SON DAKİKA

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 77 Öğretim Üyesi Alım İlanı

Bu haber 10 Mart 2017 - 14:30 'de eklendi.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 77 öğretim üyesi alım ilanı

T.C. ÇANAKKALE ONSEKIZ MART ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN (ÇOMÜ) ÖĞRETİM ELEMANLARI ALINACAKTIR

Üniversitemize Öğretim Üyesi alınacaktır. Adayların ilanın yayınlandığı tarihten itibaren en geç 15 gün içinde istenilen belgelerle Profesör ve Doçentlerin Rektörlüğe; Yardımcı Doçentlerin ise kadrosunun açıldığı ilgili birimlere başvurmaları gerekmektedir.Profesör ve Doçent kadrolarına posta ile yapılan başvurulardaki gecikmeler ile eksik belgeli dosyalar kabul edilmeyecektir. Yardımcı Doçentlik kadrolarına başvuruların şahsen elden yapılması gerekmekte olup, posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Adayların aşağıda belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

1.2547 Sayılı Kanunun 5572 Sayılı Kanunla değiştirilen 23,25. ve 26. maddesinde belirtilen koşulları ve aynı kanun uyarınca Üniversitemiz Senatosunca belirlenen Öğretim Elemanı Kadrolarına Atanma ve Yükseltilme Kriterlerini (www.comu.edu. tr) taşıyor olmak,

2. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurutça denkliğinin onaylanmış olması,

3. Profesör ve Doçent kadroları daimi statüde olup, başvuracak adayların anabilim dallarını belirten dilekçelerine özgeçmişlerini, nüfus cüzdan sureti ve 2 adet fotoğraf ile bilimsel çalışma ve yayın listeleri (Profesör kadroları için yedi, Doçent kadroları için beş nüsha), Doçentlik Belgeleri, kamu hizmetinde bulunanların hizmet belgelerini de ekleyerek Rektörlüğe ulaştırmaları gerekmektedir. Adaylar başvuru dilekçelerinde başvurdukları birim veya anabilim dalını, ilanın açıklama kısmında ifade edilen ek şart ve çalışma alanlarına ait yeterlikleri sağladıklarını dilekçelerinde belirterek bunları belgelendirmelidirler.

4. Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların; özgeçmişlerini, doktora diplomalarının tasdikli suretini, nüfus cüzdan suretini, 2 adet fotoğraf, bilimsel çalışmaları ve varsa yayın listelerini (4 nüsha), kamu hizmetinde bulunanların hizmet belgelerini de ekleyerek ilgili Fakülte Dekanlıklarına, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulu Müdürlüklerine teslim etmeleri gerekmektedir. Adaylar başvuru dilekçelerinde başvurdukları birim veya anabilim dalını, ilanın açıklama kısmında ifade edilen ek şart ve çalışma alanlarına ait yeterlikleri sağladıklarını dilekçelerinde belirterek bunları belgelendirmelidirler.

5. Başvuran adayların koşullarının sonradan uygun olmadığının anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak ve iptal edilecektir.

6. Bir adayın sadece 1 kadroya başvurma hakkı vardır.

7. Erkek adayların dosyalarına askerlik durum belgelerini eklemeleri gerekmektedir.

TIP FAKÜLTESİ

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

PROF

DOÇ.

DER.

YRD.DOÇ.

DER.

AÇIKLAMA

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ

ÇOCUK CERRAHİSİ

1

1

Konjenital üreteropetvik darlıklarla ilgili çalışma yapmış olmak.

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ

NÖROŞİRURJİ

1

1

Spinal cerrahi biriminde eğilim ve uygulamalara katılmış olmak ve vasküler cerrahi konusunda eğilimli olmak.

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ

ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ

1

1

Uzatma rod tekniğinin sagıtal vertebra üzerine etkileri ile ilgili çalışma yapmış olmak.

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HAS.

