Çankırı Karatekin Üniversitesi Akademik Personel Alım İlanı

Çankırı Karatekin Üniversitesi Akademik Personel Alım İlanı
Yayınlama: 13.07.2015
Düzenleme: 05.03.2021 22:11
486
A+
A-

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda unvanı, nitelikleri ve sayıları belirtilen kadrolara öğretim ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda unvanı, nitelikleri ve sayıları belirtilen kadrolara öğretim üyeleri alınacaktır.

Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların “Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma, Yükseltilme ve Atanmayla İlgili Değerlendirme Yönergesi” nde öngörülen şartları sağlamış olmaları gerekir.

Başvuru Tarihleri : 15 Temmuz 2015 – 07 Ağustos 2015

BirimiBölümüAnabilim DalıUnvanıDereceİlanda

Yazılması

İstenilen

Açıklama

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİBANKA

CILIK

VE

FİNANS

ULUSLARARASI SERMAYE PİYASALARIYARDIMCI DOÇENT5MUHASE

BE

VEYA

FİNANS ALANINDA DOKTORA YAPMIŞ

OLMAK MUHA

SEBE

VEYA

FİNANS ALANINDA ÇALIŞ

MALAR YAPMIŞ OLMAK.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİULUSLAR

ARASI TİCARET

ULUSLARARASI YÖNETİMYARDIMCI DOÇENT3YÖNETİM

VE ORGA

NİZASYON ALANINDA DOKTORA YAPMIŞ

OLMAK

YÖNETİM ALANINDA ÇALIŞ

MALAR YAPMIŞ

OLMAK.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİÇALIŞMA EKONO

MİSİ

VE

EN

DÜSTRİ İLİŞKİ

LERİ

SOSYAL SİYASET VE SOSYAL GÜVENLİKYARDIMCI DOÇENT3ÇALIŞMA

EKO

NOMİSİ

VE

ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ ALANINDA DOKTORA YAPMIŞ

OLMAK.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİİŞLET

ME

MUHASEBE VE FİNANSMANYARDIMCI DOÇENT1FİNANS ALANINDA DOKTORA YAPMIŞ

OLMAK FİNANSAL EKONO

METRİ ALANINDA ÇALIŞMA

YAPMIŞ

OLMAK.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİİŞLET

ME

MUHASEBE VE FİNANSMANYARDIMCI DOÇENT1MUHASEBE ALANINDA DOKTORA YAPMIŞ

OLMAK

VARLIK

YÖNETİM ŞİRKET

LERİ

VE

DENETİM KALİTESİ KONULARI ÜZERİNE ÇALIŞMA

YAPMIŞ

OLMAK

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİSİYASET

BİLİMİ

VE

KAMU YÖNE

TİMİ

YÖNETİM BİLİMLERİYARDIMCI DOÇENT1KAMU

YÖNETİMİ ALANINDA DOKTORA YAPMIŞ

OLMAK

YENİ

KURUMSAL TEORİ

VE

YÖNETİŞİM

KONU

LARINDA ÇALIŞMA

YAPMIŞ

OLMAK

EDEBİYAT FAKÜLTESİTÜRK

DİLİ VE EDE

BİYATI

YENİ TÜRK EDEBİYATIPROFESÖR1
EDEBİYAT FAKÜLTESİPSİKO

LOJİ

SOSYAL PSİKOLOJİDOÇENT2
ORMAN FAKÜLTESİORMAN MÜHEN

DİSLİĞİ

SİLVİKÜLTÜRYARDIMCI DOÇENT1ORMAN

MÜHEN

DİSLİĞİ

BÖLÜMÜ MEZUNU

OLMAK DOKTO

RASINI

SİLVİ

KÜLTÜR ALANINDA YAPMIŞ

OLMAK

YAPRAKLI MELEK YÜKSEKOKULUBİTKİSEL

VE

HAY

VANSAL ÜRETİM

TARLA BİTKİLERİ

4

YARDIMCI DOÇENT3SEBZE

VE

DEPO

LANMIŞ

ÜRÜN ZARARLARI

İLE

MÜCA

DELEDE

BİTKİSEL

EKST

RAKTLARIN KULLANIMI ALANINDA

ÇALIŞ

MALAR

YAPMIŞ

OLMAK

SAĞLIK YÜKSEKOKULUBESLEN

ME VE DİYETETİK

DOÇENT1BİYO

KİMYA ALANINDA DOKTORA YAPMIŞ OLMAK.

KAN PARAZİTİ BİYO

KİMYASI ALANINDA

ÇALIŞ

MALARI

OLMAK

SAĞLIK YÜKSEKOKULUBESLEN

ME

VE

DİYETETİK

1YARDIMCI DOCENT5BESLENME

VE

DİYETETİK BÖLÜMÜ

LİSANS VE DOKTORA MEZUNU

OLMAK

SAĞLIK YÜKSEKOKULUHEMŞİ

RELİK

YARDIMCI DOÇENT1HEMŞİ

RELİK ALANINDA DOKTORA YAPMIŞ

OLMAK

SAĞLIK YÜKSEKOKULUHEMŞİ

RELİK

YARDIMCI DOÇENT5HEMŞİ

RELİK ALANINDA DOKTORA YAPMIŞ

OLMAK

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİMETA

LURJİ VE MALZEME MÜHEN

DİSLİĞİ

DOÇENT3MÜHEN

DİSLİK FAKÜLTE

LERİNİN META

LURJİ

VE MAL

ZEME MÜHEN

DİSLİĞİ LİSANS MEZUNU OLMAK.

