Ankara Üniversitesi 50 Akademik Personel Alacak

Ankara Üniversitesi 50 Akademik Personel Alacak
Yayınlama: 25.12.2015
Düzenleme: 05.03.2021 22:34
403
A+
A-

Ankara Üniversitesi Rektörlüğünden:

Aşağıda Anabilim Dalı itibariyle unvanı belirtilen Üniversitemiz akademik birimlerinde açık bulunan kadrolara 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ve Öğretim Üyeliğine Yüks Ankara Üniversitesi Rektörlüğünden:

Aşağıda Anabilim Dalı itibariyle unvanı belirtilen Üniversitemiz akademik birimlerinde açık bulunan kadrolara 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Profesör ve doçent kadrolarına daimi statüye göre atama yapılacaktır. Profesör, doçent ve yardımcı doçent kadrolarına başvuracak adayların “Ankara Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Atanma ve Yükseltilme İlkeleri”nde belirtilen niteliklere sahip olmaları gerekmektedir.

Profesörlük ve doçentlik kadrosuna başvuracakların; Rektörlük Personel Daire Başkanlığına; yardımcı doçent kadrosuna başvuracakların ilgili birimlere bir dilekçe ve ekinde aşağıda içeriği belirtilen dosya ile başvurmaları gerekmektedir.

Dosya içeriği;

– Başvuru için asgari koşulları sağladığına dair belge

– Doktora ve/veya doçentlik belgeleri (onaylı sureti)

– Yabancı Dil Belgesi (onaylı sureti)

– Özgeçmiş

– Yayın Listesi (Profesör kadrosuna başvuranlar başlıca araştırma eserini belirteceklerdir.)

– TC Kimlik No

– Fotoğraf (1 adet)

– Bilimsel yayınlar, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıflar, sanat eserleri, icra olunan eserleri ve bunlara ilişkin doküman, eğitim – öğretim faaliyetleri, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans bilim uzmanlığı çalışmaları, Üniversiteler veya Yüksek Teknoloji Enstitülerine katkılarını kapsayan eserleri

(Adaylar Profesör kadrosuna 6 takım; Doçent ve Yardımcı Doçent kadrosuna 4 takım dosya ile başvuracaklardır.)

1 – Başvurular ilanın Resmi Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 15 gündür.

2 – Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

3 – Doçent kadrosuna profesörlerin, yardımcı doçent kadrosuna ise profesör ve doçentlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

4 – Başvurularda anılan Kanun, Yönetmelik ve İlkelerde öngörülen koşulları yerine getirmeyenlerin ve belirtilen niteliklere sahip olmayanların başvuruları işleme konulmayacaktır.

Not: 1 – Adaylar, eser listelerini yazılı olarak teslim etmek ve başvuru dosyalarını bir takım olarak başvuru sırasında sunmak kaydıyla, başvuru dosyalarındaki bilimsel eserlerini (makale, tez, kitap vs.) elektronik ortamda (CD ve DVD) verebilirler.

2 – İlanımıza http://www.ankara.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

