BAİB Personel Alım İlanı

BAİB Personel Alım İlanı
Yayınlama: 11.05.2015
Düzenleme: 05.03.2021 22:10
543
A+
A-

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği Personel Alımı
BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ PERSONEL ALIMI DUYURUSU

1-Aşağıda yer alan tabloda gösterildiği şekilde Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği Genel Sekreterliği’ne (BAİB) Uzman Yardımcılığı kadrosuna atan

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği Personel Alımı

BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ PERSONEL ALIMI DUYURUSU

1-Aşağıda yer alan tabloda gösterildiği şekilde Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği Genel Sekreterliği’ne (BAİB) Uzman Yardımcılığı kadrosuna atanmak üzere sınavla 2 (iki) personel alınacaktır.

2-Sınava Katılma Şartları

Sınava girecek adayların aşağıdaki genel şartları sağlaması zorunludur.

a)Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b)Askerlik görevini yapmış veya erteletmiş veya bu görevden muaf olmak.

c)18 yaşını bitirmiş olmak,

d)Dört yıllık eğitim veren üniversite veya fakültelerin aşağıdaki tabloda belirtilen bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yabancı fakülte veya yüksekokullardan mezun olmak,

e)01.01.2015 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak,(01.01.1980 ve sonrasında doğanlar)

f)Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

g)Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından mahküm olmamak.

h)Görevini devamlı yapmasına engel her hangi bir özrü bulunmamak,

i)TİM ve İhracatçı Birliklerinden veya daha önce çalıştıkları iş yerlerinden 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde belirtilen nedenlerle sözleşmesi feshedilmiş olmamak,

j)İngilizce yabancı dil bilgisi için ÖSYM tarafından yapılan 2013-2014-2015 yıllarına ait Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’ndan (YDS) en az 70 ve yukarı puan almış olmak veya uluslararası kabul gören dil sınavlarından en az 70 puana karşılık gelen ve ÖSYM tarafından belirlenen kriterlere göre eşdeğer olan asgari puanı almış olmak, (İkinci yabancı dil tercih sebebi olacaktır.)

k)06-07 Temmuz 2013 veya 05-06 Temmuz 2014 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavlarında aşağıda belirtilen puan türünden en az 70 ve

yukarı puan almış olmak.

BAİB UZMAN YARDIMCISI KADROSUNA ALINACAK PERSONEL

BÖLÜMÜÖĞRENİM

DURUMU

PUAN TÜRÜALINACAK PERSONEL SAYISI
İŞLETME, İKTİSAT, HUKUK, KAMU YÖNETİMİ, ULUSLARARASI İLİŞKİLER, MÜHENDİSLİK FAKÜLTELERİ, ULUSLAR ARASI TİCARET BÖLÜMLERİ,4 YIL(KPSS P03)2

3-Başvurular, istenilen KPSS P3 puan türüne göre en yüksek puandan başlamak üzere puan sırasına konulacak olup, başvuru sayısı yeterli ise ihtiyaç duyulan kadro sayısının en fazla 4 (dört) katı kadar aday yapılacak olan sözlü sınava girmeye hak kazanacaktır. Ancak son sıradaki adayla aynı puanı almış adaylar da sözlü sınava katılabilecektir. Adaylar TİM ve İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerinden sadece birine başvurabilir. Daha önce TİM veya Birlik sınavlarında iki defa elenen adaylar sınava katılamaz.

4-Başvuruda İstenilen Belgeler

a)Genel Sekreterliğimiz web sitesinden temin edilecek İş Talep Formu,

b)T.C. kimlik numarası yazılı beyanı, ( Nüfus Cüzdanı Fotokopisinin aday tarafından şahsına ait olduğuna dair imzalanması)

c)İki adet vesikalık fotoğraf,

ç) Öğrenim Diploması veya mezuniyet belgesinin aslı görülmek kaydı ile (yurt dışındaki üniversitelerden mezun olan adaylar için denklik belgesi ile birlikte) fotokopisi

d)KPSS Sonuç Belgesinin fotokopisi,

e)Yabancı Dil Sınavından asgari puanı aldığını gösterir belgenin fotokopisi,

f)Güncel Özgeçmiş (CV)

Sınavı kazanan adaylardan ayrıca aşağıdaki belgeler istenecektir.

1.Nüfus Cüzdanının fotokopisi

2.Diploma veya mezuniyet belgesinin (yurt dışındaki üniversitelerden mezun olan adaylar için denklik belgesi ile birlikte) aslı veya kurumca onaylı örneği

3.Sağlıkla ilgili olarak görevini yapmaya engel bir durumu olmadığına ilişkin yazılı beyanı,

4.Erkek adaylardan askerlikle ilişiği olamadığına dair yazılı beyanı,

5.Dört adet vesikalık fotoğraf,

6.Kendi el yazısıyla yazılmış kısa özgeçmişi,

7.Sabıka kaydının olmadığına ilişkin yazılı beyanı,

8.Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi,

9.KPSS sonuç belgesinin aslı veya kurumca onaylı örneği,

10.Yabancı Dil Belgesinin aslı veya kurumca onaylı örneği.

5-Başvuru Adresi

Başvurular 4.maddede belirtilen sınavdan önce istenen belgeler ile birlikte; Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği Genel Sekreterliği adresine en geç 03 Haziran 2015 tarihi saat 17:00 ‘ye kadarşahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. Evrakların eksiksiz olarak ulaştırılmasında sorumluluk adaya ait olup, eksik evrakla yapılan başvurular ve postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. Aday, evrak fotokopilerinin aslının aynı olduğunu taahhüt etmiş sayılır; aksinin tespiti halinde, kazanmış olsa dahi sınava ilişkin tüm hakları iptal edilir.

6-Sözlü Sınav

Sınava kabul edilecek adayların listesi, sınav tarihleri ve yerleri 05 Haziran 2015 tarihinden itibarenGenel Sekreterliğimiz internet adresinden duyurulacaktır. Ayrıca Tebligat yapılmayacaktır.

Sözlü sınav, adayların, genel kültür, iletişim ve analitik düşünme yeteneği, hal, tavır ve davranışlarındaki genel görünüm ile mesleki bilgi gibi hizmetin gerektirdiği niteliklere sahip olup olmadıkları göz önüne alınacak ve yabancı dil bilgilerinin ölçüleceği bir mülakat niteliğinde olacaktır. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için her bir üyeden 100 puan üzerinden en az 50 puan almak kaydıyla ortalama en az 70 puan almak gerekmektedir.

Sınav sonuçları, Genel Sekreterlik internet adresinden duyurulacak, ayrıca Tebligat yapılmayacaktır.

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin, sınavı kazansalar dahi atamaları yapılmayacak, yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

7-Kimlik Belgesi

Adaylar, sınavda kimlik tespitinde kullanılmak üzere yanlarında fotoğraflı ve geçerli bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport, evlilik cüzdanı vb.) bulunduracaklardır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

İLETİŞİM BİLGİLERİ

ADRESTELEFONWEB SAYFASI ADRESİ
Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB)Aspendos Bulvarı No:163 Muratpaşa / ANTALYA0(242) 311 80 00http://www.baib.gov.tr

Bir Yorum Yazın

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.