Anadolu Üniv. Yüksek Lisans ve Doktora Program İlanı

Anadolu Üniv. Yüksek Lisans ve Doktora Program İlanı
Yayınlama: 23.06.2015
Düzenleme: 05.03.2021 22:11
536
A+
A-

2015-2016 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ

facebook Akademik İlanlar sayfamızı beğenin ilanları facebookta takip edin

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ANABİLİM DALLARI
KONTENJAN
ÖZEL KOŞULLAR

YÜKSEK LİSANS
DOKTORA
ALES Puan Türü

Tezli
Tezsiz

2015-2016 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ

facebook Akademik İlanlar sayfamızı beğenin ilanları facebookta takip edin

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ANABİLİM DALLARIKONTENJANÖZEL KOŞULLAR
YÜKSEK LİSANSDOKTORAALES Puan Türü
TezliTezsiz
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ
Bilgisayar Yazılımı21SAY.
Bilgisayar Bilimleri21SAY.
Bilgisayar Donanımı11SAY.
BİYOLOJİ
Botanik515SAY.Fen Fakültesi, Biyomühendislik Bölümü, Biyomedikal Bölümü, Biyoinformatik Bölümü, Eczacılık Fakültesi, Ziraat Fakültesi, Orman Fakültesi, Veterinerlik Fakültesi, Biyoloji Öğretmenliği,Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Çevre Mühendisliği, Su Ürünleri, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, Genetik Mühendisliği lisans/yüksek lisans mezunları başvurabilir
Genel Biyoloji43SAY.
Moleküler Biyoloji53SAY.
Zooloji33SAY.
Ekoloji1SAY.
Temel ve Endüstriyel Mikrobiyoloji22SAY.
ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ
Çevre Bilimleri105SAY.Çevre Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Kimya, Biyoloji lisans / yüksek lisans mezunları başvurabilir.
Çevre Teknolojisi105SAY.
ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ
Kontrol ve Kumanda Sistemleri3SAY.Eğitim dili İngilizcedir. Yabancı dilde eğitim yapan lisansüstü programlara başvurabilmek için adayların; YDS, ÜDS veya KPDS’den 65, veya Yükseköğretim Kurulu tarafından eşdeğer olarak kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından Üniversite Senatosunun öngördüğü puanı almış olmak gerekir. Lisansüstü programlara başvuru şartlarını sağlayan ve programlara kabul edilen, ancak yabancı dil puan koşulunu sağlamayanlara en çok bir takvim yılı ek süre verilir. Bu süre öğrencinin normal öğrenim süresinden sayılmaz. Adaylar Yabancı Dil Puan Koşulunu sağladıktan sonra ders alabilirler.Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Kontrol Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Enerji Sistemleri Mühendisliği, Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği lisans / yüksek lisans mezunları başvurabilir.
Telekominikasyon1SAY.
Elektronik43SAY.
Elektromanyetik Alanlar ve Mikrodalga Tekniği21SAY.
Elektrik Makineleri22SAY.
Elektrik Tesisleri11SAY.
ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ1055SAY.Endüstri Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Fen Fakültesi Matematik ve İstatistik lisans/yüksek lisans mezunları başvurabilir.
ENDÜSTRİYEL SANATLAR
Moda Tasarımı5E.A.Endüstriyel Sanatlar Yüksekokulu Sanat Ve Tasarım Fakültelerinin Moda Tasarımı Bölümü, Güzel Sanatlar Fakültelerinin Moda Tasarımı Resim ve Grafik Bölümleri ve Giyim Endüstrisi ve Moda Tasarımı Öğretmenliği bölümü lisans mezunları başvurabilir.
Endüstriyel Tasarım5SAY.Endüstriyel Tasarım,Endüstri Ürünleri Tasarımı, Mimarlık , İç Mimarlık, Moda Tasarımı lisans mezunları başvurabilir.
FİZİK
Genel Fizik55SAY.
Katıhal Fiziği92SAY.
Matematiksel Fizik33SAY.
Yüksek Enerji ve Plazma Fiziği11SAY.
Atom ve Molekül Fiziği1
HAVACILIK ELEKTRİK VE ELEKTRONİĞİ22SAY.Yüksek Lisans ve Lisans Sonrası Doktora: Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültelerinin Havacılık Elektrik ve Elektroniği, Uçak Gövde Motor Bakım, Sivil Havacılık Yüksekokullarının Uçak Elektrik-Elektronik,Uçak Gövde Motor, Mühendislik Fakültelerinin Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Uçak Mühendisliği lisans mezunları başvurabilir.Yüksek Lisans Sonrası Doktora: Fen Bilimleri Enstitülerinin Havacılık Elektrik ve Elektroniği, Uçak Gövde Motor Bakım, Sivil Havacılık, Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Uçak Mühendisliği yüksek lisans mezunları başvurabilir
HAVA TRAFİK KONTROL105SAY.Sivil Havacılık, Hava Trafik Kontrol, Elektik-Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği lisans ve yüksek lisans mezunları.,Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından verilen “Hava Trafik Kontrolorü” lisansına sahip olanlar başvurabilir.
İLERİ TEKNOLOJİLER
Biyoteknoloji10SAY.Mühendislik Fakültesi, Fen Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Eğitim Fakültesi; Fen Bilgisi, Fizik, Kimya ve Biyoloji öğretmenliği lisans mezunları başvurabilir.
Nanoteknoloji10SAY.Mühendislik Fakültesi, Fen Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Eğitim Fakültesi; Fen Bilgisi, Fizik,Kimya ve Biyoloji öğretmenliği lisans mezunları başvurabilir.
Kültür Varlıklarının Belgelenmesi5EA.-SAY.Arkeoloji, Sanat Tarihi, Mimarlık, İnşaat Mühendisliği, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Fizik, Kimya,Yapı Öğretmenliği lisans mezunları başvurabilir
Enerji Kaynakları ve Yönetimi1010SAY.
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
Yapı52SAY.İnşaat Mühendisliği lisans /yüksek lisans mezunları başvurabilir.
Yapı Malzemesi52
Ulaştırma52SAY.
Mekanik103SAY.
Geoteknik102SAY.
Hidrolik206SAY.
Yapı Yönetimi42SAY.
İSTATİSTİK
Uygulamalı İstatistik105SAY.İstatistik, Matematik,Eğitim Fakültesi Matematik Öğretmenliği, Mühendislik Fakültesi Matematik Mühendisliğilisans/yüksek lisans mezunları başvurabilir.
KİMYA
Fizikokimya655SAY.
Organik Kimya757SAY.
Analitik Kimya757SAY.
Biyokimya352SAY.
Anorganik Kimya452SAY.
KİMYA MÜHENDİSLİĞİ
Temel İşlemler ve Termodinamik84SAY.Kimya, Kimya ve Proses Mühendisliği, Kimya Mühendisliği lisans / yüksek lisans mezunları başvurabilir.
Proses ve Reaktör Tasarımı84SAY.
Kimyasal Teknolojiler84SAY.
MALZEME BİLİMİ VE MÜHENDİSLİĞİ155SAY.Yüksek Lisans: Mühendislik Fakültesi, Fizik, Kimya, adında Metal, Polimer ve Seramik geçen bölümlerden lisans mezunları başvurabilir.Doktora: Adında Malzeme, Seramik, Metalurji ve Polimer geçen Mühendislik Dallarından lisans/yüksek lisans mezunları başvurabilir.
MİMARLIK10SAY.Mimarlık lisans / yüksek lisans mezunları başvurabilir.
Bina Bilgisi10SAY.
Mimari Koruma10SAY.
Yapı Bilgisi10
MATEMATİK
Geometri21SAY.Fen veya Fen Edebiyat Fakültesi, Matematik Bölümü, Fen veya Fen Edebiyat Fakültesi, Matematik ve Bilgisayar Bilimleri Bölümü, Fen Fakültesi Matematik Mühendisliği Bölümü, Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği ve Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Eğitim Fakültesi Orta Öğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü lisans/yüksek lisans mezunları başvurabilir.
Uygulamalı Matematik31SAY.
Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi31SAY.
Topoloji11SAY.
Cebir ve Sayılar Teorisi1SAY.
UÇAK GÖVDE MOTOR BAKIM92SAY.Sivil Havacılık Yüksekokulları, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakülteleri ile Makine Mühendisliği, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Uçak ve Uzay Mühendisliği, Otomotiv Mühendisliği ve Endüstri Mühendisliği lisans/yüksek lisans mezunları başvurabilir.
UZAKTAN ALGILAMA VE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ2102EA.-SAY.
YER BİLİMLERİ3SAY.

NOT:Lisansprogramlarınınİngilizceyürütüldüğüanabilimdallarındabilimselhazırlıkprogramıderslerindenbazılarıİngilizceaçılabilir.LisansveyaYüksekLisansderecesinibaşvurduğu programdanfarklıalanlardanveyakurumlardanalmışadaylarBilimselHazırlıkProgramınaalınabilirler.

Başvuru Adresi: ANADOLU ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Yunusemre Kampüsü Kongre MerkeziESKİŞEHİRTel.:0-222-335 41 22

0-222-335 05 80/3450-1755

İnternet Adresi: http://www.fenbilens.anadolu.edu.tr

LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA BAŞVURU TARİHLERİ VE KOŞULLARI

Başvuru TARİHLERİ:22 Haziran-03 Temmuz 2015

MÜLAKAT SINAVINA KATILACAK ADAYLARIN İLANI:04 Temmuz 2015 (Güzel Sanatlar Enst. ile Sosyal Bil. Enst.

06 Temmuz 2015 (Eğitim Bil. Enst., Fen Bil. Enst., Sağlık Bil. Enst.)

TÜRKÇE YETERLİK SINAVI*:08 Temmuz 2015

MÜLAKAT TARİHLERİ

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ:08 Temmuz 2015

GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ:07 Temmuz 2015

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ:07-08 Temmuz 2015

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ:08-09 Temmuz 2015

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ:06-07 Temmuz 2015

LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA KABULLERİN İLANI:10 Temmuz 2015

KESİN KAYIT TARİHLERİ:20-24 Temmuz 2015

YEDEK KAYIT TARİHLERİ:27-31 Temmuz 2015

* Türkçe Yeterlik Sınavı saat: 10:00‘da Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsü Öğrenci Merkezinde yapılacaktır.

TEZLİ YÜKSEK LİSANS:

1-Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen yabancı dil sınavlarından en az 50 veya Yükseköğretim Kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden eşdeğerini almak oşuluyla yabancı dil puanının %15’i (*), (**).

2-Adayın transkripti dörtlük sistemde hazırlanmışsa 2,30/4,00; yüzlük sistemde hazırlanmışsa 57,50/100 almak koşuluyla lisans not ortalamasının %15’i (Notun ilgili üniversite tarafından çevrilmiş hali dikkate alınmayacaktır.).

3-Başvurduğu programın puan türünde en az 60 puan almak koşuluyla ALES puanının%50’si.

4-Güzel Sanatlar Fakültesi ile Devlet Konservatuvarına bağlı anasanat dallarında ALES puanı aranmadığından başvuran adayların puan hesaplamaları en az 60 puan almak koşuluyla yetenek ve mülakat sınavları sonucunun %50’si; transkripti dörtlük sistemde hazırlanmışsa 2,30/4,00, yüzlük sistemde hazırlanmışsa 57,50/100 almak koşuluyla lisans not ortalamasının %25’i (notun ilgili üniversite tarafından çevrilmiş hali dikkate alınmayacaktır.); Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen yabancı dil sınavlarından en az 50 veya Yükseköğretim Kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden yabancı dil puanının %25’i (**) alınarak yapılır.

5-Mülakat sınavına katılacak adayların belirlenmesi için yukarıda verilen ortalamalara göre sıralama yapılır. Puanlar yukarıdan aşağıya doğru sıralanır. Yeterli sayıdan fazla başvuru varsa belirtilen asıl kontenjanların en aziki katı kadar aday mülakat sınavına çağırılır.

6-Mülakat sınavının %20’si de hesaplanarak başarı sıralaması en yüksek puandan en düşük puana doğru yapılır. Başarı sıralaması sonucu kayıt yaptırmaya hak kazananların asıl ve yedekleri ilgili Enstitü ve Anadolu Üniversitesinin web sayfasındaki duyurular kısmında ilan edilir.

7-Eğitim dili Türkçe olan programlara kayıt hakkı kazanan yabancı uyruklu adayların kayıtlarının yapılabilmesi için; Türkçe Öğretim Merkezi (TÖMER) ve Avrupa Dil Portfolyosu (ADP) seviye karşılığı yüksek lisans programları için (B2) düzeyinde puan almış olmaları ya da 08 Temmuz 2015tarihinde saat 10:00‘da yapılacak olan Türkçe Yeterlik Sınavından en az 70 puan almaları gerekir.

*Yüksek lisans bilim alanı yabancı dil olanların, öğrenim görecekleri yabancı dilde en az 80 veya eşdeğeri puan almaları gerekir.

**Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen yabancı dil sınavlarından veya Yükseköğretim Kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden alınmış olmalıdır. YDS, KPDS ve ÜDS sınavında geçerlik süresi aranmayacak, diğer sınavlardan alınan puanlarda sınavı yapan kurumun belirttiği geçerlik süresi dikkate alınacaktır.

