Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı 13 Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak

Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı 13 Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak
Yayınlama: 25.07.2016
Düzenleme: 05.03.2021 22:38
362
A+
A-

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞINA İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE
SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALINACAKTIR
Bakanlığımız Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Kamu Kur

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞINA İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE
SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALINACAKTIR
Bakanlığımız Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesi kapsamında Bakanlığımıza vizeli toplam on üç (13) adet boş sözleşmeli bilişim uzmanı pozisyonuna aşağıda belirtilen kriterler doğrultusunda ve söz konusu Esasların ilgili madde hükümleri gereğince sözlü sınav sonucu başarı sıralamasına göre sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır.
BAŞVURU ŞARTLARI
A- GENEL ŞARTLAR
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları haiz olması,
b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olması,
c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olması,
d) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçemeyecekler için en az 3 yıllık, diğerleri için en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunması (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır),
e) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemeleri,
hususlarından;
A Grubu Kadrolar için (Tavan Ücretin 4 Katı); (a), (b), (d) ve (e) bentlerindeki,
B Grubu Kadrolar için (Tavan Ücretin 3 Katı); (a), (b), (d) ve (e) bentlerindeki,
C Grubu Kadrolar için (Tavan Ücretin 2 Katı); (a), (c), (d) ve (e) bentlerindeki,
B- ÖZEL ŞARTLAR
⦁ Yazılım Geliştirme Takım Lideri ve Çözüm Mimarı
(Aylık brüt sözleşme ücret tavanının 4 katına kadar, 1 kişi)
Genel Şartlar maddesinde belirtilen A Grubu kadrolara ilişkin şartları taşımanın yanı
sıra;
⦁ Mezuniyet sonrası en az 6 yılı Visual Studio platformunda C#, .NET Framework ve ASP.NET ile uygulama geliştirme olmak üzere, en az 8 yıllık iş tecrübesine sahip olmak,
⦁ Java konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,
⦁ Kurumsal web tabanlı uygulama geliştirme konularında tecrübeli olmak,
⦁ Jquery, CSS, JavaScript, HTML gibi web teknolojilerinde deneyimli olmak,
⦁ .NET Framework 4.5, ASP .NET, C#, WPF, MVC konularında deneyimli olmak,
⦁ Unit test konusunda bilgi sahibi olmak,
⦁ Enterprise Software Architecture, Design Pattern, Object Oriented Programing, ORM (Entity framework ) konularında bilgi sahibi olmak,
⦁ Web servisleri, SOAP, REST, WCF gibi teknolojiler hakkında bilgi sahibi olmak,
⦁ Yazılım yaşam döngüsü ve güvenli yazılım geliştirme konularında bilgi sahibi olmak,
⦁ Çok katmanlı mimari hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak,
⦁ Nesne tabanlı analiz ve tasarım hakkında iş tecrübesine sahip olmak,
⦁ Veri tabanı tasarımı, optimizasyon ve performans artırımı konusunda tecrübe sahibi olmak,
⦁ İlişkisel veritabanları ile uygulama geliştirmiş ve iyi seviyede MS SQL ve/veya ORACLE bilgisine sahip olmak,
⦁ Versiyon Kontrol Sistemlerini (TFS) kullanmış olmak,
⦁ Temel sunucu donanım bilgisi sahibi olmak,
⦁ Uygulama sunucusu (IIS) konusunda bilgi sahibi olmak,
⦁ Yüksek performanslı ölçeklenebilir sistemlerin tasarımı ve hayata geçirilmesinde görev almış olmak,
⦁ Süreç yönetim araçları (MS. Project, Microsoft TFS, JIRA ya da IBM Rational) konusunda deneyimli olmak ve bunlardan en az birini belgeleyebilmek,
⦁ PMP (Project Management Professional) sertifikasına sahip olduğunu belgelemek,
⦁ ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Standartları konusunda bilgi ve tecrübesi bulunmak,
⦁ Dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli olarak yapabiliyor olmak,
⦁ Yazılı ve sözlü iletişim becerilerinin kuvvetli olması,
⦁ CMMI 3 seviyesindeki yazılım geliştirme ekibinde en az 3 (üç) yıl Proje Yöneticisi olarak iş tecrübesine sahip olduğunu belgelemek,
⦁ Yüksek performanslı ölçeklenebilir sistemlerin tasarımı ve hayata geçirilmesinde görev almış olmak,
⦁ Microsoft Certified Solutions Developer (MCSD) : Web Applications sertifikasına ya da MCPD web Developer sertifikasına sahip olmak (Microsoft Certified Solutions Developer MCSD tercih edilecektir.)