BİRİMİUNVANADETAÇIKLAMALAR
DİL VE TARİH-COĞRAFYA FAK.
Deneysel Psikoloji ABDProfesör1
Sosyal Psikoloji ABDYrd. Doç.1
Klasik Arkeoloji ABDYrd. Doç.1Antik dönemde cam alanında çalışmaları olmak.
Genel Dilbilim ABDProfesör1
Eski Türk Edebiyatı ABDDoçent1
FEN FAKÜLTESİ
Uygulamalı İstatistik ABDYrd. Doç.1
Biyoteknoloji ABDDoçent1Siyanobakteriyel biyoyakıt üretimi ve mikrobiyel biyoremediasyon konularında çalışmaları olmak.
TIP FAKÜLTESİ
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABDDoçent1Çocuk Romatolojisi Bilim Dalı için alınacak olup, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanı ve Çocuk Romatolojisi uzmanı olmak.
Fizyoloji ABDYrd. Doç.1Nörofizyoloji alanında deneyimli olmak.
İç Hastalıkları ABDProfesör1Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı için alınacaktır.
EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Eğitim Psikolojisi ABDDoçent1Eğitim Psikolojisi alanında doçent unvanı almış olmak.
Eğitim Yönetimi ABDYrd. Doç.1Doktora eğitimini Eğitim Yönetimi ve Teftişi alanında yapmış olmak.
Eğitim Felsefesi ABDProfesör1Felsefe alanında doçent unvanı almış olmak.
ECZACILIK FAKÜLTESİ
Farmasötik Kimya ABDDoçent1Farmasötik Kimya Anabilim Dalında doktorasını yapmış ve aynı alanda doçent unvanını almış olmak.
Farmakoloji ABDYrd. Doç.1Kardiyovasküler, Gastrointestinal ve Endokrin Sistem Farmakolojisi ile ilgili çalışmaları olmak.
Farmasötik Teknoloji ABDYrd. Doç.1Polimerik miseller, veziküler sistemler ve bunların uygulamaları ile ilgili çalışmaları olmak.
SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ
Siyaset ve Sosyal Bilimler ABDDoçent1Türk Siyasal Hayatı alanı için alınacaktır.
İktisat Teorisi ABDYrd. Doç.1
Yönetim ve Organizasyon ABDYrd. Doç.1
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
Hadis ABDYrd. Doç.1
İslam Felsefesi ABDYrd. Doç.1
İLETİŞİM FAKÜLTESİ
Radyo -TV ABDProfesör1Doçentlik unvanını İletişim Bilimleri alanında almış olmak.
Halkla İlişkiler ABDDoçent1Doçentliğini Halkla İlişkiler alanında almış olmak ve Kamu yönetiminde Halkla İlişkiler alanında çalışmaları olmak.
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Biyomedikal Mühendisliği BölümüYrd. Doç.1Elektrik-Elektronik Mühendisliği veya Biyomedikal Mühendisliği lisans mezunu olmak, doktorasını biyomedikal cihazlar alanında yapmış olmak, doktora sonrası yurt dışı araştırma deneyimine sahip olmak, Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik uyarınca İngilizce ders verme koşulunu sağlamak.
Devreler ve Sistemler ABDYrd. Doç.1Üniversitelerin Elektrik, Elektronik, Elektrik-Elektronik, Kontrol veya Elektronik Haberleşme Mühendisliği bölümlerinin birinden lisans mezunu olmak, Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik uyarınca yabancı dilde ders verme koşulunu sağlamak ve İngilizce ders verebiliyor olmak, yabancı dil belgesinin İngilizce dilinden olması.
Matematiksel Fizik ABDDoçent1Hamiltonsal sistemler konusunda çalışmaları olmak.
Yüksek Enerji ve Plz. Fiziği ABDDoçent1Süpersimetrik Modellerin Fenomenolojisi üzerine çalışmaları olmak.
Enerji ve Malzeme Mühendisliği BölümüDoçent1Manyetik malzemelerin kalorik uygulamaları ve manyetik şekil hafıza üzerine çalışmaları olmak.
UYGULAMALI BİLİMLER FAK.
Gayrimenkul ve Varlık Eko.ve Değ. ABDDoçent1Şehir ve Bölge Planlama Bölümü lisans mezunu, kentsel çalışmalar alanında doktora yapmış ve bu alanda çalışmaları olmak.
