SON DAKİKA

Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okuluna Öğrenci Alım İlanı

Bu haber 26 Mart 2015 - 17:43 'de eklendi.

T.C.

DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI DENİZ ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULU KOMUTANLIĞI

ALTINOVA/YALOVA

DENİZ ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULU BAŞVURU KILAVUZU 2015

Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu Komutanlığı

2015

ADAYLARIN DİKKATİNE

Ö T.C.

DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI DENİZ ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULU KOMUTANLIĞI

ALTINOVA/YALOVA

DENİZ ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULU BAŞVURU KILAVUZU 2015

Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu Komutanlığı

2015


ADAYLARIN DİKKATİNE

 1. Ön Kayıt Tarihleri 25 Mart – 15 Mayıs 2015 Tarihleri arasında yapılacaktır.
 2. Başvuru, 2. Seçim aşamaları ve seçim aşamaları sonrası işlemlere ait kurallar bu kılavuzda açıklanmıştır.
 3. Bu kılavuzda yer alan kurallar, kılavuzun yayım tarihinden sonra yasama, yürütme ve yargı organları, Genelkurmay Başkanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından gerekli görüldüğü takdirde değiştirilebilir. İlgili değişiklikler Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu Komutanlığı kurumsal internet adresinde yayınlanır.
 4. Bu kılavuzda yer alan bilgi ve duyurular hiçbir gerçek ve tüzel kişiye mali ve hukuki anlamda kazanılmış hak doğurmaz. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Deniz Eğitim ve Öğretim Komutanlığının eylem ve işlemlerinde takdir hakkı saklıdır.
 5. Temin faaliyetleri süresince her türlü resmi duyuru ve bilgilendirme damyo.edu.tr   internet adresinden yapılacaktır. Posta yoluyla işlem yapılmayacaktır.

İLETİŞİM BİLGİLERİ            :

İNTERNET ADRESİ : www.damyo.edu.tr

E-POSTA ADRESİ             : damyo.alim@dzkk.tsk.tr

TELEFON                          : (226) 462 83 10 – Dahili (1594-1595)

 

GİRİŞ KOŞULLARI

 1. GENEL KOŞULLAR:
 2. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,
 3. Astsubay Meslek Yüksek Okulları Yönetmeliğinin üncü      maddesinde               düzenlenmiş olan

“Astsubay Meslek Yüksek Okulları Giriş Koşullarını” taşımak,

 1. “Askeri Okullara Alınan Öğrenciler ile Silahlı Kuvvetler Hesabına Fakülte ve Yüksek Okullarda Okuyan Öğrenciler için Yüklenme Senedi Düzenlenmesine ve Bu Okullardan Çeşitli Sebeplerle Ayrılacak Öğrencilere veya Kefillerine Ödettirilecek Tazminata Dair Yönetmelikte belirtilen yüklenme ve kefalet senetlerini düzenlemek,

ç.       Askerlik hizmetini yapmamış olmak,

 1. Bir askeri okuldan çıkmış veya çıkarılmış olmamak, sivil      okullardan                    ise çıkarılmış olmamak.

 

 1. ÖĞRENİM İLE İLGİLİ KOŞULLAR:
 2. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı devam mecburiyeti olan Lise ve Dengi Okullardan 2015 yılında mezun olacak adaylar için kesin kayıt tarihine kadar mezun durumda olmak veya dönemine bakılmaksızın 2014 yılında mezun olmak.
 3. Yurt dışındaki okullardan (lise ve dengi okullar) mezun öğrenciler için mezun olduğu okulların denkliği Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmış olmak,
 4. Başvuru Kılavuzunun TABLO-2’de yer alan okul türlerinden ve kılavuzun TABLO-3’te belirtilen alan/bölümlerinden mezun olmak,

ç. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2015 yılında yapılacak olan Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı (YGS)’na katılmış olmak,

 1. TABLO-3’te yer alan, alan/bölümlerinin karşısında belirtilen YGS puan türüne göre belirlenecek taban puanı almış olmak,
 2. Şehit, Malül Gazi ve Muharip Gazi çocukları için, alınacak öğrenci sayısının % 5 (beş)’i oranında ilave kontenjan verilecek olup, bahse konu adayların 2015 YGS’ye katılmış olmaları gerekmektedir. TABLO-3’te yer alan, alan/bölümlerinin karşısında belirtilen YGS puan türünden Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu Komutanlığınca belirlenecek taban puanın % 90’ı oranında puan alan şehit, malül gazi ve muharip gazi çocukları İkinci Seçim Aşamalarına davet edilecek, sınav ve muayenelerde başarılı olan adaylardan % 5’lik kontenjana girenler okula girmeye hak kazanacaktır.
 3. Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliği’nin; Türk Silahlı Kuvvetleri Askeri