⦁ Sistem ve Network Takım Lideri ve Çözüm Mimarı
(Aylık brüt sözleşme ücret tavanının 4 katına kadar, 1 kişi)
Genel Şartlar maddesinde belirtilen A Grubu kadrolara ilişkin şartları taşımanın yanı
sıra;
⦁ Project Management Professional (PMP) sertifikasına sahip veya Proje Yönetimi eğitimi almış olmak,
⦁ Microsoft MCSE sertifikasına sahip olmak,
⦁ Cisco Certified Network Professional (CCNP) sertifikasına sahip olmak,
⦁ Büyük ölçekli bilgi işlem merkezlerinde ağ uzmanı/sistem yöneticisi olarak en az 5 yıl çalışmış olmak,
⦁ Özel sektör veya kamuda en az 10 yıl iş tecrübesine sahip olmak
⦁ Özel sektör veya kamuda en az 2 (iki) yıl Yönetici olarak görev yapmış olmak,
⦁ Network mimarileri tasarımı, planlaması ve entegrasyonu konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
⦁ Yerel Alan Ağ (LAN), Geniş Alan Ağ (WAN), Kablosuz Yerel Alan Ağ (WLAN), Sanal Özel Ağ (VPN), Dinamik Yönlendirme Protokolleri, TCP/IP ve IEEE 802.1X ağ teknolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
⦁ Yerel Alan Anahtarlama Cihazları (Switches), Yönlendiriciler (Routers), Firewall donanımları hakkında bilgi, kurulum ve yönetim tecrübelerine sahibi olmak,
⦁ Microsoft Project, Redmine, JIRA proje yönetim araçlarından en az birinde tecrübe sahibi olmak,
⦁ ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Standartları konusunda bilgi ve tecrübesi bulunmak,
⦁ İş sürekliliği, risk yönetimi, sızma testi ve zafiyet tarama sistemleri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
⦁ Ağ saldırıları ve alınacak önlemler konusunda bilgi sahibi olmak,
⦁ Veri Merkezi yönetimi konusunda tecrübe sahibi olmak,
⦁ Yedekleme, depolama sistemleri (Storage), SAN Switch yönetimi konusunda tecrübe sahibi olmak,
⦁ Uygulama, masaüstü ve sunucu (VMWare veya HyperV) sanallaştırma konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
⦁ Teknoloji entegrasyonları, mevcut durum analizi, problem çözme yeteneklerine sahip olmak,
⦁ Proje planlama, örgütleme, yönlendirme, koordinasyon ve kontrol aşamalarını yönetme ve raporlama yeteneğine sahip olmak,
⦁ Microsoft Exchange Server, Microsoft Sharepoint Server, Active Directory, DNS, DHCP, File Server, Certification Autorithy konularına hakim olmak, kurulum, konfigürasyon ve sorun çözümleme tecrübelerine sahip olmak,
⦁ En az 1000 kullanıcılı ağlarda fiber optik altyapı tasarımı tecrübesine sahip olmak,
⦁ Yazılı ve sözlü iletişim becerilerinin kuvvetli olması,
⦁ Baskı ve stres altında çalışabilmek,
⦁ Analitik düşünce ve hızlı problem çözme yeteneğine sahip olmak,
⦁ Yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurabilecek olmak,
⦁ Dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli olarak yapmak,
⦁ Takım çalışmasına yatkın olmak.
⦁ Tercihen; ITIL Sertifikasına sahip olmak,
⦁ Tercihen; IPv6 protokolü, adresleme, routing ve tünelleme konularında bilgi sahibi olmak.
