu ücret öğrenciden iki taksitte tahsil edilir. İlk taksit kesin kayıt esnasında alınacaktır.

6. Adaylar en fazla 1 tezli yüksek lisans, 1 tezsiz yüksek lisans ve 1 doktora programına başvuru yapabilir.

7. Bir öğrenci ilgili enstitünün lisansüstü programlarından aynı anda en fazla1 doktora, 1 tezli yüksek lisans ve 1 tezsiz yüksek lisans programına kayıtlı olabileceğinden daha önce enstitümüz programlarından birine kayıtlı olan öğrenciler kayıtlarını sildirmedikleri takdirde yeni kayıt yaptıramayacaklardır.

DEĞERLENDİRME

DOKTORA
Başvurusu kabul edilen adayların genel başarı değerlendirilmesi ALES-SAY’ın % 50’si, lisans mezunları için lisans not ortalamasının-yüksek lisans mezunları için yüksek lisans not ortalamasının % 20’si, yabancı dil puanının % 10’u, bilimsel etkinlik puanının* % 10’u ve mülakat sınavın** % 10’u alınarak hesaplanır. Adaylar, genel başarı notlarına göre sıralanarak kontenjanlar kadar asıl ve yedek aday belirlenir.

ALES/SAYMezuniyet Not OrtalamasıYabancı DilBilimsel EtkinlikMülakat

Sınavı

Genel Başarı NotuKontenjan Kadar Asıl ve Yedek Aday Belirlenir.
%50%20%10%10%10%100

Adayların başarılı sayılabilmesi için genel başarı notunun 100 üzerinden en az 60 olması gerekir.

*Bilimsel etkinlik puanı; “Bilimsel Etkinlik Yönergesi”nde belirtilen puan kriterlerine göre adayların başvuru tarihleri içerisinde sisteme yüklemiş oldukları belgelere göre değerlendirme yapılarak hesaplaması yapılır. Belgesini belirtilen başvuru tarihleri içerisinde sisteme yüklemeyen adayların bilimsel etkinlik puanı sıfır (0) sayılır (%10’lik oran).

**Mülakat Sınavı 03 Ağustos 2015- 07 Ağustos 2015 tarihleri arasında Enstitü web sayfasında ilan edilecek günlerde yapılacaktır. Mülakat sınavına girmeyen adaylar başarısız sayılır.

TEZLİ YÜKSEK LİSANS
Başvurusu kabul edilen adayların başarı değerlendirilmesi:

Genel Başarı Puanına Göre Değerlendirme;

1) Mülakat, yazılı ya da bilimsel etkinliğe göre değerlendirme yapılmayacaksa; başarı değerlendirilmesi ALES-SAY’ın %50’si, lisans mezuniyet not ortalamasının %40’ı ve yabancı dil puanının %10’u alınarak hesaplanır. Adaylar, genel başarı notlarına göre sıralanarak kontenjanlar kadar asıl ve 2(iki) katına kadar yedek aday belirlenir. Uygulama tablosu aşağıdaki gibidir.

ALES-SAYMezuniyet Not OrtalamasıYabancı DilGenel Başarı NotuKontenjan Kadar Asıl ve 2 Katı Kadar Yedek Aday Belirlenir.
%50%40%10%100

2) Mülakat, yazılı ya da bilimsel etkinlik ölçütünden birine göre değerlendirme yapılacaksa; sınav değerlendirmesi iki aşamalı gerçekleştirilir. Birinci aşamada; ALES-SAY’ın %50’si, lisans mezuniyet not ortalamasının %20’si, yabancı dil puanının %10’u hesaplanarak yapılan sıralamada en üstten başlayarak kontenjan sayısının 3(üç) katı kadar aday belirlenir. İkinci aşamada; mülakat, yazılı ya da bilimsel etkinlik değerlendirmesinin herhangi birinden adayın aldığı puanın %20’si birinci aşamada almış olduğu puanın üstüne eklenerek genel başarı notu hesaplanır. Adaylar genel başarı notlarına göre sıralanarak kontenjanlar kadar asıl ve 2(iki) katına kadar yedek aday belirlenir. Uygulama tablosu aşağıdaki gibidir

