SON DAKİKA

Atatürk Üniversitesi 38 Akademik Personel Alacak

Bu haber 04 Eylül 2018 - 9:47 'de eklendi.

Atatürk Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547 sayılı Kanunun ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Müracaat edecek adayların devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz olmaları gerekmektedir.

Profesör ve Doçent kadroları daimi statüdedir.

MÜRACAATTA İSTENEN BELGELER VE BAŞVURU YERİ:

1 – DOÇENT KADROLARI İÇİN:

– Adaylar, Personel Daire Başkanlığına müracaat ederken, dilekçe, özgeçmiş, yayın listesi, nüfus cüzdan fotokopisi, doçentlik belgesi, doçentlik yabancı dil belgesi, lisans, yükseklisans, doktora veya uzmanlık belgeleri ve iki adet fotoğraf ve yayınlarının birer örneği ile birlikte 1 adeti bilgisayar ortamında (USB Bellek veya CD/DVD) olmak üzere toplam 4 takım dosyayı (1 adet USB/CD/DVD – 3 adet dosya) teslim edeceklerdir.

2 – DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARI İÇİN:

– 2547 sayılı Kanun’un 23. maddesinde belirtilen şartlara haiz adayların, dilekçe (Yabancı dil belirtilecek), özgeçmiş, yayın listesi, nüfus cüzdan fotokopisi, askerlik belgesi, öğrenim belgeleri (lisans, yükseklisans, doktora veya uzmanlık belgesi) ve 2 adet fotoğraf 4 takım dosya halinde yayınları ile ilgili birimlere müracaat etmeleri gerekmektedir.

SON BAŞVURU TARİHİ:

İlanımızın Resmi Gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 15. Gündür.

ZİRAAT FAKÜLTESİ

Anabilim DalıKadro Ün.AdediDer
Çayır, Mera ve Yem BitkileriDoçent11Kargapazarı Dağında (Erzurum) farklı otlatma sistemi uygulamalarının mera bitki örtüsüne etkisi konusunda çalışmış olmak.
Hayvan YetiştirmeDoçent11Farklı zemin tiplerinin esmer sığırlarda süt verimi ve süt kompozisyonu ile bazı davranış özellikleri üzerine etkileri konularında çalışmalar yapmış olmak.

TIP FAKÜLTESİ

Anabili DalıKadro Ün.AdediDer
Biyoistatistik ve Tıp BilişimiDr.Öğr.Üy.11Biyoistatistik alanında doktora yapmış ve zaman serisi konusunda çalışması olmak.
Plastik ve Rekonstrüktif CerrahiDr.Öğr.Üy.11Serbest doku nakli ile ilgili çalışma yapmış ve Temel Mikrocerrahi Kurs Eğitimi almış olmak.
Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hast.Dr.Öğr.Üy.11Kronik hastalıkların (astım, diyabet) çocukların ruh sağlığına etkileri üzerine çalışma yapmış olmak.
Kalp ve Damar CerrahisiDr.Öğr.Üy.11Homogreft prezervasyonunda krioprezervasyonun diğer metodlarla karşılaştırılması, sutur yeri kanamalarının önlenmesinde topikal hemostatik ajanların kullanımının karşılaştırılması, ekstremite total amputasyonlarında reimplantasyon konularında çalışmaları bulunmak.
Anesteziyoloji ve ReanimasyonDr.Öğr.Üy.11Sepsis’de etkilenen organlar (Gastrointestinal sistem ve akciğer) açısından tedavide uygulanacak ajanların etkinliği konusunda experimental çalışma yapmış olmak.
Anabilim DalıKadro Ün.AdediDer
Moleküler BiyolojiDr.Öğr.Üy.15‘Lignoselülozik biyokütleden yenilenebilir biyoetanol üretiminde kullanılan mikroorganizmaların doğal kaynaklardan izolasyonu ve moleküler yöntemlerle tamlanması” konusunda doktora yapmış olmak.
GenetikDr.Öğr.Üy.12‘Azurinin Lactococcus lactic’te Rekombinant Üretimi, Antimikrobiyal ve Sitotoksik etkisinin araştırılması” konusunda doktora yapmış olmak.
Analiz ve Foksiyonlar TeorisiDr.Öğr.Üy.13‘Newton-Tipi İterasyon Metotlarının Yakınsaması” konusunda doktora çalışması yapmış olmak.
Yüksekenerji ve Plazma FiziğiDr.Öğr.Üy.13Elektron Paramanyetik Rezonans (EPR) sistemiyle ”Camsı Yapılar ve N-baz Karışık Ligantlı Kompleksler” konularında çalışmış olmak.

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Anabilim DalıKadro Ün.AdediDer
Klasik ArkeolojiDr.Öğr.Üy.11Klasik Arkeoloji anabilim dalında doktora yapmış olmak, Geç Roma ve Erken Bizans Seramiği üzerine çalışmış olmak.
Bilgi ve Belge YönetimiDr.Öğr.Üy.11Bilgi ve Belge Yönetimi anabilim dalında doktora yapmış olmak, bilgi arama süreçleri üzerine çalışmış olmak.
Türk Halk EdebiyatıDr.Öğr.Üy.11Türk Halkbilimi “Folklor” anabilim dalında doktora yapmış olmak, Geleneksel Türk Tiyatrosu alanında çalışmalar yapmış olmak.

