Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müfettiş Yardımcısı Alım İlanı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müfettiş Yardımcısı Alım İlanı
Yayınlama: 04.06.2015
Düzenleme: 05.03.2021 22:11
422
A+
A-

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına Genel İdari Hizmetleri sınıfından münhal 7 ve 8. dereceli kadrolara atama yapmak üzere; 1 inşaat mühen Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına Genel İdari Hizmetleri sınıfından münhal 7 ve 8. dereceli kadrolara atama yapmak üzere; 1 inşaat mühendisi, 1 bilgisayar mühendisi, 1 fizik mühendisi, 1 mimar (genel), 2 çevre mühendisi, 2 harita mühendisi ile 2 şehir ve bölge planlamacısı olmak üzere yazılı ve sözlü olarak iki aşamalı sınavla toplam 10 Müfettiş Yardımcısı alınacaktır.

1 – Yazılı sınav:

1.1 – Giriş sınavının yazılı bölümü Ankara’da 28 Haziran 2015 tarihinde yapılacaktır. Yazılı sınavın hangi adres ve saatte yapılacağı http://teftis.sanayi.gov.tr/ adresinde ve Sınav Giriş Belgelerinde belirtilecektir.

1.2 – Sözlü sınav ise Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No: 128/B, Tandoğan-ANKARA adresinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Sınav Komisyonunca yapılacak olup adayların hangi tarih, saat ve yerde sınava girecekleri yazılı sınav sonuçlarının ilanından sonra ayrıca internet sayfasından duyurulacaktır.

2 – 1. Sınava katılmak isteyenlerde aranacak şartlar:

2.1.1. 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde yazılı genel şartları taşımak,

2.1.2. Üniversitelerin dört yıllık lisans eğitimi veren; bilgisayar, inşaat, fizik, harita ve çevre mühendisliği ile mimarlık ve şehir ve bölge planlama bölümlerinden birini ya da bunlara denkliği, yetkili makamlar tarafından kabul olunan yurtdışı öğretim kurumlarından birisini bitirmiş olmak,

2.1.3. 1 Ocak 2015 tarihinde 35 yaşını doldurmamış olmak (01/01/1980 ve daha sonra ki bir tarihte doğanlar),

2.1.4. Sağlık durumu her türlü iklim ve yolculuk koşullarına elverişli olmak, müfettişlik görevini yapmasına engel olabilecek hastalığı veya engeli bulunmamak,

2.1.5. Başkanlıkça yapılacak araştırma sonucuna göre sicil, tutum ve davranışları yönünden müfettişliğe engel durumu olmamak,

2.1.6. 2013 ve 2014 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarının (KPSS) birinden KPSS P3 puan türünden en az 70 puan almış olmak,

gerekir.

2.2. Sınava girebilecek meslek grupları ve kabul edilecek aday sayıları:

Sınava müracaat eden adayların, yukarıda belirtilen Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS P3 puan türü sırasına göre;

İnşaat mühendisliği bölümü mezunlarından en yüksek puanlı ilk 20,

Bilgisayar mühendisliği bölümü mezunlarından en yüksek puanlı ilk 20,

Fizik mühendisliği bölümü mezunlarından en yüksek puanlı ilk 20,

Mimarlık bölümü mezunlarından en yüksek puanlı ilk 20,

Çevre mühendisliği bölümü mezunlarından en yüksek puanlı ilk 40,

Harita mühendisliği bölümü mezunlarından en yüksek puanlı ilk 40 ve,

Şehir ve Bölge Planlama bölümü mezunlarından en yüksek puanlı ilk 40,

aday arasında yer almak üzere açıktan atama yapılacak 10 Müfettiş Yardımcısı kadro sayısının (meslek grupları kendi içinde ayrı ayrı dikkate alınarak) 20 katı olacak şekilde toplam 200 aday yazılı sınava davet olunacaktır. KPSS başarı düzeyi eşit olan adaylardan gün/ay/yıl olarak doğum tarihlerine göre yaşı daha küçük olana öncelik verilecektir.

