SON DAKİKA

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Akademik Personel Alım İlanı

Bu haber 03 Eylül 2015 - 13:36 'de eklendi.

T.C

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN (ÇOMÜ)

ÖĞRETİM ELEMANLARI ALINACAKTIR.

Üniversitemize Öğretim Üyesi alınacaktır. Adayların ilanın yayınlandığı tarihten itibaren en geç 15 gün içinde istenilen belgelerle Profesör ve Doçentle T.C

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN (ÇOMÜ)

ÖĞRETİM ELEMANLARI ALINACAKTIR.

Üniversitemize Öğretim Üyesi alınacaktır. Adayların ilanın yayınlandığı tarihten itibaren en geç 15 gün içinde istenilen belgelerle Profesör ve Doçentlerin Rektörlüğe; Yardımcı Doçentlerin ise kadrosunun açıldığı ilgili birimlere başvurmaları gerekmektedir. Profesör ve Doçent kadrolarına posta ile yapılan başvurulardaki gecikmeler ile eksik belgeli dosyalar kabul edilmeyecektir. Yardımcı Doçentlik kadrolarına başvuruların şahsen elden yapılması gerekmekte olup posta iie yapıian başvurular kabul edilmeyecektir.

Adaylann aşağıda belirtilen şartları taşımalan gerekmektedir.

  1. 2547 Sayılı Kanunun 5572 Sayılı Kanunla değiştirilen 23,25. ve 26. maddesinde belirtilen koşulları ve aynı kanun uyarınca Üniversitemiz Senatosunca belirlenen Öğretim Elemanı Kadrolarına Atanma ve Yükseltilme Kriterlerini (comu.edu.tr) taşıyor olmak,
  2. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış olması,
  3. Profesör ve Doçent kadroları daimi statüde olup, başvuracak adayların anabilim dallarını belirten dilekçelerine özgeçmişlerini, nüfus cüzdan sureti ve 2 adet fotoğraf ile bilimsel çalışma ve yayın listeleri (Profesör kadroları için yedi, Doçent kadroları için beş nüsha), Doçentlik Belgeleri , kamu hizmetinde bulunanların hizmet belgelerini de ekleyerek Rektörlüğe ulaştırmaları gerekmektedir. Adaylar başvuru dilekçelerinde başvurdukları birim veya anabilim dalını, ilanın açıklama kısmında ifade edilen ek şart ve çalışma alanlarına ait yeterlikleri sağladıklarını dilekçelerinde belirterek bunları belgelendirmelidirler.
  4. Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların; özgeçmişlerini, doktora diplomalarının tasdikli suretini, nüfus cüzdan suretini, 2 adet fotoğraf, bilimsel çalışmaları ve varsa yayın listelerini (4 nüsha), kamu hizmetinde bulunanların hizmet belgelerini de ekleyerek ilgili Fakülte Dekanlıklarına, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulu Müdürlüklerine ulaştırmaları gerekmektedir. Adaylar başvuru dilekçelerinde başvurdukları birim veya anabilim dalını, ilanın açıklama kısmında ifade edilen ek şart ve çalışma alanlarına ait yeterlikleri sağladıklarını dilekçelerinde belirterek bunları belgelendirmelidirler.
  5. Başvuran adayların koşullarının sonradan uygun olmadığının anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak ve iptal edilecektir.
  6. Bir adayın sadece 1 kadroya başvurma hakkı vardır.

