Boğaziçi Üniversitesi 40 Sözleşmeli Personel Alacak

Boğaziçi Üniversitesi 40 Sözleşmeli Personel Alacak
Yayınlama: 05.12.2022
73
A+
A-
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre 06.06.1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek 2 nci maddesinin (c) bendi çerçevesinde; Üniversitemiz birimlerinde 2022 KPSS (B) grubundan istihdam edilmek üzere, aşağıdaki tabloda belirtilen pozisyonlara toplam 40 adet sözleşmeli personel alınacaktır.

ALINACAK SÖZLEŞMELİ PERSONELİN

 

İLAN NOUNVANIMEZUNİYET DURUMU/ KPSS PUAN
TÜRÜ
ADEDİARANAN NİTELİKLERİ
Başvuru No:1Büro PersoneliLisans P31*  Yükseköğretim  Kurumlarının herhangi bir  lisans programından mezun olmak.
* Adobe Photoshop, Adobe Premier, Adobe After Effects, Adobe Illustrator vb. tasarım programlarından en az ikisini bildiğini sertifika ya da transkripti ile belgelemek.
*  Tercihen  Matbaa  bilgisi  olan  ve  baskıya  uygun  tasarım  ve süreçlerine hakim olmak.
* Grafik Tasarım alanında en az 4 yıl iş tecrübesine sahip olmak.
Başvuru No:2Büro PersoneliLisans P31* Yükseköğretim Kurumlarının Mütercim ve Tercümanlık (İngilizce) veya Çeviribilim (İngilizce) bölümünden mezun olmak.
*  İngilizce  yazılı  ve  sözlü  tercüme  konusunda  en  az  2  yıl  iş tecrübesine sahip olmak.
* Office programlarını çok iyi derecede kullanıyor olmak.
Başvuru No:3Büro PersoneliLisans P31*  Yükseköğretim  Kurumlarının  Fotoğraf,  Radyo,  Televizyon  ve Sinema, Görsel Sanatlar, Grafik Tasarımı, Kurgu, Ses ve Görüntü Yönetimi programlarının birinden mezun olmak.
*Video içerik üretme, çekim ve post-prodüksiyon tarafında tecrübeli olmak.
*Kamera, fotoğraf makinası, mikrofon, slider, gimbal, ekipmanlarını kullanabilmek.
* Adobe After Effects, Adobe Premier ve Adobe Photoshop gibi fotoğraf – video ve kurgu – montaj programlarına hakim olmak.
* Alanında en az 2 yıl iş tecrübesine sahip olmak.
Başvuru No:4Büro PersoneliLisans P31*  Yükseköğretim  Kurumlarının herhangi bir  lisans programından mezun olmak.
*Facebook,  Instagram,  Twitter,  Youtube,  Linkedin  gibi  sosyal medya   platformlarının   gönderi   ve   içerik   üretimi   konularında deneyimli olmak.
*Türkçe metin yazma becerisine sahip olmak.
*Sosyal medya planlama ve raporlama süreçlerini bilmek.
*Sosyal medya reklam yönetimi süreçlerini bilmek.
*Google Ads, Facebook Business Manager reklam ara yüzleri ve Google Analytics & Data Studio panellerine hakim olmak.
* Alanında en az 1 yıl iş tecrübesine sahip olmak.
Başvuru No:5Büro PersoneliLisans P31* Yükseköğretim Kurumlarının Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık lisans programından mezun olmak.
* Dijital Beden Dili eğitim sertifikasına sahip olmak.
* Dijital Yetkinlik eğitim sertifikasına sahip olmak.
* Diksiyon ve Güzel Konuşma eğitim sertifikasına sahip olmak.
* Etkili Sunum eğitim sertifikasına sahip olmak.
Başvuru No:6Büro PersoneliLisans P31*  Yükseköğretim  Kurumlarının herhangi bir  lisans programından mezun olmak.
* Microsoft Office Programları eğitim sertifikasına sahip olmak.
* Bilgisayar Donanım ve Yazılım konularında eğitim sertifikasına sahip olmak.
* İSO 9001 Kalite Yönetimi Sistemi eğitim sertifikasına sahip olmak.
* Proje Yönetimi eğitim sertifikasına sahip olmak.