Gayrimenkul ve Varlık Eko.ve Değ. ABDYrd. Doç.1İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü lisans mezunu, İşletme veya Tarım Ekonomisi alanında doktora yapmış ve İnşaat ve Gayrimenkul Muhasebesi dalında çalışmaları olmak.
UYGULAMALI BİLİMLER FAK.
Gayrimenkul ve Varlık Eko. ve Değ. ABDYrd. Doç.1Tarım Ekonomisi Bölümü lisans mezunu, taşınmaz geliştirme alanında lisansüstü eğitim yapmış ve gayrimenkul değerleme teorisi ve uygulamaları alanında çalışmaları olmak.
Aktüerya Bilimleri ABDProfesör1Yöneylem araştırması alanında doçent unvanı almış, portföy analizi, bulanık programlama, aktüeryal modelleme ve modellemede robust optimizasyon konularında çalışmaları olmak.
Aktüerya Bilimleri ABDProfesör1Hasar büyüklükleri sıralaması, bağımlı riskler ve homojen olmayan hasarların dağılımları konularında çalışmaları olmak.
Aktüerya Bilimleri ABDYrd. Doç.1İstatistik Anabilim Dalında doktora yapmış, risk yönetimi-bulanık modelleme, bulanık destek vektör makineleri ve aktüeryal modelleme konularında çalışmaları olmak.
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Ebelik ABDYrd. Doç.1Ebelik ve Hemşirelik ya da Hemşireliğin herhangi bir alanında doktora yapmış olmak.
Hemşirelik ABDDoçent1Doğum, Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalında doktora yapmış olmak ve Hemşirelik-Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği bilim alanında doçent unvanı almış olmak.
Hemşirelik ABDYrd. Doç.1Hemşireliğin herhangi bir alanında doktora yapmış olmak.
Sosyal Hizmet ABDYrd. Doç.1Lisans, yükseklisans ve doktorasını Sosyal Hizmet Anabilim Dalında yapmış olmak.
SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Spor Yönetim Bilimleri ABDYrd. Doç.1Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu veya Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu lisans mezunu ve Beden Eğitimi ve Spor alanında doktora yapmış olmak.
Spor Yönetim Bilimleri ABDDoçent1Beden Eğitimi ve Spor alanında doktora yapmış ve Spor Bilimleri alanında doçent unvanı almış olmak.
VETERİNER FAK.
Cerrahi ABDDoçent1Doktorasını hayvanlarda oftalmoloji alanında yapmış ve göz hastalıklarının tedavisinde kök hücre uygulamaları üzerine çalışmaları olmak
ZİRAAT FAKÜLTESİ
Tarım İşletmeciliği ABDDoçent1Ekonometri konusunda yükseklisans, Tarım ekonomisi konusunda doktora yapmış olmak ve doçentliğini Tarım Ekonomisi bilim alanında almış olmak.
Tarımsal Yapılar ve Sulama ABDProfesör1Tarımsal yapılar alanında çalışmaları olmak.
Tarımsal Yapılar ve Sulama ABDDoçent1Su kalitesi alanında çalışmaları olmak.
Tarla Bitkileri ABDProfesör1Çayır, Mera ve Yem Bitkileri konusunda çalışmaları olmak.
Entomoloji ABDDoçent1Moleküler Böcek Fizyolojisi ve Entomopatojenler konusunda uzmanlaşmış olmak veya doktorasını ve çalışmalarını Moleküler Böcek Fizyolojisi ve Entomopatojenler konularında yapmış olmak.
Entomoloji ABDDoçent1Moleküler Böcek Fizyolojisi ve Endosimbiyontlar konusunda uzmanlaşmış olmak veya doktorasını ve çalışmalarını Moleküler Böcek Fizyolojisi ve Endosimbiyontlar konularında yapmış olmak.
DEVLET KONSERVATUVARI
Çalgı ASDDoçent1Piyano Anasanat Dalı için alınacak olup, piyano yorumculuk alanında doçent unvanı almış olmak.
Opera ASDProfesör1Opera Anasanat Dalı için alınacak olup, doçentliğini şan yorumculuk alanından almış olmak.
ELMADAĞ MESLEK YÜKSEKOKULU
Bilgisayar Programcılığı ProgramıYrd. Doç.1Eğitim Teknolojisi alanında doktora yapmış olmak ve uzaktan eğitimde proje yönetimi konusunda ve mobil cihazlar için güvenlik önlemleri konularında çalışmaları olmak.

3 4


Bir Yorum Yazın

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.