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS:

1-Adayın transkripti dörtlük sistemde hazırlandıysa 2,00/4,00; yüzlük sistemde hazırlandıysa 50/100 almak koşuluyla lisans not ortalamasının %80’i (notun ilgili üniversite tarafından çevrilmiş hali dikkate alınmayacaktır.).

2-Mülakat sınavının %20’si (Mülakat puanı ortalamaya katılmadan önce yapılan sıralamaya göre yeterli sayıdan fazla başvuru varsa belirtilen asıl kontenjanların en aziki katı kadar aday mülakat sınavına davet edilir.). Başarı sıralaması, en yüksek puandan en düşük puana doğru yapılır.

3-Eğitim dili Türkçe olan programlara kayıt hakkı kazanan yabancı uyruklu adayların kayıtlarının yapılabilmesi için; Türkçe Öğretim Merkezi (TÖMER) ve Avrupa Dil Portfolyosu (ADP) seviye karşılığı yüksek lisans programları için (B2) düzeyinde puan almış olmaları ya da 08 Temmuz 2015tarihinde saat 10:00da yapılacak olan Türkçe Yeterlik Sınavından en az 70 puan almaları gerekir.

DOKTORA:

1-Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen yabancı dil sınavlarından en az 60 veya Yükseköğretim Kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden eşdeğerini almak koşuluyla yabancı dil puanının %15’i (*), (**).

2-Adayın transkripti dörtlük sistemde hazırlanmışsa 3,00/4,00; yüzlük sistemde hazırlanmışsa 75/100 almak koşuluyla lisans veya yüksek lisans not ortalamasının %15’i (notun ilgili üniversite tarafından çevrilmiş hali dikkate alınmayacaktır.).

3-Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ALES’ten başvurduğu programın puan türünde lisans derecesi ile başvuranlardan en az 80 puan,yüksek lisans derecesi ile başvuranlardan en az 70 puan veya uluslararası sınavlardan olan Graduate Record Examinations (GRE) veya Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavlarından Üniversite Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen eşdeğer puanı alması koşuluyla %50’si.

4-Mülakat sınavının %20’si (Mülakat puanı ortalamaya katılmadan önce yapılan sıralamaya göre, yeterli sayıdan fazla başvuru varsa belirtilen asıl kontenjanların en aziki katı kadar aday mülakat sınavına davet edilir.). Başarı sıralaması, en yüksek puandan en düşük puana doğru yapılır.

5-Eğitim dili Türkçe olan programlara kayıt hakkı kazanan yabancı uyruklu adayların kayıtlarının yapılabilmesi için; Türkçe Öğretim Merkezi (TÖMER) ve Avrupa Dil Portfolyosu (ADP) seviye karşılığı doktora programları için (C1) düzeyinde puan almış olmaları ya da 08 Temmuz 2015 tarihinde saat 10.00‘da yapılacak olan Türkçe Yeterlik Sınavından en az 70 puan almaları gerekir.

*Doktora bilim alanı yabancı dil olanların, öğrenim görecekleri yabancı dilde en az 80 veya eşdeğeri puan almaları gerekir.

**Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen yabancı dil sınavlarından veya Yükseköğretim Kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden alınmış olmalıdır. YDS, KPDS ve ÜDSsınavında geçerlik süresi aranmayacak, diğer sınavlardan alınan puanlarda sınavı yapan kurumun belirttiği geçerlik süresi dikkate alınacaktır.

BAŞVURU YÖNTEMİ:

1-Başvurular, 22 Haziran-03 Temmuz 2015 tarihleri arasında Anadolu Üniversitesinin basvuruyld.anadolu.edu.tr adresinden yapılacaktır.

2-Adaylar başvuru yapabilmek için öncelikle sisteme T.C. Kimlik numaralarıyla giriş yaparak kendilerini tanımlayacaklar ve sistem tarafından yönlendirilerek başvurularını gerçekleştireceklerdir.

3-Her aday ilgili Enstitü’de sadece 2 ayrı programa başvuru gerçekleştirebilecektir.

4-Başvuru sırasında bilgilerini yanlış beyan eden adayların kayıt hakkı kazansalar bile başvuruları iptal edilecektir.

5-Başvuru sonuçları Anadolu Üniversitesinin ve ilgili Enstitünün web sitesinden ilan edilecek ve ilan edilen kayıt tarihleri arasında kayıt yaptırmaya hak kazanan adayların başvuru sırasında beyan ettikleri bilgileri aşağıdaki belgelerle doğru olarak belgelendirdikleri takdirde kayıtları kabul edilecektir.

KESİN KAYITTA İSTENİLEN BELGELER:

1-Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) sonuç belgesinin aslı veya onaylı örneği ya da GRE veya GMAT sınavı belgesinin aslı veya onaylı örneği (Belgenin aslının verilmesi halinde, belge ilgili müdürlükçe çoğaltılarak onaylanacaktır.). Anadolu Üniversitesinin herhangi bir anabilim dalının lisansüstü programından ilişiği kesilip yeniden aynı veya başka bir lisansüstü programa kabul edilen ya da bir yüksek lisans programını tamamlayarak yeniden başka bir programa kabul edilen öğrenciden (en fazla bir yarıyıl ara vererek) doktora için gerekli ALES puanını sağlamak koşuluyla yeniden ALES puanı istenmeyecektir.

2-Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS), Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS), Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme Sınavı (YDS)veya Uluslararası geçerliği olan sınavların birinden alınmış sonuç belgesinin aslı veya onaylı örneği (Belgenin aslının verilmesi halinde, belge ilgili müdürlükçe çoğaltılarak onaylanacaktır.). Yabancı Dil Sınav Eşdeğerlikleri tablosuna Anadolu Üniversitesininhttp://www.anadolu.edu.tr/tr/not-karsiliklari-ve-yabanci-dil-sinavlari-esdegerlikleri adresinden ulaşılabilir.

3-Yüksek lisans programına ve lisans sonrası doktora/sanatta yeterlik programlarına başvuranlar lisans, yüksek lisansa dayalı doktora/sanatta yeterlik programına başvuran adaylar için ise lisans ve yüksek lisans Not Durum Belgelerinin (transkript) aslı veya onaylı örneğini vereceklerdir. Başarı sıralamasında Genel Not Ortalamaları 100 üzerinden değerlendirilecektir. Genel Not Ortalaması 4,00 üzerinden olan adayların ortalamaları 25 ile çarpılarak 100’lük sisteme çevrilecektir. Not ortalaması bunlardan farklı bir tabana göre hesaplanmış adayların, Genel Not Ortalamalarının 100 üzerinden karşılığı, Anadolu Üniversitesi tarafından hesaplanacak olup konu ile ilgili olarak alınan Senato Kararına www.anadolu.edu.tr web sayfasında “Öğrenci İşleri-Senato ve Yönetim Kurulu Kararları-Not Karşılıkları” adresinden ulaşılabilir.

4-Yüksek lisans programına başvuran adaylar için lisans, lisans sonrası doktora/sanatta yeterlik programına başvuranlar için lisans, yüksek lisansa dayalı doktora/sanatta yeterlik programına başvuranlar için yüksek lisans mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği (Yurt dışından alınan mezuniyet belgeleri için Yükseköğretim Kurulundan alınan denklik belgesi/Okul tanıma yazısı) istenecektir.

5-Altı adet vesikalık fotoğraf,

6-T.C. Kimlik Numaralı nüfus cüzdanı örneği (Enstitü tarafından onaylanacaktır.),

7-Yeni tarihli Askerlik durum belgesi (Tecil işlemlerinde kullanılacaktır.),

8-Kamu kurumlarında çalışan adayların, derslere devam edebileceğine ilişkin izin yazısı getirmeleri gerekmektedir.

ÖNEMLİ NOT:

1-Yüksek lisans başvuruları için lisans derecesine, doktora/sanatta yeterlik başvuruları için lisans ya da yüksek lisans derecesine sahip olmak gereklidir. Başvurduğu anabilim/anasanat dalından farklı alanlarda lisans veya yüksek lisans yapmış olan adaylar ile lisans veya yüksek lisans derecesini başka bir yükseköğretim kurumundan almış adaylar “Bilimsel Hazırlık Programı”na alınabilir.

2-Kayıt tarihi geçtikten sonra Enstitü Müdürlüklerine ulaşan veya belgeleri eksik/yanlış beyanı olanlar kayıt yaptıramayacaktır.

3-Kesin kayıtlar şahsen veya noter onaylı vekalet verilen kişi tarafından yapılacak olup, kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan adayların listesi ilgili Enstitü Müdürlüklerinden veya ilgili İnternet sitesinden öğrenilebilir.

4-Öğrencilerin kayıt yenileme döneminde alacağı dersleri seçip danışmanına onaylatması gerekmektedir. Aksi halde eksik işlem olması nedeniyle kayıt yapılmamış kabul edilecektir.

5-Başka bir yükseköğretim kurumundaaraştırma görevlisi olup bir lisansüstü programa başvuru yapan adayların, kayıt hakkı kazanması halinde 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 35 inci maddesine göre kadrolarının lisansüstü öğrenim gördükleri Enstitüye aktarılması gerekmektedir.


2015-2016 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ANABİLİM DALLARIKONTENJANÖZEL KOŞULLAR
YÜKSEK LİSANSDOKTORAALES Puan Türü
TezliTezsiz
BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği5E.A.Doktora Programına: Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi lisans/yüksek lisans mezunu olmak.
EĞİTİMDE DRAMA
Eğitimde Yaratıcı Drama20E.A.-SÖZEğitim Fakültesi lisans mezunu olmak.
MATEMATİK EĞİTİMİ
Matematik Eğitimi74SAY.
ÖZEL EĞİTİM
Zihin Engelliler Öğretmenliği53E.AYüksek Lisans Programına: Özel Eğitim, Zihin Engelliler Öğretmenliği,İşitme Engelliler Öğretmenliği, Görme Engelliler Öğretmenliği lisans mezunu olmak. (Zihin Engelliler Öğretmenliği Programı dışından başvuru yapan adayların Bilimsel Hazırlık alması zorunludur.)Doktora Programına: Zihin Engelliler Öğretmenliği lisans/Zihin Engelliler Eğitimi, Erken Çocuklukta Özel Eğitim, Otizmde Uygulamalı Davranış Analizi programlarının herhangi birinden yüksek lisans mezunu olmak.

(Zihin Engelliler Öğretmenliği Yüksek Lisans Programı dışından mezun olan adayların Bilimsel Hazırlık alması zorunludur.)

İşitme Engelliler Öğretmenliği53E.Aİşitme Engelliler Öğretmenliği, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Sınıf Öğretmenliği, Dil ve Konuşma Terapisi, Okulöncesi Öğretmenliği lisans/yüksek lisans mezunu olmak.
Erken Çocuklukta Özel Eğitim5E.AÖzel Eğitim, Zihin Engelliler Öğretmenliği, İşitme Engelliler Öğretmenliği, Görme Engelliler Öğretmenliği, Okul Öncesi Öğretmenliği, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi, Çocuk Gelişimi lisans mezunu olmak.
YABANCI DİLLER EĞİTİMİ
Almanca Öğretmenliği1010E.A.-SÖZ.-SAY.
Fransızca Öğretmenliği55E.A.-SÖZ.-SAY.
İngilizce Öğretmenliği105E.A.-SÖZ.-SAY.
İngilizce Öğretmenliği (SUNY Cortland) Çift Diploma15*/10**E.A.-SÖZ.-SAY.Uluslararası Ortak Yüksek Lisans Programı (UOYLP): Anadolu Üniversitesi ile ABD’deki State University of New York, College at Cortland (SUNY Cortland) arasında yürütülecek olan Uluslararası Ortak Yüksek Lisans Programı’nda (UOYLP) öğrenim gören öğrenciler eğitimlerinin ilk yılını Anadolu Üniversitesi’nde, ikinci yılını da SUNY Cortland’da tamamlayacaklardır. Her iki kurumun da yükümlülüklerini başarıyla yerine getiren öğrenciler bir tanesi Anadolu Üniversitesi’nden, diğeri de SUNY Cortland’dan olmak üzere iki adet yüksek lisans diploması alacaklardır.UOYLP ücretli bir programdır. Programa kayıtlı öğrencilerin Anadolu Üniversitesi’ne, Türkiye’de eğitim aldıkları her yarıyıl başına 2.000 Türk Lirası, ve ABD’de eğitim aldıkları her yarıyıl başına 1.000 Türk Lirası; ayrıca ABD’deki eğitimleri sırasında da SUNY Cortland’a senelik 19.000 ABD Doları eğitim?öğretim ücreti ödemeleri gerekecektir. Ayrıca, öğrencilerin ABD’de bulundukları sürede beslenme, barınma, sağlık sigortası, kırtasiye vb. masraflarının da senelik yaklaşık olarak 12.500 ABD Doları olacağı öngörülmektedir. SUNY Cortland’ın eğitim-öğretim ücreti 2015-2016 akademik yılı için belirlenmiş olup gelecek yıllarda az miktarda artabilir. Öğrenciler, SUNY Cortland’da eğitim aldıkları yılda geçerli olan eğitim-öğretim ücretini ödeyeceklerdir. SUNY Cortland, programa kayıtlı her öğrenciye senelik 5.200 ABD Doları tutarında Uluslararası Öğrenci Bursu verecektir.Programın öğretim dili İngilizcedir. Programa kabul edilen öğrencilerin, SUNY Cortland’daki eğitimlerine başlayabilmeleri için Anadolu Üniversitesi’nde öğrenim gördükleri ilk senenin sonuna kadar TOEFL IBT sınavından en az 79 ya da IELTS sınavından en az 6.5 puan aldıklarını belgelemeleri gerekmektedir.