* En az 1 yıl iş tecrübesine sahip olmak.
Başvuru No:7Büro PersoneliLisans P31* Yükseköğretim Kurumlarının Uluslararası İlişkiler lisans programından mezun olmak.
* Bilgisayar İşletmenliği eğitim sertifikasına sahip olmak.
* İş Sağlığı ve Güvenliği eğitim sertifikasına sahip olmak.
* Acil Durum ve Afet Risk Yönetimi eğitim sertifikasına sahip olmak.
Başvuru No:8Büro PersoneliÖn Lisans P931* Yükseköğretim Kurumlarının İngilizce Mütercim ve Tercümanlık ön lisans programından mezun olmak.
* Microsoft Word eğitim sertifikasına sahip olmak.
* İngilizce Çeviri Teknikleri eğitim sertifikasına sahip olmak.
* Eğitimciler İçin Dijital Öğrenme eğitim sertifikasına sahip olmak.
Başvuru No:9Büro PersoneliÖn Lisans P931*  Yükseköğretim  Kurumlarının  Mimarı  Restorasyon  ön  lisans programından mezun olmak.
* İş Sağlığı ve Güvenliği eğitim sertifikasına sahip olmak.
* Afet Farkındalık Eğitimi sertifikasına sahip olmak.
* Microsoft Office sertifikası
* İSO 9001 Kalite Yönetimi Sistemi eğitim sertifikasına sahip olmak.
Başvuru No:10TeknisyenOrtaöğretim P943*  Ortaöğretim  Kurumlarının  en  az  meslek  liseleri  veya  teknik liselerinin sıhhi tesisat bölümünden mezun olmak.
* En az 3 yıl iş tecrübesine sahip olmak.
*Cinsiyeti Erkek olmak.
Başvuru No:11TeknisyenOrtaöğretim P941*  Ortaöğretim  Kurumlarının  en  az  meslek  liseleri  veya  teknik liselerin elektronik elektrik ses görüntü bölümünden mezun olmak.
* Cinsiyeti Erkek olmak.
Başvuru No:12TeknisyenOrtaöğretim P942*  Ortaöğretim  Kurumlarının  en  az  meslek  liseleri  veya  teknik liselerin kalorifer ve ısıtma bölümünden mezun olmak.
* En az 3 yıl iş tecrübesine sahip olmak.
* Cinsiyeti Erkek olmak.
Başvuru No:13TeknisyenOrtaöğretim P943*  Ortaöğretim  Kurumlarının  en  az  meslek  liseleri  veya  teknik liselerin elektrik-elektronik bölümünden mezun olmak.
* En az 3 yıl iş tecrübesine sahip olmak.
* Cinsiyeti Erkek olmak.
Başvuru No:14TeknisyenOrtaöğretim P941*  Ortaöğretim  Kurumlarının  en  az  meslek  liseleri  veya  teknik liselerin metal işleri (kaynakçı) bölümünden mezun olmak.
* En az 3 yıl iş tecrübesine sahip olmak.
*Cinsiyeti Erkek olmak.
Başvuru No:15TeknisyenOrtaöğretim P942*  Ortaöğretim  Kurumlarının  en  az  meslek  liseleri  veya  teknik liselerin mobilyacılık bölümünden mezun olmak.
* En az 3 yıl iş tecrübesine sahip olmak.
* Cinsiyeti Erkek olmak.
Başvuru No:16TeknisyenOrtaöğretim P942* Ortaöğretim Kurumlarının en az meslek liseleri veya teknik liselerin inşaat yapı yüzey kaplama yalıtım bölümünden mezun olmak.
* En az 3 yıl iş tecrübesine sahip olmak.
* Cinsiyeti Erkek olmak.
Başvuru No:17TeknisyenOrtaöğretim P941*  Ortaöğretim  Kurumlarının  Elektrik-Elektronik  Teknolojisi  Alan programlarından mezun olmak.
* Microsoft Office Programları eğitim sertifikasına sahip olmak.
* Bilgisayar Donanım ve Yazılım konularında eğitim sertifikasına sahip olmak.
* Ağ (Network) konularında eğitim sertifikasına sahip olmak.
* Cinsiyeti Erkek olmak.
* En az 3 yıl tecrübeli olmak.
Başvuru No:18Destek PersoneliOrtaöğretim P945* Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.
*Cinsiyeti Kadın olmak.
Başvuru No:19Destek PersoneliOrtaöğretim P9411* Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.
*Cinsiyeti Erkek olmak.