⦁ Kıdemli Uygulama Geliştirme Uzmanı (.Net)
(Aylık brüt sözleşme ücret tavanının 3 katına kadar, 1 kişi)
Genel Şartlar maddesinde belirtilen B Grubu kadrolara ilişkin şartları taşımanın yanı
sıra;
⦁ Mezuniyet sonrası en az 4 yılı C#, .Net Framework ve ASP. NET ile uygulama geliştirme olmak üzere, en az 6 yıllık iş tecrübesine sahip olmak,
⦁ Çok iyi derecede .NET/C#/ASP.NET ortamında yazılım geliştirme bilgi ve becerisine sahip olmak,
⦁ Kurumsal web tabanlı uygulama geliştirme konularında tecrübeli olmak,
⦁ Jquery, CSS, JavaScript, HTML gibi web teknolojilerinde deneyimli olmak,
⦁ .NET Framework 4.5, ASP .NET, C#, WPF, MVC konularında deneyimli olmak,
⦁ Unit test konusunda bilgi sahibi olmak,
⦁ Enterprise Software Architecture, Design Pattern, Object Oriented Programing, ORM (Entity framework ) konularında bilgi sahibi olmak,
⦁ Web servisleri, SOAP, REST, WCF gibi teknolojiler hakkında bilgi sahibi olmak,
⦁ Yazılım yaşam döngüsü ve güvenli yazılım geliştirme konularında bilgi sahibi olmak,
⦁ Çok katmanlı mimari hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak,
⦁ Nesne tabanlı analiz ve tasarım hakkında iş tecrübesine sahip olmak,
⦁ Veri tabanı tasarımı, optimizasyon ve performans artırımı konusunda tecrübe sahibi olmak,
⦁ İlişkisel veritabanları ile uygulama geliştirmiş ve iyi seviyede MS SQL ve/veya ORACLE bilgisine sahip olmak,
⦁ Versiyon Kontrol Sistemlerini ( TFS ) kullanmış olmak,
⦁ Temel sunucu donanım bilgisi sahibi olmak,
⦁ Uygulama sunucusu (IIS) konusunda bilgi sahibi olmak,
⦁ Yüksek performanslı ölçeklenebilir sistemlerin tasarımı ve hayata geçirilmesinde görev almış olmak,
⦁ Microsoft Certified Solutions Developer (MCSD) : Web Applications sertifikasına ya da MCPD web Developer sertifikasına sahip olmak (Microsoft Certified Solutions Developer MCSD tercih edilecektir.)
⦁ Veritabanı Yönetimi Uzmanı
(Tam Zamanlı, Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar, 1 kişi)
Genel Şartlar maddesinde belirtilen B Grubu kadrolara ilişkin şartları taşımanın yanı
sıra;
⦁ Mezuniyet sonrası en az 3 (üç) yılı veritabanı yöneticisi veya veritabanı uzmanı olarak Microsoft SQL Server 2008 ve üzeri veritabanı yönetim sistemleri konusunda çalışmış ve en az 5 (beş) yıllık iş tecrübesine sahip olmak.
⦁ MS SQL sunucusu “high availibility” konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
⦁ MS SQL sunucularından diğer veri tabanlarına doğru veya tersi yönde veri aktarım (ETL) süreçlerine ve araçlarına hakim olmak,
⦁ Veri tabanı mimarisi, tasarımı ve optimizasyonu /normalizasyonu hakkında ileri derecede bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
⦁ Veritabanında performans ayarlaması (tuning) yapabilmek ve tecrübe sahibi olmak,
⦁ Veritabanı yedeklemeleri ve yedekten geri dönme (restore) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
⦁ İleri seviyede T-SQL bilgisine sahip olmak,
⦁ Veritabanı güvenlik mekanizmaları hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
⦁ High end Storage yönetimi ve storage sanallaştırma konularında tecrübe sahibi olmak,
⦁ Risk yönetimi konularında deneyim sahibi olmak,
⦁ Windows Server 2008 ve üzeri sunucu işletim sistemlerinde ve/veya Linux tabanlı işletim sistemlerinde tecrübe sahibi olmak,
⦁ SQL Server Failover Cluster ile SQL Server Always On teknolojisi konularında bilgi sahibi olmak,
⦁ Aşağıdaki sertifikalardan en az birine sahip olduğunu belgelemek.
