Ardahan Kafkas Arısı Üretim Eğitim Ve Gen Merkezi Müdürlüğü Personel Alım İlanı

Ardahan Kafkas Arısı Üretim Eğitim Ve Gen Merkezi Müdürlüğü  Personel Alım İlanı
Yayınlama: 21.08.2015
Düzenleme: 05.03.2021 22:17
325
A+
A-

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI

Ardahan Kafkas Arısı Üretim Eğitim ve Gen Merkezi Müdürlüğü

Sözleşmeli Personel Alım İlanı

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile ek ve değişikliklerine göre (06.06.1978 tarihli ve 7/15754 say GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI

Ardahan Kafkas Arısı Üretim Eğitim ve Gen Merkezi Müdürlüğü

Sözleşmeli Personel Alım İlanı

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile ek ve değişikliklerine göre (06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Karan) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi kapsamında Ardahan Kafkas Ansı Üretim Eğitim ve Gen Merkezi Müdürlüğü’nde istihdam edilmek üzere yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın KPSS (B) grubu, KPSSP3 puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda pozisyon sayıları ve başvuru şartları belirtilen toplam 1 (bir) adet sözleşmeli personel alınacaktır.

POZİSYON ADIADEDİÖZEL ŞARTLAR
ZiraatMühendisi

(Zooteknist)

1-Yükseköğretim kuramlarının Lisans düzeyinde eğitim veren ilgili bölümlerinden mezun olmak.-Bakanlığımız tarafından düzenlenen

‘Ana Arı Yetiştiriciliği Sertifikasına’ sahip olmak.

-Bakanlığımızdan Ruhsatlı “Ana Arı Üretim İşletmelerinin” birinde en az bir yıl süreyle çalışmış olmak. (Tercih Sebebi olacaktır.)

-Arı Yetiştiriciliği, Arı Islahı veya Bal Analizleri Konularının Birinde Çalışma Yapmış olmak.(Tercih Sebebi olacaktır.)

DİĞER ŞARTLAR

1- 657 Sayılı Kanun’un 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

2- Müracaat tarihi itibariyle 36 yaşından gün almamak.

3- Erkek adaylar için, askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağma gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

4- Yapılacak inceleme sonunda başvurulan pozisyona uygun olmalarına engel bir durumu bulunmamak ve arıcılık faaliyetlerinde çalışmasına mani olacak, sağlık problemi olmamak.

5- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

6- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,

7- Son 1 (bir) yıl içerisinde sözleşmeli personel olarak istihdam edilenlerden, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmemiş olması veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmesini tek taraflı feshetmemiş olmak.

8- 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasları belirleyen Bakanlar Kurulu Kararının “Yeniden Hizmete Alınma” başlıklı Ek l’ inci maddesinin 3 üncü bendinde “Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez. Başvuruda bulunmak suretiyle yerleştirme yapılanlarla 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ve 657 sayılı Kanunun 4 öncü maddesinin (B) fıkrası gereğince sözleşme yapılması mümkün bulunmamaktadır. Sözleşme imzalanmış olsa bile bu durumun anlaşılması halinde sözleşme iptal edilecektir.

9- Belirtilen nitelikleri taşımayan ve belgeleyemeyenlerin başvurulan kabul edilmeyecektir. Ayrıca, herhangi bir tarihte ibraz ettiği belgenin sahte/geçersiz olduğu, gerçeğe aykırı belge düzenlediği anlaşılanların “Sözleşme imzalanarak göreve başlatılmış olsalar bile” sözleşmeleri feshedilerek haklarında yasal işlem yapılacaktır ve İdare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

Başvuru şekli, istenecek belgeler ve sonuçların duyurulması

a) Adaylar müracaatlarını, Bakanlığımızın “www.tarim.gov.tr” sitesinde bulunan başvuru formunu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurup imzaladıktan sonra formda istenilen belgelerle beraber Sözleşmeli Personel Alımı ile ilgili gazete ilanının yayınlanmasının ardından, 17.08.2015 tarihinden 07.09.2015 Pazartesi günü mesai saati bitimine kadar, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Hayvancılık Genel Müdürlüğü, Eskişehir Yolu 9. Km. Lodumlu /ANKARA adresine şahsen veya son başvuru tarihinde belirtilen adreste olacak şekilde posta ile yapmaları gerekmektedir. Postadaki gecikmeler ve diğer sebeplerle bu tarihten sonra müracaat edenler ile eksik ve hatalı belge ibraz edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

b) Nüfus Cüzdanı fotokopisi.

c) Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin fotokopisi.

d) KPSSP3 (Ziraat Mühendisi) puanını gösteren sınav sonuç belgesi.

e) Sertifika, belirtilen konularla ilgili sigortalı olarak çalıştığını gösteren belge

f) 2 Adet vesikalık fotoğraf (son 6 ayda çekilmiş).

g) Özgeçmiş

h) Belirtilen sürenin bitimine kadar müracaat eden ve şartları taşıyan, sözleşme imzalamaya hak kazanan adayların listesi 10.09.2015 tarihinde Bakanlığımız internet sitesinde “www.tarim.gov.tr” ilan edilecektir. Ayrıca posta yoluyla tebligat yapılmayacaktır.

i) Sözleşme imza aşamasında, başvuruda kopyası alınan belgelerin asılları veya Bakanlık onaylı örneği istenecek olup, bu belgeler teslim edilmediği takdirde ilan edilen sırayla en yüksek puanlı adaydan başlanılmak suretiyle sözleşme yapılmak üzere çağırılacaktır.

Yerleştirme işlemi; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi ve 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Esasları çerçevesinde, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın, genel şartlar ile pozisyonla ilgili aranan nitelikleri taşıyan ve verilen süre içerisinde istenen belgelerle eksiksiz olarak müracaat eden adaylar arasından, 2014 yılında yapılan KPSS Lisans sınavları sonucuna göre, (B) grubu KPSSP3(Ziraat Mühendisi) puan türleri sıralaması esas alınmak suretiyle, Hayvancılık Genel Müdürlüğü tarafından yapılacaktır. Pozisyon için asil aday dışındakiler de aynı sıralamaya göre yedek üsteye alınacaktır.

Sözleşme yapmaya hak kazandığı halde verilecek süre içerisinde müracaat etmeyenler ile sözleşme imzaladığı halde göreve başlamayanların ya da hakkından feragat edenlerin yerine, yedek listeye girenler arasından, yüksek puandan başlamak üzere yerleştirme yapılacaktır.

KPSS’ de yüksek puan almak ilanda yer alan sözleşmeli pozisyonlara yerleştirmede tek başına bir hak teşkil etmeyecektir. Pozisyonlar için belirtilen genel şartlara ve niteliklere sahip olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden değerlendirmeye alınmayan adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecektir.

SÖZLEŞMELİ PERSONEL YERLEŞTİRME İŞLEM TAKVİMİ

İŞLEM SÜRECİTARİH
İlan Tarihi17.08.2015
Başvuru başlangıç-bitiş tarihi17.08.2015-07.09.2015
Değerlendirme Süresi08-09.09.2015
Sonuçların Açıklanması10.09.2015

 

 

Bir Yorum Yazın

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.