1. AŞAMAKontenjan Sayısının 3 Katı Kadar Aday 2. Aşamaya Çağırılır2. AŞAMAGenel Başarı NotuKontenjan Kadar Asıl ve 2 Katı Kadar Yedek Aday Belirlenir.
ALES-SAYMezuniyet Not OrtalamasıYabancı DilYazılıMülakatBilimsel Etkinlik
%50%20%10(Kriterlerden Sadece Birisinin)%100
%20

Programların özel şartlarında belirtilen mülakat, yazılı ya da bilimsel etkinlik ölçütlerinin değerlendirilmesi

Mülakat; 03 Ağustos – 07 Ağustos 2015 tarihleri arasında Enstitü web sayfasında ilan edilecek günlerde yapılacaktır. Mülakat sınavına girmeyen adayların mülakat puanı sıfır (0) sayılır (%20’lik oran).

Yazılı; 03 Ağustos – 07 Ağustos 2015 tarihleri arasında Enstitü web sayfasında ilan edilecek günlerde yapılacaktır. Yazılı sınavına girmeyen adayların yazılı puanı sıfır (0) sayılır (%20’lik oran).

Bilimsel etkinlik; “Bilimsel Etkinlik Yönergesi”nde belirtilen puan kriterlerine göre adayların başvuru tarihleri içerisinde sisteme yüklemiş oldukları belgelere göre değerlendirme yapılır. Belgesini belirtilen başvuru tarihleri içerisinde sisteme yüklemeyen adayların bilimsel etkinlik puanı sıfır (0) sayılır (%20’lik oran).

Adayların başarılı sayılabilmesi için genel başarı notunun 100 üzerinden en az 50 olması gerekir.

Başvurularda yabancı dil şartı aranmaz. Yabancı dil belgesi olmayan adayların yabancı dil puanı sıfır (0), yabancı dil belgesi olan adayların ise yabancı dil puanının %10’u alınarak, genel başarı notuna eklenir.

Mezuniyet Not OrtalamasıALESYabancı DilGenel Başarı NotuKontenjan Kadar Asıl ve 2 Katı Kadar Yedek Aday Belirlenir.
%80%10%10%100

KESİN KAYITTA İSTENECEK BELGELER (YÜKSEK LİSANS-DOKTORA):

1. Mezuniyet belgesinin onaylı örneği veya aslı ile birlikte fotokopisi,

2. Yabancı dil belgesi (varsa),

3. T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı ve fotokopisi,

4. Not durum belgesinin (Transkript) onaylı örneği veya aslı ile birlikte fotokopisi,

5. ALES-SAY (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) belgesi,

6. Erkek adaylar için yeni tarihli askerlik durum belgesi,

7. Son 6 ayiçinde çekilmiş 2 adet fotoğraf,

8. Banka Dekontu (Tezsiz Yüksek Lisans programına kayıt yaptıracaklar için),

9. Online kayıt işlemi tamamlandıktan sonra çıktısı alınan başvuru formu,

10. Bilimsel etkinlik belgeleri (varsa) (Online başvuru sırasında sisteme yüklenmiş olan belgelerin aslı ve fotokopisi),

*Kesin kayıtta istenilen belgelerin asılları alınmayacak olup, fotokopilerinin aslına uygunluğu kontrol edildikten sonra tasdik edilerek alınacaktır.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adres: Aksaray Üniversitesi Kampüsü, BESYO Binası 2. Kat

Fen Bilimleri Enstitüsü,AKSARAY.

Tel: 0 382 288 27 26

Fax: 0 382 288 27 27

E-Posta: [email protected] 3600 TL

KONTENJAN VE BAŞVURU ŞARTLARI TABLOSU indir

Bir Yorum Yazın

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.