Bülent Ecevit Üniversitesi Hemşire Alım İlanı

Bülent Ecevit Üniversitesi Hemşire Alım İlanı
Yayınlama: 05.11.2015
Düzenleme: 05.03.2021 22:33
367
A+
A-

Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığından;

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ’NE SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALINACAKTIR

657 sayılı Kanunun 4/B maddesi uyarınca sözleşmeli personel (hemşire) alınacaktır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanu Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığından;

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ’NE SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALINACAKTIR

657 sayılı Kanunun 4/B maddesi uyarınca sözleşmeli personel (hemşire) alınacaktır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin |B| fıkrasına göre Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde giderleri Özel Bütçe gelirlerinden karşılanmak ve KPSS (B) grubu puan sırasına konulmak kaydıyla (yazılı ve / veya sözlü sınav yapılmaksızın) Hemşire alınacaktır.

Unvanı Adet Aranan Nitelikler

Hemşire 2 Ortaöğretim Kurumlarının Hemşirelik-Ebelik-Sağlık Memurluğu Alanı – Ebelik-Hemşirelik Dalının, Hemşirelik-Ebelik-Sağlık Memurluğu Alanı – Hemşirelik Dalının veya Hemşirelik-EbelikSağlık Memurluğu Alanı – Sağlık Memurluğu Dalının birinden mezun olmak. Toplam 2

Genel Şartlar:

a) Türk vatandaşı olmak,

b) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

c) Gece Nöbeti tutmasına engel olabilecek sağlık problemi bulunmamak (Hamilelik hariç),

d) Ortaöğretim mezunları için 2014 yılı KPSS (B) grubu sınavından KPSSP94 puanı bulunmak,

e) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan Emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak şartlarını taşıması,

f) Ayrıca başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması gerekmektedir.

İsteklilerin; ilanın gazete yayın tarihinden itibaren 15 gün içinde (mesai sonuna kadar) istenilen belgeler ile birlikte Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Belgesi eksik olanlar ile posta yoluyla müracaat edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

İslenilen Belgeler:

Dilekçe Örneği, Sağlık beyanı,

Askerlik beyanı,

Adli Sicil Kaydı beyanı,

İş Talep Formu (Personel Daire Başkanlığı tarafından temin edilecektir.)

Özgeçmiş.

Mezuniyet belgesi’nin aslı veya noter onaylı fotokopisi. .

2 adet vesikalık fotoğraf. (4,5 x 6 cm son altı ay içerisinde çekilmiş olacak)

Kimlik Fotokopisi.

2014 yılı KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi.

İşe alınmaya hak kazananların isimleri, en geç 5 iş günü içinde http://www.beun. edu.tr adresinde ilan edilecektir. Asil kazananlardan başvuru olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımayanların tespit edilmesi halinde başvuru yapan adaylardan en yüksek puandan başlamak üzere sırası ile yerleştirme yapılacaktır. Bu ilan tebligat mahiyetinde olduğundan, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın KPSS(B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle başarılı bulunduğu http://www.beun.edu.tr adresinde ilan edilen adayların göreve başlatılabilmesi için, sonuçların ilanından itibaren en geç 15 gün içerisinde aşağıda yazılı belgelerle Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir. Belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyenler bu haklarından vazgeçmiş sayılırlar. Belgelerin teslimine müteakip sözleşme yapılır.

Sözleşme için gerekli belgeler

1- 2 Adet Fotoğraf

2- 657 Sayılı Kanunun 48. maddesinin 7 fıkrası uyarınca “53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek… akıl hastalığı… bulunmamak.” şartını gösterir psikiyatri raporu

3- Vakıfbank Zonguldak Şubesinde açılan maaş hesabına ait hesap cüzdanı fotokopisi

Müracaat sonunda gerçeğe aykırı belge ya da beyanda bulunan adaylar hakkında yasal işlem yapılacak olup, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir, idaremiz tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

Yapılacak değerlendirmelerde başarılı bulunarak göreve başlatılacak olanlar,sosyal güvenlik yönüyle, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunun 4/a hükümlerine tabi olacaklar ve istihdam edilecekleri birimlerde aynı sınıftaki diğer personelin tabi oiaugu çalışma saat ve usulüne tabi olarak çalışacaklardır.

Detaylı Bilgi İçin: Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı P.K. 67100 incivez / Zonguldak Tel: (0372) 2571010 (Dahili: 1395 -1207 -1164), Fax: (0372) 257 30 32

Bir Yorum Yazın

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.