Okullarına    girecek öğrenci adaylarına ilişkin sağlık niteliklerine uygun olmak ve bu durumunu sevk

edilecekleri Asker Hastanelerinden alacakları “Askeri Öğrenci Olur” kararlı sağlık raporu ile belgelendirmek,

 1. Vücut yapısı düzgün, her bakımdan sağlam ve fiziksel görünüşü kusursuz olmak, göğüs kafesinde şekil bozukluğu bulunmamak, vücudunun herhangi bir yerinde dikkati çekecek ve göz estetiğini bozucu yara, yanık, leke, kellik, frengi ve cilt hastalığından izler bulunmamak, düz taban olmamak, konuşmasında ve duymasında en küçük bir kusuru bulunmamak, ne derece olursa olsun, gözlük, lens kullanmamak, gözlerinde şaşılık, renk körlüğü vb. hastalık bulunmamak, lazer ameliyatlısı olmamak, kalp, böbrek, karaciğer rahatsızlıkları ve tüberküloz geçirmemiş olmak,
 2. Türkçeyi kusursuz konuşmak (Dilinde kekemelik, pelteklik, tutukluk vb. olmamak),

ç.       Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliği esas alınarak TABLO-4’te belirtilen yaşlara

göre boy standartları içerisinde yer almak,

 1. 20 yaşından büyük olmamak (1995 yılında ve daha sonra doğan adayların kaydı yapılır.),
 2. Yaş hesaplamalarında 2015 yılı esas alınacak olup; ay ve gün farkları dikkate alınmayacaktır.
 3. Adayların boy ve kiloları TABLO-4’te belirtilen alt ve üst sınırlar içerisinde bulunmak ve boy-kilo oranı Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliği’nde belirlenen sınırlar içinde bulunmak,

UYARI: Asker Hastanelerince verilecek raporlara dayanılarak; sağlık durumları, Kuvvet Komutanlıklarının özelliklerine göre, Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliği’nde belirtilen esaslara uygun olmadığı tespit edilenlerin okulla ilişikleri kesilir.

ÖN KAYIT İŞLEMLERİ

 1. İNTERNETTEN ÖN KAYITLAR HANGİ TARİHLER ARASINDA VE NASIL YAPILACAKTIR?

İnternetten ön kayıtlar; 25 MART 2015 tarihinde başlayacak ve 15 MAYIS 2015 tarihi saat 23.59’da sona erecektir. Başvurular sadece www.damyo.edu.tr internet adresleri üzerinden yapılacak olup, şahsen ve posta yolu ile başvurular kabul edilmeyecek/dikkate alınmayacaktır.

 1. İNTERNETTEN ÖN KAYIT YAPARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:
 2. İnternetten ön kayıt işlemlerinde ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezine beyan edilen bilgilerin, bu bilgilerle ilgili resmi kayıtlara uygun olması gerekmektedir. Yanlış bilgi beyan eden adayların işlemleri iptal edilecektir.
 3. Ön kayıt işlemlerinin tamamlanmasını müteakip, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezinden YGS sınavlarına ilişkin bilgilerin temin edilmesi beyan edilen T.C. Kimlik Numarası üzerinden yapılacaktır. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi ile eşleşmeyen T.C. Kimlik Numaralarına işlem yapılmayacaktır.
 4. İnternetten ön kayıt esnasında açıklamalar kısmını ve bu kılavuzun tamamını okumadan ön kayıt işlemlerini yapmayınız.

UYARI : Yapacağınız eksik bilgi girişi veya kodlama hatalarından doğacak sonuçların tüm sorumluluğu size ait olacaktır.

ç. Ön kayıt sayfası çeşitli bilgi alanlarından oluşmaktadır. Sayfadaki alanların başlığında, o alana yazılması ve işaretlenmesi istenilen bilgilerin neler olduğu yazılıdır. Bu alanların doldurulmasına ilişkin açıklamalar sırası ile ve aynı başlıklar kullanılarak aşağıda verilmiştir.

 • C. Kimlik Numarası :              Nüfus Hüviyet Cüzdanınızın T.C. Kimlik No. Bölümünde yazılı 11 rakamdan oluşan numara yazılacaktır.
 • Adı : Adınızı ve varsa İkinci Adınızı nüfus cüzdanında yazıldığı gibi yazınız.
 • Soyadı: Soyadınızı nüfus cüzdanında yazıldığı gibi yazınız.