MA program by Anadolu University and State University of New York, College at Cortland: This MA program is run by Anadolu University and State University of New York, College at Cortland (SUNY Cortland). The admitted students will study the first year of the program (Semester 1 and 2) at Anadolu University and the second year of the program (Semester 3 and 4) at SUNY Cortland. The students who meet the academic requirements of both institutions will be awarded two Master’s diplomas, one from each institution.

The tuition for this International Dual Diploma Master’s Degree Program for Anadolu University is 2.000 TL for each semester enrolled at Anadolu University and 1.000 TL for each semester during their time in the USA. The tuition for SUNY Cortland is 19.000 US Dollars per academic year. Apart from the tuition, during students’ stay in the USA, expenses for room, board, health insurance and other fees are expected to be approximately 12.500 US Dollars per year. The tuition and other costs are calculated for 2015-2016 academic year and there may be a small increase in the forthcoming years. Students will pay the tuition and other expenses billed to them in the year they study in the USA. SUNY Cortland grants an educational scholarship of 5.200 US Dollars to each student per academic year.

The medium of instruction of the program is English. In order to continue their education at SUNY Cortland, the admitted students will be required to present a minimum TOEFL IBT score of 79 or a minimum IELTS score of 6.5 until the end of their first year at AU.

GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ
Resim-İş Öğretmenliği55E.A.-SÖZ.Yüksek Lisans Programına: Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü veya Güzel Sanatlar Fakültesi Resim, Heykel, Grafik Bölümü lisans mezunu olmak.Doktora Programına: Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü veya Güzel Sanatlar Fakültesi Resim, Heykel, Grafik Bölümü lisans /yüksek lisans mezunu olmak.
EĞİTİM BİLİMLERİ
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık106E.A.-SÖZ.Yüksek Lisans Programına: Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık veya Psikoloji lisans mezunu olmak.Doktora Programına: Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans/Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık veya Psikoloji lisans ve Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık yüksek lisans mezunu olmak.
Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi105E.A.-SÖZ.-SAY.
Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi (II.Öğretim )25***Eğitim sektöründe en az 3 yıl çalışmış olmak. Bu program II. öğretim olarak açılacak olup II. öğretim ücret yönetmeliğine tabidir.
Eğitim Programları ve Öğretim16****3E.A.-SÖZ.-SAY.Doktora Programına: Eğitim Fakültesi lisans/Eğitim Programları ve Öğretim alanında yüksek lisans mezunu olmak.
İLKÖĞRETİM
Sınıf Öğretmenliği1210E.A.-SÖZ.-SAY.Yüksek Lisans Programına: Eğitim Fakültesi lisans mezunu olmak.Doktora Programına: Eğitim Fakültesi lisans/Sınıf Öğretmenliği yüksek lisans mezunu olmak.
Okulöncesi Öğretmenliği15E.A.
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği10SÖZ-E.A.Eğitim Fakültesi lisans mezunu olmak.

*Türk üniversitelerin lisans programlarından mezun 15 öğrenci Tezli YL programı kontenjanıdır.

**YÖK tarafından tanınan yabancı ülke üniversitelerinin lisans programlarından mezun 10 öğrenci Tezli YL programı kontenjanıdır.

***Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin 3 yıl eğitim sektöründe çalışmış olduklarını belgelendirmeleri gerekmektedir.

****Tezli Yüksek Lisans Programına ayrılan 16 kontenjanın 1 kontenjanı YÖK’ün belirlediği KKTC uyruklu öğrenci için ayrılmıştır.

* The allocated placement quota for graduates of Turkish universities, 15 students.

** The allocated placement quota for graduates of non-Turkish universities that are accepted by the Turkish Higher Education Council (YÖK), 10 students.

Başvuru Adresi: ANADOLU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Yunus Emre Kampusü ESKİŞEHİRTel: 0-222-320 98 68

0-222 335 05 80/3586-3582

İnternet Adresi: http://www.ebe.anadolu.edu.tr.

LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA BAŞVURU TARİHLERİ VE KOŞULLARI

Başvuru TARİHLERİ:22 Haziran-03 Temmuz 2015

MÜLAKAT SINAVINA KATILACAK ADAYLARIN İLANI:04 Temmuz 2015 (Güzel Sanatlar Enst. ile Sosyal Bil. Enst.

06 Temmuz 2015 (Eğitim Bil. Enst., Fen Bil. Enst., Sağlık Bil. Enst.)

TÜRKÇE YETERLİK SINAVI*:08 Temmuz 2015

MÜLAKAT TARİHLERİ

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ:08 Temmuz 2015

GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ:07 Temmuz 2015

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ:07-08 Temmuz 2015

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ:08-09 Temmuz 2015

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ:06-07 Temmuz 2015

LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA KABULLERİN İLANI:10 Temmuz 2015

KESİN KAYIT TARİHLERİ:20-24 Temmuz 2015

YEDEK KAYIT TARİHLERİ:27-31 Temmuz 2015

* Türkçe Yeterlik Sınavı saat: 10:00‘da Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsü Öğrenci Merkezinde yapılacaktır.

TEZLİ YÜKSEK LİSANS:

1-Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen yabancı dil sınavlarından en az 50 veya Yükseköğretim Kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden eşdeğerini almak oşuluyla yabancı dil puanının %15’i (*), (**).

2-Adayın transkripti dörtlük sistemde hazırlanmışsa 2,30/4,00; yüzlük sistemde hazırlanmışsa 57,50/100 almak koşuluyla lisans not ortalamasının %15’i (Notun ilgili üniversite tarafından çevrilmiş hali dikkate alınmayacaktır.).

3-Başvurduğu programın puan türünde en az 60 puan almak koşuluyla ALES puanının%50’si.

4-Güzel Sanatlar Fakültesi ile Devlet Konservatuvarına bağlı anasanat dallarında ALES puanı aranmadığından başvuran adayların puan hesaplamaları en az 60 puan almak koşuluyla yetenek ve mülakat sınavları sonucunun %50’si; transkripti dörtlük sistemde hazırlanmışsa 2,30/4,00, yüzlük sistemde hazırlanmışsa 57,50/100 almak koşuluyla lisans not ortalamasının %25’i (notun ilgili üniversite tarafından çevrilmiş hali dikkate alınmayacaktır.); Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen yabancı dil sınavlarından en az 50 veya Yükseköğretim Kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden yabancı dil puanının %25’i (**) alınarak yapılır.

5-Mülakat sınavına katılacak adayların belirlenmesi için yukarıda verilen ortalamalara göre sıralama yapılır. Puanlar yukarıdan aşağıya doğru sıralanır. Yeterli sayıdan fazla başvuru varsa belirtilen asıl kontenjanların en az iki katı kadar aday mülakat sınavına çağırılır.

6-Mülakat sınavının %20’si de hesaplanarak başarı sıralaması en yüksek puandan en düşük puana doğru yapılır. Başarı sıralaması sonucu kayıt yaptırmaya hak kazananların asıl ve yedekleri ilgili Enstitü ve Anadolu Üniversitesinin web sayfasındaki duyurular kısmında ilan edilir.

7-Eğitim dili Türkçe olan programlara kayıt hakkı kazanan yabancı uyruklu adayların kayıtlarının yapılabilmesi için; Türkçe Öğretim Merkezi (TÖMER) ve Avrupa Dil Portfolyosu (ADP) seviye karşılığı yüksek lisans programları için (B2) düzeyinde puan almış olmaları ya da 08 Temmuz 2015 tarihinde saat 10:00‘da yapılacak olan Türkçe Yeterlik Sınavından en az 70 puan almaları gerekir.

*Yüksek lisans bilim alanı yabancı dil olanların, öğrenim görecekleri yabancı dilde en az 80 veya eşdeğeri puan almaları gerekir.

**Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen yabancı dil sınavlarından veya Yükseköğretim Kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden alınmış olmalıdır. YDS, KPDS ve ÜDS sınavında geçerlik süresi aranmayacak, diğer sınavlardan alınan puanlarda sınavı yapan kurumun belirttiği geçerlik süresi dikkate alınacaktır.

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS:

1-Adayın transkripti dörtlük sistemde hazırlandıysa 2,00/4,00; yüzlük sistemde hazırlandıysa 50/100 almak koşuluyla lisans not ortalamasının %80’i (notun ilgili üniversite tarafından çevrilmiş hali dikkate alınmayacaktır.).

2-Mülakat sınavının %20’si (Mülakat puanı ortalamaya katılmadan önce yapılan sıralamaya göre yeterli sayıdan fazla başvuru varsa belirtilen asıl kontenjanların en az iki katı kadar aday mülakat sınavına davet edilir.). Başarı sıralaması, en yüksek puandan en düşük puana doğru yapılır.

3-Eğitim dili Türkçe olan programlara kayıt hakkı kazanan yabancı uyruklu adayların kayıtlarının yapılabilmesi için; Türkçe Öğretim Merkezi (TÖMER) ve Avrupa Dil Portfolyosu (ADP) seviye karşılığı yüksek lisans programları için (B2) düzeyinde puan almış olmaları ya da 08 Temmuz 2015tarihinde saat 10:00da yapılacak olan Türkçe Yeterlik Sınavından en az 70 puan almaları gerekir.

DOKTORA:

1-Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen yabancı dil sınavlarından en az 60 veya Yükseköğretim Kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden eşdeğerini almak koşuluyla yabancı dil puanının %15’i (*), (**).

2-Adayın transkripti dörtlük sistemde hazırlanmışsa 3,00/4,00; yüzlük sistemde hazırlanmışsa 75/100 almak koşuluyla lisans veya yüksek lisans not ortalamasının %15’i (notun ilgili üniversite tarafından çevrilmiş hali dikkate alınmayacaktır.).

3-Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ALES’ten başvurduğu programın puan türünde lisans derecesi ile başvuranlardan en az 80 puan,yüksek lisans derecesi ile başvuranlardan en az 70 puan veya uluslararası sınavlardan olan Graduate Record Examinations (GRE) veya Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavlarından Üniversite Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen eşdeğer puanı alması koşuluyla %50’si.

4-Mülakat sınavının %20’si (Mülakat puanı ortalamaya katılmadan önce yapılan sıralamaya göre, yeterli sayıdan fazla başvuru varsa belirtilen asıl kontenjanların en az iki katı kadar aday mülakat sınavına davet edilir.). Başarı sıralaması, en yüksek puandan en düşük puana doğru yapılır.

5-Eğitim dili Türkçe olan programlara kayıt hakkı kazanan yabancı uyruklu adayların kayıtlarının yapılabilmesi için; Türkçe Öğretim Merkezi (TÖMER) ve Avrupa Dil Portfolyosu (ADP) seviye karşılığı doktora programları için (C1) düzeyinde puan almış olmaları ya da 08 Temmuz 2015 tarihinde saat 10.00‘da yapılacak olan Türkçe Yeterlik Sınavından en az 70 puan almaları gerekir.

*Doktora bilim alanı yabancı dil olanların, öğrenim görecekleri yabancı dilde en az 80 veya eşdeğeri puan almaları gerekir.

**Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen yabancı dil sınavlarından veya Yükseköğretim Kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden alınmış olmalıdır. YDS, KPDS ve ÜDSsınavında geçerlik süresi aranmayacak, diğer sınavlardan alınan puanlarda sınavı yapan kurumun belirttiği geçerlik süresi dikkate alınacaktır.

BAŞVURU YÖNTEMİ:

1-Başvurular, 22 Haziran-03 Temmuz 2015 tarihleri arasında Anadolu Üniversitesinin basvuruyld.anadolu.edu.tr adresinden yapılacaktır.

2-Adaylar başvuru yapabilmek için öncelikle sisteme T.C. Kimlik numaralarıyla giriş yaparak kendilerini tanımlayacaklar ve sistem tarafından yönlendirilerek başvurularını gerçekleştireceklerdir.

3-Her aday ilgili Enstitü’de sadece 2 ayrı programa başvuru gerçekleştirebilecektir.

4-Başvuru sırasında bilgilerini yanlış beyan eden adayların kayıt hakkı kazansalar bile başvuruları iptal edilecektir.

5-Başvuru sonuçları Anadolu Üniversitesinin ve ilgili Enstitünün web sitesinden ilan edilecek ve ilan edilen kayıt tarihleri arasında kayıt yaptırmaya hak kazanan adayların başvuru sırasında beyan ettikleri bilgileri aşağıdaki belgelerle doğru olarak belgelendirdikleri takdirde kayıtları kabul edilecektir.

KESİN KAYITTA İSTENİLEN BELGELER:

1-Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) sonuç belgesinin aslı veya onaylı örneği ya da GRE veya GMAT sınavı belgesinin aslı veya onaylı örneği (Belgenin aslının verilmesi halinde, belge ilgili müdürlükçe çoğaltılarak onaylanacaktır.). Anadolu Üniversitesinin herhangi bir anabilim dalının lisansüstü programından ilişiği kesilip yeniden aynı veya başka bir lisansüstü programa kabul edilen ya da bir yüksek lisans programını tamamlayarak yeniden başka bir programa kabul edilen öğrenciden (en fazla bir yarıyıl ara vererek) doktora için gerekli ALES puanını sağlamak koşuluyla yeniden ALES puanı istenmeyecektir.