⦁ Microsoft Certified IT Professional: Database Administrator (MCITP)
⦁ Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE) Data Platform
⦁ Tercihen; Daha önce kurumsal iş zekâsı çözümü geliştirimi projelerinde görev almış olmak.
⦁ Tercihen; Veri ambarı yapılandırması ve yönetimi konularında tecrübe sahibi olmak.
⦁ Tercihen; OLAP küpleri, MDX (Multidimensional Expressions) ve SSAS (Microsoft SQL Server Analysis Services) teknolojilerinde bilgili olmak.
⦁ Tercihen; Felaket Kurtarma Merkezi projelerinde çalışmış olmak.
⦁ Kıdemli Sistem Uzmanı
(Aylık brüt sözleşme ücret tavanının 3 katına kadar, 1 kişi)
Genel Şartlar maddesinde belirtilen B Grubu kadrolara ilişkin şartları taşımanın yanı
sıra;
⦁ Büyük bilgi işlem merkezlerinde ağ uzmanı/sistem yöneticisi olarak en az 5 yıl çalışmış olmak,
⦁ Microsoft MCSE sertifikasına sahip olmak,
5.3.Sunucu sanallaştırma konusunda tecrübe sahibi olmak. VMWare ve HyperV konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
4) VMware Certified Associate – Data Center Virtualization (VCA-DCV) veya VMware Certified Associate – Cloud (VCA-Cloud) sertifikalarından birisine sahip olmak.
5) Microsoft Exchange 2010, Microsoft Lync Server Enterprise, çoklu site üzerinde Active Directory uygulaması, DNS, DHCP, File Server, Windows Remote Desktop mimarisi, Windows7/8 işletim sistemleri konularında kurulum, konfigürasyon ve sorun çözümleme tecrübelerine sahibi olmak,
6) Windows sunucu ortamlarında problem çözme, log inceleme ve sınıflandırma gibi konularda bilgi sahibi olmak,
7) Windows sunucularda performans problemlerinin çözümü konusunda bilgi sahibi olmak,
5.8.Sunucu donanımları ve konfigürasyonları ( disk, Ethernet, hba, raid vb.) hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
9) Microsoft SCCM (System Center Configuration Manager) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
10) Yedekleme, depolama sistemleri (Storage), SAN Switch yönetimi konusunda tecrübe sahibi olmak,
11) Analitik düşünce ve hızlı problem çözme yeteneğine sahip olmak,
12) Yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurabilecek olmak,
13) Dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli olarak yapmak,
14) Takım çalışmasına yatkın olmak,
⦁ Kıdemli Ağ Uzmanı
(Aylık brüt sözleşme ücret tavanının 3 katına kadar, 1 kişi)
Genel Şartlar maddesinde belirtilen B Grubu kadrolara ilişkin şartları taşımanın yanı
sıra;
⦁ Bilgi işlem merkezlerinde ağ uzmanı/sorumlusu olarak en az 5 yıl çalışmış olmak,
⦁ Cisco Certified Network Professional (CCNP) sertifikasına sahip olmak,
⦁ Yerel Alan Ağ (LAN), Geniş Alan Ağ (WAN), Kablosuz Yerel Alan Ağ (WLAN), Sanal Özel Ağ (VPN), Dinamik Yönlendirme Protokolleri ve Active Directory ağ teknolojileri konusunda bilgi sahibi olmak,
⦁ TCP/IP, DNS, DHCP, IEEE 802.1x ve Güvenlik duvarı konularında bilgi sahibi olmak,
⦁ WAN bağlantısı olan kurumsal projelerde Ağ Uzmanı olarak görev almış olmak, Wireless ve Load Balancer teknolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak, Routing, Switching, VoIP vb. yapılandırma ve yönetimi konularında tecrübe sahibi olmak,
⦁ Network mimarileri tasarımı, planlaması ve entegrasyonu konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
⦁ Ağ güvenliği konusunda bilgi sahibi olmak,
⦁ Cisco Nexus cihazların yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
⦁ Analitik düşünce ve hızlı problem çözme yeteneğine sahip olmak,
⦁ Yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurabilecek olmak,