 

 • Baba Mesleği: Babanızın mesleğini, verilen seçenekler arasından seçerek işaretleyiniz.
 • Anne Mesleği: Annenizin mesleğini, verilen seçenekler arasından seçerek işaretleyiniz.
 • e-Posta: Sizinle irtibata geçebileceğimiz, kullandığınız geçerli bir e-posta adresi giriniz.
 • Telefon Numarası: Size ulaşabileceğimiz en az 2 adet telefon numarası giriniz.
 • Şehit Çocuğuyum: Öz Babası/Annesi, şehit olan adaylar “Evet” seçeneğini işaretleyeceklerdir.
 • Malül/Muharip Gazi Çocuğuyum : Öz Babası/Annesi, Malül Gazi veya Muharip Gazi olan adaylar

“Evet” seçeneğini işaretleyeceklerdir.

Şehit Çocuğuyum ve Malül/Muharip Gazi Çocuğuyum alanlarına, özel durumunuza uygun şıkkı işaretleyiniz. İşaretlediğiniz seçenekle verdiğiniz bilginin doğruluğunun, İkinci Seçim Aşamalarına katılma hakkı elde etmeniz halinde “Şehit, Malül Gazi, Muharip Gazi Çocuğu Belgesi”nin yetkili makamlarca onaylanarak kanıtlanması gerektiğini unutmayınız.

 • Puan Türü Tercihi: Puan Türü, Tercih Sıralaması: Adaylar TABLO-3’de belirtilen okul alanlarının

karşısında bulunan puan türlerinde tercih yapabileceklerdir. Adayların ilgili tabloyu detaylı bir şekilde incelemeleri ve yapabilecekleri tüm tercihleri sıralamaları gerekmektedir. TABLO-3 ile uyum sağlamayan tercihler yok sayılacaktır.

 • Anket: Kayıtların tamamlanmasını müteakip arzu ettiğiniz takdirde tanıtım faaliyetleri anketini

doldurabilirsiniz.

KAYIT-KABUL İŞLEMLERİ

 1. BAŞVURULAR HANGİ DURUMLARDA GEÇERSİZ SAYILACAKTIR?
 2. İnternetten ön kayıtların tamamlanmasını müteakip yapılacak inceleme sonucunda, adayın gerekli giriş koşullarını taşımadığı tespit edilirse,
 3. Adayların yaptıkları başvurudaki bilgiler ile İkinci Seçim Aşamalarında istenecek asıl belgelerdeki bilgiler arasında tutarsızlık varsa,

başvurular geçersiz sayılacak ve belgeleri işleme konulmayacaktır.

İNTERNETTEN ÖN KAYIT İŞLEMLERİNİN SONUÇLARI ADAYLARA NASIL DUYURULACAKTIR?

 1. İnternetten ön kayıt yapan adaylardan yapılacak değerlendirme sonucunda; başvuruları kabul edilen ve İkinci Seçim Aşamalarına alınacak aday sayısı için belirlenen kontenjan içerisinde yer alan tüm adaylar, İkinci Seçim Aşamalarına çağrılacaktır.
 2. Aday öğrencilerin başvurularının kabul edilip edilmediği ve 2’nci Seçim Aşamalarına geliş tarihleri HAZİRAN 2015 tarihinden itibaren damyo.edu.tr internet adreslerinden açıklanacaktır.
 3. Ayrıca yukarıda belirtilen internet adreslerinden adaylarımıza sınavlar ile ilgili gerekli duyurular ve bilgilendirmeler yapılacaktır.

ç. Başvuruların sona ermesinden sonra yapılacak değerlendirme sonucunda, aday kaydı yapılan ancak sınavlara alınacak aday sayısı için belirlenen kontenjan içerisinde yer alamayan adaylar, İkinci Seçim Aşamalarına çağrılmayacaktır.

 1. İKİNCİ SEÇİM AŞAMALARINA ÇAĞIRILACAK ADAYLAR NASIL TESPİT EDİLECEKTİR?

2015-YGS sonuçlarının açıklanmasını müteakip, TABLO-3’te mevcut alan/bölümlerin karşısında belirtilen YGS (YGS-1, YGS-2 ya da YGS-3, YGS-4 ya da YGS-5, YGS-6) puan türlerinden en yüksek olanına göre, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere başarı sıralamasına tabi tutulacak ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca belirlenecek kontenjan doğrultusunda tespit edilecek adaylar İkinci Seçim Aşamalarına çağırılacaklardır.

UYARI : Taban puanları aşan ve İkinci Seçim Aşamalarına giriş hakkı elde eden aday öğrencilere posta yoluyla çağrı yapılmayacaktır.

 

 1. İKİNCİ SEÇİM AŞAMALARI NEREDE VE NE ZAMAN YAPILACAKTIR?
 2. Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu İkinci Seçim Aşamaları, Deniz Harp Okulu/TUZLA’da 24 HAZİRAN – 14 TEMMUZ 2015 tarihleri arasında her adaya bildirilecek günlerde yapılacaktır.
 3. HAZİRAN 2015 içerisinde İkinci Seçim Aşamalarına davet edilen aday bilgileri ve sınav tarihleri açıklanacaktır.

