Bitlis Eren Üniv. Yüksek Lisans ve Doktora Program İlanı

Bitlis Eren Üniv. Yüksek Lisans ve Doktora Program İlanı
Yayınlama: 27.06.2015
Düzenleme: 05.03.2021 22:11
1.120
A+
A-

T.C.

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

GÜZ YARIYILI

LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARINA

BAŞVURU KILAVUZU

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜNDEN

Enstitümüze bağlı ilgili Anabilim Da T.C.

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

GÜZ YARIYILI

LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARINA

BAŞVURU KILAVUZU

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜNDEN

Enstitümüze bağlı ilgili Anabilim Dallarına, 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı için Yüksek Lisans/ Doktora öğrencisi alınacaktır. Programlara ilişkin bilim dalları, kontenjanlar, özel şartlar ve başvuru takvimi aşağıda belirtilmiştir.

YÜKSEK LİSANS / DOKTORA PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI

Yüksek Lisans ve Doktora başvuruları için ALES Sayısal Puan Türünden en az 55 puan alma zorunluluğu bulunmaktadır (*)

S.NoABD/KontenjanÖzel Şartlar
Programın AdıBilim DalıSayı
1Fizik
Doktora Programı
Atom ve Molekül Fiziği1Fizik ve Fizik Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programından mezun olanlar başvurabilir.
Genel Fizik1
2Fizik
Tezli Yüksek Lisans Programı
Atom ve Molekül Fiziği1Fen Fakültesi ve Fen-Edebiyat
Fakültesi Fizik Bölümü mezunları, Eğitim Fakültesi Fizik Öğretmenliği Bölümü mezunları ve İlgili Fakültelerin Fizik Mühendisliği bölümü mezunları başvurabilir.
Nükleer Fizik1
Yüksek Enerji ve Plazma Fiziği2
Genel Fizik1
Yoğun Madde Fiziği1
3Elektrik Elektronik Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans ProgramıElektrik Tesisleri5İlgili Fakültelerin Elektrik Elektronik Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik Haberleşme Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği mezunları başvurabilir.
Telekomünikasyon1
4Disiplinlerarası Arkeometri Tezli Yüksek Lisans Programı6Fen Fakülteleri Edebiyat Fakülteleri veya Fen Edebiyat Fakültelerinin Fizik, Kimya, Biyoloji, Coğrafya, İstatistik, Arkeoloji, Sanat Tarihi, Antropoloji Mezunları ile Tıp, Diş Hekimliği, Mühendislik ve Mimarlık Fakülteleri Mezunları Başvurabilir.
5Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı6Üniversitelerin Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, Malzeme ve Nanoteknoloji Mühendisliği, Nanoteknoloji Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Elektrik Elektronik Mühendisliği, Fizik Mühendisliği, Kimya Mühendisliği ve Fizik, Kimya bölümlerinden mezun olmak.
6Matematik Tezli Yüksek Lisans Programı
(Muş Alparslan Üniversitesi ile Ortak)
Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi5Üniversitelerin Matematik Bölümü mezunları ile Eğitim Fakültelerinin Matematik Öğretmenliği veya İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü mezunları başvurabilir.
Uygulamalı Matematik5
Geometri5
Topoloji2
Cebir ve Sayılar Teorisi2
7Kimya Tezli Yüksek Lisans Programı
(Yüzüncü Yıl Üniversitesi ile Ortak)
Fizikokimya1Fen Fakültesi ve Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya ve Biyokimya Bölümü mezunları ile Eğitim Fakültesi Kimya Öğretmenliği mezunları ve İlgili Fakültelerin Kimya Mühendisliği Bölümü mezunları başvurabilir.
Biyokimya1
Analitik Kimya1
Organik kimya1
8Biyoloji Tezli Yüksek Lisans Programı
(Fırat Üniversitesi ile Ortak)
Genel Biyoloji1Fen Fakültesi ve Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü mezunları ile Eğitim Fakültesi Biyoloji Öğretmenliği Bölümü mezunları başvurabilir.
Zooloji3
Botanik2
9Makine Mühendisliği
Tezli Yüksek Lisans Programı (Erciyes Üniversitesi ile Ortak)
Enerji2İlgili Fakültelerin Makine Mühendisliği Bölümü mezunları başvurabilir.
Mekanik1
Konstrüksiyon ve İmalat1
Makine Teorisi ve Dinamiği1
10İnşaat Mühendisliği
Tezli Yüksek Lisans Programı (Dicle Üniversitesi ile Ortak)
Yapı4İlgili Fakültelerin İnşaat Mühendisliği Bölümü mezunları başvurabilir.
Hidrolik1
Geoteknik1
11Çevre Mühendisliği
Tezli Yüksek Lisans Programı (Fırat Üniversitesi ile Ortak)
Çevre Bilimleri4İlgili Fakültelerin Çevre Mühendisliği Bölümü mezunları başvurabilir.
Çevre Teknolojileri8
NOT:,

(*) Disiplinlerarası Arkeometri Tezli Yüksek Lisans Programına başvurularda, mezun olunan lisans programının ALES puan türü kabul edilecektir.