⦁ Dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli olarak yapmak,
⦁ Takım çalışmasına yatkın olmak,
⦁ Uygulama Geliştirme Uzmanı (.NET)
(Aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katına kadar, 2 kişi)
Genel Şartlar maddesinde belirtilen C Grubu kadrolara ilişkin şartları taşımanın yanı sıra;
⦁ Mezuniyet sonrası en az 3 yılı C#, .Net Framework ve ASP. NET ile uygulama geliştirme olmak üzere, en az 4 yıllık iş tecrübesine sahip olmak,
⦁ Çok iyi derecede .NET/C#/ASP.NET ortamında yazılım geliştirme bilgi ve becerisine sahip olmak,
⦁ Kurumsal web tabanlı uygulama geliştirme konularında tecrübeli olmak,
⦁ Jquery, CSS, JavaScript, HTML gibi web teknolojilerinde deneyimli olmak,
⦁ .NET Framework 4.5, ASP .NET, C#, WPF, MVC konularında deneyimli olmak,
⦁ Unit test konusunda bilgi sahibi olmak,
⦁ Enterprise Software Architecture, Design Pattern, Object Oriented Programing, ORM (Entity framework ) konularında bilgi sahibi olmak,
⦁ Web servisleri, SOAP, REST, WCF gibi teknolojiler hakkında bilgi sahibi olmak,
⦁ Yazılım yaşam döngüsü ve güvenli yazılım geliştirme konularında bilgi sahibi olmak,
⦁ Çok katmanlı mimari hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak,
⦁ Nesne tabanlı analiz ve tasarım hakkında iş tecrübesine sahip olmak,
⦁ Veri tabanı tasarımı, optimizasyon ve performans artırımı konusunda tecrübe sahibi olmak,
⦁ İlişkisel veritabanları ile uygulama geliştirmiş ve iyi seviyede MS SQL ve/veya ORACLE bilgisine sahip olmak,
⦁ Versiyon Kontrol Sistemlerini ( TFS ) kullanmış olmak,
⦁ Temel sunucu donanım bilgisi sahibi olmak,
⦁ Uygulama sunucusu (IIS) konusunda bilgi sahibi olmak,
⦁ Yüksek performanslı ölçeklenebilir sistemlerin tasarımı ve hayata geçirilmesinde görev almış olmak,
⦁ Microsoft Certified Solutions Developer (MCSD) : Web Applications sertifikasına ya da MCPD web Developer sertifikasına sahip olmak (Microsoft Certified Solutions Developer MCSD tercih edilecektir.)
⦁ Uygulama Geliştirme Uzmanı (Java)
(Aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katına kadar, 1 kişi)
Genel Şartlar maddesinde belirtilen C Grubu kadrolara ilişkin şartları taşımanın yanı sıra;
⦁ J2EE platformunu kullanarak en az 4 yıl uygulama geliştirmiş olmak,
⦁ Java kullanarak 3 katmanlı (3 tier) yazılımlar geliştirmek,
⦁ Nesne tabanlı analiz ve tasarım konularında ileri seviyede bilgisi bulunmak,
⦁ JSP/Servlet, JSF, Struts, EJB(3.X) teknolojilerinden herhangi birini kullanarak web projesi geliştirme tecrübesine sahip olmak,
⦁ Linux/Unix işletim sistemleri üzerinde deneyimli olmak,
⦁ Spring framework ve ORM(özellikle Hibernate) bilgisi ve deneyimine sahip olmak,
⦁ Uygulama sunucularmm(Glassfish, Tomcat, BEA WebLogic) kurulumu, konfigürasyonu ve yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak,
⦁ Versiyon kontrol sistemlerinden (CVS, SVN, vb.) en az birinde tecrübeli olmak,
⦁ Proje yönetim araçlarını(tercihen JIRA, Redmine) kullanmış olmak,
⦁ ECLIPSE, IntelliJ IDEA, Netbeans gibi yazılım geliştirme araçlarında bilgi ve deneyim sahibi olmak,
⦁ RDBM veri tabanları ile uygulama geliştirmiş olmak ve SQL bilgisine sahip olmak,
⦁ Sistem Uzmanı
(Aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katına kadar, 1 kişi)
Genel Şartlar maddesinde belirtilen C Grubu kadrolara ilişkin şartları taşımanın yanı
sıra;
⦁ Bilgi işlem merkezlerinde ağ uzmanı/sistem yöneticisi olarak en az 3 yıl çalışmış olmak,
