Anadolu Üniversitesi 42 Sözleşmeli Personel Alımı

Anadolu Üniversitesi 42 Sözleşmeli Personel Alımı
Yayınlama: 12.08.2015
Düzenleme: 05.03.2021 22:17
767
A+
A-

Anadolu Üniversitesi 42 sözleşmeli personel alımı için ilana çıktı. Alınacak 42 personelin arasında 31 kişiyle Destek Personeli başı çekiyor. İlana başvurular 12.08.2015’de başlayıp 26.08.2015’de sona erecek.

T.C.

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Anadolu Üniversitesi 42 sözleşmeli personel alımı için ilana çıktı. Alınacak 42 personelin arasında 31 kişiyle Destek Personeli başı çekiyor. İlana başvurular 12.08.2015’de başlayıp 26.08.2015’de sona erecek.

T.C.

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN
657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre Üniversitemiz Açıköğretim Fakültesinde istihdam edilmek üzere 06.06.1978 gün ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca, Destek Personeli pozisyonuna KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle, Sınav Hizmetleri Uzmanı pozisyonuna Esasların “Sınav Şartı” başlıklı Ek ikinci maddesinin c bendi doğrultusunda, her bir unvan için boş bulunan pozisyonun 10 katı aday arasından 2014-KPSS (B) grubu puan sırasına konularak gerçekleştirilecek sözlü sınav başarı sırasına konulmak suretiyle, 42 adet sözleşmeli personel alınacaktır.

İlan Tarihi     :     12.08.2015

Son Başvuru Tarihi : 26.08.2015

Özel Şartlar :

DESTEK PERSONELİ : KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle

(Ortaöğretim mezunları için 2014 yılı KPSS (B) grubu KPSSP94 puan türü dikkate alınacaktır) yerleştirme yapılacak ünvanlar.

ÜNVANI_______ :_____ ADET                  ARANILAN NİTELİKLER_____________ :

Destek Personeli    31       Ortaöğretim kurumlarından mezun olmak.
SINAV HİZMETLERİ UZMANI: 2014-KPSS (B) grubu KPSSP3 puan sırasına konularak gerçekleştirilecek sözlü sınav başarı sırasına konulmak suretiyle yerleştirme yapılacak ünvanlar.

 

aof-personel-alimi-1 aof-personel-alimi-2

 

Sınav Hizmetleri Uzmanı (9.Grup)

2

İlgili Fakültelerin İşletme bölümü lisans mezunu olmak ve yükseköğretim kurumlarında sınav hizmetlerinde görev almak, soru bankası oluşturmak, test hazırlamak ve geliştirmek konularında deneyim sahibi olmak.

Genel Şartlar:
1-       Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı DMK’nın 48. maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır.

a)       Türk vatandaşı olmak,

b)       Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c)        Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

d)       Erkekler için askerlik durumu itibariyle, askerlikle ilişkisi bulunmamak, Muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

e)        657 sayılı Kanunun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

2-       Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

3-       Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı DMK ’ nın 4/B maddesinin “ Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması gerekmektedir.

4-       İlgililerin, ilanın gazetede yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde (mesai saati bitimine kadar) istenilen belgeler ile birlikte Anadolu Üniversitesi Personel Dairesi Başkanlığı – Yunusemre Kampüsü Eskişehir adresine şahsen veya son başvuru tarihinde Üniversitemize ulaşacak şekilde posta ile yapılması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler ve diğer sebeplerle bu tarihten sonra başvuranlar ile eksik belge ibraz edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

(Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecek, idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.)

DESTEK PERSONELİ ADAYLARININ SINAV DEĞERLENDİRMESİ:

1-       Ortaöğretim mezunları için 2014 yılı KPSS (B) grubu KPSSP94 puan türü dikkate alınacaktır.

2-       2014 yılı KPSS(B) grubu puan sıralamasına göre belirlenecek kontenjan sayısı kadar asil ile yedek adayların isimleri başvuru bitim tarihinden itibaren 10 iş günü içinde Üniversitemiz internet sayfasında (http://www.anadolu.edu.tr) ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

SINAV HİZMETLERİ UZMANI ADAYLARININ SINAV DEĞERLENDİRMESİ
1-        Özel ve genel şartları taşıyanlar ve müracaat için istenen belgeleri ibraz edenler her bir grup için ilan edilen vizeli kadro sayısının 10 katı aday 2014-KPSS (B) grubu KPSSP3 puan türü dikkate alınacak, sözlü sınava çağırılacaktır. Sözlü sınava girme hakkı kazanan adayların listesi ve sınav tarihi, müracaatların bitimi tarihinden itibaren 10 iş günü içinde Üniversitemiz internet sayfasında (http://www.anadolu.edu.tr) ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

2-        Sözlü sınavda adayın bilgisi, ifade, kavrama, yorum kabiliyeti ölçülür. 100 tam puan üzerinden 70 ve üzerinde puan alan aday sözlü sınavda başarılı sayılacaktır. Başarı sıralaması başvuru için gerekli olan sınav puanları ile sözlü sınav puanının ortalaması alınarak, her grup itibariyle yapılacaktır.

3-        Sınav sonuçları, Sözlü Sınavı takip eden 10 iş günü içinde, her ünvan için kontenjan sayısı kadar asil ile yedek adayların isimleri Üniversitemiz internet sayfasında (http://www.anadolu.edu.tr) ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

İstenilen Belgeler:

1-        Başvuru formu (Üniversitemiz internet sayfasında bulunmaktadır)

2-        Özgeçmiş

3-        Öğrenim belgesi

4-        2 adet Fotoğraf

5-        2014 yılı KPSS (B) grubu Sınav Sonuç Belgesi Örneği

6-        Nüfus cüzdanı fotokopisi

7-        Erkek adaylar için askerlik durumunu gösteren belge

8-        Mesleki tecrübe belgesi

Bilgi için : Sözleşmeli Personel Şube Müdürü Bülent ARSLANKAYA Tel    :              0(222) 335 05 80 / 1350-1351
İlan Tarihi                          :     12.08.2015

Son Başvuru Tarihi : 26.08.2015

Bir Yorum Yazın

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.