SON DAKİKA

Ankara Üniversitesi 2 Sözleşmeli Personel Alacak

Bu haber 22 Mart 2016 - 9:22 'de eklendi.

T.C.
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ SINAVINA BAŞVURACAKLAR İÇİN DUYURU
I.SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER:
Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığında istihdam edilmek üzere;

Çalıştırılacak Pozisyonun Unvanı ve Sayısı : 31/12/2008 tarih T.C.
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ SINAVINA BAŞVURACAKLAR İÇİN DUYURU
I.SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER:
Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığında istihdam edilmek üzere;

Çalıştırılacak Pozisyonun Unvanı ve Sayısı : 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik’in 8 inci maddesi uyarınca Sözleşmeli Bilişim Personeli pozisyonunda istihdam edilmek ve tam zamanlı çalıştırılmak üzere sözlü sınavla toplam (2) personel alınacaktır. KPSS Puanının Türü ve Geçerlilik Yılı : ÖSYM tarafından 2014 ve 2015 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP3 (B) puanının yüzde yetmişi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak değerlendirilir) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun (belge ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı sıfır olarak değerlendirilir) toplamı esas alınarak, genel ve özel şartları sağlayan adaylardan, sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuranlar arasından yapılacak sıralamaya göre en yüksek puandan başlamak üzere sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun 10 (on) katı aday giriş sınavına alınacaktır. (Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu kişilerin tamamı sınava kabul edilir) Sınava alınacak adayların listesi http://personeldb.ankara.edu.tr adresinde ilan edilecektir.