1- Ortak lisansüstü programlarda, Protokol gereği, öğrencinin Ortak Enstitülerin her birinden aldığı derslerin kredilerinin toplamı, alması zorunlu olan asgari toplam ders kredisi miktarının üçte birinden az olamaz.

2- Mülakat sırasında, yeterli başvuru olmayan bilim dallarına, fazla başvuru yapılan bilim
dallarından öğrencinin rızası alınarak geçiş yapılabilir.

BAŞVURU ŞARTLARI

Lisansüstü Programlarına Başvuracak Adaylarda Aranacak Genel Şartlar:

1-Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’na (ALES) son üç yıl içinde girmiş olmak ve başvurduğu programın puan türünde en az 55 puan almış olmak gerekir.

2-Başvurular şahsen veya iadeli taahhütlü posta yoluyla yapılacaktır. Postada oluşan gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

3-Yüksek Lisans Programları İçin;

-İlana çıkılan alanlardan lisans diplomasına (veya mezuniyet belgesine) sahip olmalarıgerekir.

4-Doktora Programları İçin;

-İstenen alanda tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmak.

-Anadilleri dışında İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça, Çince, Japonca, Farsça dillerinden birinden merkezi yabancı dil sınavından (YDS veyaÜDS’den) en az 55 puan veya ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavından bu puanın muadili bir puana sahip olmak zorunludur.

DEĞERLENDİRME

1-Yüksek Lisans Programları İçin

a.Yüksek lisans programına başvuran adaylar, mülakat öncesi, ALES puanının %70’i, lisans mezuniyet not ortalamasının %30’u toplanarak elde edilen puana göre sıralamaya tabi tutulur ve ilan edilen kontenjanın en fazla üç katı aday mülakata çağrılır.

b.Yüksek lisans programına başvuruda bulunan adayların başarı notu, lisans mezuniyet notunun %25’i, ALES puanının %50’si, mülakat notunun %25’i toplanarak elde edilir ve adaylar bu nota göre sıralanır.

c.Yüksek lisans programı için asgari başarı notu 60 puandır.

2- Doktora Programları İçin:

a.Adaylar, mülakat öncesi, ALES puanının %60’ı, lisans mezuniyet not ortalamasının %30’u ve merkezi yabancı dil sınavından (YDS veyaÜDS’den) alınan puanın veya ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından birinden alınan muadili puanın %10’u toplanarak elde edilen puana göre sıralamaya tabi tutulur ve ilan edilen kontenjanın en fazla üç katı kadar aday mülakata çağrılır. (Lisans mezuniyet notunun yüzlük sistemde karşılığı olmayan adayların notu için YÖK dönüşüm tablosu kullanılır.)

b.Adayların başarı notu, lisans mezuniyet notunun %15’i, ALES puanının %50’si, mülakat notunun %25’i ve merkezi yabancı dil sınavından (YDS veyaÜDS’den) alınan puanın veya ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından birinden alınan muadili puanın %10’u toplanarak elde edilir ve adaylar bu nota göre sıralanır.

c.Doktora programı için asgari başarı notu 65 puandır.

3-Mülakat sınavına girmeyen adaylar başarısız sayılır.

4-Eşitlik halinde lisans mezuniyet notu yüksek olan adaya öncelik verilir

5-ALES notu alınırken, virgülden sonraki küsuratlar tam sayıya tamamlanmaz.

6-Lisans mezuniyet notunun yüzlük sistemde karşılığı olmayan adayların notu için YÖK dönüşüm tablosu kullanılır.

SINAV SONUÇLARININ İLANI VE KESİN KAYIT

1.Başarılı olan adaylardan, başarı sırasına göre kontenjan sayısı kadar asil ve yedek aday belirlenir. Lisansüstü öğretime kabul edilecek asil ve yedek öğrenci listeleri enstitü yönetim kurulu kararıyla kesinleştikten sonra ilan edilir.