1

Çocuk nefrolojisi uzmanı olmak, ülkemizde çocuklardaki kronik böbrek hastalığı epidemiyolojisi ile ilgili ulusal çok 
merkezli çalışma yapmış olmak.

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HAS.

1

1

Neonatoloji uzmanı olmak, prematüre bebeklerde noninvaziv ventilasyonla ilgili çalışma yapmış olmak.

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

İÇ HASTALIKLARI

1

1

Nefroloji uzmanı olmak, Periton diyaliz hastalannda depresyon, trombosit agregasyonu, periodontal hastalıklar gibi 
konularda çalışmalar yapmış olmak.

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

NÖROLOJİ

1

1

Multipl skleroz ile minör hemoglabinlerin ilişkisine ait çalışmalan olmak.

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

NÜKLEER TIP

1

1

1-131 tedavilerinde genotoksisite ve MDR çalışmaları yapmış olmak.

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

PSİKİYATRİ

1

3

Destekleyici Psikoterapi uygulayıcısı ve eğiticisi olmak.

TEMEL TIP BİLİMLERİ

FİZYOLOJİ

1

1

Deneysel olarak oluşturulmuş diyabet modelinde alternatif tıp yöntemi/yöntemlerinin karaciğer üzerinde etkisi 
konusunda çalışma yapmış olmak.

ZİRAAT FAKÜLTESİ

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

PROF

DOÇ.

DER.

YRD.DOÇ.

DER.

AÇIKLAMA

TARLA BİTKİLERİ

TARLA BİTKİLERİ

1

Sürdürülebilir alternatif tarım sistemleri ve organik tanm konusunda çalışmalar yapmış olmak.

BAHÇE BİTKİLERİ

MEYVE YETİŞTİRME VE ISLAHI

1

1

“Beyaz nektarinlerin döllenme biyolojisi, aromatik bileşen yapısı ve genetik özellikleri hakkında çalışmış olmak, değişik 
anaçların şeftalide aromatik bileşen yapısı üzerine etkileri konusunda yayını bulunmak.”

BAHÇE BİTKİLERİ

SEBZE YETİŞTİRME VE ISLAHI

1

1

“Yerel domates popülasyonlarının organik tarıma uygunlukları ve çeşit geliştirme açısından kullanılabilirliklerinin 
araştınlması konusunda çalışmalar yapmış olmak.”

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

PROF

DOÇ.

DER.

YRD.DOÇ.

DER.

AÇIKLAMA

REKREASYON

REKREASYON

1

1

Rekreaktif faaliyetlerin yaşam kalitesi üzerine etkileri konusunda doktora yapmış olmök.

REKREASYON

REKREASYON

1

1

Engelli bireylerin yaşam tatmini ve örgütsel bağlılık üzerine doktora yapmış olmak.

ÇAN UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU

BÖLÜM

ANABİLİM DAU

PROF

DOÇ.

DER.

YRD.DOÇ.

DER.

AÇIKLAMA

ULUSLARARASI TİC.VE İŞLET.

1

3

“işletme alanında doktora derecesine sahip olmak ve Türkiye fınansal raporlama standartları ile firma düzeyinde 
katma değer hesap konularında çalışmış olmak.’

ULUSLARARASI TİC.VE İŞLET.

1

3

işletme alanında doktora derecesine sahip olmak ve kurumsal kaynak planlaması ile yeni tüketici alanında çalışmaları 
olmak.

ULUSLARARASI TİC.VE İŞLET.

1

3

İşletme alanında doktora derecesine sahip olmak ve çift yetenekli pazarlama konusu üzerine çalışmaları olmak.

ÇANAKKALE UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU

BÖLÜM

ANABİLİM DAU

PROF

DOÇ.

DER.

YRD.DOÇ.

DER.

AÇIKLAMA

GIDA TEKNOLOJİSİ

GIDA TEKNOLOJİSİ

1

1

Gıdaların infrared ile kurutulması ve ısıl işlem stabilizasyonu konusunda çalışmalan olmak.