2-Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS), Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS), Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme Sınavı (YDS)veya Uluslararası geçerliği olan sınavların birinden alınmış sonuç belgesinin aslı veya onaylı örneği (Belgenin aslının verilmesi halinde, belge ilgili müdürlükçe çoğaltılarak onaylanacaktır.). Yabancı Dil Sınav Eşdeğerlikleri tablosuna Anadolu Üniversitesininhttp://www.anadolu.edu.tr/tr/not-karsiliklari-ve-yabanci-dil-sinavlari-esdegerlikleri adresinden ulaşılabilir.

3-Yüksek lisans programına ve lisans sonrası doktora/sanatta yeterlik programlarına başvuranlar lisans, yüksek lisansa dayalı doktora/sanatta yeterlik programına başvuran adaylar için ise lisans ve yüksek lisans Not Durum Belgelerinin (transkript) aslı veya onaylı örneğini vereceklerdir. Başarı sıralamasında Genel Not Ortalamaları 100 üzerinden değerlendirilecektir. Genel Not Ortalaması 4,00 üzerinden olan adayların ortalamaları 25 ile çarpılarak 100’lük sisteme çevrilecektir. Not ortalaması bunlardan farklı bir tabana göre hesaplanmış adayların, Genel Not Ortalamalarının 100 üzerinden karşılığı, Anadolu Üniversitesi tarafından hesaplanacak olup konu ile ilgili olarak alınan Senato Kararına www.anadolu.edu.tr web sayfasında “Öğrenci İşleri-Senato ve Yönetim Kurulu Kararları-Not Karşılıkları” adresinden ulaşılabilir.

4-Yüksek lisans programına başvuran adaylar için lisans, lisans sonrası doktora/sanatta yeterlik programına başvuranlar için lisans, yüksek lisansa dayalı doktora/sanatta yeterlik programına başvuranlar için yüksek lisans mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği (Yurt dışından alınan mezuniyet belgeleri için Yükseköğretim Kurulundan alınan denklik belgesi/Okul tanıma yazısı) istenecektir.

5-Altı adet vesikalık fotoğraf,

6-T.C. Kimlik Numaralı nüfus cüzdanı örneği (Enstitü tarafından onaylanacaktır.),

7-Yeni tarihli Askerlik durum belgesi (Tecil işlemlerinde kullanılacaktır.),

8-Kamu kurumlarında çalışan adayların, derslere devam edebileceğine ilişkin izin yazısı getirmeleri gerekmektedir.

ÖNEMLİ NOT:

1-Yüksek lisans başvuruları için lisans derecesine, doktora/sanatta yeterlik başvuruları için lisans ya da yüksek lisans derecesine sahip olmak gereklidir. Başvurduğu anabilim/anasanat dalından farklı alanlarda lisans veya yüksek lisans yapmış olan adaylar ile lisans veya yüksek lisans derecesini başka bir yükseköğretim kurumundan almış adaylar “Bilimsel Hazırlık Programı”na alınabilir.

2-Kayıt tarihi geçtikten sonra Enstitü Müdürlüklerine ulaşan veya belgeleri eksik/yanlış beyanı olanlar kayıt yaptıramayacaktır.

3-Kesin kayıtlar şahsen veya noter onaylı vekalet verilen kişi tarafından yapılacak olup, kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan adayların listesi ilgili Enstitü Müdürlüklerinden veya ilgili İnternet sitesinden öğrenilebilir.

4-Öğrencilerin kayıt yenileme döneminde alacağı dersleri seçip danışmanına onaylatması gerekmektedir. Aksi halde eksik işlem olması nedeniyle kayıt yapılmamış kabul edilecektir.

5-Başka bir yükseköğretim kurumundaaraştırma görevlisi olup bir lisansüstü programa başvuru yapan adayların, kayıt hakkı kazanması halinde 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 35 inci maddesine göre kadrolarının lisansüstü öğrenim gördükleri Enstitüye aktarılması gerekmektedir.


2015-2016 GÜZ DÖNEMİ

GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ

ANASANAT DALLARIKONTENJANÖZEL KOŞULLAR
YÜKSEK LİSANSSANATTA YETERLİKALES Puan Türü
TezliTezsiz
GRAFİK105
SERAMİK33Seramik bölümü mezunu olmak
HEYKEL52Heykel bölümü mezunu olmak
İÇ MİMARLIK33İç Mimarlık, Mimarlık, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, Endüstri Ürünleri Tasarımı bölümlerinden mezun olmak.
RESİM53Resim bölümü mezunu olmak
SAHNE SANATLARI
Tiyatro SD55
Opera SD5
MÜZİK
Piyano SD44Arp, Piyano Enstrumanlarından mezun olmak
Üflemeli Vurma Çalgılar SD.44Flüt, Klarinet, Fagot, Trompet Enstrumanlarından mezun olmak
Yaylı Çalgılar SD.44
CAM2Cam bölümü mezunu olmak
BASKI SANATLARI53Baskı bölümü mezunu olmak
ÇİZGİ FİLM (ANİMASYON)55Sanatta yeterlik programına başvurmak için; Çizgi Film alanında yüksek lisans yapmış olmak

NOT: Yukarıdaki programlar için ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) şartı aranmamaktadır, başvuran adaylar yetenek sınavına girerken çalışma dosyalarını (portfolyo) sunacaklardır.

Başvuru Adresi: ANADOLU ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ

YunusemreKampusü Kongre MerkeziESKİŞEHİRTel.: 0-222-335 05 80/4178-4180

İnternet Adresi:www.gse.anadolu.edu.tr

LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA BAŞVURU TARİHLERİ VE KOŞULLARI

Başvuru TARİHLERİ:22 Haziran-03 Temmuz 2015

MÜLAKAT SINAVINA KATILACAK ADAYLARIN İLANI:04 Temmuz 2015 (GüzelSanatlarEnst. ileSosyalBil. Enst.

06 Temmuz 2015 (EğitimBil. Enst., Fen Bil. Enst.,SağlıkBil. Enst.)

TÜRKÇE YETERLİK SINAVI*:08 Temmuz 2015

MÜLAKAT TARİHLERİ

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ:08 Temmuz 2015

GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ:07 Temmuz 2015

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ:07-08 Temmuz 2015

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ:08-09 Temmuz 2015

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ:06-07 Temmuz 2015

LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA KABULLERİN İLANI:10 Temmuz 2015

KESİN KAYIT TARİHLERİ:20-24 Temmuz 2015

YEDEK KAYIT TARİHLERİ:27-31 Temmuz 2015

*TürkçeYeterlikSınavısaat: 10:00‘da AnadoluÜniversitesi Yunus EmreKampüsüÖğrenciMerkezindeyapılacaktır.

TEZLİ YÜKSEK LİSANS:

1-Ölçme, SeçmeveYerleştirmeMerkezi (ÖSYM) tarafındandüzenlenenyabancıdilsınavlarındanenaz 50 veyaYükseköğretimKurulutarafındaneşdeğerliğikabuledilenuluslararasıyabancıdilsınavlarınınbirindeneşdeğerinialmakoşuluylayabancıdilpuanının %15’i (*), (**).

2-Adayıntranskriptidörtlüksistemdehazırlanmışsa 2,30/4,00; yüzlüksistemdehazırlanmışsa 57,50/100 almakkoşuluylalisans not ortalamasının %15’i (Notunilgiliüniversitetarafındançevrilmişhalidikkatealınmayacaktır.).

3-Başvurduğuprogramınpuantüründeenaz 60 puanalmakkoşuluyla ALES puanının%50’si.

4-GüzelSanatlarFakültesiileDevletKonservatuvarınabağlıanasanatdallarında ALES puanıaranmadığındanbaşvuranadaylarınpuanhesaplamalarıenaz 60 puanalmakkoşuluylayetenekvemülakatsınavlarısonucunun %50’si; transkriptidörtlüksistemdehazırlanmışsa 2,30/4,00, yüzlüksistemdehazırlanmışsa 57,50/100 almakkoşuluylalisans not ortalamasının %25’i (notunilgiliüniversitetarafındançevrilmişhalidikkatealınmayacaktır.); Ölçme, SeçmeveYerleştirmeMerkezi (ÖSYM) tarafındandüzenlenenyabancıdilsınavlarındanenaz 50 veyaYükseköğretimKurulutarafındaneşdeğerliğikabuledilenuluslararasıyabancıdilsınavlarınınbirindenyabancıdilpuanının %25’i (**) alınarakyapılır.

5-Mülakatsınavınakatılacakadaylarınbelirlenmesiiçinyukarıdaverilenortalamalaragöresıralamayapılır. Puanlaryukarıdanaşağıyadoğrusıralanır. Yeterlisayıdanfazlabaşvuruvarsabelirtilenasılkontenjanlarınenazikikatıkadaradaymülakatsınavınaçağırılır.

6-Mülakatsınavının %20’si de hesaplanarakbaşarısıralamasıenyüksekpuandanendüşükpuanadoğruyapılır. BaşarısıralamasısonucukayıtyaptırmayahakkazananlarınasılveyedekleriilgiliEnstitüveAnadoluÜniversitesinin web sayfasındakiduyurularkısmındailanedilir.

7-EğitimdiliTürkçeolanprogramlarakayıthakkıkazananyabancıuyrukluadaylarınkayıtlarınınyapılabilmesiiçin; TürkçeÖğretimMerkezi (TÖMER) veAvrupaDilPortfolyosu (ADP) seviyekarşılığıyükseklisansprogramlarıiçin (B2) düzeyindepuanalmışolmalarıya da 08 Temmuz 2015tarihindesaat 10:00‘da yapılacakolanTürkçeYeterlikSınavındanenaz 70 puanalmalarıgerekir.

*Yükseklisansbilimalanıyabancıdilolanların, öğrenimgörecekleriyabancıdildeenaz 80 veyaeşdeğeripuanalmalarıgerekir.

**Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen yabancı dil sınavlarından veya Yükseköğretim Kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden alınmış olmalıdır. YDS, KPDS ve ÜDS sınavında geçerlik süresi aranmayacak, diğer sınavlardan alınan puanlarda sınavı yapan kurumun belirttiği geçerlik süresi dikkate alınacaktır.

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS:

1-Adayıntranskriptidörtlüksistemdehazırlandıysa 2,00/4,00; yüzlüksistemdehazırlandıysa 50/100 almakkoşuluylalisans not ortalamasının %80’i (notunilgiliüniversitetarafındançevrilmişhalidikkatealınmayacaktır.).

2-Mülakatsınavının %20’si (Mülakatpuanıortalamayakatılmadanönceyapılansıralamayagöreyeterlisayıdanfazlabaşvuruvarsabelirtilenasılkontenjanlarınenazikikatıkadaradaymülakatsınavınadavetedilir.). Başarısıralaması, enyüksekpuandanendüşükpuanadoğruyapılır.

3-EğitimdiliTürkçeolanprogramlarakayıthakkıkazananyabancıuyrukluadaylarınkayıtlarınınyapılabilmesiiçin; TürkçeÖğretimMerkezi (TÖMER) veAvrupaDilPortfolyosu (ADP) seviyekarşılığıyükseklisansprogramlarıiçin (B2) düzeyindepuanalmışolmalarıya da 08 Temmuz 2015tarihindesaat 10:00da yapılacakolanTürkçeYeterlikSınavındanenaz 70 puanalmalarıgerekir.

SANATTA YETERLİK:

1-Ölçme, SeçmeveYerleştirmeMerkezi (ÖSYM) tarafındandüzenlenenyabancıdilsınavlarındanenaz 60 veyaYükseköğretimKurulutarafındaneşdeğerliğikabuledilenuluslararasıyabancıdilsınavlarınınbirindenyabancıdilpuanının %25’i(**).

2-Adayıntranskriptidörtlüksistemdehazırlanmışsa 3,00/4,00; yüzlüksistemdehazırlanmışsa 75/100 almakkoşuluylalisansveyayükseklisans not ortalamasının %25’i (notunilgiliüniversitetarafındançevrilmişhalidikkatealınmayacaktır.).

3-GüzelSanatlarFakültesiileDevletKonservatuvarınabağlıanasanatdallarında ALES puanıaranmadığından, enaz 60 almakkoşuluylayetenekvemülakatsınavlarısonucunun %50’si.

4-EğitimdiliTürkçeolanprogramlarakayıthakkıkazananyabancıuyrukluadaylarınkayıtlarınınyapılabilmesiiçin; TürkçeÖğretimMerkezi (TÖMER) veAvrupaDilPortfolyosu (ADP) seviyekarşılığıdoktoraprogramlarıiçin (C1) düzeyindepuanalmışolmalarıya da 08 Temmuz 2015 tarihindesaat 10:00‘da yapılacakolanTürkçeYeterlikSınavındanenaz 70 puanalmalarıgerekir.

**Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen yabancı dil sınavlarından veya Yükseköğretim Kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden alınmış olmalıdır. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen yabancı dil sınavlarının dışındaki sınavlardan alınan puanlarda sınavı yapan kurumun belirttiği geçerlilik süresi dikkate alınacaktır.

