Beykoz Üniversitesi 23 Akademik Personel Alacak

Beykoz Üniversitesi 23 Akademik Personel Alacak
Yayınlama: 22.11.2022
85
A+
A-
Üniversitemiz çeşitli bölümlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyeleri (profesör, doktor öğretim üyesi) ve 09.11.2018 Tarihli 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca, öğretim görevlisi / araştırma görevlisi alınacaktır.

Başvurular ilanın Resmî Gazete’de yayın tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Beykoz Üniversitesi Rektörlüğü, İnsan Kaynakları Müdürlüğü’ne şahsen veya posta yolu ile yapılacak olup, süresi içinde yapılmayan başvurular ve e-posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Başvurular için gerekli bilgi, belge ve başvuru şartlarına ayrıca www.ilan.gov.tr insan kaynakları kategorisinden veya www.beykoz.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

Adres:
Beykoz Üniversitesi İnsan Kaynakları Müdürlüğü
Orhan Veli Kanık Caddesi No: 114 34805 Kavacık, Beykoz, İSTANBUL
Tel: 0216 912 2252

 

BirimBölüm / ProgramUnvanAranan ŞartlarSayı
İşletme ve Yönetim Bilimleri FakültesiLojistik Yönetimi (İngilizce)*Prof. Dr.İşletme veya Lojistik Yönetimi alanında doktora unvanına sahip, İşletme veya Pazarlama alanlarından birinde doçentlik unvanına sahip ve Dağıtım Kanalları, Lojistik ve Tedarik Zinciri konularında bilimsel çalışmaları bulunmak.1
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesiİşletme (İngilizce)*Prof. Dr.İşletme veya Gazetecilik ve Medya Çalışmaları alanlarından birinde doçentlik unvanına sahip, İşletme alanında lisans ve/veya lisansüstü öğrenim görmüş, Basın İşletmeleri konusunda yayınlara sahip ve Uluslararası Yükseköğretim konularında alan deneyimine sahip olmak.1
İşletme ve Yönetim Bilimleri
Fakültesi
İşletmeProf. Dr.Muhasebe-Finansman alanında doçentlik unvanına sahip olmak. Risk Yönetimi, Portföy Yönetimi, Bankacılık ve Finansal Kuruluşlar alanlarında bilimsel çalışmaları olmak.1
Mühendislik ve Mimarlık FakültesiBilgisayar Mühendisliği (İngilizce)*Prof. Dr.Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri veya Yazılım Mühendisliği alanlarında lisans veya doktora derecesi olmak; doçent unvanını Bilgisayar Mühendisliği veya Bilgisayar Bilimleri alanında almış olmak.1
İşletme ve Yönetim Bilimleri FakültesiUluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce)*Dr. Öğr. ÜyesiMuhasebe-Denetim alanında doktor unvanına sahip olup İç Denetim ve Kurumsal Risk Yönetimi konularında bilimsel çalışmaları olmak.1
Mühendislik ve Mimarlık FakültesiEndüstri Mühendisliği (İngilizce)*Dr. Öğr. ÜyesiMekatronik Mühendisliği, Üretim Sistemleri Mühendisliği, Makina Mühendisliği, Fizik Mühendisliği alanlarında lisans veya doktora derecesi olmak; bilgisayar, robotik, modelleme ve simülasyon, yapay zeka ve veri bilimi, veri analitiği alanlarından birinde çalışmaları olmak.1
Mühendislik ve Mimarlık FakültesiEndüstri Mühendisliği (İngilizce)*Dr. Öğr. ÜyesiEndüstri Mühendisliği alanında lisans ve doktora derecesi olmak.1
Mühendislik ve
Mimarlık Fakültesi
Bilgisayar
Mühendisliği (İngilizce)*