BAYRAMİÇ MESLEK YÜKSEKOKULU

BÖLÜM

PROGRAMI

PROF

DOÇ.

DER.

YRD.DOÇ.

DER.

AÇIKLAMA

ORMANCILIK

ORMANCILIK VE ORMAN ÜR.

1

1

Orman Mühendisliği Anabilim Dalında doktora yapmış olmak.Ormancılık politikaları konusunda çalışmalar yapmış 
olmak.

ORMANCILIK

ORMANCILIK VE ORMAN ÜR.

1

2

Orman Mühendisliği Anabilim Dalında doktora yapmış olmak.Yaban hayatı ve habitat uygunluk modellemeleri 
konusunda çalışma yapmış olmak.

PAZARLAMA VE REKLAMCILIK

HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM

1

1

İşletme anabilim dalında doktora yapmış olmak. Marka değeri ve hizmet odaklılık konulannda çalışmalar yapmış olmak.

BİGA MESLEK YÜKSEKOKULU

BÖLÜM

PROGRAMI

PROF

DOÇ.

DER.

YRD.DOÇ.

DER.

AÇIKLAMA

GIDA İŞLEME

GIDA TEKNOLOJİSİ

1

3

“Biyoloji alanında doktora yapmış olmak ve bitki büyüme düzenleyicilerinin catharanthus roseus bitkisinin kallus 
biyomasına etkisi konusunda çalışması olmak.”

ÇAN MESLEK YÜKSEKOKULU

BÖLÜM

PROGRAMI

PROF

DOÇ.

DER.

YRD.DOÇ.

DER.

AÇIKLAMA

MADENCİLİK VE MADEN ÇIK.

SONDAJ TEKNOLOJİSİ

1

1

Eklemli kaya kütlesinin 3 boyutlu geometrik modellenmesi ve şev stabilitesi konulannda çalışmalar yapmış olmak.

ÇANAKKALE SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

BÖLÜM

PROGRAMI

PROF

DOÇ.

DER.

YRD.DOÇ.

DER.

AÇIKLAMA

TIBBİ HİZMETLER VE TEKNİK.

TIBBİ LABORATUVAR TEK.

1

3

Tıbbi mikrobiyoloji ve gıda mikrobiyolojisi alanında çalışmalar yapmış olmak. Tıbbi laboratuvar programında eğitim 
verme deneyimi olmak.

LAPSEKİ MESLEK YÜKSEKOKULU

BÖLÜM

PROGRAMI

PROF

DOÇ.

DER.

YRD.DOÇ.

DER.

AÇIKLAMA

BİTKİSEL VE HAY.ÜRETİM

TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER

1

3

Tarımsal Bitki BiyoçeşitJiliği ve Etnobotanik konusunda doktora yapmış olmak. Tıbbi bitkiler konusunda çalışmalar 
yapmış olmak.

FİNANS BANKACILIK VE SİG.

BANKACILIK VE SİGORTACILIK

1

3

İzinli pazarlama ve eğlence pazarlaması alanında çalışmalan olmak.

FİNANS BANKACILIK VE SİG.

BANKACILIK VE SİGORTACILIK

1

3

Halkalarda GenelleştirilmişTürevler ve Involüsyonlu Asal Halkalar konusunda çalışma yapmış olmak.

TIP FAKÜLTESİ

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

PROF

DOÇ.

DER.

YRD.DOÇ.

DER.

AÇIKLAMA

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ

ÇOCUK CERRAHİSİ

1

1

Konjenital üreteropetvik darlıklarla ilgili çalışma yapmış olmak.

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ

NÖROŞİRURJİ

1

1

Spinal cerrahi biriminde eğilim ve uygulamalara katılmış olmak ve vasküler cerrahi konusunda eğilimli olmak.