2.Adayların kesin kayıt işlemleri enstitü tarafından belirlenen tarihlerde yapılır.

3.Kayıt için zamanında şahsen başvurmayan, istenilen belgeleri tamamlamayan veya enstitü yönetim kurulunca mazereti kabul edilmeyen adaylar, kesin kayıt haklarını kaybeder.

4.Kesin kayıt yaptırmayan ya da kayıt hakkını kaybeden adayların yerine, yedek listesindeki sıralama esas alınarak yedek adayların kayıtları yapılır.

BAŞVURU SIRASINDA İSTENECEK BELGELER (*)

A-Yüksek Lisans Adayları için

1-Başvuru Formu. Enstitüden veya http://www.beu.edu.tr web sayfasından alınacaktır.

2-İlana çıkılan alanlardan lisans diplomasına (veya mezuniyet belgesine) sahip olmaları gerekir.

3-Transkript (Asıl veya Enstitüce Onaylı Örneği kabul edilir)

4-Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) Sonuç Belgesi veya Sonuç Belgesi kontrol kodlu bilgisayar çıktısı

5-Varsa Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi veya Sonuç Belgesi kontrol kodlu bilgisayar çıktısı

6-T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Enstitüce Onaylı)

7-Mevzuata uygun bir adet vesikalık fotoğraf (kesin kayıt sırasında beş adet)

8-Özgeçmiş

9-Herhangi bir yerde çalışıyor ise, kurum amirinden alınacak lisansüstü eğitim yapmasında sakınca görülmediğine ilişkin belge

10-Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi (adayların yazılı beyanı kabul edilir.)

11-Adli Sicil Kaydı (adayların e-devlet kapısından sorgulama yaparak sunacakları barkotlu çıktılar Enstitü tarafından eşleştirme-kontrol yapıldıktan sonra kabul edilecektir.)

12-Lisansüstü programa başvuracak adaylardan istenen belgelerin aslı veya Enstitü tarafından onaylı örneği kabul edilir.

(*) İlk başvuruda getirilen asıl belgeler, kesin kayıtta tekrar istenmeyecektir.

B- Doktora adayları için

1- Başvuru Formu. Enstitüden veya http://www.beu.edu.tr web sayfasından alınacaktır.

2- İlana çıkılan alanlardan Lisans ve Yüksek Lisans diplomaları veya mezuniyet belgeleri.

(Bu belgelerin Enstitüce onaylı örneği kabul edilir.)

3- Lisans ve Yüksek Lisans Transkriptleri (Asıl veya Enstitüce Onaylı Örneği kabul edilir.)

4- Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) Sonuç Belgesi veya Sonuç Belgesi kontrol kodlu bilgisayar çıktısı

5- YDS, ÜDS, KPDS veya Üniversitelerarası Kurul tarafından ÜDS’ye eşdeğer kabul edilen diğer Yabancı Dil Sınavı Sonuç Belgesi veya Sonuç Belgesi Kontrol Kodlu Bilgisayar Çıktısı,

6- T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Enstitüce Onaylı)

7- Mevzuata uygun bir adet vesikalık fotoğraf (kesin kayıt sırasında beş adet),

8- Özgeçmiş

9- Herhangi bir yerde çalışıyor ise, kurum amirinden alınacak lisansüstü eğitim yapmasında

sakınca görülmediğine ilişkin belge

10- Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi (adayların yazılı beyanı kabul edilir.)

11-Adli Sicil Kaydı (adayların e-devlet kapısından sorgulama yaparak sunacakları barkotlu

çıktıları Enstitü tarafından eşleştirme-kontrol yapıldıktan sonra kabul edilecektir)

12- Lisansüstü programa başvuracak adaylardan istenen belgelerin aslı veya Enstitü

tarafından onaylı örneği kabul edilir.

(*) İlk başvuruda getirilen asıl belgeler, kesin kayıtta tekrar istenmeyecektir.

DİĞER HUSUSLAR

  • Eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır.

.Adaylar, fotokopi niteliğindeki belgelerin ilgili enstitü yetkilisinin “aslı gibidir” onayını yapabilmesi için asıllarını ibraz etmek zorundadır.

  • Adaylar Tezli Yüksek Lisans ve doktora programı başvurusunda yalnız bir programa başvuru yapabilir. Birden fazla başvuru yapanların başvurularından biri geçersiz sayılacaktır.

