Çıraklık ve Stajyerlikte Geçen Sürelerin Sigorta Başlangıcı Sayılması TBMM’de Komisyonda

Çıraklık ve Stajyerlikte Geçen Sürelerin Sigorta Başlangıcı Sayılması TBMM’de Komisyonda
Yayınlama: 08.03.2017
Düzenleme: 09.03.2021 09:59
1.004
A+
A-

Çırak veya stajyer öğrenci olarak çalışılan sürelerin borçlanılması durumunda sigortalılık başlangıç tarihinin çırak olarak çalışmaya veya staja başlanan tarihten başlatılması için Kanun teklifi TBMM komisyonunda.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan kanun teklifinde 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması talebi yer alıyor. Kanun değişikliği teklifi İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu tarafından verildi ve Meclis’te komisyona geldi. Gelişmelerle ilgili sizleri bilgilendireceğiz.

Gerekçe olarak şunlara yer verildi: 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda yer alan Bazı sigorta kollarının uygulanacağı sigortalılar başlıklı maddede; meslek liselerinde okumakta iken veya yükseköğrenimleri sırasında staja tabi tutulan öğrenciler hakkında iş kazası ve meslek hastalığı sigortası uygulanacağı, bunların 5510 sayılı Kanunun Sigortalı sayılanlardan hizmet akdi ile bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılanlar maddesi kapsamında sigortalı sayılacakları ve bunlardan bakmakla yükümlü olunan kişi durumunda olmayanlar hakkında ayrıca genel sağlık sigortası hükümlerinin uygulanacağı belirtilmiştir.

Ayrıca 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda yer alan uzun vadeli sigorta kolları bakımından sigortalılık süresi maddesinde de malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarının uygulanmasında dikkate alınacak sigortalılık süresinin başlangıcının; sigortalının mülga 5417, mülga 6900, 506, 1479, 2925, 2926 ve 5434 sayılı kanunlar ile 506 sayılı Kanunun geçici 20’nci maddesi kapsamındaki sandıklara ve bu Kanuna tabi olarak malullük, yaşlılık ve Ölüm sigortalarına tabi olarak ilk defa kapsama girdiği tarih olacağı ifade edilmiştir.

Bu itibarla, lise ve üniversite öğrenciliği döneminde yapılan staj süreleri için ödenen sigorta primleri, ilgililere sadece staj döneminde iş kazalarına ve meslek hastalıklarına ilişkin güvence sağlamakta; bu kişilerin daha sonra uzun vadeli sigorta kollarında görev almaları durumunda, sigortalılık süresinin başlangıcı olarak staja başladıkları tarih değil, adlarına ilk defa uzun vadeli sigorta kolları (malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları) primi yatırılma tarihi alınmaktadır.

Bu durum, çırak veya stajyer öğrenci olarak çalışanların sigortalı sayılmalarına ve haklarında iş kazası ve meslek hastalığı sigortası uygulanmasına rağmen, çırak veya stajyer olarak çalışmaya başladıkları tarihin uzun vadeli sigorta kolları bakımından sigortalılık başlangıç tarihi olarak kabul edilmemesi sonucunu doğurmak suretiyle eşitsizliğe ve mağduriyete neden olmaktadır.

Sigortalıların borçlanabileceği süreler bölümünde 5510 sayılı Kanuna göre sigortalı sayılanların hükümleri uyarınca doğum, askerlik, aylıksız izin, doktora veya uzmanlık eğitimi ve avukatlık stajı gibi süreler, bazen bir çalışma hali bile söz konusu olman borçlanılmak suretiyle emeklilik haklan bakımından değerlendirilmektedir.

Bu nedenle, mevcut düzenlemelere göre ortaya çıkan ve eşitliğe uygun olmayan ve mağduriyet yaratan durumun ortadan kaldırılması ve mesleki eğitimin özendirilmesine katkı olması bakımından, fiilen bir çalışmaya dayanan çıraklık ve staj dönemlerine ilişkin olarak ilgililere borçlanma hakkı tanınması ve sigortalılık başlangıç tarihinin çıraklık ve staja başlama tarihi olarak alınması sağlanmalıdır.

Bu Kanun teklifi; çırak veya stajyer öğrenci olarak çalışılan sürelere ilişkin olarak ilgililere borçlanma hakkı verilmesi ve uzun vadeli sigorta kolları uygulamasında sigortalılık başlangıç tarihinin bu çalışmalara başlama tarihinin esas alınmasını öngörmektedir denildi. Değişiklik yapılabilirse madde şu şekilde olacak:

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi:

Madde 1– 31 Mayıs 2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 41’ inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki “k” bendi ilave edilmiş, üçüncü fıkrasının birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiş ve dördüncü fıkrasındaki “ve (j)” ibaresi (j) ve (k)” şeklinde değiştirilmiştir.

“k) 3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanununda belirtilen çıraklar ile meslek liselerinde okumakta iken veya yükseköğrenimleri sırasında staja tabi tutulan öğrencilerin çıraklık ve staj süreleri,”

“Birinci fıkranın (k) bendinde geçen sürelerin borçlanılması halinde, çıraklık ve stajın başladığı tarih, sigortalılık başlangıç tarihi olarak esas alınır.”

Teklif tam metni için TIKLAYINIZ

Bir Yorum Yazın

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.