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ

ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ

1

1

Uzatma rod tekniğinin sagıtal vertebra üzerine etkileri ile ilgili çalışma yapmış olmak.

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HAS.

1

Çocuk nefrolojisi uzmanı olmak, ülkemizde çocuklardaki kronik böbrek hastalığı epidemiyolojisi ile ilgili ulusal çok 
merkezli çalışma yapmış olmak.

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HAS.

1

1

Neonatoloji uzmanı olmak, prematüre bebeklerde noninvaziv ventilasyonla ilgili çalışma yapmış olmak.

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

İÇ HASTALIKLARI

1

1

Nefroloji uzmanı olmak, Periton diyaliz hastalannda depresyon, trombosit agregasyonu, periodontal hastalıklar gibi 
konularda çalışmalar yapmış olmak.

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

NÖROLOJİ

1

1

Multipl skleroz ile minör hemoglabinlerin ilişkisine ait çalışmalan olmak.

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

NÜKLEER TIP

1

1

1-131 tedavilerinde genotoksisite ve MDR çalışmaları yapmış olmak.

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

PSİKİYATRİ

1

3

Destekleyici Psikoterapi uygulayıcısı ve eğiticisi olmak.

TEMEL TIP BİLİMLERİ

FİZYOLOJİ

1

1

Deneysel olarak oluşturulmuş diyabet modelinde alternatif tıp yöntemi/yöntemlerinin karaciğer üzerinde etkisi 
konusunda çalışma yapmış olmak.

ZİRAAT FAKÜLTESİ

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

PROF

DOÇ.

DER.

YRD.DOÇ.

DER.

AÇIKLAMA

TARLA BİTKİLERİ

TARLA BİTKİLERİ

1

Sürdürülebilir alternatif tarım sistemleri ve organik tanm konusunda çalışmalar yapmış olmak.

BAHÇE BİTKİLERİ

MEYVE YETİŞTİRME VE ISLAHI

1

1

“Beyaz nektarinlerin döllenme biyolojisi, aromatik bileşen yapısı ve genetik özellikleri hakkında çalışmış olmak, değişik 
anaçların şeftalide aromatik bileşen yapısı üzerine etkileri konusunda yayını bulunmak.”

BAHÇE BİTKİLERİ

SEBZE YETİŞTİRME VE ISLAHI

1

1

“Yerel domates popülasyonlarının organik tarıma uygunlukları ve çeşit geliştirme açısından kullanılabilirliklerinin 
araştınlması konusunda çalışmalar yapmış olmak.”

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

PROF

DOÇ.

DER.

YRD.DOÇ.

DER.

AÇIKLAMA

REKREASYON

REKREASYON

1

1

Rekreaktif faaliyetlerin yaşam kalitesi üzerine etkileri konusunda doktora yapmış olmök.

REKREASYON

REKREASYON

1

1

Engelli bireylerin yaşam tatmini ve örgütsel bağlılık üzerine doktora yapmış olmak.

ÇAN UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU

BÖLÜM

ANABİLİM DAU

PROF

DOÇ.

DER.

YRD.DOÇ.

DER.

AÇIKLAMA

ULUSLARARASI TİC.VE İŞLET.

1

3

“işletme alanında doktora derecesine sahip olmak ve Türkiye fınansal raporlama standartları ile firma düzeyinde 
katma değer hesap konularında çalışmış olmak.’

ULUSLARARASI TİC.VE İŞLET.

1

3

işletme alanında doktora derecesine sahip olmak ve kurumsal kaynak planlaması ile yeni tüketici alanında çalışmaları 
olmak.

ULUSLARARASI TİC.VE İŞLET.

1

3

İşletme alanında doktora derecesine sahip olmak ve çift yetenekli pazarlama konusu üzerine çalışmaları olmak.

ÇANAKKALE UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU

BÖLÜM

ANABİLİM DAU

PROF

DOÇ.

DER.

YRD.DOÇ.