2.3. Öngörülen bir meslek grubundan istenen sayı ve nitelikte müracaat veya yazılı sınavı kazanan olmaması halinde, yerine yazılı sınavı kazananlar arasından hangi meslek grubundan sözlü sınavla müfettiş yardımcısı alınacağına Bakanlığımızca karar verilecektir.

2.4. Yazılı sınava girmeye hak kazanan adayların listesi Bakanlık hizmet binalarının kapılarında (Rehberlik ve Teftiş Başkanlığının bulunduğu Ek Bina; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı, GMK Bulvarı No: 128/B, Tandoğan-ANKARA, Ana Bina: Mustafa Kemal Mahallesi Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu 7. Km 2151. Cadde No: 154 06510 Çankaya/ANKARA) adresleri ile (http://teftis.sanayi.gov.tr/) sayfasından duyurulacak olup ayrıca adaylara posta yolu ile bildirimde bulunulmayacaktır.

3 -Yazılı sınava giriş başvurusu:

Sınava giriş başvurusu (http://sinavbasvuru.sanayi.gov.tr) internet adresinden 28 Mayıs 2015 saat:10.00 – 12 Haziran 2015 saat: 17.00 tarihleri arasında yapılacaktır.

4 – Sınava müracaat:

4.1.1. Aday başvuru formu (http://sinavbasvuru.sanayi.gov.tr) adresindeki prosedüre göre elektronik ortamda doldurulacaktır. (Formda yer alacak olan kimlik bilgileri sistem tarafından doğrulanacaktır.),

4.1.2. Bir fotoğraf, (Son 1 yıl içerisinde çekilmiş olacak ve aday tarafından sisteme yüklenecektir.)

4.1.3. Adayın tercih edeceği 2013 ya da 2014 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS P3) puanı sistem tarafından otomatik olarak sorgulanacaktır.

4.1.4. Yükseköğretim kurumu diploma veya bitirme belgesi, (aday tarafından sisteme yüklenecektir.)

5 – Başvurular duyuruda belirtilen tarih ve saate kadar yapılacak olup bu tarih ve saatten sonra yapılacak başvurular sistem tarafından kabul edilmeyecektir. Gerçeğe aykırı beyanları içerdiği anlaşılan başvurular dikkate alınmayacağı gibi bu durumu tespit edilenler hakkında gerekli yasal işlemler yapılacaktır.

5.1. Elektronik ortamda başvuruyu yapan adayın başvurusunun tamamlanabilmesi için “BAŞVURUYU KAYDET” adımı yeterli olmamakta sınav başvurusunun tamamlanabilmesi için adayların mutlaka “BAŞVURUYU ONAYLA” butonunu kullanmaları gerekmektedir.

6 – 1. Giriş sınavına kabul edileceklerin listesi Bakanlık (http://teftis.sanayi.gov.tr/) internet sayfasında 19 Haziran 2015 tarihinde saat 17.00’a kadar duyurulacak ve bu duyuruda adayın adı, soyadı, numarası, sınava gireceği yerin adresi, gün ve saati belirtilecektir.

6.2. KPSS P3 puan sıralamasına göre yazılı sınava girmeye hak kazananların ilanını müteakiben Sınav Giriş Belgeleri, 22 Haziran 2015 Pazartesi günü saat:10.00’dan itibaren başvurunun yapıldığı (http://sinavbasvuru.sanayi.gov.tr) internet adresinden aday tarafından yazdırılacak olup adayların adreslerine postalanmayacaktır.

6.3. Adaylar sınava gelirken, Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi ve kimlik tespitinde kullanılmak üzere T.C. Nüfus Cüzdanı, Sürücü Belgesi veya pasaport ile yeteri sayıda kurşun kalem ve silgi getireceklerdir.

7 – 1. Sınav Konuları:

a. Kompozisyon, yazım ve anlatım tekniği – yazılı,

b. Ekonomi ve Maliye bilgisi (Türkiye Ekonomisi ile Güncel Ekonomik Sorunlar ve Maliye Politikası) – test

c. Hukuk Bilgisi (Anayasa, İdare Hukuku ve İdari Yargı) – test,

d. Alan bilgisi (mezun olduğu bölümle ilgili) – test,

olarak dört grup şeklinde uygulanacaktır.