II. SINAV TARİHİ VE YERİ:
Sözlü sınav 09/05/2016 tarihinde saat 10:00’da Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Tandoğan/Ankara adresinde yapılacaktır.
III. SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI:
A- GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER):
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları taşımak,
b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik
mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara
denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olması,
(c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik
bölümlerinden, fen- edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine
eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olması, (Ağ Yöneticisi ve yazılım geliştirme uzmanı kadrosuna başvuracak adayların, Maliye Bakanlığının vizesi doğrultusunda Genel Şartlar (Nitelikler) başlığının (b) maddesinde belirtilen yüksek öğretim kurumlarından mezun olması gerekmektedir. Genel Şartlar (Nitelikler) başlığının (c) maddesinde belirtilen okul mezunları ağ yöneticisi ve yazılım geliştirme uzmanı iş tanımlı pozisyonlarına başvuru yapamayacaklardır.)
ç) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ
sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçemeyecekler için en az 3 yıllık, diğerleri için en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunması (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır), (İlan edilen kadrolar sözleşme ücret tavanının 3 katı ve 4 katı tahsisli olduğu için adayların en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip olması gerekmektedir.)
d) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları
kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek zorunludur.
e) Görevini yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu bulunmamak,
f) Yapılacak inceleme ve soruşturma sonunda Bilişim Personeli olmalarına engel bir durumu bulunmamak,
g) Süresi içinde başvurmak.
B- ÖZEL ŞARTLAR (NİTELİKLER):
1-Ağ Yöneticisi: (1 Kişi-Tam Zamanlı-Aylık Brüt Sözleşme ücret tavanının 4 katı kadar ücret tahsisli kadro için
3 katı ücret ödenecektir. )
a) Ağ mimarileri tasarımı, planlaması ve entegrasyonu konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.
b) Ağ üzerinde trafik ve protokol analizi yapabilen (wireshark, tcpdump, netcat gibi) yazılımlar konusunda bilgi ve
tecrübe sahibi olmak,
c) Yerel Alan Ağ (LAN), Geniş Alan Ağ (WAN), Kablosuz Yerel Alan Ağ (WLAN), Sanal Özel Ağ (VPN), Dinamik
Yönlendirme Protokolleri, TCP/IP ve IEEE 802.1X ağ teknolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.
d) Yerel Alan Anahtarlama Cihazları (Switches), Yönlendiriciler (Routers) hakkında bilgi, kurulum ve yönetim
tecrübelerine sahip olmak,
e) Kurumsal kablosuz ağ yönetimi ve güvenliği konusunda tecrübeli olmak,
f) IPv6 protokolü, adresleme, routing ve tünelleme konularında bilgi sahibi olmak,
g) Üretici bağımsız FIREWALL, IDS,IPS yönetimi konusunda tecrübe sahibi olmak,
h) DDOS ataklarını engelleme konusunda tecrübeli olmak,
i) ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi sertifikasyon alınması ile ilgili hazırlık çalışmaları ve uygulamaları
konusunda bilgi sahibi olmak,
j) Bilgi Güvenliği Süreçleri, Risk Yönetimi, İş Sürekliliği, Penetrasyon/Sızma Testi, Zafiyet Tarama Sistemleri
hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
k) Hızlı öğrenme ve kendini geliştirme yeteneğine sahip, yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurulabilen ve takım
çalışmasına yatkın olmak,
l) Firewall, Antivirüs, IDS ve IPS gibi güvenlik ürünlerinin kullanıldığı en az 5.000 kullanılıcı bir kurumda Network
veya Sistem Güvenliği konusunda en az 3 (üç) yıl çalışmış veya destek vermiş olmak,) Cisco Certified Network Professional-Routing and Switching sertifikasına sahip olmak,
Tercihen;
– CISSP – Certified Information Systems Security Professional sertifikasına sahip olmak,
– Cisco Certified Network Professional-Security sertifikasına sahip olduğunu belgelemek.
2-Yazılım Geliştirme Uzmanı : (1 Kişi-Tam Zamanlı-Aylık Brüt Sözleşme ücret tavanının 3 katı kadar ücret
tahsisli kadro için 2 katı ücret ödenecektir. )
a) Yazılım Geliştirme Süreçlerini iyi derecede bilmek ve dokümantasyonunu yapabilmek,
b) Katmanlı mimari kullanarak yazılım geliştirmiş olmak,
c) Object oriented kavramı ve yazılım mühendisliği teknolojileri kullanmış olmak (Test Güdümlü Programlama,
Tasarım Kalıpları, Nesneye yönelik tasarım prensipleri vs.),
d) .NET Framework (4.0 ve üzeri) kütüphanesini iyi derecede bilmek,
e) C# programlama dilini çok iyi derecede bilmek (bu dil ile yazılım geliştirmede en az 3 yıl tecrübeli ve en az 2 büyük ölçekli projede çalışmış olmak),
f) ASP.NET MVC teknolojisini bilmek ve bu konuda en az 1 projede çalışmış olmak,
g) Entity Framework ve LINQ konularında deneyimli olmak,
h) WCF kullanarak uygulama geliştirme konusunda deneyimli olmak,
i) İlişkisel veritabanları, T-SQL ve PL/SQL bilgisine sahip olmak,
j) Web servisler konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
k) JQuery ve diger javaScript kütüphaneleri konusunda deneyimli olmak, HTML5 ve CSS3 konularına hakim olmak,
l) Geniş ölçekli MSSQL veritabanı üzerinde yazılım geliştirmiş olmak,
m) Yoğun kullanıcı yükü altında çalışan sistemlerde, güvenli ve performans yazılım yazma konusunda bilgi sahibi
olmak,
n) Herhangi bir versiyon kontrol sistemi konusunda tecrübe sahibi olmak, tercihen TFS, SVN kullanabilmek,
o) Veri tabanı mimarisi, tasarımı ve optimizasyonu hakkında bilgi sahibi olmak,
p) Ekip çalışmasına uygun, çözüm odaklı, disiplinli ve gelişime açık olmak.
IV. SINAV BAŞVURU ŞEKLİ VE İSTENİLEN BELGELER
SINAV BAŞVURU ŞEKLİ
Başvurular 22/03/2016 tarihinden itibaren 15 gün içerisinde “Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Personel
Daire Başkanlığı Sözleşmeli Personel Bürosu Tandoğan/ANKARA” adresine şahsen veya bu adrese son başvuru
tarihinde ulaşacak şekilde posta ile yapılabilir. Bu tarihten sonraki müracaatlar ile postadaki gecikmeler dikkate