DER.

AÇIKLAMA

GIDA TEKNOLOJİSİ

GIDA TEKNOLOJİSİ

1

1

Gıdaların infrared ile kurutulması ve ısıl işlem stabilizasyonu konusunda çalışmalan olmak.

BAYRAMİÇ MESLEK YÜKSEKOKULU

BÖLÜM

PROGRAMI

PROF

DOÇ.

DER.

YRD.DOÇ.

DER.

AÇIKLAMA

ORMANCILIK

ORMANCILIK VE ORMAN ÜR.

1

1

Orman Mühendisliği Anabilim Dalında doktora yapmış olmak.Ormancılık politikaları konusunda çalışmalar yapmış 
olmak.

ORMANCILIK

ORMANCILIK VE ORMAN ÜR.

1

2

Orman Mühendisliği Anabilim Dalında doktora yapmış olmak.Yaban hayatı ve habitat uygunluk modellemeleri 
konusunda çalışma yapmış olmak.

PAZARLAMA VE REKLAMCILIK

HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM

1

1

İşletme anabilim dalında doktora yapmış olmak. Marka değeri ve hizmet odaklılık konulannda çalışmalar yapmış olmak.

BİGA MESLEK YÜKSEKOKULU

BÖLÜM

PROGRAMI

PROF

DOÇ.

DER.

YRD.DOÇ.

DER.

AÇIKLAMA

GIDA İŞLEME

GIDA TEKNOLOJİSİ

1

3

“Biyoloji alanında doktora yapmış olmak ve bitki büyüme düzenleyicilerinin catharanthus roseus bitkisinin kallus 
biyomasına etkisi konusunda çalışması olmak.”

ÇAN MESLEK YÜKSEKOKULU

BÖLÜM

PROGRAMI

PROF

DOÇ.

DER.

YRD.DOÇ.

DER.

AÇIKLAMA

MADENCİLİK VE MADEN ÇIK.

SONDAJ TEKNOLOJİSİ

1

1

Eklemli kaya kütlesinin 3 boyutlu geometrik modellenmesi ve şev stabilitesi konulannda çalışmalar yapmış olmak.

ÇANAKKALE SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

BÖLÜM

PROGRAMI

PROF

DOÇ.

DER.

YRD.DOÇ.

DER.

AÇIKLAMA

TIBBİ HİZMETLER VE TEKNİK.

TIBBİ LABORATUVAR TEK.

1

3

Tıbbi mikrobiyoloji ve gıda mikrobiyolojisi alanında çalışmalar yapmış olmak. Tıbbi laboratuvar programında eğitim 
verme deneyimi olmak.

LAPSEKİ MESLEK YÜKSEKOKULU

BÖLÜM

PROGRAMI

PROF

DOÇ.

DER.

YRD.DOÇ.

DER.

AÇIKLAMA

BİTKİSEL VE HAY.ÜRETİM

TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER

1

3

Tarımsal Bitki BiyoçeşitJiliği ve Etnobotanik konusunda doktora yapmış olmak. Tıbbi bitkiler konusunda çalışmalar 
yapmış olmak.

FİNANS BANKACILIK VE SİG.

BANKACILIK VE SİGORTACILIK

1

3

İzinli pazarlama ve eğlence pazarlaması alanında çalışmalan olmak.

FİNANS BANKACILIK VE SİG.

BANKACILIK VE SİGORTACILIK

1

3

Halkalarda GenelleştirilmişTürevler ve Involüsyonlu Asal Halkalar konusunda çalışma yapmış olmak.

BİGA İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

PROF

DOÇ.

DER.

YRD.DOÇ.

DER.

AÇIKLAMA

ÇALIŞMA EKO.VE END.İLİŞ.

YÖNETİM VE ÇALIŞMA SOS.

1

1

Kamu Sektörü Sendikacılığı ve Öğretmenlerin Sendikal Örgütlenmesi ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

EĞİTİM FAKÜLTESİ

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

PROF

DOÇ.