.Başvuru sonrası yapılacak işlemlerle ilgili süreci takip etmek adayların sorumluluğundadır. Adaylara bireysel olarak geri dönüş yapılmayacaktır.

.Kesin Kayıt Hakkı kazanan adayların şahsen veya noter tasdikli vekaletname ilebaşvurusu zorunludur.

.Enstitü, gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran adaylar hakkında gerekli yasal işlemleri yapmaya yetkilidir.

.Ortak Programlarda Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü yürütücü Enstitüdür.

.Kazanamayan adayların başvuru sırasında verdiği evraklar 10 Temmuz 2015 tarihinden itibaren 1 ay içerisinde iade edilecek, alınmayanlar imha edilecektir.

BAŞVURU TAKVİMİ

TarihAçıklama
09 Haziran 2015Kontenjanların İlanı
15 Haziran 2015 –

03 Temmuz 2015

Başvuruların Kabulü (Başvurular, Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğüne şahsen veya iadeli taahhütlü posta yoluyla yapılacaktır. Postada oluşan gecikmeler dikkate alınmayacaktır.)
06 Temmuz 2015Mülakata Alınacak Adayların İlanı
08 Temmuz 2015Mülakat Sınavı

Saat 10:00’da Enstitünün ilgili Anabilim dallarında yapılacaktır.

10 Temmuz 2015Sınav Sonuçlarının Açıklanması
03-07 Ağustos 2015Kesin Kayıt (Asıl Listeden Kayıt Yaptırmaya Hak Kazanan Adaylar İçin).
10 Ağustos 2015Yedek Aday İken Kesin Kayda Hak Kazanan Adayların Kesin Kayıtları
25-27 Ağustos 2015Danışmanların Belirlenmesi
31 Ağustos 2015-

06 Eylül 2015

Ders Kayıtları

Başvuru Adresi:

Bitlis Eren Üniversitesi, Fen Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü

Beş Minare Mah. Ahmet Eren Bulvarı, Merkez Kampus, Yahya Eren İleri Araştırma Laboratuvarı,

Kat: 2,Merkez / BİTLİS

Tel: 0 (434) 222 03 71 Faks: 0 (434) 222 91 42


T.C.

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA

BAŞVURU KILAVUZU

HAZİRAN 2015

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜNDEN

Enstitümüze bağlı ilgili Anabilim Dallarına, 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı için Doktora veYüksek Lisansöğrencisi alınacaktır. Programlara ilişkin anabilim-bilim dalları, kontenjanlar, özel şartlar ve başvuru takvimi aşağıda belirtilmiştir.

DOKTORA / YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI

S. NoABD

Programın Adı

KontenjanALESÖzel Şartlar
Bilim DalıSayı
1Tarih Tezli

Yüksek Lisans Programı

Genel Türk Tarihi2SÖZEdebiyat Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi ve ilgili fakültelerin ”Tarih Bölümü” mezunları başvurabilir.
Yakınçağ Tarihi2
2Türk Dili ve Edebiyatı Ortak Doktora Programı

(Bingöl Üni. ile ortak)

Yeni Türk Edebiyatı009.06.2015 tarihli ilanda sehven verilen kontenjan iptal edilmiştir.
3Türk Dili ve Edebiyatı Ortak Tezli

Yüksek Lisans Programı

(Bingöl Üni. ile ortak)

Yeni Türk Edebiyatı009.06.2015 tarihli ilanda sehven verilen kontenjan iptal edilmiştir.
Eski Türk Edebiyatı0
4Arkeoloji Ortak Tezli Yüksek Lisans Programı

(Atatürk Üni. ile ortak)

3EA”Arkeoloji ile Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü” mezunları başvurabilir.

1-Ortak lisansüstü programlarda; Protokol gereği, öğrencinin Ortak Enstitülerin her birinden aldığı derslerin kredilerinin toplamı, alması zorunlu olan asgari toplam ders kredisi miktarının üçte birinden az olamaz.

2-Mülakat sırasında; yeterli başvuru olmayan bilim dallarına, fazla başvuru yapılan bilim dallarından öğrencinin rızası alınarak geçiş yapılabilir

BAŞVURU ŞARTLARI

Lisansüstü Programlarına Başvuracak Adaylarda Aranacak Genel Şartlar

1-Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan AkademikPersonel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’na (ALES) son üç yıl içinde girmiş olmak ve başvurduğu programın puan türünde en az 55 puan almış olmak gerekir.

2-Yüksek Lisans Programları İçin;

-İlana çıkılan alanlardan lisans diplomasına (veya mezuniyet belgesine) sahip olmaları gerekir.