YÜKSEK LİSANS, DOKTORA

VE

DOÇENT

LİĞİNİ

META

LURJİ

VE

MALZEME MÜHEN

DİSLİĞİ ALANINDA

ALMIŞ

OLMAK.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİBİLGİ

SAYAR

MÜHEN

DİSLİĞİ

DOÇENT1MÜHEN

DİSLİK FAKÜLTE

LERİNİN BİLGİ

SAYAR MÜHEN

DİSLİĞİ

LİSANS

MEZUNU

OLMAK.

YÜKSEK

LİSANS, DOKTORA

VE

DOÇENT

LİĞİNİ

BİLGİ

SAYAR YAZILIMI ALANINDA

ALMIŞ

OLMAK

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİMAKİNE

MÜHEN

DİSLİĞİ

DOÇENT1MÜHEN

DİSLİK

FAKÜL

TELERİNİN MAKİNE MÜHEN

DİSLİĞİ

LİSANS MEZUNU OLMAK.

YÜKSEK

LİSANS, DOKTORA

VE DOÇENT

LİĞİNİ

MAKİNE MÜHEN

DİSLİĞİ ALANINDA ALMIŞ

OLMAK

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİGIDA

MÜHEN

DİSLİĞİ

GIDA BİLİMLERİYARDIMCI DOÇENT3LİSANS,

YÜKSEK

LİSANS VE DOKTORA ÖĞRENİ

MİNİ GIDA MÜHEN

DİSLİĞİ ALANINDA YAPMIŞ

OLMAK VE MİKRO

DALGA

TEKNO

LOJİSİ

VE

SAYISAL MODEL

LEME

KONU

LARINDA ÇALIŞIYOR OLMAK.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİKİMYA

MÜHEN

DİSLİĞİ

KİMYASAL TEKNOLOJİLERYARDIMCI DOÇENT5KİMYA

MÜHEN

DİSLİĞİ

LİSANS MEZUNU OLMAK VE KİMYA

MÜHEN

DİSLİĞİ ANABİLİM DALINDA, POLİMER TEKNOLO

JİLERİ

KONU

SUNDA DOKTORA YAPMIŞ

OLMAK.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİELEKTRİK-ELEKTRONİK

MÜHEN

DİSLİĞİ

ELEKTRO

MANYETİK ALANLAR VE MİKRODALGA SİSTEMLERİ

YARD DOÇ1ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ VEYA ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS MEZUNU OLMAK.LİSANSÜSTÜ ÇALIŞMALARINI ELEKTROMANYETİK ALANLAR ÜZERİNE YAPMIŞ OLMAK.
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİELEKTRİK-ELEKTRONİK

MÜHEN

DİSLİĞİ

ELEKTRO

MANYETİK ALANLAR VE MİKRO

DALGA SİSTEMLERİ

YARD

DOÇ

3ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ VEYA ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS MEZUNU OLMAK.LİSANSÜSTÜ ÇALIŞMALARINI ELEKTROMANYETİK ALANLAR ÜZERİNE YAPMIŞ OLMAK.
MESLEK YÜKSEKOKULUYÖNETİM VE ORGANİ

ZASYON

İŞLETME YÖNETİMİYARD

DOÇ

3İŞLETME ANABİLİM DALINDA DOKTORA YAPMIŞ, YARATICI MUHASEBE UYGULAMALARI VE BAĞIMSIZ DENETİM KALİTESİ ALANINDA ÇALIŞMA YAPMIŞ OLMAK.
MESLEK YÜKSEKOKULUFİNANS, BANKACILIK VE SİGORTACILIKBANKA

CILIK VE SİGORTA

CILIK

YARD

DOÇ

3İŞLETME ANABİLİM DALINDA DOKTORA YAPMIŞ VE TEDARİK ZİNCİRİ FİNANSMANI ALANINDA ÇALIŞMA YAPMIŞ OLMAK.
MESLEK YÜKSEKOKULUELEKTRONİK VE OTAMASYONMEKAT

RONİK

YARD

DOÇ

3GÜNEŞ PANELLERİ KOSUNDA DOKTORA YAPMIŞ VE GÜNEŞ PANELLERİNİN ÇIKIŞINDA MAKSİMUM GÜÇ ELDE ETMEK İÇİN DEVRE TASARIMI ALANINDA ÇALIŞMA YAPMIŞ OLMAK.
KIZILIRMAK MESLEK YÜKSEKOKULUBİTKİSEL VE HAYVANSAL ÜRETİM BÖLÜMÜTIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER 1ORGANİK KİMYA KONUSUNDA, AROMATİK SİKLOTRİMERLER KONUSUNDA ÇALIŞMALAR YAPMIŞ OLMAK.

NOT: Geniş Bilgi Üniversitemiz www.karatekin.edu.trweb sayfasında bulunmaktadır.

Bir Yorum Yazın

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.