Bursa Teknik Üniversitesi Sözleşmeli Destek Personeli Alım İlanı

Bursa Teknik Üniversitesi Sözleşmeli Destek Personeli Alım İlanı
Yayınlama: 10.02.2023
40
A+
A-

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında sözleşmeli personel olarak istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” ın ek 2 nci maddesinin (b) fıkrası uyarınca, genel ve özel şartları taşıyanlar arasından 2022 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle 2 (iki) adet sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.

1.         BAŞVURU TAKVİMİ
1.1.      Başvuru Takvimi

Başvuru başlangıç tarihi09 Şubat 2023 Perşembe
Son başvuru tarihi23 Şubat 2023 Perşembe
Başvuru sonuçlarını açıklama tarihi01 Mart 2023 Çarşamba
Sonuçların ilan edileceği internet sitesiwww.btu.edu.tr
Kazanan adayların en son evrak teslim tarihi10 Mart 2023 Cuma
AçıklamaÜniversitemiz zorunlu hallerde başvuru takviminde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Gerektiğinde ilanı iptal edebilir.

1.2.      BAŞVURU ŞEKLİ ve YERİ
–           Başvurular şahsen Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına yapılacaktır. Posta, faks e-mail veya başka yolla yapılan müracaatlar kabul edilemeyecek ve değerlendirmeye tabi tutulamayacaktır.

2.         İLAN EDİLEN POZİSYONLARA AİT BİLGİLER

İLANPOZİSYONADETMEZUNİYET ÇALIŞTIRALACAĞI BİRİMKPSS PUAN TÜRÜ
ve YILI
ÖZEL ŞARTLAR
2023/1Destek Personeli (Şoför- Erkek)2Ortaöğretimİdari ve Mali İşler Daire BaşkanlığıKPSS (P94) 2022-Ortaöğretim mezunu olmak,
-Eski E sınıfı veya yeni D sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,
-SRC2 belgesine sahip olmak,
-Psikoteknik belgesine sahip olmak,
– Askerlikle ilişiği olmamak.
-Müracaat tarihinin son günü itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak,
-Vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak,
-Yurtiçi seyahat engeli bulunmamak,
-Görevini devamlı yapmasına engel teşkil edecek sağlık problemi bulunmadığını tam teşekküllü bir sağlık kuruluşundan alınacak sağlık kurulu raporu ile belgelendirmek. (Atanmaya hak kazanma durumunda istenecektir.)

 

3.         BAŞVURUDA İSTENECEK BELGELER
3.1.      Sözleşmeli personel pozisyonlarına müracaat edecek adaylardan istenilen belgeler;
–           Sözleşmeli başvuru formu (şahsen yapılacak başvuru esnasında Personel Daire Başkanlığınca verilecektir)
–           2022 KPSS sonuç belgesi,
–           2 (iki) adet fotoğraf (bir adedi başvuru formuna yapıştırılacaktır)
–           Adli sicil belgesi, (e-devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)
–           Belge istenilen pozisyonlar için ilan tarihinden önce alınmış olmak kaydıyla ilgili belgenin aslı veya ıslak imzalı onaylı sureti,

–           Askerlik durum belgesi (e-devletten alınan kare kodlu belgeler kabul edilir.)
–           Nüfus cüzdan sureti. (e-devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)
–           Diploma veya mezuniyet belgesi, (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.) Atamalarda ıslak imzalı tasdikli sureti istenecektir.
–           Eski E sınıfı veya yeni D sınıfı sürücü belge sureti. (ıslak imzalı onaylı)
–           SRC2 belgesi ile psikoteknik belgesinin aslı veya onaylı sureti.

4.         GENEL ŞARTLAR
4.1.      657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak zorunludur.
4.2.      Ortaöğretim mezunları için ise 2022 KPSS P94 puanına sahip olmak.
4.3.      “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın Yeniden İşe Alınma başlıklı Ek 1 inci maddesinin (b) fıkrasına eklenen; “Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.” hükmüne aykırı durumu tespit edilenler atanmaya hak kazansalar dahi atamaları yapılmayacaktır. (Sözleşme imzalama aşamasında ilgili belgenin ibrazı istenecektir.)
4.4.      Adayların herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almamaları gerekmektedir.
4.5.      Adayların herhangi bir kamu kurum veya kuruluşundan ihraç edilmemiş olması gerekmektedir.
4.6.      Yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösterir belge başvuru formuna eklenecektir.
4.7.      7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu uyarınca yaptırılacak olan arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.

5.         BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:
5.1.      Atanmaya hak kazanan adaylara ilişkin asıl ve yedek listeleri ile istenilen belgeler Üniversitemiz web (www.btu.edu.tr) adresinden ilan edilecektir. Kazanan adaylar, sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 10 Mart 2023 tarihi mesai saati bitimine kadar istenen belgeleri, Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı’na şahsen teslim edeceklerdir. Bu süre içerisinde belgeleri teslim etmeyen adaylar atanma haklarını kaybedecektir. Genel ve özel şartları taşımadığı sonradan tespit edilenlerin yerine yedek adayın yerleştirme işlemi yapılacaktır.
5.2.      İlan edilen sözleşmeli pozisyon sayısının 1(bir) katı kadar yedek aday belirlenecektir.
5.3.      KPSS’de yüksek puan almak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek başına hak kazandırmaz.
5.4.      Eksik evrak, yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden değerlendirmeye alınmayan adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecektir.
5.5.      Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem başlatılacak olup atamaları yapılmış ise de atamaları iptal edilecektir. Bu kişilere Üniversitemizce bir ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.
5.6.      Başvuru yapan adaylara evrak iadesi yapılamayacaktır. Üniversitemiz web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetinde olup kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
5.7.      İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.

Bir Yorum Yazın

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.