Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi 23 Öğretim Üyesi Alacak

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi 23 Öğretim Üyesi Alacak
Yayınlama: 06.12.2022
Düzenleme: 06.12.2022 21:53
90
A+
A-

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Kanun’un ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Üniversite Senatosunun 31.12.2021 tarihli 2021/26 sayılı toplantısında ve Yükseköğretim Kurulu Genel Kurulunun 01.06.2022 tarihli toplantısında kabul edilerek 01.06.2022 tarihinde yürürlüğe giren Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Atama ve Yükseltme Kriterleri Yönergesi’nin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Başvuracak adayların ilgili mevzuatta ve ilanda belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir. Ayrıca yurt dışından alınan diplomaların denkliğinin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı/Üniversitelerarası Kurul tarafından onaylanmış olması ve 657 sayılı Kanun’un 48. maddesindeki tüm şartları taşıyor olmaları gerekmektedir.

Başvuru için gerekli belgelere ve ayrıntılı bilgiye Üniversitemizin https://bandirma.edu.tr ve https://pdb.bandirma.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

İlanda belirtilen bilgiler kadro ilanına başvurmak için asgari koşul olup kadroya atanma hakkı sağlamaz.

Rektörlük tarafından uygun gördüğü takdirde başvuru yapılmış olsa dahi ilanın her aşaması iptal edilebilir.

1) BAŞVURU TAKVİMİ:

İlan : 02 Aralık 2022 tarihli Resmi Gazete
Başvuru Başlama Tarihi : 02.12.2022
Son Başvuru Tarihi : 16.12.2022

Başvuru Adresi: Başvurular ilanda belirtilen tarihler arasında sadece online olarak https://ilan.bandirma.edu.tr adresi üzerinden kabul edilecek ve bu link üzerinden işlemler yürütülecektir. Şahsen veya posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

2) ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARINA BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

2.1. İmzalı Başvuru Dilekçesi (https://bandirma.edu.tr ve https://pdb.bandirma.edu.tr adresindeki ilgili alım ilanı duyurusunda yer alan form dilekçe indirilip bilgisayar ortamında doldurularak ıslak imza ile imzalanıp, taratılarak tekrar sisteme yüklenecektir.)
2.2. Diplomalar (Lisans ve Lisansüstü diplomaları veya geçici mezuniyet belgeleri, yurt dışından alınan diplomalar için onaylı diplomayla birlikte onaylı denklik belgesi de eklenmelidir.) (Sistemde Öğrenim Bilgileri alanına eksiksiz eklenmesi gerekmektedir.)
2.3. Doçentlik Belgesi
2.4. Özgeçmiş ve Yayın Listesi
2.5. Değerlendirmeye Alınacak Yayın ve Faaliyetler Puan Tablosu (Yönerge EK-2)
2.6. Bilimsel Çalışma ve Yayınlar (Her bilimsel çalışma ve yayına ilişkin dokümanlar ilgili alana eklenecektir.)(Profesör kadroları için başlıca araştırma eseri ayrıca eklenecektir.)
2.7. Yabancı Dil Belgesi
2.8. Sertifikalar
2.9. Tecrübe ile İlgili Belgeler
2.10. Hizmet Belgesi (Herhangi bir kurumda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar için e-Devlet https://www.turkiye.gov.tr/sosyal-guvenlik-hitap-hizmetdokumu adresi üzerinden alacakları HİTAP Hizmet Cetveli)
2.11. Fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş.)
2.12. Nüfus cüzdanı/kimlik kartı fotokopisi
2.13. Adli Sicil Kaydı (Kamu kurumlarına yönelik düzenlenen)
2.14. Askerlik Durum Belgesi (muaf, tecilli, terhis olduğunu belirten) (erkek adaylardan)
3) İlgili Yönetim Kurulları adaylardan deneme dersi yapmalarını isteyebilir.
4) İlan şartlarına uygun olmadığı sonradan anlaşılan başvurular geçersiz sayılacak, atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.
5) Sistem üzerinden tamamlanmayan taslak durumundaki başvurular kabul edilmeyecek olup başvurunun süresi içinde eksiksiz tamamlanması tamamen adayın sorumluluğundadır. Taslak aşamasında bırakılan ve eksik yapılan başvurulardan Üniversitemiz sorumlu değildir.
6) İlanda belirtilen şartları taşımayan, eksik bilgi/belgesi olan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.
7) Online olarak yapılan başvurular için istenen tüm bilgi ve belgeler ile atama için gerekli belgelerin onaylı örnekleri Üniversitemiz birimleri tarafından gerektiğinde adaylardan fiziksel olarak istenebilecektir.
8) Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece birine başvurabilirler.
9) Belgelerde onaylayanın adı soyadı, unvanı, mühür, tarih olmalı, bu bilgiler ve mührün okunaklı olması gerekmektedir.
10) Başvuruda istenen belgelerden e-Devlet üzerinden alınanlar, eğer belgenin içeriği ve karekod vb. tüm doğrulamaları okunaklı ve eksiksiz ise kabul edilecek ancak atanmaya hak kazanan adaylardan onaylı örnekleri istenecektir.
11) İstenen belgeler yabancı dille düzenlenmiş ise noter onaylı Türkçe tercümeleri eklenmesi zorunludur.
12) Erkek adayların askerlik yönünden Mahkeme veya Bakaya durumunda olmamaları gerekmektedir.
13) Atanmaya hak kazanan adaylardan Sağlık Kurulu Raporu istenebilecektir.