 

ARANAN ŞARTLAR

*Başvuracak adaylarda yukarda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşıyor olmak,
*Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak,
*Gerektiği durumlarda mesai saatleri dışında çalışmaya engel bir durumu olmamak,
*Vardiyalı çalışmaya engel bir durumu olmamak,
*Erkek adaylar için askerlikle ilişkisi bulunmamak,
*Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,
*Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu olmak,
*Görevini yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engeli bulunmamak,
*Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde anılan kanun ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmüne uygun olmak,

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
1. Fotoğraflı Başvuru Formu (Üniversitemiz Web sayfasında yayımlanan form doldurulacaktır)
2. Nüfus cüzdanı / T.C. kimlik kartı fotokopisi
3. Diploma veya Mezuniyet Belgesinin onaylı fotokopisi (e-Devlet çıktısı kabul edilecektir)
4. Adli Sicil Belgesi
5. Sertifika, Belge (Başvurulan pozisyonda yazıyorsa istenilecektir ve istenilen belgelerde yer alan adayların şartlarda belirtilen belge ve sertifikaların geçerlilik süresi var ise dolmamış olması, üzerinde yanıltıcı bilgi eksikliği olmaması ve ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten önce sahip olması gerekmektedir. Bu nedenle üzerinde tarih bilgisi yer almayan sertifikalar kabul edilmeyecektir.)
6. İş tecrübesi istenen pozisyonlarda iş tecrübesini gösteren belge.
7. 1 – 2 – 3 ve 4 Başvuru Nolu ilanlar için elektronik ortamda hazırlanmış portfolyo (CD, harici bellek vb.)
8. SGK Hizmet Dökümü (e-Devlet çıktısı kabul edilecektir)
9. Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi
10. 2022 KPSS Sınav Sonuç Belgesi
11. Sağlık Raporu (Atanmaya hak kazanan adaylardan istenecek -Bir tanesi Psikiyatri olmak üzere Tam Teşekküllü Hastaneden alınmış heyet raporu)

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
* Adaylar tabloda belirtilen ilan numaralı pozisyonlardan sadece bir tanesine başvurabilecek olup birden fazla pozisyonlara yapılan başvurular ile usulüne uygun ve/veya
zamanında yapılmayan başvurular geçersiz sayılacaktır.
* Başvuruda bulunacak adayların, bu ilanın Resmî Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde yukarıdaki belgeleri tamamlamak suretiyle; Üniversitemiz Hisar Kampüsü’ndeki başvuru noktasına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Noter onaylı vekâletname ile yapılan başvurular kabul edilecektir. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
*Başvuru tarihinden sonra yapılan müracaatlar ile istenilen belgeleri eksik getiren ve nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatlarına işlem yapılmayacaktır.
*Başvurular incelendikten sonra, KPSS (B) grubu puan sırasına göre her bir unvan için boş bulunan sözleşmeli personel pozisyonunun on katına kadar aday sözlü sınava girmeye hak kazanacaktır.
*Asil adaylar güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırmasının olumlu gelmesi neticesinde göreve başlayacaktır.
*İlan edilen pozisyonlara atanmaya hak kazanan adaylardan gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunduğu tespit edilenler ile istenilen şartlardan herhangi birini taşımadığı sonradan anlaşılanların sözleşmeleri yapılmış ise derhal fesih edilecek, haklarında yasal işlem yapılacak ve kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

SINAV, SINAV YERİ VE TARİHİ
Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Sınav Şartı başlıklı ek 2’nci maddesinin (c) bendi uyarınca Kurumumuzca sözlü sınav yapılacaktır. Adaylar başvuru sonuçlarını Üniversitemize ait www.boun.edu.tr adresli internet sitesinin “Duyurular” başlıklı bölümünden öğrenebileceklerdir. Sözlü giriş sınavı 02 Ocak – 09 Ocak 2023 tarihleri arasında Boğaziçi Üniversitesi, Güney Kampüs, Nafi Baba Binası, 34342 Bebek/ Beşiktaş/İstanbul adresinde yapılacaktır. Adayların sözlü sınav tarihleri hakkında detaylı bilgi www.boun.edu.tr adresinden duyurulacaktır.

Adaylar sınavda kimlik tespitinde kullanılmak üzere resmi kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) bulunduracaktır. Kimlik belgesi yanında bulunmayan adaylar sınava alınmayacaktır.