7.2. Sınav soru gruplarının toplam puanın tespitindeki ağırlıkları:

Adayların yazılı sınavdaki başarıları tespit edilirken;

a. Kompozisyon, yazım ve anlatım tekniği yazılı standart puanı %15,

b. Ekonomi ve Maliye bilgisi (Türkiye Ekonomisi ile Güncel Ekonomik Sorunlar ve Maliye Politikası) testi standart puanı %10,

c. Hukuk Bilgisi (Anayasa, İdare Hukuku ve İdari Yargı) testi standart puanı %10 ve,

d. Alan bilgisi testi standart puanı %65,

oran ağırlığında hesaplanarak toplam puan elde edilecektir.

7.3. Yazılı sınava giren adaylardan her ders grubundan en az 50 puan almak şartıyla 7.2. maddesine göre hesaplanacak ağırlıklı not ortalaması 70 ve üzeri olan adaylar yazılı sınavı barajını geçmiş sayılacaktır.

8 – Sonuç ilanı ve sözlü sınava çağrılacak aday sayıları:

8.1. Yazılı sınavda başarı gösteren en yüksek puanlı adaydan başlamak ve ataması yapılacak kadro sayısının beş katı olmak üzere;

İnşaat mühendisliği bölümü mezunlarından ilk 5,

Bilgisayar mühendisliği bölümü mezunlarından ilk 5,

Fizik mühendisliği bölümü mezunlarından ilk 5,

Mimarlık bölümü mezunlarından ilk 5,

Çevre mühendisliği bölümü mezunlarından ilk 10,

Harita mühendisliği bölümü mezunlarından ilk 10 ve,

Şehir ve Bölge Planlama bölümü mezunlarından ilk 10 aday olmak üzere toplam 50 aday sözlü sınava davet olunacaktır.

8.2. Yazılı sınav sonuçları 15 Temmuz 2015 tarihi saat 17.00’ye kadar açıklanarak Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı (http://teftis.sanayi.gov.tr/) internet adresinden, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığının çalışma adresi olan GMK Bulvarı 128/B adresindeki ek bina kapısında ilan edilecektir.

8.3. Sözlü sınava girecek adayların başvuru formunda belirtikleri adreslerine taahhütlü mektup ile sınavın yeri, günü ve saati bildirilecek ve ayrıca (http://teftis.sanayi.gov.tr/) internet adresinden de duyurulacaktır. Başarılı olamayanlar sözlü sınava alınmayacaklardır. Sözlü sınava girmeye hak kazanamayanlara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

9 – Sınav sonucuna itiraz edilmesi:

Adaylar, sonuçların kendilerine tebliğinden itibaren 10 gün içerisinde yazılı ve sözlü sınav sonuçları için Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına itiraz edebilecekler ve itiraz tarihinden itibaren 5 iş günü içerisinde itirazlar sonuçlandırılarak adreslerine bildirilecektir.

10 – Yazılı sınavı kazanan adaylardan, sözlü sınav için istenecek belgeler:

10.1. 4,5×6 ebadında son bir yıl içinde çekilmiş 3 adet fotoğraf,

10.2. Kendi el yazısı ile yazılmış meslek veya işleri, eğitim durumu, kendisi hakkında bilgi verebilecek iki kişinin adları ve adresleri, yüksek öğretimden sonra ne gibi işler yaptığını belirten özgeçmişi.

10.3. Varsa, yabancı dil bilgi düzeyini gösteren belge ya da (bizzat Başkanlığa belgenin aslı ile birlikte gelinmesi durumunda) Başkanlıkça onaylı sureti.

10.4. Yazılı sınavı kazanan adaylar yukarıda yer alan belgeleri ve bilgileri sınav sonucunun internet ortamında ilanı ya da sonucun kendilerine tebliği tarihinden itibaren Başkanlığa ulaştıracaklardır ya da bizzat gelerek teslim edeceklerdir. Ancak bu bilgi ve belgelerin her koşulda sözlü sınavın yapılacağı tarihten önce Başkanlığa ulaştırılması gerekmektedir.