alınmayacaktır. Sözleşmeli Bilişim Personeli Sınav Başvuru Formu yukarıda belirtilen adresten veya internet aracılığı ile http://personeldb.ankara.edu.tr adresinden temin edilebilir.
İSTENİLEN BELGELER
1. Başvuru Formu (fotoğraflı ve imzalı),
2. Nüfus cüzdanı fotokopisi,
3. Diploma veya mezuniyet belgesinin fotokopisi,
4. Yabancı okul mezunları için denklik belgesinin fotokopisi,
5. Genel Şartlar (Nitelikler) başlığının (ç) maddesinde belirtilen mesleki tecrübeyi gösterir belge,(mesleki tecrübe
sürelerinde; Lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır.)
6. Genel Şartlar (Nitelikler) başlığının (d) maddesinde belirtilen en az iki güncel programlama dilini bildiğini
gösterir belge,
7. Her bir pozisyon için Özel Şartlarda (Nitelikler) istenilen sertifikalar ile tecrübe veya deneyimi gösteren
belgeler,
8. KPSS sınav sonuç belgesi internet çıktısı, (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı
70 olarak değerlendirilir)
9. İngilizce Dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (YDS) alınan puanı veya bu dilde yapılan diğer
yabancı dil sınavlarından alınan ve Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen YDS dengi puanı gösterir belge,
(Belge ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı sıfır olarak değerlendirilir)
10. Çalışma sürelerini gösteren belgeler,
a. Özel sektörde çalışanlar için SGK hizmet dökümü,
b. Kamu Kurumlarında çalışanlar için çalıştıkları kurumdan alınacak hizmet belgesi dökümü
V. SINAVIN ŞEKLİ VE SINAV KONULARI:
SINAVIN ŞEKLİ
Sınav sözlü olarak mesleki bilgiyi ölçer nitelikte gerçekleştirilecektir.
SINAV KONULARI
Ağ Yöneticisi
– Özel şartlar bölümündeki konular
Yazılım Geliştirme Uzmanı
– Özel şartlar bölümündeki konular
VI. DEĞERLENDİRME:
Sözlü sınavda başarılı olmak için 100 tam puan üzerinden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak şarttır.
Değerlendirme Ağ Yöneticisi ve Yazılım Geliştirme Uzmanı için ayrı ayrı yapılacaktır. Başarı sırasına göre en yüksek
puan alan aday sınavı kazanmış kabul edilecektir. Sınavı kazanan adayların gerekli şartları taşımadığının anlaşılması, atanmaktan vazgeçmesi veya atandığı halde göreve başlamaması halinde atama yapılmak üzere asil aday sayısı kadar yedek belirlenecektir.
VII. ATAMA İÇİN İSTENİLEN BELGELER
1. Dilekçe
2. Diploma veya mezuniyet belgesinin onaylı örneği, (Belge aslının ibraz edilmesi halinde fotokopisi
Kurumumuzca onaylanacaktır)
3. Yabancı okul mezunları için denklik belgesi aslı veya onaylı örneği, (Belge aslının ibraz edilmesi halinde
fotokopisi Kurumumuzca onaylanacaktır)
4. Genel Şartlar (Nitelikler) başlığının (ç) maddesinde belirtilen mesleki tecrübeyi gösterir belge,
5. Genel Şartlar (Nitelikler) başlığının (d) maddesinde belirtilen en az iki güncel programlama dilini bildiğini
gösterir belge,
6. Her bir pozisyon için Özel Şartlarda (Nitelikler) istenilen sertifikalar ile tecrübe veya deneyimi gösteren
belgeler,
7. KPSS sınav sonuç belgesi internet çıktısı,
8. İngilizce Dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (YDS) alınan puanı veya bu dilde yapılan diğer
yabancı dil sınavlarından alınan ve Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen YDS dengi puanı gösterir belge,
9. Nüfus cüzdanının onaylı örneği, (Belge aslının ibraz edilmesi halinde fotokopisi Kurumumuzca
onaylanacaktır)
10. 4 adet fotoğraf,
11. Mal Bildirim Beyannamesi, (Sözleşmeli Personel Bürosundan temin edilecektir)
11. Beyan Formu, (Sözleşmeli Personel Bürosundan temin edilecektir)
12. Çalışma sürelerini gösteren belgeler,
a. Özel sektörde çalışanlar için SGK hizmet dökümü,
b. Kamu Kurumlarında çalışanlar için çalıştıkları kurumdan alınacak hizmet belgesi dökümü. Atanmaya hak kazanan aday, sonuçların ilan edilmesinden itibaren 7 iş günü içerisinde istenilenbelgeleri tamamlayarak Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı, Sözleşmeli Personel Şubesi, Tandoğan /ANKARA adresine teslim etmesi gerekmektedir. Bu süre içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak teslim etmeyen aday hakkını kaybeder.
VIII. SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI VE İTİRAZ:
Sınav sonuçları sınav komisyonunca Üniversitemiz http://personeldb.ankara.edu.tr adresinde ilan edilerek duyurulacaktır. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu anlaşılanların müracaatları kabul edilmeyecek ve haklarında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.
IX. ÜCRET
Aylık brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenler için sözleşme ücret tavanının (4.334,03 TL) ÖZEL ŞARTLAR başlığı altında belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Kurum, tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.
X. DİĞER HUSUSLAR:
1. Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar sınavda kimlik tespitinde kullanılmak üzere nüfus cüzdanı
veya sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı özel kimlik belgesini yanlarında bulunduracaklardır. Sınava
katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.
2. Aranan nitelik ve şartlara sahip olmayan ya da belgeleri eksik olanların veya gerçeğe aykırı belge verenler
ya da beyanda bulunanların başvuruları geçersiz sayılacak, atamaları yapılmış ve göreve başlamış olsalar
dahi sözleşmeleri iptal edilecek, haklarında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır. Bu durumda
olan kişilerin yerlerine yedek sırası gelen adayın yerleştirmesi yapılacaktır. Kurumumuzca kendilerine
ödenen bir bedel varsa bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir. Bu kişiler kamu görevlisi ise bu
durum ayrıca çalıştıkları kurumlara da bildirilecektir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler.

Ekran Alıntısı

Bir önceki yazımız olan KPSS'de Düşük Puanla Atanan Bölümler başlıklı makalemizde atama, düşük puan ve kpss hakkında bilgiler verilmektedir.

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

Yorum Yok

YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.