7. Erkek adayların dosyalarına askerlik durum belgelerini eklemeleri gerekmektedir.

BİGA İKTİSADI VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
BOLUMANABİLİM DALIPROFDOÇ.DER.YRD.DOÇDER.AÇIKLAMA
ULUSLARARASI İLİŞKİLERULUSLARARASI İLİŞKİLER13– ■Türkiye’nin Afrika ve Balkan açılımları ile enerji diplomasisi konularında çalışmalar yapmış olmak.
EKONOMETRİEKONOMETRİ15Inovasyon ve teknoloji taşmaları alanında çalışmalar yapmış olmak.
ÇALIŞMA EKO.VE END.ILIŞ.ÇALIŞMA EKONOMİSİ15İstihdam ve girişimcilik alanında çalışma yapmış olmak.
İŞLETMEYÖNETİM VE ORGANİZASYON13Kurum destek ve aışsai prestij aigıiarının kuruma bağlanma üzerindeki etkisi alanında çalışma yapmış olmak.
KAMU YÖNETİMİSİYASET VE SOSYAL BİLİMLER11Neoliberal Sağlık ve Eğitimde Kimlik Politikaları alanlarında çalışma yapmış olmak.
EĞİTİM FAKÜLTESİ
BOLUMANABİLİM DALIPROFDOÇ.DER.YRD.D0ÇJDER.| AÇIKLAMA
EĞİTİM BİLİMLERİEĞİTİM PROG.VE ÖĞRETİMİ11Öğrenme stilleri, yansıtıcı düşünme ve açık sınıflar konularında çalışmalar yapmış olmak.
TÜRKÇE EĞİTİMİTÜRKÇE EĞİTİMİ11Sınavlar ve Türkçe ders kitaplarının karşılaştırılmasına yönelik çalışma yapmış olmak.
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
BOLUMANABİLİM DALIPROFDOÇ.DER.YRD.DOÇDER.AÇIKLAMA
ARKEOLOJİKLASİK ARKEOLOJİ14Antik Yunan ve Latin Epigrafisi konularında çalışma yapmış olmak.
TARİHYAKINÇAĞ TARİHİ13Çanakkale Savaşları ve Atatürkçü Düşünce konularında çalışmalar yapmış olmak.
BİYOLOJİGENEL BİYOLOJİ13Alg sistematiği, kimyası ve kültürü konularında çalışmalar yapmış olmak.
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
BOLUMANASANATDALIPROF|DOÇ.|DER.YRD.DOÇDERJ AÇIKLAMA
RESİMRESİM13Türk resim sanatında Kadın ve Günlük Yaşam konularında çalışmalar yapmış olmak.
SERAMİKSERAMİK13Ekolojik sanat ve kavramları konularında çalışma yapmış olmak.
İKTİSADI VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
BOLUMANABİLİM DALIPROF|DOÇ.DER.|YRD.DOÇDER.AÇIKLAMA
İŞLETMEYÖNETİM VE ORGANİZASYON14Proaktif davranışlar, işe adanma ve üretkenlik karşıtı iş davranışları alanlarında çalışmalar yapmış olmak.
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
BOLUMANABİLİM DALIPROFDOÇ.DER.|YRD.DOÇDER.AÇIKLAMA
TEMEL İSLAM BİLİMLERİTEFSİR15Kurian-ı Kerim’in i’rabı konusunda çalışma yapmış olmak.
İSLAM TARİHİ VE SANATLARITURK İSLAM EDEBİYATI15Lehçe içi aktarma sorunları konusunda çalışma yapmış olmak.
İLETİŞİM FAKÜLTESİ
BOLUMANABİLİM DALIPROFDOÇ.DER.jYRD.DOÇjDER.AÇIKLAMA
İLETİŞİM BİLİMLERİ14Çocukların bilgi arama davranışlarının analizi üzerine çalışma yapmış olmak.
RADYO, SİNEMA VE TVSİNEMA TELEVİZYON15Video sanatı ve Türk sinemasında Günlük Yaşam üzerinde çalışma yapmış olmak.
MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ
BOLUMANABİLİM DALIPROFDOÇ.DER.YRD.DOÇjDER.AÇIKLAMA
ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMAŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA1Uzaktan algılama ve arazi kullanımı ve değişimi konularında çalışma yapmış olmak.
ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMAŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA*1oSüraürüiebiiir Geiişim ve Katıiımcı Pianiama konularında çalışma yapmış olmak.
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
BOLUMANABİLİM DALIPROFDOÇ.DER.YRD.DOÇDER.AÇIKLAMA
GIDA MÜHENDİSLİĞİGIDA BİLİMLERİ13Yemeklik yağlar konusunda çalışmalar yapmış olmak.
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİBİLGİSAYAR YAZILIMI14Kural çıkaran melez zeki sistemler ve algoritmalar alanlarında çalışmalar yapmış olmak.
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİGEOTEKNIK14Geoteknik anabilim dalında yüksek lisans ve doktora derecesine sahip olmak.
JEOFİZİK MÜHENDİSLİĞİSİSMOLOJİ11Aktif kaynak sismolojisi ve ışın izleme konularında çalışmalar yapmış olmak.
TURİZM FAKÜLTESİ
BOLUMANABİLİM DALIPROFDOÇ.DER.YRD.DOÇDER.AÇIKLAMA
SEYAHAT İŞLET.VE TUR.REH.TURİZM REHBERLİĞİ15Etkinlik turizmi alanında çalışmalar yapmış olmak, acenta, biletleme ve otomasyon sertifikalarına sahip olmak.

 