11 – Sözlü sınav konuları ve sözlü sınavın başarılması:

11.1. Sözlü sınava girmeyi hak eden adaylara yazılı sınav konu gruplarından sorular yöneltilecek olup ayrıca; adayların genel kültür bilgilerinin yoklanması yanında, zeka, anlama, algılama, anlatım ve temsil yeteneği gibi özellikleri de değerlendirilerek, sözlü sınav için tek bir not verilecektir.

11.2. Sözlü sınav notu ortalaması 100 tam puan üzerinden 70 ve üzeri olan adaylar sözlü sınavda başarılı sayılacaktır.

12 – Müfettiş Yardımcılığı yazılı ve sözlü giriş sınavının kazanılması:

12.1. Müfettiş yardımcılığı giriş sınavının yazılı ve sözlü bölümlerinden ayrı ayrı başarılı olanların ortalama puanları esas alınarak ve en yüksek puandan başlamak üzere her meslek grubundan atanacak aday sayısı kadar kişi asıl ve yine başarı sırasına göre bir o kadarı da yedek olarak müfettiş yardımcılığı giriş sınavı kazanmış sayılacaktır.

12.2. Adayların giriş sınav notunun eşitliği halinde; yazılı sınav notu yüksek olan, yazılı sınav notunun eşitliği halinde yaşı küçük olan aday başarı sıralamasında öncelik kazanacaktır.

13 – Sözlü sınavı kazanan adaylardan atama sırasında istenecek bilgi ve belgeler:

13.1. Adayın, yurdun her yerinde görev yapmaya ve her türlü iklim ve yolculuk koşullarına dayanıklı olduğuna dair yazılı beyanı,

13.2. Askerlikle ilişiğinin olmadığına dair yazılı beyan,

13.3. Adli sicil kaydının bulunmadığına dair yazılı beyan.

13.4. Aşağıda belirtilen meslek gruplarından sınavı kazanan adaylar arasından istekli olanlar öncelikli olmak üzere, istekli çıkmaması halinde ise 12.1 numaralı maddeye göre yapılacak sıralama sonucunda daha az puanı olan 1 çevre mühendisi ile bir şehir ve bölge planlamacısı İstanbul Grup Başkanlığında, 1 harita mühendisi ile inşaat mühendisi ise İzmir Grup Başkanlığında, teorik eğitimin tamamlanmasını müteakiben Bakanlığımızca uygun görülecek bir tarihte görevlendirilecektir.

14 – Asil adaylardan ataması yapılamayan veya ataması yapıldığı halde göreve başlamayan ya da göreve başladıktan sonra üç ay içerisinde ayrılanların meslek grubuna göre yerine aynı gruptan, aynı gruptan atanacak yedek aday yoksa sınavı kazanan diğer yedek adaylar arasından başarı sırasına göre atama yapılacaktır.

15 – Adayların bilgi ve beyanları ile ilgili yasal sorumlulukları:

Sınavı kazanan adayların bu madde gereğince yaptıkları beyanların ve sundukları belgelerin doğru olmaması halinde sınavları geçersiz sayılacak, atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa bile bu durumun sonradan ortaya çıkması halinde atamaları iptal edileceği gibi, bu nedenle hiçbir hak talep edemeyecekler ve haklarında gerçeğe aykırı beyanda bulunmaları gerekçesiyle 26/09/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. Ayrıca adaylar, sınava müracaat sırasında bu maddede belirtilen bir hususun meydana gelmesi halinde hiçbir hak talebinde bulunmayacaklarını yazılı sınav yerinde imzalayacakları Başvuru Formu ile taahhüt edeceklerdir.

ÖNEMLİ HATIRLATMA: Sınav ve kurumsal bilgiler hakkındaki açıklama ve muhtemel sorularınız için “(http://teftis.sanayi.gov.tr/” internet sayfamızdaki “Müfettiş Yardımcılığına Giriş Tanıtım Sunusu” ve “Sıkça Sorulan Sorular” başlıklı dokümanlardan bilgi edinebilirsiniz.

Sınavda bütün adaylarımıza başarılar dileriz.

Bir Yorum Yazın

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.