İlan SıraKadro UnvanıKadro SayısıBirimBölümAnabilim Dalı (ABD)/Pr.İlan Şartı
ÖÜ2022-69Profesör1Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fak.Yazılım
Mühendisliği Böl.
Yazılım Mühendisliği ABDDoçentliğini Bilgisayar Öğretim Teknolojileri Eğitimi (Bilişim Teknolojileri Eğitimi) alanında almış olmak. Bilişim sistemleri ve makine öğrenmesi alanlarında çalışmaları olmak. “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik” uyarınca İngilizce ders verebiliyor olmak.
ÖÜ2022-70Profesör1Ömer Seyfettin Uygulamalı
Bilimler Fak.
Yönetim Bilişim Sistemleri Böl.Karar Bilimleri ABDDoçentliğini Yönetim ve Strateji alanında almış olmak. Örgüt kuramları, örgütsel davranış ve çok kriterli karar verme yöntemleri alanında çalışmaları olmak.
ÖÜ2022-71Profesör1Sağlık Bilimleri Fak.Hemşirelik Böl.Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği ABDDoçentliğini Psikiyatrı Hemşireliği alanında almış olmak. Kadın ruh sağlığı, damgalama, cinsel sağlık alanında çalışmaları olmak.
ÖÜ2022-72Profesör1İktisadi ve İdari Bilimler Fak.İktisat Böl.İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat ABDDoçentliğini Uluslararası İktisat alanında almış olmak. Bölgesel iktisat ve ticari hizmetler dış ticareti alanında çalışmaları olmak.
ÖÜ2022-73Doçent1İktisadi ve İdari Bilimler Fak.Çalışma Ekonomisi
ve Endüstri İlişkileri Böl.
Yönetim ve Çalışma Sosyolojisi ABDDoçentliğini Sosyal Politika alanında almış olmak. Yönetim kuramları alanında çalışmaları olmak.
ÖÜ2022-74Doçent1İktisadi ve İdari Bilimler Fak.İktisat Böl.İktisat Politikası ABDDoçentliğini Makro İktisat alanında almış olmak. İktisat ve maliye politikaları ve sermaye piyasaları alanında çalışmaları olmak. “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik” uyarınca İngilizce ders verebiliyor olmak.
ÖÜ2022-75Doçent1İnsan ve Toplum Bilimleri Fak.Mütercim ve Tercümanlık Böl.İngilizce Mütercim ve Tercümanlık ABDDoçentliğini Çeviribilim alanında almış olmak. Makine çevirisi alanında çalışmaları olmak.
ÖÜ2022-76Doçent1İnsan ve Toplum Bilimleri Fak.Sanat Tarihi Böl.Batı Sanat Tarihi ABDDoçentliğini Erken Hristiyan ve Bizans Sanatları alanında almış olmak. Bizans sanatı el sanatları ve resim sanatı alanında çalışmaları olmak.
ÖÜ2022-77Doçent1Denizcilik MYOMotorlu Araçlar ve Ulaştırma
Teknolojileri Böl.
Sualtı Teknolojisi Pr.Doçentliğini Su Ürünleri alanında almış olmak. Avlama teknolojileri, nargile ile dalış sistemleri ve suda boğulma alanında çalışmaları olmak. Türkiye
Sualtı Sporları Federasyonu en az 3 yıldız dalıcı belgesine sahip olmak.
ÖÜ2022-78Doçent1Gönen MYOBilgisayar Teknolojileri Böl.Bilgisayar Destekli
Tasarım ve Animasyon Pr.
Doçentliğini Tasarım alanında almış olmak. Grafik tasarımı, görsel tasarım ve etkileşim tasarımı alanında çalışmaları olmak.
ÖÜ2022-79Doçent1Gönen MYOElektrik ve Enerji Böl.Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi Pr.Doçentliğini Makine Mühendisliği alanında almış olmak. Yenilenebilir enerji sistemleri, termodinamik ve enerji verimliliği alanında çalışmaları olmak.