3-Doktora Programları İçin;

-İstenen alanda tezliyüksek lisans diplomasına sahip olmak.

-Anadilleri dışında İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça, Çince, Japonca, Farsça dillerinden birinden merkezi yabancı dil sınavından (YDS veyaÜDS’den) en az 55 puan veya ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavından bu puanın muadili bir puana sahip olmak zorunludur.

DEĞERLENDIRME

1-Yüksek Lisans Programları İçin;

a)Yüksek lisans programına başvuran adaylar, mülakat öncesi, ALES puanının %70’i, lisans mezuniyet not ortalamasının %30’u toplanarak elde edilen puana göre sıralamaya tabi tutulur ve ilan edilen kontenjanın en fazla üç katı aday mülakata çağrılır.

b)Yüksek lisans programına başvuruda bulunan adayların başarı notu, lisans mezuniyet notunun %25’i, ALES puanının %50’si, mülakat notunun %25’i toplanarak elde edilir ve adaylar bu nota göre sıralanır.

c)Yüksek lisans programı için asgari başarı notu 60 puandır.

2-Doktora Programları İçin:

a) Adaylar, mülakat öncesi, ALES puanının %60’ı, lisans mezuniyet not ortalamasının %30’u ve merkezi yabancı dil sınavından (YDS veyaÜDS’den) alınan puanın veya ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından birinden alınan muadili puanın %10’u toplanarak elde edilen puana göre sıralamaya tabi tutulur ve ilan edilen kontenjanın en fazla üç katı aday mülakata çağrılır.

b) Adayların başarı notu, lisans mezuniyet notunun %15’i, ALES puanının %50’si, mülakat notunun %25’i ve merkezi yabancı dil sınavından (YDS veyaÜDS’den) alınan puanın veya ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından birinden alınan muadili puanın %10’u toplanarak elde edilir ve adaylar bu nota göre sıralanır.

c) Doktora programı için asgari başarı notu 65 puandır.

3-Eşitlik halinde lisans mezuniyet notu yüksek olan adaya öncelik verilir.

4-Mülakat sınavına girmeyen adaylar başarısız sayılır.

5-ALES notu alınırken, virgülden sonraki küsuratlar tam sayıya tamamlanmaz.

6-Lisans mezuniyet notunun yüzlük sistemde karşılığı olmayan adayların notu için YÖK dönüşüm tablosu kullanılır.

SINAV SONUÇLARININ İLANI VE KAYIT

1-Başarılı olan adaylardan, başarı sırasına göre kontenjan sayısı kadar asil ve yedek aday belirlenir. Lisansüstü öğretime kabul edilecek asil ve yedek öğrenci listeleri enstitü yönetim kurulu kararıyla kesinleştikten sonra ilan edilir.

2-Adayların kayıt işlemleri enstitü tarafından belirlenen tarihlerde yapılır.

3-Kayıt için istenen belgelerin aslı veya enstitü tarafından onaylı örneği kabul edilir.

4-Kayıt için zamanında şahsen başvurmayan, istenilen belgeleri tamamlamayan veya enstitü yönetim kurulunca mazereti kabul edilmeyen adaylar, kesin kayıt haklarını kaybeder.

5-Kesin kayıt yaptırmayan ya da kayıt hakkını kaybeden adayların yerine, yedek listesindeki sıralama esas alınarak yedek adayların kayıtları yapılır.

6-Bir öğrenci, aynı enstitüdeki lisansüstü programlardan sadece birine kayıt yaptırabilir.

BAŞVURU SIRASINDA İSTENECEK BELGELER (*)

A-Yüksek Lisans Adayları için;

1-Başvuru Formu. (Enstitüden veya http://www.beu.edu.tr web sayfasından alınacaktır.

2-İlana çıkılan alanlardan lisans diplomasına (veya mezuniyet belgesine) sahip olmaları gerekir.(Bu belgelerin Enstitüce onaylı örneği kabul edilir.)

3- Transkript (Asıl veya Enstitüce onaylı örneği kabul edilir.)

3-Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) Sonuç Belgesi veya Sonuç Belgesi Kontrol Kodlu Bilgisayar Çıktısı,

5- Varsa Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi veya Sonuç Belgesi Kontrol Kodlu Bilgisayar Çıktısı,

6- T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Enstitüce Onaylı),

7- Mevzuata uygun bir adet vesikalık fotoğraf (kesin kayıt sırasında beş adet),

8- Özgeçmiş,

9- Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi,

10-Adli Sicil Kaydı (adayların e-devlet kapısından sorgulama yaparak sunacakları barkotlu çıktılar Enstitü tarafından eşleştirme-kontrol yapıldıktan sonra kabul edilecektir.).