⦁ Sunucu sanallaştırma konusunda tecrübe sahibi olmak. VMWare ve HyperV konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
⦁ Microsoft Exchange 2010, Microsoft Lync Server Enterprise, çoklu site üzerinde Active Directory uygulaması, DNS, DHCP, File Server, Windows Remote Desktop mimarisi, Windows7/8 işletim sistemleri konularında kurulum, konfigürasyon ve sorun çözümleme tecrübelerine sahibi olmak,
⦁ Windows sunucu ortamlarında problem çözme, log inceleme ve sınıflandırma gibi konularda bilgi sahibi olmak,
⦁ Windows sunucularda performans problemlerinin çözümü konusunda bilgi sahibi olmak,
9.6.Sunucu donanımları ve konfigürasyonları ( disk, Ethernet, hba, raid vb.) hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
7) Microsoft SCCM (System Center Configuration Manager) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
8) Yedekleme, depolama sistemleri (Storage), SAN Switch yönetimi konusunda tecrübe sahibi olmak,
9) Analitik düşünce ve hızlı problem çözme yeteneğine sahip olmak,
10) Yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurabilmek,
11) Dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli olarak yapmak,
12) Takım çalışmasına yatkın olmak,
13) Tercihen; Windows Server 2008 veya 2012 de, MCSA veya MCTS veya VMware Certified Associate – Data Center Virtualization (VCA-DCV) veya VMware Certified Associate – Cloud (VCA-Cloud) sertifikalarından birisine sahip olmak.
⦁ Sistem Uzmanı (Unix ve Linux)
(Aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katına kadar, 1 kişi)
Genel Şartlar maddesinde belirtilen C Grubu kadrolara ilişkin şartları taşımanın yanı
sıra;
⦁ Bilgi işlem merkezlerinde ağ uzmanı/sistem yöneticisi olarak en az 3 yıl çalışmış olmak,
⦁ Red Hat, Unix ve Linux temelli sunucu işletim sistemlerinde bakım, izleme ve yapılandırma konularında tecrübeli olmak,
⦁ Red Hat Enterprise Linux işletim sistemiyle kümeli ortamlarda çalışmış olmak,
⦁ Sunucularda performans problemlerinin çözümü konusunda bilgi sahibi olmak,
⦁ Unix ve Linux Sunucu donanımları ve konfigürasyonları ( disk, Ethernet, hba, raid vb.) hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
⦁ Yedekleme, depolama sistemleri (Storage), SAN Switch yönetimi konusunda tecrübe sahibi olmak,
⦁ Analitik düşünce ve hızlı problem çözme yeteneğine sahip olmak,
⦁ Yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurabilmek,
⦁ Dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli olarak yapmak,
⦁ Takım çalışmasına yatkın olmak,
⦁ Güvenlik Operasyon Mühendisi
(Aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katına kadar, 2 kişi)
Genel Şartlar maddesinde belirtilen C Grubu kadrolara ilişkin şartları taşımanın yanı
sıra;
⦁ Windows Server, Active Directory, Domain, DNS, DHCP, IIS, Bilgisayar ağları, TCP/IP, bilgi güvenliği mimarisi ve teknolojileri konularında bilgili olmak,
⦁ Bilgi işlem merkezlerinde Güvenlik cihazları veya ağ sistem güvenliği uzmanı/sorumlusu olarak en az 3 yıl çalışmış olmak,
⦁ Microsoft ve Linux işletim sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak,
⦁ Güvenlik Duvarı, İçerik Filtreleme, E-posta güvenliği, Web Güvenliği, Yük Dengeleme, Sistem Olay Kayıtları Toplama ve Korelasyonu, Son Kullanıcı Güvenliği, Risk ve Uyumluluk Denetimleri v.b konularından en az ikisinde deneyim sahibi olmak,
⦁ Problem çözmede istekli, analitik düşünce ve sistemli çalışma yetisine sahip olmak,
⦁ İyi düzeyde sözlü ve yazılı İngilizce seviyesine sahip olmak,
⦁ Araştırma ve çalışmalarını uygun biçimde raporlayabilmek,