***Doktora bilim alanı yabancı dil olan adaylar, öğrenim görecekleri yabancı dilde en az 80 veya eşdeğeri puan almalıdır. Öğrenim görecekleri yabancı dil dışında ise Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen diğer dillerden en az 60 veya eşdeğeri puan almalıdır. Bu durumda başarı sıralamasında öğrenim görecekleri yabancı dil dışındaki dil puanı kullanılacaktır.

BAŞVURU YÖNTEMİ:

1-Başvurular, 22 Haziran-03 Temmuz 2015 tarihleri arasında Anadolu Üniversitesinin basvuruyld.anadolu.edu.tr adresinden yapılacaktır.

2-Adaylar başvuru yapabilmek için öncelikle sisteme T.C. Kimlik numaralarıyla giriş yaparak kendilerini tanımlayacaklar ve sistem tarafından yönlendirilerek başvurularını gerçekleştireceklerdir.

3-Her aday ilgili Enstitü’desadece 2 ayrı programa başvuru gerçekleştirebilecektir.

4-Başvuru sırasında bilgilerini yanlış beyan eden adayların kayıt hakkı kazansalar bile başvuruları iptal edilecektir.

5-Başvuru sonuçları Anadolu Üniversitesinin ve ilgili Enstitünün web sitesinden ilan edilecek ve ilan edilen kayıt tarihleri arasında kayıt yaptırmaya hak kazanan adayların başvuru sırasında beyan ettikleri bilgileri aşağıdaki belgelerle doğru olarak belgelendirdikleri takdirde kayıtları kabul edilecektir.

KESİN KAYITTA İSTENİLEN BELGELER:

1-Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) sonuç belgesinin aslı veya onaylı örneği ya da GRE veya GMAT sınavı belgesinin aslı veya onaylı örneği (Belgenin aslının verilmesi halinde, belge ilgili müdürlükçe çoğaltılarak onaylanacaktır.). Anadolu Üniversitesinin herhangi bir anabilim dalının lisansüstü programından ilişiği kesilip yeniden aynı veya başka bir lisansüstü programa kabul edilen ya da bir yüksek lisans programını tamamlayarak yeniden başka bir programa kabul edilen öğrenciden (en fazla bir yarıyıl ara vererek) doktora için gerekli ALES puanını sağlamak koşuluyla yeniden ALES puanı istenmeyecektir.

2-Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS), Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS), Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme Sınavı (YDS)veya Uluslararası geçerliği olan sınavların birinden alınmış sonuç belgesinin aslı veya onaylı örneği (Belgenin aslının verilmesi halinde, belge ilgili müdürlükçe çoğaltılarak onaylanacaktır.). Yabancı Dil Sınav Eşdeğerlikleri tablosuna Anadolu Üniversitesininhttp://www.anadolu.edu.tr/tr/not-karsiliklari-ve-yabanci-dil-sinavlari-esdegerlikleri adresinden ulaşılabilir.

3-Yüksek lisans programına ve lisans sonrası doktora/sanatta yeterlik programlarına başvuranlar lisans, yüksek lisansa dayalı doktora/sanatta yeterlik programına başvuran adaylar için ise lisans ve yüksek lisans Not Durum Belgelerinin (transkript) aslı veya onaylı örneğini vereceklerdir. Başarı sıralamasında Genel Not Ortalamaları 100 üzerinden değerlendirilecektir. Genel Not Ortalaması 4,00 üzerinden olan adayların ortalamaları 25 ile çarpılarak 100’lük sisteme çevrilecektir. Not ortalaması bunlardan farklı bir tabana göre hesaplanmış adayların, Genel Not Ortalamalarının 100 üzerinden karşılığı, Anadolu Üniversitesi tarafından hesaplanacak olup konu ile ilgili olarak alınan Senato Kararına www.anadolu.edu.tr web sayfasında “Öğrenci İşleri-Senato ve Yönetim Kurulu Kararları-Not Karşılıkları” adresinden ulaşılabilir.

4-Yüksek lisans programına başvuran adaylar için lisans, lisans sonrası doktora/sanatta yeterlik programına başvuranlar için lisans, yüksek lisansa dayalı doktora/sanatta yeterlik programına başvuranlar için yüksek lisans mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği (Yurt dışından alınan mezuniyet belgeleri için Yükseköğretim Kurulundan alınan denklik belgesi/Okul tanıma yazısı) istenecektir.

5-Altı adet vesikalık fotoğraf,

6-T.C. Kimlik Numaralı nüfus cüzdanı örneği (Enstitü tarafından onaylanacaktır.),

7-Yeni tarihli Askerlik durum belgesi (Tecil işlemlerinde kullanılacaktır.),

8-Kamu kurumlarında çalışan adayların, derslere devam edebileceğine ilişkin izin yazısı getirmeleri gerekmektedir.

ÖNEMLİ NOT:

1-Yüksek lisans başvuruları için lisans derecesine, doktora/sanatta yeterlik başvuruları için lisans ya da yüksek lisans derecesine sahip olmak gereklidir. Başvurduğu anabilim/anasanat dalından farklı alanlarda lisans veya yüksek lisans yapmış olan adaylar ile lisans veya yüksek lisans derecesini başka bir yükseköğretim kurumundan almış adaylar “Bilimsel Hazırlık Programı”na alınabilir.

2-Kayıt tarihi geçtikten sonra Enstitü Müdürlüklerine ulaşan veya belgeleri eksik/yanlış beyanı olanlar kayıt yaptıramayacaktır.

3-Kesin kayıtlar şahsen veya noter onaylı vekalet verilen kişi tarafından yapılacak olup, kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan adayların listesi ilgili Enstitü Müdürlüklerinden veya ilgili İnternet sitesinden öğrenilebilir.

4-Öğrencilerin kayıt yenileme döneminde alacağı dersleri seçip danışmanına onaylatması gerekmektedir. Aksi halde eksik işlem olması nedeniyle kayıt yapılmamış kabul edilecektir.

5-Başka bir yükseköğretim kurumundaaraştırma görevlisi olup bir lisansüstü programa başvuru yapan adayların, kayıt hakkı kazanması halinde 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 35 inci maddesine göre kadrolarının lisansüstü öğrenim gördükleri Enstitüye aktarılması gerekmektedir.

2015-2016 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ANABİLİM DALLARIKONTENJANÖZEL KOŞULLAR
YÜKSEK LİSANSDoktoraALES Puan Türü
TezliTezsiz
ANALİTİK KİMYA77SAY.Başvuracak Adayların: Lisans öğreniminde “Analitik Kimya” dersini almış ve başarmış olmak.
FARMAKOGNOZİ105SAY.Yüksek Lisans Programına: Eczacılık Fakültesi, Kimya Müh., Kimya Böl., Gıda Müh., Ziraat Müh., Veterinerlik, Diyetisyenlik, Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Mezunu olmak.Doktora Programına: Farmakognozi Anabilim Dalında yüksek lisans yapmış olmak veya Eczacılık Fakültesi mezunu olmak.
Fitoterapi (II. Öğretim)50Eczacılık Fakültesi, Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Veterinerlik Fakültesi diplomasına veya Biyolog, Diyetisyen, Hemşire ünvanlarını veren bir diplomaya sahip olmak. Bu program II. öğretim olarak açılacak olup II. öğretim ücret yönetmeliğine tabidir.
FARMAKOLOJİ127SAY.Eczacılık Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Veteriner Fakültesi, Tıp Fakültesi, Hemşirelik Fakültesi mezunu olmak.(Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü, Diyetisyenlik Bölümü mezunlarının bilimsel hazırlık programı almaları gerekmektedir.)
FARMASÖTİK BOTANİK53SAY.Yüksek Lisans Programına: Eczacılık Fakültesi, Biyoloji, Biyoloji Öğretmenliği, Diyetisyenlik, Hemşirelik Yüksek Okulu, Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Veteriner Fakültesi mezunu olmak.Doktora Programına: Eczacılık Fakültesi mezunu ve/veya Farmasötik Botanik Yüksek Lisans Diplomasına sahip olmak.
FARMASÖTİK KİMYA105SAY.Tezli Yüksek Lisans Programına: Eczacılık Fakültesi veya Fen Fakültesi Kimya Bölümü Mezunu Olmak.Doktora Programına: Eczacılık Fakültesi mezunu olmak.
FARMASÖTİK TEKNOLOJİ55SAY.Eczacılık Fakültesi Mezunu olmak.
Kozmetoloji5SAY.Eczacılık Fakültesi Mezunu olmak.
T FARMASÖTİK TOKSİKOLOJİ5SAY.Eczacılık Fakültesi, Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Veteriner Fakültesi, Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Mezunu olmak.
BİYOKİMYA23SAY.Eczacılık Fakültesi, Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü ya da Fen Fakültesi Kimya Bölümü mezunu olmak.
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR105SAY/EA/SÖZ.Herhangi bir lisans diplomasına sahip olanlar, yüksek lisans ve en az yüksek lisans derecesine sahip olanlar doktora programına başvurabilirler. Ancak Beden Eğitimi Öğretmenliği ve Antrenörlük bölümü dışında bu diplomaya sahip olanlar Anabilim Dalı tarafından belirlenen bilimsel koşullara tabi olurlar.
DİL VE KONUŞMA TERAPİSİ105SAY/EA/SÖZTezli Yüksek Lisans Programına: Dil ve Konuşma Bozukluğu olmamak. Dil ve Konuşma Terapistliği, Fizyoterapi, Tıp Fakültesi, Ergoterapi, Hemşirelik, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Özel Eğitim, Psikoloji, Dilbilim(İngilizce Öğretmenlik Bölümü hariç), Odyoloji ve Çocuk Gelişimi Bölümü mezunu olmak.Doktora Programına: Dil ve Konuşma Terapistliği Yüksek Lisans mezunu olmak.
FARMASÖTİK MİKROBİYOLOJİ3SAY.Eczacılık Fakültesi veya Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü mezunu olmak.

Başvuru Adresi: ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Yunusemre KampusüESKİŞEHİRTel.:0-222-320 76 51

0-222-335 05 80/3623

İnternet Adresi: http://www.sbe.anadolu.edu.tr

LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA BAŞVURU TARİHLERİ VE KOŞULLARI

Başvuru TARİHLERİ:22 Haziran-03 Temmuz 2015

MÜLAKAT SINAVINA KATILACAK ADAYLARIN İLANI:04 Temmuz 2015 (Güzel Sanatlar Enst. ile Sosyal Bil. Enst.

06 Temmuz 2015 (Eğitim Bil. Enst., Fen Bil. Enst., Sağlık Bil. Enst.)

TÜRKÇE YETERLİK SINAVI*:08 Temmuz 2015

MÜLAKAT TARİHLERİ

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ:08 Temmuz 2015

GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ:07 Temmuz 2015

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ:07-08 Temmuz 2015

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ:08-09 Temmuz 2015

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ:06-07 Temmuz 2015

LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA KABULLERİN İLANI:10 Temmuz 2015

KESİN KAYIT TARİHLERİ:20-24 Temmuz 2015

YEDEK KAYIT TARİHLERİ:27-31 Temmuz 2015

* Türkçe Yeterlik Sınavı saat: 10:00‘da Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsü Öğrenci Merkezinde yapılacaktır.

TEZLİ YÜKSEK LİSANS:

1-Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen yabancı dil sınavlarından en az 50 veya Yükseköğretim Kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden eşdeğerini almak oşuluyla yabancı dil puanının %15’i (*), (**).

2-Adayın transkripti dörtlük sistemde hazırlanmışsa 2,30/4,00; yüzlük sistemde hazırlanmışsa 57,50/100 almak koşuluyla lisans not ortalamasının %15’i (Notun ilgili üniversite tarafından çevrilmiş hali dikkate alınmayacaktır.).

3-Başvurduğu programın puan türünde en az 60 puan almak koşuluyla ALES puanının%50’si.

4-Güzel Sanatlar Fakültesi ile Devlet Konservatuvarına bağlı anasanat dallarında ALES puanı aranmadığından başvuran adayların puan hesaplamaları en az 60 puan almak koşuluyla yetenek ve mülakat sınavları sonucunun %50’si; transkripti dörtlük sistemde hazırlanmışsa 2,30/4,00, yüzlük sistemde hazırlanmışsa 57,50/100 almak koşuluyla lisans not ortalamasının %25’i (notun ilgili üniversite tarafından çevrilmiş hali dikkate alınmayacaktır.); Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen yabancı dil sınavlarından en az 50 veya Yükseköğretim Kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden yabancı dil puanının %25’i (**) alınarak yapılır.

5-Mülakat sınavına katılacak adayların belirlenmesi için yukarıda verilen ortalamalara göre sıralama yapılır. Puanlar yukarıdan aşağıya doğru sıralanır. Yeterli sayıdan fazla başvuru varsa belirtilen asıl kontenjanların en az iki katı kadar aday mülakat sınavına çağırılır.

6-Mülakat sınavının %20’si de hesaplanarak başarı sıralaması en yüksek puandan en düşük puana doğru yapılır. Başarı sıralaması sonucu kayıt yaptırmaya hak kazananların asıl ve yedekleri ilgili Enstitü ve Anadolu Üniversitesinin web sayfasındaki duyurular kısmında ilan edilir.