B-Doktora adayları için;

1- Başvuru Formu. (Enstitüden veya http://www.beu.edu.tr web sayfasından alınacaktır.

2- İlana çıkılan alanlardan Lisans ve Yüksek Lisans diplomaları veya mezuniyet belgeleri. (Bubelgelerin Enstitüce onaylı örneği kabul edilir.)

3- Lisans ve Yüksek Lisans Transkripti (Asıl veya Enstitüce Onaylı Örneği kabul edilir.)

4- Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) Sonuç Belgesi veya Sonuç Belgesi Kontrol Kodlu Bilgisayar Çıktısı

5- YDS, ÜDS, KPDS veya Üniversitelerarası Kurul tarafından ÜDS’ye eşdeğer kabul edilen diğer Yabancı Dil Sınavı Sonuç Belgesi veya Sonuç Belgesi Kontrol Kodlu Bilgisayar Çıktısı,

6- T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Enstitüce Onaylı)

7- Mevzuata uygun bir adet vesikalık fotoğraf (kesin kayıt sırasında beş adet),

8- Özgeçmiş

9- Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi,

10-Adli Sicil Kaydı (adayların e-devlet kapısından sorgulama yaparak sunacakları barkotlu çıktılar Enstitü tarafından eşleştirme-kontrol yapıldıktan sonra kabul edilecektir.)

(*) Lisansüstü programa başvuracak adaylardan istenen belgelerin aslı veya Enstitü tarafından onaylı örneği kabul edilir.

(*) İlk başvuruda getirilen asıl belgeler, kesin kayıtta tekrar istenmeyecektir.

DİĞER HUSUSLAR

  • Eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır.
  • Postayla yapılan başvurular kabul edilmez.
  • Adaylar tezli yüksek lisans ve doktora programı başvurusunda yalnız bir programa başvuru yapabilir. Birden fazla başvuru yapanların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

.Fotokopi niteliğindeki belgelerin ilgili enstitü yetkilisinin “aslı gibidir” onayını yapabilmesi için asıllarını ilgili ibraz etmek zorundadır.

.Kesin Kayıt Hakkı kazanan adayların şahsen veya noter tasdikli vekaletname ilebaşvurusu zorunludur.

.Enstitü, gerçeğe aykırı beyanda bulunularak kayıt yaptıran adaylar hakkında gerekli yasal işlemleri yapmaya yetkilidir.

.Başvuru sonrası yapılacak işlemlerle ilgili süreci takip etmek adayların sorumluluğundadır. Adaylara bireysel olarak geri dönüş yapılmayacaktır.

.Ortak Programlarda Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü yürütücü Enstitüdür.

.Kazanamayan adayların başvuru sırasında verdiği evraklar 10 Temmuz 2015 tarihinden itibaren 1 ay içerisinde iade edilecek, alınmayanlar imha edilecektir.

BAŞVURU TAKVİMİ

TarihAçıklama
09 Haziran 2015Kontenjanların İlanı
15 Haziran 2015 –

03 Temmuz 2015

Başvuruların Kabulü (Başvurular, Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğüne şahsen yapılacaktır.)
06 Temmuz 2015Mülakata Alınacak Adayların İlanı
07 Temmuz 2015Mülakat Sınavı

Saat 10:00’da Enstitünün ilgili anabilim dallarında yapılacaktır.

09 Temmuz 2015Sınav Sonuçlarının Açıklanması
03 – 07 Ağustos 2015Kesin Kayıt (Asıl Listeden Kayıt Yaptırmaya Hak Kazanan Adaylar İçin).
10 Ağustos 2015Yedek Aday İken Kesin Kayda Hak Kazanan Adayların Kesin Kayıtları
25-27 Ağustos 2015Danışmanların Belirlenmesi
31 Ağustos 2015-

06 Eylül 2015

Ders Kayıtları

Başvuru Adresi:

Bitlis Eren Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü

Beş Minare Mah. Ahmet Eren Bulvarı, Merkez Kampus, Yahya Eren İleri Araştırma Laboratuvarı,Kat: 2,Merkez / BİTLİS

Tel: 0 (434) 222 04 72 Faks: 0 (434) 222 91 42

Bir Yorum Yazın

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.