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

Anabilim DalıKadro Ün.AdediDer
Ağız Diş ve Çene RadyolojisiDr.Öğr.Üy.11‘TME disfonksiyonlu bireylerin dental volümerik tomografi ile değerlendirilmesi konusunda doktora yapmış olmak, normal ve patolojik yetişkin-insan dişlerinde kalsiyum, potasyum, magnezyum ve sodyumun kantitatif EDXRF analizi ve mine incisi” üzerine çalışması bulunmak.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Anabilim DalıKadro Ün.AdediDer
Muhasebe ve FinansmanDr.Öğr.Üy.11Doktorasını enerji fiyat değişimleri ile borsa endeksi arasındaki ilişki üzerine yapmış olmak, Yabancı Portföy yatırımlarının BİSTE etkisi üzerine çalışmış olmak.

KAZIM KARABEKİR EĞİTİM FAKÜLTESİ

Anabilim DalıKadro Ün.AdediDer
Müzik EğitimiDr.Öğr.Üy.11Müzik Eğitimi bilim dalında ” Bağlama eğitiminde yöresel tavırların öğretimine yönelik ”doktora yapmış olmak.
Sınıf EğitimiDr.Öğr.Üy.11Sınıf Eğitimi bilim dalında doktora yapmış olmak ve ” Sınıf öğretmenlerinin özyeterlik özerklik ve iş memnuniyeti ” konusunda çalışma yapmış olmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Anabilim DalıKadro Ün.AdediDer
Mekanik(Makina)Doçent11Akış fonksiyonları kullanılarak haddeleme ve presleme konularında çalışmalar yapmış olmak.
Endüstri MühendisliğiDr.Öğr.Üy.13Lokal enerji üretim sistemlerinin optimal ağ tasarımı üzerine çalışmalar yapmış olmak.
MalzemeDr.Öğr.Üy.11Alüminyum alaşımlarının geri dönüşümü ve metal dökümü konularında çalışmalar yapmış olmak.

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Anabilim DalıKadro Ün.AdediDer
HadisDr.Öğr.Üy.11Alanında doktora yapmış olmak.
Anabilim DalıKadro Ün.AdediDer
Hareket ve Antrenman BilimleriDr.Öğr.Üy.11Doktorasında; ” Fruktoz aracılıklı metabolik sendrom modelinde kuarsetin uygulaması ve egzersizin etkisi ” konularında çalışma yapmış olmak.

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

Anabilim DalıKadro Ün.AdediDer
Temel İletişim BilimleriDr.Öğr.Üy.11Toplumsal bellek ve medya üzerine bilimsel çalışma yapmış olmak.
SinemaDr.Öğr.Üy.11Tüketim kültürü üzerine bilimsel çalışma yapmış olmak.
Basın Ekonomisi ve İşletmeciliğiDr.Öğr.Üy.13Haber söylem çözümlemesi üzerine bilimsel çalışma yapmış olmak.
RadyoDr.Öğr.Üy.11Yeni medya bağlamında yerel siyaset konusunda bilimsel çalışma yapmış olmak.
TelevizyonDr.Öğr.Üy.13Yeni medya ve televizyon konusunda bilimsel çalışma yapmış olmak.

VETERİNERLİK FAKÜLTESİ

Anabilim DalıKadro Ün.AdediDer
Veterinerlik İç HastalıklarıDoçent11Veteriner Fakültesi mezunu olmak.
Veterinerlik PatolojisiDoçent11Veteriner Fakültesi mezunu olmak.
Veterinerlik Doğum ve JinekolojiDr.Öğr.Üy.11İlgili anabilim dalında doktora yapmış olmak.
Veterinerlik Besin Gıda Hij.ve Tekn.Dr.Öğr.Üy.11İlgili anabilim dalında doktora yapmış olmak.
Veterinerlik BiyokimyasıDr.Öğr.Üy.13İlgili anabilim dalında doktora yapmış olmak.

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

Anabilim DalıKadro Ün.AdediDer
Temel EğitimDr.Öğr.Üy.11Resim Bölümünden; lisans, yükseklisans ve sanatta yeterlilik mezunu olmak, yükseklisansta; Türk minyatür sanatında Mehmet Siyah Kalem ve Minyatür konusunda, sanatta yeterlilik eğitiminde; Türk sanatında metafor üzerine çalışmaları olmak.
SeramikDr.Öğr.Üy.15Seramik Bölümü lisans, seramik yükseklisans ve seramik sanatta yeterlilik mezunu olmak, Seramik Bölümü yükseklisans ve sanatta yeterlilik programlarında; Seramikte beynin işleyişi ve özel eğitimde sanat eğitimi aracılığıyla beceri kazandırma hakkında çalışmalar yapmış olmak.

HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ

Anabilim DalıKadro Ün.AdediDer
İç Hastalıkları HemşireliğiDoçent11Nöroloji Hemşireliği alanında çalışmaları olmak, Multiple Sklerozlu hastalarda progresif gevşeme egzersizlerinin yorgunluk ve uyku kalitesi üzerine etkisi konusunda doktora yapmış olmak.
Hemşirelik EsaslarıDr.Öğr.Üy.11İlgili alanda doktora yapmış olmak, hastalarda özbakım gücü, subkutan, oral, akılcı ilaç uygulamaları ve hasta eğitimi ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

ProgramıKadro Ün.AdediDer
Yaşlı BakımıDr.Öğr.Üy.11Psikiyatri Hemşireliği anabilim dalında doktora yapmış olmak, okulöncesi eğitim kurumuna devam eden çocuklarla ilgili ve Beck Umutsuzluk Ölçeğinin çeşitli değişkenler açısından değerlendirilmesi konularında çalışmaları olmak.

Bir önceki yazımız olan Sağlık Bakanlığı KPSS Şartsız 5298 İşçi Alımı Yapacak başlıklı makalemizde sağlık bakanlığı 5 bin işçi alımı ve sağlık bakanlığı işçi alımı hakkında bilgiler verilmektedir.

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

Yorum Yok

YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.