Dr. Öğr. ÜyesiBilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri, Yazılım Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği alanlarında lisans veya doktora derecesi olmak.1
Mühendislik ve Mimarlık FakültesiBilgisayar Mühendisliği (İngilizce)*Dr. Öğr. ÜyesiElektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği alanlarında lisans veya doktora derecesi olmak; bilgisayar alanında çalışmaları olmak.1
Mühendislik ve Mimarlık FakültesiBilgisayar Mühendisliği (İngilizce)*Dr. Öğr. ÜyesiMatematik veya Matematik Mühendisliği alanlarında lisans veya doktora derecesi olmak; optimizasyon, yöneylem araştırması, modelleme ve simülasyon, yapay zeka ve veri bilimi, veri analitiği, kriptoloji alanlarından birinde çalışmaları olmak.1
Sanat ve Tasarım FakültesiDijital Oyun TasarımıDr. Öğr. ÜyesiDijital Oyun Tasarımının ilgili alanlarından (Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi, Görsel İletişim Tasarımı, İletişim Tasarımı, Grafik Tasarımı, Animasyon, Çizgi Film Animasyon, Radyo Sinema Televizyon, Sinema ve Medya, İletişim Bilimleri vb.) birinde doktora derecesine sahip olmak, Unity ve/veya Unreal Engine oyun motorları ile oyun geliştirme alanında ileri seviyede uygulamalı çalışmalar yapmış olmak.2
Sanat ve Tasarım FakültesiGastronomi ve Mutfak SanatlarıDr. Öğr. ÜyesiÜniversitelerin Gastronomi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Mutfak Sanatları ve Yönetimi, Beslenme ve Diyetetik, Gıda Mühendisliği, Ziraat Mühendisliği alanlarından Lisans ve Doktora derecesini almış olmak.1
Sosyal Bilimler FakültesiPsikoloji (İngilizce)*Dr. Öğr. ÜyesiPsikoloji lisans mezunu olmak, yüksek lisans ve doktora eğitimini Psikoloji alt alanları veya ilişkili disiplinler arası alanlardan birinde tamamlamış olmak.2
Mühendislik ve Mimarlık FakültesiBilgisayar Mühendisliği (İngilizce)*Öğr. Gör. (Ders Verecek)Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri, Yazılım Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği alanlarında lisans ve tezli yüksek lisans derecesi olmak.1
Yabancı Diller Yüksekokuluİngilizce Hazırlık Programı*Öğr. Gör. (Ders Verecek)İngilizce Öğretmenliği, İngilizce Mütercim Tercümanlık, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, İngiliz Dil Bilimi Bölümlerinin birinden lisans mezunu olmak ve belirtilen bölümlerin birinden tezli yüksek lisans mezunu olmak.5
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesiİşletme (İngilizce)*Arş. Gör.İşletme lisans mezunu olup, Muhasebe-Finansman, Pazarlama ya da Üretim Yönetimi alanlarından birinde yüksek lisans ders aşamasında olmak.1
Mühendislik ve Mimarlık FakültesiYazılım MühendisliğiArş. Gör.Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri, Yazılım Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Elektrik- Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği alanlarından birinde lisans derecesi olmak; bu alanlardan birinde yüksek lisans veya doktora programına kayıtlı olmak; bilgisayar alanında çalışmaları olmak.1

 

*Yükseköğretim Kurulunca yayımlanan, “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik” gereğince belirlenen, İngilizce dilinde ders verebilme yeterliliğine sahip olmak koşulu aranmaktadır.

ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARINA BAŞVURU ŞARTLARI
1
. Adayın başvurduğu kadroyu belirten ve tüm iletişim bilgilerini içeren dilekçe.
2. Özgeçmiş (YÖK formatında).
3. Adli Sicil Kaydı.
4. İngilizce bölümlere başvurularda YDS veya Yükseköğretim Kurulunca eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan en az 85 dil puanı almış olmak.
5. 2 adet fotoğraf.
6. Nüfus cüzdanı sureti.
7. Diplomalarının tasdikli sureti (lisans, yüksek lisans ve doktora).
8. Kamu hizmetinde bulunanlar için hizmet belgesi.
9. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca onaylanmış denklik belgesi.
10. Bilimsel Yayınlarını, Kongre ve Konferans Tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora ve yüksek lisans çalışmalarını, Üniversite yönetimine katkılarını kapsayan belge ve bilgileri içeren Pdf formatında hazırlanmış CD/taşınabilir bellek.
Profesör kadrosuna başvuran adayların yukarıdaki belgeleri içeren dosyaları 1 (bir) takım olarak dosya ve 6 (altı) takım olarak Pdf formatında hazırlanmış olan CD/taşınabilir bellek ile ilanın Resmî Gazete’de yayınlanma tarihinden itibaren 15 gün içerisinde teslim etmeleri gerekmektedir.
Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuran adayların yukarıdaki belgeleri içeren dosyaları 1 (bir) takım olarak dosya ve 4 (dört) takım olarak Pdf formatında hazırlanmış olan CD/taşınabilir bellek ile ilanın Resmî Gazete’de yayınlanma tarihinden itibaren 15 gün içerisinde teslim etmeleri gerekmektedir.

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ BAŞVURU ŞARTLARI
Öğretim Görevlisi:
1. ALES sınavından en az 70 puan almış olmak.
2. Belirtilen alanlarda lisans ve tezli yüksek lisans mezunu olmak.
3. LİSANS DÜZEYİNDE EĞİTİM VEREN TÜRKÇE BÖLÜMLERE ÖĞRETİM GÖREVLİSİ başvurularında YDS veya Yükseköğretim Kurulunca eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan en az 50 dil puanı almış olmak.
4. Lisans/Ön Lisans düzeyinde İNGİLİZCE EĞİTİM VEREN BÖLÜMLERE başvurularda YDS veya Yükseköğretim Kurulunca eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan en az 85 dil puanı almış olmak.
5. Deneyim belirtilen kadro başvurularında belgelemek kaydıyla deneyim koşulunu sağlamak.

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ BAŞVURU ŞARTLARI
Araştırma Görevlisi:
1. ALES sınavından en az 70 puan almış olmak.
2. LİSANS DÜZEYİNDE EĞİTİM VEREN TÜRKÇE BÖLÜMLERE ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ başvurularında YDS veya Yükseköğretim Kurulunca eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan en az 50 dil puanı almış olmak.
3. İNGİLİZCE EĞİTİM VEREN BÖLÜMLERE BAŞVURULARDA EN AZ 85 YDS veya Yükseköğretim Kurulunca eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan dil puanı almış olmak.
4. Başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak.

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
1. Adayın başvurduğu kadroyu belirten ve tüm iletişim bilgilerini içeren dilekçe.
2. YÖK formatında Türkçe Özgeçmiş
3. Adli Sicil Kaydı.
4. ALES belgesi.
5. İngilizce eğitim veren bölümlere ve lisans düzeyinde eğitim veren bölümlere öğretim görevlisi/araştırma görevlisi kadrosuna başvurularda Yabancı Dil Belgesi.
6. 2 adet fotoğraf.
7. Nüfus cüzdanı sureti.
8. Diplomaların fotokopisi (lisans, yüksek lisans ve varsa doktora).
9. Onaylı lisans transkript belgesi.
10. Deneyim belirtilen kadro başvurularında e-Devlet üzerinden alınmış barkodlu SGK hizmet dökümü.
11. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca onaylanmış denklik belgesi.
Başvurular, İnsan Kaynakları Müdürlüğü’ne şahsen veya posta yolu ile yapılacak olup, süresi içinde yapılmayan başvurular ve e-posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Ön değerlendirme ve giriş sınavı sonuçları www.beykoz.edu.tr adresinde yayınlanacaktır.

Öğretim Görevlisi/Araştırma Görevlisi Kadroları SINAV TAKVİMİ
Başvuru Başlangıç Tarihi : 22.11.2022
Son Başvuru Tarihi : 06.12.2022
Ön Değerlendirme Tarihi : 08.12.2022
Giriş Sınavı Tarihi : 12.12.2022
Sonuç Açıklama Tarihi : 15.12.2022

Bir Yorum Yazın

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.