Giriş sınavına katılma hakkı elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.
Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

SINAV KONULARI VE PUANLARI
Sözlü giriş sınavı, adayların;
a. Genel Kültür,
b. T.C. Anayasası,
c. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi,
d. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
e. Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
f. Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
g. Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı yönlerinden değerlendirilerek ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir.

Adaylar, giriş sınavı komisyonu tarafından ayrı ayrı puan verilmek suretiyle yukarıdaki fıkranın (a) bendi için 10 (on) puan, (b) bendi için 10 (on) puan, (c) bendi için 10 (on) puan, (d) bendi için 10 (on) puan diğer bentlerde yazılı özelliklerin her biri için 20 (yirmi)şer puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Bunun dışında sözlü sınav ile ilgili herhangi bir kayıt sistemi kullanılmaz.

SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE DUYURULMASI
Giriş sınavına ilişkin değerlendirmeler 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılır. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, giriş sınavı komisyonu üyelerinin 100 (yüz) tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 (yetmiş) olması şarttır.

Bu şekilde hesaplanan başarı puanı, giriş sınavı başarı sırasını belirler. Sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen boş pozisyon sayısından fazla ise, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak, ilan edilen pozisyon sayısı kadar aday asil olarak tespit edilir, komisyon gerek gördüğü takdirde başarı sıralamasına giren adaylardan yedek liste oluşturabilir.

Giriş sınavında 70 (yetmiş) ve üzerinde puan almış olmak, asil ve yedek sıralamasına giremeyen adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez. Sınav sonuçları açıklanırken kazanan adayların sözlü sınav notlarının aritmetik ortalamasının eşitliği durumunda KPSS puanı yüksek olan aday sıralamada üstte yer alır.

Herhangi bir nedenle ataması yapılamayan adayların yerine, başarılı sayılarak yedek sırası gelen adayların atanma hakları, ilan tarihini takip eden 6 (altı) ay için geçerlidir. Bu süre içerisinde atama yapılan pozisyonun herhangi bir nedenle boşalması halinde sınavı yedek olarak kazanan adaylar başvuru formlarında yazılı iletişim bilgilerinden herhangi biri ile bilgilendirilecek ayrıca Üniversitemize ait www.boun.edu.tr adresli internet sitesinin “Duyurular” başlıklı bölümünde duyurulacaktır.

Pozisyonlardan herhangi birine yeterli başvuru alınamaması ya da yapılacak sınavlar sonucunda yeterli sayıda başarılı aday olmaması halinde, bahsi geçen pozisyona aranan nitelikleri tuttuğu takdirde diğer pozisyona başvuran adaylardan alım yapılabilecektir.

Giriş sınavı sonuçları Üniversitemize ait www.boun.edu.tr adresli internet sitesinin “Duyurular” başlıklı bölümünde duyurulacaktır. İlgililere ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

İTİRAZ
Giriş sınavı sonuçlarına itirazlar, sonuçların Üniversitemize ait www.boun.edu.tr adresli internet sitesinin “Duyurular” başlıklı bölümünde duyurulmasından itibaren 3 (üç) gün içinde Yazı İşleri Şube Müdürlüğü’ne bir dilekçe ile şahsen yapılabilir. İtirazlar, itiraz süresinin bitiminin ardından komisyon tarafından 5 (beş) gün içerisinde sonuçlandırılır ve Üniversitemize ait www.boun.edu.tr adresli internet sitesinden ilan edilir. İtiraz sonuçları ayrıca tebliğ edilmeyecektir.

DİĞER HUSUSLAR
Giriş sınavı sonucuna göre atanmaya hak kazanan adaylardan istenilen belgeler, göreve başlama ve sınav ile ilgili diğer bilgiler Üniversitemize ait www.boun.edu.tr adresli internet sitesinin “Duyurular” başlıklı bölümünde duyurulacaktır.

İlan edilen pozisyona atanmaya hak kazananlar ihtiyaç duyulması halinde Üniversitemizin farklı kampüs ve birimlerinde görevlendirilecektir.

Üniversitemiz ilanın herhangi bir aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir.

İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir.

Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ilanın hiçbir aşamasında ilgililerin adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

İlanen duyurulur.

Boğaziçi Üniversitesi
34342 Bebek/İstanbul
Tel: 0212 359 4430

Bir Yorum Yazın

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.