ÖÜ2022-80Doçent1Manyas MYOFinans Bankacılık ve Sigortacılık Böl.Bankacılık ve Sigortacılık Pr.Doçentliğini Finans alanında almış olmak. Bankacılık, finansal kurumlar ve piyasalar ile İslami finans alanında çalışmaları olmak. “Yükseköğretim
Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik” uyarınca İngilizce ders verebiliyor olmak.
ÖÜ2022-81Dr. Öğr. Üyesi1Erdek MYOYönetim ve Organizasyon Böl.Sağlık Turizmi İşletmeciliği Pr.Doktorasını Turizm İşletmeciliği alanında yapmış olmak. Termal turizm ve turizmde dijitalleşme alanında çalışmaları olmak.
ÖÜ2022-82Dr. Öğr. Üyesi1Mühendislik ve
Doğa Bilimleri Fak.
Bilgisayar Mühendisliği Böl.Yazılım ABDDoktorasını Bilgisayar Mühendisliği veya Yazılım Mühendisliği alanında yapmış olmak. İlgili alanda çalışmaları olmak.
ÖÜ2022-83Dr. Öğr. Üyesi1Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fak.Ulaştırma Mühendisliği Böl.Akıllı Ulaşım Sistemleri ABDDoktorasını Yer Sistem Bilimleri alanında yapmış olmak. Denizcilikte akıllı ulaşım sistemleri alanında çalışmaları olmak. “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik” uyarınca İngilizce ders verebiliyor olmak.
ÖÜ2022-84Dr. Öğr. Üyesi1Sağlık Bilimleri Fak.Hemşirelik Böl.İç Hastalıkları Hemşireliği ABDDoktorasını İç Hastalıkları Hemşireliği alanında yapmış olmak. Yoğun bakım, geriatri, solunum hastalıkları ve nöroloji alanında çalışmaları olmak.
ÖÜ2022-85Dr. Öğr. Üyesi1Sağlık Bilimleri Fak.Hemşirelik Böl.Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği ABDDoktorasını Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği alanında yapmış olmak. Kadın ruh sağlığı, çocuk ve ergen ruh sağlığı ve ruhsal bozukluğu olan birey alanında çalışmaları olmak.
ÖÜ2022-86Dr. Öğr. Üyesi1Tıp Fak.Cerrahi Tıp
Bilimleri Böl.
Beyin ve Sinir Cerrahisi ABDUzmanlığını ilgili anabilim dalında yapmış olmak. Tümör cerrahisi alanında çalışmaları olmak.
ÖÜ2022-87Dr. Öğr. Üyesi1Tıp Fak.Cerrahi Tıp
Bilimleri Böl.
Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim ABDUzmanlığını / Doktorasını ilgili anabilim dalında yapmış olmak. Bağımsız grupların düzenlenmesi alanında çalışmaları olmak.
ÖÜ2022-88Dr. Öğr. Üyesi1Tıp Fak.Cerrahi Tıp
Bilimleri Böl.
Ortopedi ve Travmatoloji ABDUzmanlığını ilgili anabilim dalında yapmış olmak. Kalça çıkıkları ve femur kırıkları alanında çalışmaları olmak.
ÖÜ2022-89Dr. Öğr. Üyesi1Tıp Fak.Dahili Tıp Bilimleri Böl.Acil Tıp ABDUzmanlığını ilgili anabilim dalında yapmış olmak. Travma alanında çalışmaları olmak.
ÖÜ2022-90Dr. Öğr. Üyesi1Tıp Fak.Dahili Tıp Bilimleri Böl.Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon ABDUzmanlığını ilgili anabilim dalında yapmış olmak. Sistemik skleroz alanında çalışmaları olmak.
ÖÜ2022-91Dr. Öğr. Üyesi1Tıp Fak.Dahili Tıp Bilimleri Böl.Halk Sağlığı ABDUzmanlığını ilgili anabilim dalında yapmış olmak. Meslek hastalıkları yan dal uzmanlığı olmak.

İlan Bilgileri

Bir Yorum Yazın

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.