TIP FAKÜLTESİ
BOLUMANABILIM DALIPROFDOÇ.DER.YRD.DOÇDER.AÇIKLAMA
DAHİLİ TIP BİLİMLERİÇOCUK SAĞLIĞI VE HAST.13Çocuk kardiyolojisi alanında yan dal uzmanı olmak, sporcu çocuklar üzerine çalışma yapmış olmak.
dahili tip bilimleriİÇ HASTALIKLARI13Nefroloji yan dai uzmanı olmak, diylaliz hastaları ve leptin ilişkisi konusunda çalışma yapmış olmak.
dahili tip bilimleriİÇ HASTALIKLARI13Romatoloji yan dal uzmanı olmak, psöriatik artritisli hastalarda atherosklorozis üzerine çalışma yapmış olmak.
dahili tip bilimleriPSİKİYATRİ13Elektrokonvülsif Tedavi konusunda çalışma yapmış olmak.
DAHİLİ TIP BİLİMLERİKARDİYOLOJİ11Atrial fibrilasyonda yeni nesil oral antikoagulan tedavisi ile ilgili çalışma yapmış omak.
CERRAHİ TIP BİLİMLERİÇOCUK CERRAHİSİ14Keratinosit büyüme faktörü konusunda çalışma yapmış olmak, alanında patent sahibi olmak.
CERRAHI TIP BİLİMLERİKADIN HASTALIK. VE DOĞUM14Üremeye yardımcı tedavi yöntemleri eğitim sertifikasına sahip olmak, epitelyal ovaryum kanserleri konusunda çalışma yapmış olmak.
CERRAHI TIP BİLİMLERİKULAK BURUN BOĞAZ13Ototoksisiteye karşı sertralinin koruyucu etkisi üzerine deneysel çalışma yapmış olmak.
CERRAHI TIP BİLİMLERİKULAK BURUN BOĞAZ– .13Larinks kanserinde onkoproteinlerin prognostik önemi konusunda çalışma yapmış olmak.
CERRAHI TIP BİLİMLERİPLASTİK VE REKONS.CER.13Kompozit kreft yaşayabilirliği üzerine deneysel çalışma yapmış olmak.
CERRAHI TIP BİLİMLERİİLK VE ACİL YARDIM13Akut pankreatitisli hastalarda idrar tripsinojen-2 testi konusunda çalışma yapmış olmak
TEMEL TIP BİLİMLERİTIBBİ BİYOKİMYA11Manyetik alanlar ve Oksidatif DNA hasarı konusunda çalışmalar yapmış olmak.
TEMEL TIP BİLİMLERİHİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ13Üremeye yardımcı tedavi yöntemleri embriyoloji laboratuvar sorumlusu sertifikasına sahip olmak,

Diyabette tükrük bezlerinde meydana gelen histopatolojik değişiklikler konusunda deneysel çalışmalar yapmış olmak.

ZİRAAT FAKÜLTESİ
ANABILIM DALIPROFDOÇ.DER.YRD.DOÇDER.AÇIKLAMA
ZOOTEKNİHAYVAN YETİŞTİRMEv 1Küçükbaş hayvan yetiştirmede üreme davranışları ve özellikleri konularında çalışmalar yapmış olmak.
TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA11Su stresinin uzaktan algılama teknikleri ile belirlenmesi konusunda çalışmalar yapmış olmak.
YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU
BOLUMANABILIM DALIPROFDOÇ.DER.YRD.DOÇDER.AÇIKLAMA
hazirlik eğitimi13Türkiye’nin Yabancı Dil Eğitimi Politikasının Ingiliz Dili Eğitimi Açısından Değerlendirilmesi alanında çalışma yapmış olmak.
ÇANAKKALE TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
BOLUMANABILIM DALI |PROF|DOÇ.|DER.|YRD.DOÇjDER.AÇIKLAMA
GIDA İŞLEME13Çift kabuklu yumuşakçaların gıdasal kullanımı ve hijyeni konusunda çalışmalar yapmış olmak.
ÇANAKKALE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
BOLUMANABILIM DALIPROFDOÇ.DER.YRD.DOÇJDER.AÇIKLAMA
YÖNETİM VE ORGANİZASYON13Kuşaklararası çatışmalar konusunda çalışma yapmış olmak.
ÇANAKKALE SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
BOLUMANABILIM DALIPROF|DOÇ.|DER.YRD.DOÇDER.AÇIKLAMA
TIBBI HİZMETLER VE TEKNİK.r*13Sağlık Fiziği alanında yüksek lisans, Biyofizik alanında Doktora derecesine sahip olmak, Melatonin ve kadmiyum toksisitesi üzerine çaiışma yapmış olmak.
ÇAN MESLEK YÜKSEKOKULU
BOLUMANABILIM DALIPROFDOÇ.DER.YRD.DOÇDER.AÇIKLAMA
MADENCİLİK VE MADEN ÇIKAR.13Yeraltı radarı yöntemiyle krom madeninin tespiti konusu ile uzaktan algılama yöntemiyle yapısal analiz konusunda çalışmaları olmak.
EZİNE MESLEK YÜKSEKOKULU
BOLUMANABILIM DALIPROFDOÇ.DER.YRD.DOÇDER.AÇIKLAMA
SEYAHAT-TUR.VE Eğ.HİZMET.13Turizm işletmeciliği ve Otelcilik Anabilim Dalında Doktora derecesine sahip olmak.
LAPSEKİ MESLEK YÜKSEKOKULU
BOLUMANABILIM DALIPROFDOÇ.DER.YRD.DOÇDER.AÇIKLAMA
BİTKİSEL VE HAYVANSAL ÜRET.1Su kaynaklarının kullanımı ve su kirliliği konusunda çalışmalar yapmış olmak.
GIDA İŞLEME13Sebzeler üzerine hasat sonrası depolama ve muhafaza konularında çalışmalar yapmış olmak

 

 

Bir önceki yazımız olan Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Personel Alım İlanı başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

Yorum Yok

YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.