DER.

YRD.DOÇ.

DER.

AÇIKLAMA

MATEMATİK VE FEN BİL.EĞ.

FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ

1

1

Doktorasını Fen Bilgisi Eğitimi alanında yapmış olmak ve bilimin doğası, hipermedya ve özdüzenleme üzerine 
çalışmalar yapmış olmak.

MATEMATİK VE FEN BİL.EĞ.

MATEMATİK EĞİTİMİ

1

1

“Doktorasını Ortaöğretim Matematik Eğitimi alanında yapmış olmak, Matematik öğretimi programlarının uluslararası 
düzeyde karşılaştınlması yönünde çalışmalar yapmış olmak.”

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

PROF

DOÇ.

DER.

YRD.DOÇ.

DER.

AÇIKLAMA

MOLEKÜLER BİY. VE GENETİK

1

Apomiksi ve DNA metiltransferaz gen anlatımları üzerine çalışmalar yapmış olmak.

UZAY BİLİMLERİ VE TEKNO.

1

Çift yıldızlarda eksen dönmesi üzerine çalışmalar yapmış olmak.

COĞRAFYA

BEŞERİ COĞRAFYA

1

1

Yerleşme için arazi kullanım uygunluğunun çok ölçüttü karar verme yöntemleri ile incelenmesi konularında çalışmalar 
yapmış olmak.

PSİKOLOJİ

1

1

“Psikoloji alanında lisans, Sosyal Psikoloji alanında yüksek lisans ve Psikoloji alanında “”Kişisel adil dünya inancı ve 
öznel iyilik” üzerine (tercihen yurtdışında doktora yapmış olmak.”

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

BÖLÜM

ANASANAT DALI

PROF

DOÇ.

DER.

YRD.DOÇ.

DER.

AÇIKLAMA

RESİM

RESİM

1

1

‘Estetik ve Sanat Kuramları, Resimde Şiddet İmgeleri, Kültürel Şiddet ve Anti-Estetik Sanatta Siyaset Sosyolojisi, 
Şiddetin Sanata Yansımaları, Mozaik ve Resimde Uygulama Teknikleri konularında çalışmalar yapmış olmak.”

GRAFİK TASARIMI

GRAFİK TASARIMI

1

1

Yeniden işlevlendirilen kamusal mekanlann markalaşması ve poster alanlarında çalışmalar yapmış olmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

PROF

DOÇ.

DER.

YRD.DOÇ.

DER.

AÇIKLAMA

MADEN MÜHENDİSLİĞİ

MADEN İŞLETME

1

1

“Asit maden drenajının hidrojeokimyası, biyojeokimyası ve duraylı izotop konuları üzerine uzmanlaşmış ve uydu 
görüntüleriyle mekansal analiz ve insansız hava aracıyla üç boyutlu modelleme konularında çalışmaları olmak.”

SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

PROF

DOÇ.

DER.

YRD.DOÇ.

DER.

AÇIKLAMA

İŞLETME

YÖNETİM VE ORGANİZASYON

1

1

“Proaktif davranışlar” ve “işe adanma” üzerine çalışmalar yapmış olmak.

ULUSLARARASI İLİŞKİLER

ULUSLARARASI İLİŞKİLER

1

1

Kıbrıs Sorunu, Türkiye. Kıbns ve Yunanistan eksenli bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

ULUSLARARASI İLİŞKİLER

ULUSLARARASI İLİŞKİLER

1

1

Uluslararası İlişkiler lisans ve doktora programlarından mezun olmak. Nükleer silahlann yayılmasının önlenmesi, 
nükleer silahlann barışçıl kullanımı üzerine çalışma yapmış olmak.

Bir önceki yazımız olan Bingöl Üniversitesi 11 Öğretim Üyesi Alım İlanı başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

Yorum Yok

YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.