7-Eğitim dili Türkçe olan programlara kayıt hakkı kazanan yabancı uyruklu adayların kayıtlarının yapılabilmesi için; Türkçe Öğretim Merkezi (TÖMER) ve Avrupa Dil Portfolyosu (ADP) seviye karşılığı yüksek lisans programları için (B2) düzeyinde puan almış olmaları ya da 08 Temmuz 2015 tarihinde saat 10:00‘da yapılacak olan Türkçe Yeterlik Sınavından en az 70 puan almaları gerekir.

*Yüksek lisans bilim alanı yabancı dil olanların, öğrenim görecekleri yabancı dilde en az 80 veya eşdeğeri puan almaları gerekir.

**Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen yabancı dil sınavlarından veya Yükseköğretim Kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden alınmış olmalıdır. YDS, KPDS ve ÜDS sınavında geçerlik süresi aranmayacak, diğer sınavlardan alınan puanlarda sınavı yapan kurumun belirttiği geçerlik süresi dikkate alınacaktır.

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS:

1-Adayın transkripti dörtlük sistemde hazırlandıysa 2,00/4,00; yüzlük sistemde hazırlandıysa 50/100 almak koşuluyla lisans not ortalamasının %80’i (notun ilgili üniversite tarafından çevrilmiş hali dikkate alınmayacaktır.).

2-Mülakat sınavının %20’si (Mülakat puanı ortalamaya katılmadan önce yapılan sıralamaya göre yeterli sayıdan fazla başvuru varsa belirtilen asıl kontenjanların en az iki katı kadar aday mülakat sınavına davet edilir.). Başarı sıralaması, en yüksek puandan en düşük puana doğru yapılır.

3-Eğitim dili Türkçe olan programlara kayıt hakkı kazanan yabancı uyruklu adayların kayıtlarının yapılabilmesi için; Türkçe Öğretim Merkezi (TÖMER) ve Avrupa Dil Portfolyosu (ADP) seviye karşılığı yüksek lisans programları için (B2) düzeyinde puan almış olmaları ya da 08 Temmuz 2015tarihinde saat 10:00da yapılacak olan Türkçe Yeterlik Sınavından en az 70 puan almaları gerekir.

DOKTORA:

1-Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen yabancı dil sınavlarından en az 60 veya Yükseköğretim Kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden eşdeğerini almak koşuluyla yabancı dil puanının %15’i (*), (**).

2-Adayın transkripti dörtlük sistemde hazırlanmışsa 3,00/4,00; yüzlük sistemde hazırlanmışsa 75/100 almak koşuluyla lisans veya yüksek lisans not ortalamasının %15’i (notun ilgili üniversite tarafından çevrilmiş hali dikkate alınmayacaktır.).

3-Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ALES’ten başvurduğu programın puan türünde lisans derecesi ile başvuranlardan en az 80 puan,yüksek lisans derecesi ile başvuranlardan en az 70 puan veya uluslararası sınavlardan olan Graduate Record Examinations (GRE) veya Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavlarından Üniversite Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen eşdeğer puanı alması koşuluyla %50’si.

4-Mülakat sınavının %20’si (Mülakat puanı ortalamaya katılmadan önce yapılan sıralamaya göre, yeterli sayıdan fazla başvuru varsa belirtilen asıl kontenjanların en az iki katı kadar aday mülakat sınavına davet edilir.). Başarı sıralaması, en yüksek puandan en düşük puana doğru yapılır.

5-Eğitim dili Türkçe olan programlara kayıt hakkı kazanan yabancı uyruklu adayların kayıtlarının yapılabilmesi için; Türkçe Öğretim Merkezi (TÖMER) ve Avrupa Dil Portfolyosu (ADP) seviye karşılığı doktora programları için (C1) düzeyinde puan almış olmaları ya da 08 Temmuz 2015 tarihinde saat 10.00‘da yapılacak olan Türkçe Yeterlik Sınavından en az 70 puan almaları gerekir.

*Doktora bilim alanı yabancı dil olanların, öğrenim görecekleri yabancı dilde en az 80 veya eşdeğeri puan almaları gerekir.

**Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen yabancı dil sınavlarından veya Yükseköğretim Kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden alınmış olmalıdır. YDS, KPDS ve ÜDSsınavında geçerlik süresi aranmayacak, diğer sınavlardan alınan puanlarda sınavı yapan kurumun belirttiği geçerlik süresi dikkate alınacaktır.

BAŞVURU YÖNTEMİ:

1-Başvurular, 22 Haziran-03 Temmuz 2015 tarihleri arasında Anadolu Üniversitesinin basvuruyld.anadolu.edu.tr adresinden yapılacaktır.

2-Adaylar başvuru yapabilmek için öncelikle sisteme T.C. Kimlik numaralarıyla giriş yaparak kendilerini tanımlayacaklar ve sistem tarafından yönlendirilerek başvurularını gerçekleştireceklerdir.

3-Her aday ilgili Enstitü’de sadece 2 ayrı programa başvuru gerçekleştirebilecektir.

4-Başvuru sırasında bilgilerini yanlış beyan eden adayların kayıt hakkı kazansalar bile başvuruları iptal edilecektir.

5-Başvuru sonuçları Anadolu Üniversitesinin ve ilgili Enstitünün web sitesinden ilan edilecek ve ilan edilen kayıt tarihleri arasında kayıt yaptırmaya hak kazanan adayların başvuru sırasında beyan ettikleri bilgileri aşağıdaki belgelerle doğru olarak belgelendirdikleri takdirde kayıtları kabul edilecektir.

KESİN KAYITTA İSTENİLEN BELGELER:

1-Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) sonuç belgesinin aslı veya onaylı örneği ya da GRE veya GMAT sınavı belgesinin aslı veya onaylı örneği (Belgenin aslının verilmesi halinde, belge ilgili müdürlükçe çoğaltılarak onaylanacaktır.). Anadolu Üniversitesinin herhangi bir anabilim dalının lisansüstü programından ilişiği kesilip yeniden aynı veya başka bir lisansüstü programa kabul edilen ya da bir yüksek lisans programını tamamlayarak yeniden başka bir programa kabul edilen öğrenciden (en fazla bir yarıyıl ara vererek) doktora için gerekli ALES puanını sağlamak koşuluyla yeniden ALES puanı istenmeyecektir.

2-Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS), Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS), Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme Sınavı (YDS)veya Uluslararası geçerliği olan sınavların birinden alınmış sonuç belgesinin aslı veya onaylı örneği (Belgenin aslının verilmesi halinde, belge ilgili müdürlükçe çoğaltılarak onaylanacaktır.). Yabancı Dil Sınav Eşdeğerlikleri tablosuna Anadolu Üniversitesininhttp://www.anadolu.edu.tr/tr/not-karsiliklari-ve-yabanci-dil-sinavlari-esdegerlikleri adresinden ulaşılabilir.

3-Yüksek lisans programına ve lisans sonrası doktora/sanatta yeterlik programlarına başvuranlar lisans, yüksek lisansa dayalı doktora/sanatta yeterlik programına başvuran adaylar için ise lisans ve yüksek lisans Not Durum Belgelerinin (transkript) aslı veya onaylı örneğini vereceklerdir. Başarı sıralamasında Genel Not Ortalamaları 100 üzerinden değerlendirilecektir. Genel Not Ortalaması 4,00 üzerinden olan adayların ortalamaları 25 ile çarpılarak 100’lük sisteme çevrilecektir. Not ortalaması bunlardan farklı bir tabana göre hesaplanmış adayların, Genel Not Ortalamalarının 100 üzerinden karşılığı, Anadolu Üniversitesi tarafından hesaplanacak olup konu ile ilgili olarak alınan Senato Kararına www.anadolu.edu.tr web sayfasında “Öğrenci İşleri-Senato ve Yönetim Kurulu Kararları-Not Karşılıkları” adresinden ulaşılabilir.

4-Yüksek lisans programına başvuran adaylar için lisans, lisans sonrası doktora/sanatta yeterlik programına başvuranlar için lisans, yüksek lisansa dayalı doktora/sanatta yeterlik programına başvuranlar için yüksek lisans mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği (Yurt dışından alınan mezuniyet belgeleri için Yükseköğretim Kurulundan alınan denklik belgesi/Okul tanıma yazısı) istenecektir.

5-Altı adet vesikalık fotoğraf,

6-T.C. Kimlik Numaralı nüfus cüzdanı örneği (Enstitü tarafından onaylanacaktır.),

7-Yeni tarihli Askerlik durum belgesi (Tecil işlemlerinde kullanılacaktır.),

8-Kamu kurumlarında çalışan adayların, derslere devam edebileceğine ilişkin izin yazısı getirmeleri gerekmektedir.

ÖNEMLİ NOT:

1-Yüksek lisans başvuruları için lisans derecesine, doktora/sanatta yeterlik başvuruları için lisans ya da yüksek lisans derecesine sahip olmak gereklidir. Başvurduğu anabilim/anasanat dalından farklı alanlarda lisans veya yüksek lisans yapmış olan adaylar ile lisans veya yüksek lisans derecesini başka bir yükseköğretim kurumundan almış adaylar “Bilimsel Hazırlık Programı”na alınabilir.

2-Kayıt tarihi geçtikten sonra Enstitü Müdürlüklerine ulaşan veya belgeleri eksik/yanlış beyanı olanlar kayıt yaptıramayacaktır.

3-Kesin kayıtlar şahsen veya noter onaylı vekalet verilen kişi tarafından yapılacak olup, kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan adayların listesi ilgili Enstitü Müdürlüklerinden veya ilgili İnternet sitesinden öğrenilebilir.

4-Öğrencilerin kayıt yenileme döneminde alacağı dersleri seçip danışmanına onaylatması gerekmektedir. Aksi halde eksik işlem olması nedeniyle kayıt yapılmamış kabul edilecektir.

5-Başka bir yükseköğretim kurumundaaraştırma görevlisi olup bir lisansüstü programa başvuru yapan adayların, kayıt hakkı kazanması halinde 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 35 inci maddesine göre kadrolarının lisansüstü öğrenim gördükleri Enstitüye aktarılması gerekmektedir.2015-2016 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