⦁ Esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabilmek,
⦁ Sistem, ağ ve bilgi güvenliği konularında bilgili/araştırmacı olmak,
⦁ Sonuç odaklı çalışabilmek,
⦁ Tercihen; piyasada bilinen SIEM ürünlerinden en az birinde tecrübeli,
⦁ Tercihen; Sunucu sistemleri, ağ ve web uygulamaları hakkında bilgili olmak,
⦁ Tercihen; TCP/IP ve ağ (network) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
⦁ Tercihen; Sistem, Ağ ve Güvenlik teknolojileri ile ilgili sertifikasyona sahip olmak,
⦁ Tercihen; Linux işletim sistemleri bilgisine sahip olmak,
⦁ Tercihen; Certified Ethical Hacker (CEH), MCSE, MCITP, CCNA, gibi kabul edilir genel sertifikasyona sahip olmak,
⦁ İstenilen Belgeler; Başvuru Şekli; Yeri Ve Tarihi
Genel Şartlar başlığında istenilen nitelikler zorunlu şartlardır. Mesleki tecrübe sürelerinde lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) prim ödenmek suretiyle belgelenen süreleri dikkate alınır.
1) İstenen Belgeler
2) Başvuru formu (Fotoğraflı),
3) Özgeçmiş,
4) İngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) alınan puanı veya bu dilde yapılan diğer yabancı dil sınavlarından alınan ve Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen YDS dengi puanı gösterir belgenin aslı veya onaylı sureti (Aslı ibraz edildiği takdirde sureti Bakanlığımızca onaylanacaktır.)
5) Lisans diploması ya da okul çıkış belgesinin aslı veya onaylı sureti, (Aslı ibraz edildiği takdirde sureti Bakanlığımızca onaylanacaktır.)
6) Genel şartlarda istenilen nitelikleri gösteren diğer belgeler,
7) Her bir pozisyon için özel şartlarda istenilen sertifikalar ve nitelikleri gösteren belgeler. (Sertifikalar sınavla alınmış olmalıdır.)
8) Başvuru Şekli ve Zamanı
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (www.csb.gov.tr) sitesinde bulunan başvuru formu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulduktan sonra, dilekçe ekinde belgelerle beraber başvuruların; 01 Ağustos 2016 – 05 Ağustos 2016 tarihleri arasında en geç mesai bitimine kadar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Gelen Evrak Birimine şahsen veya son başvuru tarihinde Bakanlığımıza ulaşacak şekilde posta yolu ile yapılması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler ve diğer sebeplerle bu tarihten sonra gelen başvurular ile eksik belge ibraz edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.
1) Başvuru Yeri
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü, Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı No:278 Eskişehir Devlet Yolu Çankaya/ANKARA
⦁ Başvuruların Değerlendirilmesi
Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan, KPSS puanının yüzde yetmişi (%70) (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 (yetmiş) olarak dikkate alınır) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun (%30) toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak ilanda istihdam edileceği belirtilen personel sayısının on (10) katı aday sınava çağrılacaktır. Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde bu kişilerin tamamı sınava kabul edilecektir. Bu sınavlara, ilgili kamu kurum ve kuruluşunun bünyesinde ilgili yönetmelik kapsamında çalışmakta olan sözleşmeli bilişim personeli de girebilir. Sözlü sınavlarda başarılı olmak için 100 tam puan üzerinden en az 70 ve daha fazla puan alan adaylar arasında puan sırasına göre, ilan
edilen personel sayısı kadar aday asil olarak, asil aday sayısı kadar aday yedek olarak ilan edilecektir.