ANABİLİM DALLARIKONTENJANÖZEL KOŞULLAR
YÜKSEK LİSANSDOKTORAALES Puan Türü
TezliTezsiz
ARKEOLOJİ
Klasik Arkeoloji10?6E.A.?SÖZ.Arkeoloji, Klasik Arkeoloji, Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi, Protohistorya, Sanat Tarihi, Eski Çağ Tarihi, Tarih, Antropoloji, Felsefe ve Mimarlık alanlarından lisans ve yüksek lisans eğitimi alan adaylar başvurabilir.
BASIN VE YAYIN20?10E.A.?SÖZ.İletişim/İletişim Bilimleri Fakülteleri, Güzel Sanatlar Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Fakültesi, İşletme Fakültesi, Hukuk Fakültesi, Edebiyat Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Turizm İşletmeciliği Bölümleri ve Turizm Otel İşletmeciliği lisans programlarından mezun olan adaylar yüksek lisans programına ve İletişim (Basın ve Yayın, Gazetecilik, Reklam ve Halkla İlişkiler, Sinema ve TV, Görsel Tasarım, İletişim Tasarım ve Yönetimi) alanlarının tezli yüksek lisans programlarından mezun olan adaylar doktora programına başvurabilir.
ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ10?5E.A.?SÖZ.Tüm lisans ve yüksek lisans mezunları başvurabilir.
Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları (II. Öğretim)?15??Lisans programını tamamlamış tüm adaylar başvurabilir. Bu program II. öğretim olarak açılacak olup öğretim ücreti 2547 Sayılı Kanun’un 27 inci Ek Maddesine göre belirlenir
HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK10?5E.A.?SÖZ.İletişim/İletişim Bilimleri Fakültesi mezunları ile ilgili Fakülte ve Yüksekokulların; İşletme, Pazarlama, Grafik, Grafik Tasarım, Turizm Otel İşletmeciliği, Endüstriyel Tasarım, Endüstri Mühendisliği, Sosyoloji, Psikoloji, Sosyal Psikoloji, Spor İşletmeciliği, Siyaset Bilimi, Kamu Yönetimi Bölümlerinden mezun adaylar başvurabilir.
İKTİSAT20?10E.A.Yüksek Lisans Programına: İktisat Fakültesinin tüm programlarından, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin İktisat, Maliye, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri ve Ekonometri programlarından ve Fen Fakültesinin Matematik ve İstatistik programlarından mezun adaylar başvurabilir.Doktora Programına: Lisans ve Yüksek Lisans derecesine sahip tüm adaylar başvurabilir. Alan dışından başvuranlara bilimsel hazırlık programı uygulanır.
Para ve Banka (II. Öğretim)?20?Lisans programını tamamlamış tüm adaylar başvurabilir. Bu program II. öğretim olarak açılacak olup öğretim ücreti 2547 Sayılı Kanun’un 27 inci Ek Maddesine göre belirlenir.
İktisat (İngilizce)20??E.A.İktisat Fakültesinin tüm programlarından, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin İktisat, Maliye, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri ve Ekonometri programlarından ve Fen Fakültesinin Matematik ve İstatistik programlarından mezun adaylar başvurabilir. Programa başvuracak adayların yabancı dil puanı: Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS), Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS), Yabancı Dil Sınavı (YDS), TOEFL sınavlarından en az 65 ya da eşdeğeri olmalıdır.
İktisat (İngilizce)?20??İktisat Fakültesinin tüm programlarından, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin İktisat, Maliye, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri ve Ekonometri programlarından ve Fen Fakültesinin Matematik ve İstatistik programlarından mezun adaylar başvurabilir. Programa başvuracak adayların yabancı dil puanı: Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS), Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS), Yabancı Dil Sınavı (YDS), TOEFL sınavlarından en az 65 ya da eşdeğeri olmalıdır.
İLETİŞİM TASARIMI VE YÖNETİMİ20?10E.A.?SÖZ.Yüksek Lisans Progamına: İletişim veya İletişim Bilimleri Fakültelerinden mezun,Doktora Progamına: Lisansını İletişim veya İletişim Bilimleri Fakültelerinden, yüksek lisansını İletişim veya İletişim Bilimleri alanlarında tamamalamış adaylar başvurabilir.
İŞLETME
Finansman15?8E.A.Yüksek Lisans Programına: İktisat ve İşletme Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ile İstatistik ve Matematik Bölümlerinden mezun adaylar başvurabilir.Doktora Programına; İktisat Fakültesi, İşletme Fakültesi ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunları ile yüksek lisansını İşletme ve İktisat Anabilim Dalında tamamlamış olan adaylar başvurabilir.
Muhasebe15?8E.A.Yüksek Lisans Programına: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat ve İşletme Fakültesi, Hukuk Fakültesi ile İstatistik ve Matematik Bölümleri ve Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun adaylar başvurabilir.Doktora Programına: İktisat Fakültesi, İşletme Fakültesi ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunları ile yüksek lisansını İşletme Anabilim Dalı alt programlarında tamamlamış adaylar başvurabilir.
Pazarlama20?8E.A.Tüm lisans ve yüksek lisans mezunları başvurabilir.Alan dışından başvuran öğrencilere Bilmsel Hazırlık Proğramı uygulanır.
Sayısal Yöntemler5?3E.A.Yüksek Lisans Programına: İşletme, Ekonometri, İstatistik, Aktuerya, Matematik ve Endüstri Mühendisliği lisans mezunları başvurabilir.Doktora Programına: İşletme, Ekonometri, İstatistik, Aktuerya, Matematik ve Endüstri Mühendisliği yüksek lisans mezunları doktora programına başvurabilir.
Uluslararası İşletmecilik15??SÖZ.Tüm lisans ve yüksek lisans mezunları başvurabilir. İşletme dışındaki alanlardan gelenler, yapılacak seviye tespit sınavına bağlı olarak bilimsel hazırlık dersleri alacaklardır.
Yönetim ve Organizasyon25?10SÖZ.Tüm lisans ve yüksek lisans mezunları başvurabilir.
İşletme Yönetimi (II. Öğretim)25??Lisans programını tamamlamış tüm adaylar başvurabilir. Bu program II. öğretim olarak açılacak olup öğretim ücreti 2547 Sayılı Kanun’un 27 inci Ek Maddesine göre belirlenir
İşletme (İngilizce)10??E.A.?SÖZ.?SAY.Tüm lisans programlarından mezun olan adaylar başvurabilir. Programa başvuracak adayların yabancı dil puanı: Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS), Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS), Yabancı Dil Sınavı (YDS), TOEFL sınavlarından en az 65 ya da eşdeğeri olmalıdır.
İşletme (İngilizce)10??Tüm lisans programlarından mezun olan adaylar başvurabilir. Programa başvuracak adayların yabancı dil puanı: Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS), Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS), Yabancı Dil Sınavı (YDS), TOEFL sınavlarından en az 65 ya da eşdeğeri olmalıdır.
KAMU HUKUKU15??E.A.Hukuk Fakültesinden mezun olan adaylar başvurabilir.
ÖZEL HUKUK15?5E.A.Hukuk Fakültesi lisans ve yüksek lisans programlarından mezun olan adaylar başvurabilir.
MALİYE10?10E.A.İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, İşletme Fakültesi, İktisat Fakültesi ve Hukuk Fakültesi lisans programları ile bu fakültelerin ilgili anabilim dallarında yüksek lisans eğitimini tamamlayan adaylar başvurabilir. Anabilim Dalı Başkanlığı gerek görür ise Bilimsel Hazırlık dersleri verebilir.
MÜTERCİM-TERCÜMANLIK
Almanca Mütercim-Tercümanlık5??SÖZ.Lisans programından mezun olan ve 1. yabancı dil Almanca’dan KPDS, ÜDS sınavlarından en az 80 puan alan ya da eşdeğerliği kabul edilen sınavlardan en az 80 karşılığı puan alan adaylar kabul edilir. Farklı alanlardan mezun olan adayların transkriptleri incelenerek bilimsel hazırlık programından ders aldırılabilecektir.
SANAT TARİHİ7?5SÖZ.Sanat Tarihi, Mimarlık, Mimarlık Tarihi, Restorasyon ve Koruma, Arkeoloji lisans ve bu alanların yüksek lisans programlarından mezun olan adaylar bu programlara başvurabilir. Sanat Tarihi dışı mezunlarına Bilimsel Hazırlık programı uygulanır.
SİNEMA-TELEVİZYON12?8E.A.?SÖZ.Yüksek Lisans Programına: İletişim ve İletişim Bilimleri programlarında lisans eğitimlerini tamamlamış adaylar başvurabilir. Anabilim Dalı Başkanlığı gerek görür ise Bilimsel Hazırlık progamı uygulanır.Doktora Programına: İletişim ve İletişim Bilimleri programlarında lisans ve yüksek lisans eğitimlerini tamamlamış adaylar ile yüksek lisans mezuniyeti Çizgi Film (Animasyon), Dramatik Yazarlık, Dramatik Yazarlık ve Dramaturji, Felsefe, Grafik, İnsan ve Toplum Bilimleri, Kadın Çalışmaları, Mimari Tasarım, Psikoloji, Sanat Tarihi, Sosyoloji, Türk Dili ve Edebiyatı alanlarından olanlar başvurabilir. Anabilim Dalı Başkanlığı gerek görür ise Bilimsel Hazırlık progamı uygulanır.
SİVİL HAVACILIK YÖNETİMİ5?3E.A.Yüksek Lisans Programına: İşletme, İşletme Mühendisliği, İşletme Yönetimi, İşletme-Ekonomi, Konaklama ve Turizm İşletmeciliği, Seyahat İşletmeciliği, Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği, Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği, Turizm İşletmeciliği, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik, Turizm ve Otel İşletmeciliği, Turizm ve Otelcilik, Uluslararası İşletme, Uluslararası İşletme Yönetimi, Uluslararası İşletmecilik, Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik, Lojistik Yönetimi, Ulaştırma ve Lojistik, Uluslararası Lojistik, Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık, Uluslararası Lojistik Yönetimi, Uluslararası Ticaret ve Lojistik, Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi, Uluslararası İşletme Yönetimi, Yönetim Bilimleri, İktisat, Ekonomi, Ekonomi ve Finans, Makine Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Uçak Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Sivil Havacılık Yüksekokullarının tüm programları, Hava Harp Okulunun ve Kara Harp Okulunun yabancı diller hariç diğer tüm programlarından mezun adaylar başvurabilir.Doktora Programına: Sivil Havacılık Yönetimi, İşletme, İşletme Mühendisliği, İşletme Yönetimi, İşletme-Ekonomi, Konaklama ve Turizm İşletmeciliği, Seyahat İşletmeciliği, Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği, Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği, Turizm İşletmeciliği, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik, Turizm ve Otel İşletmeciliği, Turizm ve Otelcilik, Uluslararası İşletme, Uluslararası İşletme Yönetimi, Uluslararası İşletmecilik, Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik, Lojistik Yönetimi, Ulaştırma ve Lojistik, Uluslararası Lojistik, Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık, Uluslararası Lojistik Yönetimi, Uluslararası Ticaret ve Lojistik, Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi, Uluslararası İşletme Yönetimi, Yönetim Bilimleri, İktisat, Ekonomi, Ekonomi ve Finans, Sivil Havacılık, Makine Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Uçak Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesinin tüm Bölümleri, Hava Harp Okulunun ve Kara Harp Okulunun yabancı diller hariç diğer tüm programlarından mezun adaylar başvurabilir.
SPOR YÖNETİCİLİĞİ
Spor Yönetimi ve Rekreasyon15?5E.A.?SÖZ.?SAY.Spor Bilimleri Fakültesi, Turizm Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü, İşletme Fakültesi veya İşletme alanında lisans eğitimini tamamlamış adaylar, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu mezunları ile sporla ilgili eşdeğer fakülte veya yüksekokulların Spor Yöneticiliği, Spor Yönetimi, Rekreasyon Eğitimi ve Rekreasyon bölümü mezunları ve Turizmle ilgili eşdeğer fakülte ve yüksekokul mezunu adaylar başvurabilir. Anabilim Dalı Başkanlığı gerek görür ise Bilimsel Hazırlık programı uygulanır.
SOSYOLOJİ (Alan İçi)12?6E.A.?SÖZ.Sadece Sosyoloji lisans ve yüksek lisans mezunu adaylar başvurabilir.
SOSYOLOJİ (Alan Dışı)8?4E.A.?SÖZ.Tüm lisans ve yüksek lisans mezunları başvurabilir.
TARİH10?10SÖZ.Tarih, Sosyoloji, İktisat, Hukuk, Uluslararası İlişkiler, Türk Dili ve Edebiyatı, Arkeoloji ve Siyaset bilimi alanlarında lisans ve yüksek lisans eğitimini tamamlamış adaylar başvurabilir. Anabilim Dalı Başkanlığı gerek görür ise Bilimsel Hazırlık progamı uygulanır.
TURİZM İŞLETMECİLİĞİ25?10E.A.Yüksek Lisans programına: Turizmle ilgili bölüm mezunu; İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Fakültesi ve İktisat Fakültelerinin: İşletme, İktisat, Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler ve Maliye Bölümü mezunu; İletişim Fakültesi mezunu, Edebiyat Fakültelerinin; Sosyoloji, Psikoloji, Arkeoloji, Coğrafya, Sanat Tarihi ve Tarih Bölümü; Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okullarının Rekreasyon Bölümü, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültelerinin Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Bölümü; Fen Fakültesi İstatistik Bölümü; Mühendislik Mimarlık Fakültesi Mimarlık ve Endüstri Mühendisliği Bölümü, Sağlık Yönetimi ve Sağlık İdaresi Bölümleri; Aile ve Tüketici Bilimleri; Beslenme ve Gıda Mühendisliği Bölümü; Antropoloji Bölümü; Halkbilim Bölümü, İç Mimarlık Bölümü ve Çevre Tasarım Bölümü lisans programından mezun olanlar başvurabilir.Doktora programına: Sosyal Bilimler Enstitülerinin; turizmle ilgili eğitim veren yüksek lisans programlarından, İşletme Anabilim Dalı Tezli, Pazarlama Bilim Dalı Tezli, Yönetim ve Organizasyon Bilim Dalı Tezli, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Anabilim Dalı Tezli, Sivil Havacılık Yönetimi Anabilim Dalı Tezli, Sosyoloji Anabilim Dalı Tezli, Psikoloji Anabilim Dalı Tezli, Halkbilim Anabilim Dalı Tezli ve Sağlık Bilimleri Enstitülerinin Sağlık İdaresi Anabilim Dalı Tezli ve Fen Bilimleri Enstitülerinin İstatistik Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programlarından mezun olanlar başvurabilir.
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI5??SÖZ.Edebiyat, Fen Edebiyat, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültelerinin Türk Dili ve Edebiyatı Bölümlerinden mezun adaylar başvurabilir.
ULUSLARARASI İLİŞKİLER20??SÖZ.Lisans programını tamamlamış tüm adaylar başvurabilir. Ancak; Uluslararası İlişkiler, Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği, Avrupa Birliği İlişkileri, Küresel ve Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi lisans programlarının dışındaki lisans programlarından mezun olan adaylar bilimsel hazırlık programına tabi tutulacaklardır.
UZAKTAN EĞİTİM (Alan İçi)15?5E.A.?SÖZ.?SAY.Yüksek Lisans programına: Tüm lisans mezunları başvurabilir.Doktora Programına: Uzaktan Eğitim Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı mezunları başvurabilir.
UZAKTAN EĞİTİM (Alan Dışı)?5E.A.?SÖZ.?SAY.Tüm lisans ve yüksek lisans mezunları başvurabilir. Alan dışından gelenlere bilimsel hazırlık programı uygulanır.
UYGULAMALI DAVRANIŞ ANALİZİ
Otizmde Uygulamalı Davranış Analizi6??E.A.?SÖZ.Eğitim Fakültesi Programlarında lisans eğitimini tamamlamış adaylar ile Çocuk Sağlığı ve Gelişimi, Psikoloji, Sosyal Hizmetler ve Sosyoloji bölümlerinde lisans eğitimini tamamlamış olan adaylar bu programa başvurabilir.