⦁ Başvuru Sonuçlarının Duyurulması
KPSS puanının yüzde yetmişi ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre sözlü sınava çağırılacak aday listesi www.csb.gov.tr sitesinde ilân edilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır. Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.
⦁ Sözlü Sınav Konuları Yeri Ve Tarihi
Sınav konuları, Uzmanlık konularına uygun olarak yukarıda özel şartlarda belirtilen tüm konular ve hususlardır. Sözlü sınav tarihleri ve yeri başvuru sonuçlarının ilan edildiği gün duyurulacaktır.
⦁ Sonuçların Duyurulması
Yapılacak sözlü sınav sonuçları www.csb.gov.tr sitesinde ilan edilecektir. Ayrıca, yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır. Gerçeğe aykırı beyanda bulunanların başvuruları geçersiz sayılacak, Hizmet Sözleşmesi yapılmış ve göreve başlamış olsalar dahi sözleşmeleri iptal edilecek, haklarında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır. Bu durumda olan kişilerin yerlerine varsa yedek sırasında sırası gelen adayın yerleştirmesi yapılacaktır.
18. Ücret
Aşağıdaki tabloda da belirtilen pozisyonlar için; tam zamanlı aylık brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenler için sözleşme ücret tavanının iki katı, üç katı ve dört katı olarak belirlenmiştir.
İlan
Sıra
No Alınacak
Kişi
Sayısı Ünvan Ücret Açıklama
1 1 Yazılım Geliştirme Takım Lideri ve Çözüm Mimarı 4 Kat Sözleşme ücret tavanının dört katı
2 1 Sistem ve Network Takım Lideri ve Çözüm Mimarı 4 Kat Sözleşme ücret tavanının dört katı
3 1 Kıdemli Uygulama Geliştirme Uzmanı (.Net) 3 Kat Sözleşme ücret tavanının üç katı
4 1 Veritabanı Yönetimi Uzmanı 3 Kat Sözleşme ücret tavanının üç katı
5 1 Kıdemli Sistem Uzmanı 3 Kat Sözleşme ücret tavanının üç katı
6 1 Kıdemli Ağ Uzmanı 3 Kat Sözleşme ücret tavanının üç katı

7 2 Uygulama Geliştirme Uzmanı (.Net) 2 Kat Sözleşme ücret tavanının iki katı
8 1 Uygulama Geliştirme Uzmanı (Java) 2 Kat Sözleşme ücret tavanının iki katı
9 1 Sistem Uzmanı 2 Kat Sözleşme ücret tavanının iki katı
10 1 Sistem Uzmanı (Unix ve Linux) 2 Kat Sözleşme ücret tavanının iki katı
11 2 Güvenlik Operasyon Mühendisi 2 Kat Sözleşme ücret tavanının üç katı
Ancak Kurum, tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir. Duyurulur.
İLETİŞİM BİLGİLERİ:
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (Özel Şartlar İçin)
Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü
⦁ Yazılım Geliştirme Takım Lideri ve Çözüm Mimarı, Kıdemli Uygulama Geliştirme Uzmanı (.Net), Uygulama Geliştirme Uzmanı (.NET), başvuruları için 410 23 01 nolu,
⦁ Veritabanı Yönetimi Uzmanı, başvuruları için 410 24 12 nolu,
⦁ Uygulama Geliştirme Uzmanı (Java), başvuruları için 410 24 05 nolu,
⦁ Sistem ve Network Takım Lideri ve Çözüm Mimarı, Kıdemli Sistem Uzmanı, Sistem Uzmanı, Sistem Uzmanı (Unix ve Linux), başvuruları için 410 20 25 nolu,
⦁ Kıdemli Ağ Uzmanı, başvuruları için 410 20 22 nolu,
⦁ Güvenlik Operasyon Mühendisi, başvuruları için 410 20 86 nolu telefonlara başvuru yapılabilir.
(Genel Şartlar İçin)
Personel Dairesi Başkanlığı Telefon: 410 15 30-1531-1535 www.csb.gov.tr

TÜM AKADEMİK İLANLARDAN HABERDAR OLMAK İÇİN TIKLAYIN

Bir Yorum Yazın

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.