Başvuru Adresi: ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

Yunusemre KampusüESKİŞEHİRTEL.:0-222-335 08 95

0-222-335 05 80/3243

İnternet Adresi: http://www.sosbilens.anadolu.edu.tr

LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA BAŞVURU TARİHLERİ VE KOŞULLARI

Başvuru TARİHLERİ:22 Haziran-03 Temmuz 2015

MÜLAKAT SINAVINA KATILACAK ADAYLARIN İLANI:04 Temmuz 2015 (Güzel Sanatlar Enst. ile Sosyal Bil. Enst.

06 Temmuz 2015 (Eğitim Bil. Enst., Fen Bil. Enst., Sağlık Bil. Enst.)

TÜRKÇE YETERLİK SINAVI*:08 Temmuz 2015

MÜLAKAT TARİHLERİ

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ:08 Temmuz 2015

GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ:07 Temmuz 2015

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ:07-08 Temmuz 2015

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ:08-09 Temmuz 2015

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ:06-07 Temmuz 2015

LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA KABULLERİN İLANI:10 Temmuz 2015

KESİN KAYIT TARİHLERİ:20-24 Temmuz 2015

YEDEK KAYIT TARİHLERİ:27-31 Temmuz 2015

* Türkçe Yeterlik Sınavı saat: 10:00‘da Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsü Öğrenci Merkezinde yapılacaktır.

TEZLİ YÜKSEK LİSANS:

1-Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen yabancı dil sınavlarından en az 50 veya Yükseköğretim Kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden eşdeğerini almak oşuluyla yabancı dil puanının %15’i (*), (**).

2-Adayın transkripti dörtlük sistemde hazırlanmışsa 2,30/4,00; yüzlük sistemde hazırlanmışsa 57,50/100 almak koşuluyla lisans not ortalamasının %15’i (Notun ilgili üniversite tarafından çevrilmiş hali dikkate alınmayacaktır.).

3-Başvurduğu programın puan türünde en az 60 puan almak koşuluyla ALES puanının%50’si.

4-Güzel Sanatlar Fakültesi ile Devlet Konservatuvarına bağlı anasanat dallarında ALES puanı aranmadığından başvuran adayların puan hesaplamaları en az 60 puan almak koşuluyla yetenek ve mülakat sınavları sonucunun %50’si; transkripti dörtlük sistemde hazırlanmışsa 2,30/4,00, yüzlük sistemde hazırlanmışsa 57,50/100 almak koşuluyla lisans not ortalamasının %25’i (notun ilgili üniversite tarafından çevrilmiş hali dikkate alınmayacaktır.); Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen yabancı dil sınavlarından en az 50 veya Yükseköğretim Kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden yabancı dil puanının %25’i (**) alınarak yapılır.

5-Mülakat sınavına katılacak adayların belirlenmesi için yukarıda verilen ortalamalara göre sıralama yapılır. Puanlar yukarıdan aşağıya doğru sıralanır. Yeterli sayıdan fazla başvuru varsa belirtilen asıl kontenjanların en az iki katı kadar aday mülakat sınavına çağırılır.

6-Mülakat sınavının %20’si de hesaplanarak başarı sıralaması en yüksek puandan en düşük puana doğru yapılır. Başarı sıralaması sonucu kayıt yaptırmaya hak kazananların asıl ve yedekleri ilgili Enstitü ve Anadolu Üniversitesinin web sayfasındaki duyurular kısmında ilan edilir.

7-Eğitim dili Türkçe olan programlara kayıt hakkı kazanan yabancı uyruklu adayların kayıtlarının yapılabilmesi için; Türkçe Öğretim Merkezi (TÖMER) ve Avrupa Dil Portfolyosu (ADP) seviye karşılığı yüksek lisans programları için (B2) düzeyinde puan almış olmaları ya da 08 Temmuz 2015tarihinde saat 10:00‘da yapılacak olan Türkçe Yeterlik Sınavından en az 70 puan almaları gerekir.

*Yüksek lisans bilim alanı yabancı dil olanların, öğrenim görecekleri yabancı dilde en az 80 veya eşdeğeri puan almaları gerekir.

**Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen yabancı dil sınavlarından veya Yükseköğretim Kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden alınmış olmalıdır. YDS, KPDS ve ÜDS sınavında geçerlik süresi aranmayacak, diğer sınavlardan alınan puanlarda sınavı yapan kurumun belirttiği geçerlik süresi dikkate alınacaktır.

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS:

1-Adayın transkripti dörtlük sistemde hazırlandıysa 2,00/4,00; yüzlük sistemde hazırlandıysa 50/100 almak koşuluyla lisans not ortalamasının %80’i (notun ilgili üniversite tarafından çevrilmiş hali dikkate alınmayacaktır.).

2-Mülakat sınavının %20’si (Mülakat puanı ortalamaya katılmadan önce yapılan sıralamaya göre yeterli sayıdan fazla başvuru varsa belirtilen asıl kontenjanların en az iki katı kadar aday mülakat sınavına davet edilir.). Başarı sıralaması, en yüksek puandan en düşük puana doğru yapılır.

3-Eğitim dili Türkçe olan programlara kayıt hakkı kazanan yabancı uyruklu adayların kayıtlarının yapılabilmesi için; Türkçe Öğretim Merkezi (TÖMER) ve Avrupa Dil Portfolyosu (ADP) seviye karşılığı yüksek lisans programları için (B2) düzeyinde puan almış olmaları ya da 08 Temmuz 2015tarihinde saat 10:00da yapılacak olan Türkçe Yeterlik Sınavından en az 70 puan almaları gerekir.

DOKTORA:

1-Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen yabancı dil sınavlarından en az 60 veya Yükseköğretim Kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden eşdeğerini almak koşuluyla yabancı dil puanının %15’i (*), (**).

2-Adayın transkripti dörtlük sistemde hazırlanmışsa 3,00/4,00; yüzlük sistemde hazırlanmışsa 75/100 almak koşuluyla lisans veya yüksek lisans not ortalamasının %15’i (notun ilgili üniversite tarafından çevrilmiş hali dikkate alınmayacaktır.).

3-Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ALES’ten başvurduğu programın puan türünde lisans derecesi ile başvuranlardan en az 80 puan,yüksek lisans derecesi ile başvuranlardan en az 70 puan veya uluslararası sınavlardan olan Graduate Record Examinations (GRE) veya Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavlarından Üniversite Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen eşdeğer puanı alması koşuluyla %50’si.

4-Mülakat sınavının %20’si (Mülakat puanı ortalamaya katılmadan önce yapılan sıralamaya göre, yeterli sayıdan fazla başvuru varsa belirtilen asıl kontenjanların en az iki katı kadar aday mülakat sınavına davet edilir.). Başarı sıralaması, en yüksek puandan en düşük puana doğru yapılır.

5-Eğitim dili Türkçe olan programlara kayıt hakkı kazanan yabancı uyruklu adayların kayıtlarının yapılabilmesi için; Türkçe Öğretim Merkezi (TÖMER) ve Avrupa Dil Portfolyosu (ADP) seviye karşılığı doktora programları için (C1) düzeyinde puan almış olmaları ya da 08 Temmuz 2015 tarihinde saat 10.00‘da yapılacak olan Türkçe Yeterlik Sınavından en az 70 puan almaları gerekir.

*Doktora bilim alanı yabancı dil olanların, öğrenim görecekleri yabancı dilde en az 80 veya eşdeğeri puan almaları gerekir.

**Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen yabancı dil sınavlarından veya Yükseköğretim Kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden alınmış olmalıdır. YDS, KPDS ve ÜDSsınavında geçerlik süresi aranmayacak, diğer sınavlardan alınan puanlarda sınavı yapan kurumun belirttiği geçerlik süresi dikkate alınacaktır.

BAŞVURU YÖNTEMİ:

1-Başvurular, 22 Haziran-03 Temmuz 2015 tarihleri arasında Anadolu Üniversitesinin basvuruyld.anadolu.edu.tr adresinden yapılacaktır.

2-Adaylar başvuru yapabilmek için öncelikle sisteme T.C. Kimlik numaralarıyla giriş yaparak kendilerini tanımlayacaklar ve sistem tarafından yönlendirilerek başvurularını gerçekleştireceklerdir.

3-Her aday ilgili Enstitü’de sadece 2 ayrı programa başvuru gerçekleştirebilecektir.

4-Başvuru sırasında bilgilerini yanlış beyan eden adayların kayıt hakkı kazansalar bile başvuruları iptal edilecektir.

5-Başvuru sonuçları Anadolu Üniversitesinin ve ilgili Enstitünün web sitesinden ilan edilecek ve ilan edilen kayıt tarihleri arasında kayıt yaptırmaya hak kazanan adayların başvuru sırasında beyan ettikleri bilgileri aşağıdaki belgelerle doğru olarak belgelendirdikleri takdirde kayıtları kabul edilecektir.

KESİN KAYITTA İSTENİLEN BELGELER:

1-Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) sonuç belgesinin aslı veya onaylı örneği ya da GRE veya GMAT sınavı belgesinin aslı veya onaylı örneği (Belgenin aslının verilmesi halinde, belge ilgili müdürlükçe çoğaltılarak onaylanacaktır.). Anadolu Üniversitesinin herhangi bir anabilim dalının lisansüstü programından ilişiği kesilip yeniden aynı veya başka bir lisansüstü programa kabul edilen ya da bir yüksek lisans programını tamamlayarak yeniden başka bir programa kabul edilen öğrenciden (en fazla bir yarıyıl ara vererek) doktora için gerekli ALES puanını sağlamak koşuluyla yeniden ALES puanı istenmeyecektir.

2-Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS), Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS), Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme Sınavı (YDS)veya Uluslararası geçerliği olan sınavların birinden alınmış sonuç belgesinin aslı veya onaylı örneği (Belgenin aslının verilmesi halinde, belge ilgili müdürlükçe çoğaltılarak onaylanacaktır.). Yabancı Dil Sınav Eşdeğerlikleri tablosuna Anadolu Üniversitesininhttp://www.anadolu.edu.tr/tr/not-karsiliklari-ve-yabanci-dil-sinavlari-esdegerlikleri adresinden ulaşılabilir.

3-Yüksek lisans programına ve lisans sonrası doktora/sanatta yeterlik programlarına başvuranlar lisans, yüksek lisansa dayalı doktora/sanatta yeterlik programına başvuran adaylar için ise lisans ve yüksek lisans Not Durum Belgelerinin (transkript) aslı veya onaylı örneğini vereceklerdir. Başarı sıralamasında Genel Not Ortalamaları 100 üzerinden değerlendirilecektir. Genel Not Ortalaması 4,00 üzerinden olan adayların ortalamaları 25 ile çarpılarak 100’lük sisteme çevrilecektir. Not ortalaması bunlardan farklı bir tabana göre hesaplanmış adayların, Genel Not Ortalamalarının 100 üzerinden karşılığı, Anadolu Üniversitesi tarafından hesaplanacak olup konu ile ilgili olarak alınan Senato Kararına www.anadolu.edu.tr web sayfasında “Öğrenci İşleri-Senato ve Yönetim Kurulu Kararları-Not Karşılıkları” adresinden ulaşılabilir.

4-Yüksek lisans programına başvuran adaylar için lisans, lisans sonrası doktora/sanatta yeterlik programına başvuranlar için lisans, yüksek lisansa dayalı doktora/sanatta yeterlik programına başvuranlar için yüksek lisans mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği (Yurt dışından alınan mezuniyet belgeleri için Yükseköğretim Kurulundan alınan denklik belgesi/Okul tanıma yazısı) istenecektir.

5-Altı adet vesikalık fotoğraf,

6-T.C. Kimlik Numaralı nüfus cüzdanı örneği (Enstitü tarafından onaylanacaktır.),

7-Yeni tarihli Askerlik durum belgesi (Tecil işlemlerinde kullanılacaktır.),

8-Kamu kurumlarında çalışan adayların, derslere devam edebileceğine ilişkin izin yazısı getirmeleri gerekmektedir.

ÖNEMLİ NOT:

1-Yüksek lisans başvuruları için lisans derecesine, doktora/sanatta yeterlik başvuruları için lisans ya da yüksek lisans derecesine sahip olmak gereklidir. Başvurduğu anabilim/anasanat dalından farklı alanlarda lisans veya yüksek lisans yapmış olan adaylar ile lisans veya yüksek lisans derecesini başka bir yükseköğretim kurumundan almış adaylar “Bilimsel Hazırlık Programı”na alınabilir.

2-Kayıt tarihi geçtikten sonra Enstitü Müdürlüklerine ulaşan veya belgeleri eksik/yanlış beyanı olanlar kayıt yaptıramayacaktır.

3-Kesin kayıtlar şahsen veya noter onaylı vekalet verilen kişi tarafından yapılacak olup, kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan adayların listesi ilgili Enstitü Müdürlüklerinden veya ilgili İnternet sitesinden öğrenilebilir.

4-Öğrencilerin kayıt yenileme döneminde alacağı dersleri seçip danışmanına onaylatması gerekmektedir. Aksi halde eksik işlem olması nedeniyle kayıt yapılmamış kabul edilecektir.

5-Başka bir yükseköğretim kurumundaaraştırma görevlisi olup bir lisansüstü programa başvuru yapan adayların, kayıt hakkı kazanması halinde 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 35 inci maddesine göre kadrolarının lisansüstü öğrenim gördükleri Enstitüye aktarılması gerekmektedir.

Bir Yorum Yazın

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.