UYARI-1 İstenilen belgeleri tam olarak getirmeyen adaylar İkinci Seçim Aşamalarına alınmayacaktır.

 1. İKİNCİ SEÇİM AŞAMALARI İLE HASTANE İŞLEMLERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:
 2. İkinci Seçim Aşamaları istasyon sistemine göre; Ön Sağlık, Fiziki Yeterlilik ve Görüşme aşamalarından oluşmaktadır.
 3. Ön Sağlık Muayeneleri;

Ön sağlık kurulu, adayların gerekli sağlık koşullarını taşıyıp taşımadığını incelemek ve adayları sağlık yönünden değerlendirmekle görevlidir. Muayenede adayların ortopedik rahatsızlıkları, cilt ve deri hastalıkları, dış görünümü bozan rahatsızlıkları, boy-kilo uyumsuzlukları, görme ve işitme bozuklukları, ağız ve diş hastalıkları ile genel sağlık muayeneleri yapılır. Gerekli sağlık koşullarını taşımadığı tespit edilen adaylar için itiraz muayenesi niteliğinde ikinci bir muayene yapılmaktadır. Kurulca verilen bu son karar kesin olup, adayın bu karara itiraz hakkı bulunmamaktadır.

 1. Fiziki Yeterlilik Testleri;

Adayların çabukluk, çeviklik ve kondisyonunu ortaya çıkaran testler uygulanmaktadır. TABLO-1 ‘de verilen alt sınır değerleri bu testlerden başarılı olabilmek için belirlenmiş asgari değerlerdir ve alt sınır değerlerini yapan adaylar 100 üzerinden 10 puan alabileceklerdir. Adaylar alt sınır değerlerinin üzerinde performans gösterdiklerinde, alacakları puanlar performanslarına göre kademeli olarak artacaktır. Tüm testlerde üst sınır derecesinde performans gösterenler ise 100 tam puan alacaklardır.

TESTBARAJLAR
MİNİMUMMAKSİMUM
400m. Koşu84 sn.60 sn.ve altı
Durarak Uzun Atlama165 cm.210 cm. ve üstü
Mekik (1 dakikada)20 adet50 adet ve üstü
Barfikste Kol Çekme1 adet10 adet
Basketbol Topu Fırlatma7 m.16 m. ve üstü
TABLO-1

 

UYARI-1 :       Bedeni Yeterlilik sınavına önceden çalışarak hazırlıklı olarak gelinmelidir. Herhangi dört testten

alt sınır derecesi üstünde yeterlilik gösteren adaylar başarılı kabul edileceklerdir. İki veya daha fazla testten başarısız olan adaylara başarısız oldukları testlerden bir hak daha verilir. İkinci hakkında da başarısız olan adaylar elenirler.

UYARI-2 :    Bedeni Yeterlilik testlerinde adayın   sakatlanması, yaralanması vb. gibi ortaya çıkabilecek

durumlarda sağlık yönünden sorumluluk okula ait değildir. Ayrıca testlerin yapılacağı günde sağlık durumu itibariyle testlere katılamayacak durumda olan adaylar sınavlara kabul edilmeyecek ve ayrıca başka bir hak verilmeyecektir.

ç. Görüşme Kurulları;

 • Konularında uzman personelden teşkil edilen görüşme kurulu tarafından, görüşme yoluyla adayın, gelişime açıklığı, bireysel zenginlik ve kültürü, söylenenleri doğru anlama, konuşma ve ifade becerisi, düşünceleri arasındaki tutarlılığı, ikna gücü, çok yönlü düşünme yeteneği, kendine güveni, heyecan durumu, davranışlarındaki denge, mesleğe yönelik istekliliği, konuşma kusurları ve psikolojik yapısı değerlendirilmektedir.
 • Adayların spor, bilim ve sanatta bölgesel, ulusal ve uluslar arası müsabakalarda dereceleri varsa, kurul tarafından uygun görülenler yapılacak puanlamada dikkate alınacaktır.
 1. Hastane Muayeneleri;

İkinci Seçim Aşamalarında başarı gösteren adaylar, “Askeri Öğrenci Olur” kararlı sağlık raporu almak üzere Deniz Kuvvetleri Komutanlığının belirleyeceği Asker Hastanelerinden herhangi birine sevk edilirler. Ancak aday öğrencilerin İkinci Seçim Aşamalarında başarı gösterip Asker Hastanelerine sevk edilmeleri kesin kayıt hakkı elde ettikleri anlamına gelmemektedir.

UYARI:   Herhangi bir Askeri Okul için 2015 yılı içerisinde alınmış “Askeri Öğrenci Olur” kararlı sağlık

raporu Komutanlığımız tarafından geçerli sayılacaktır.

 1. ASİL VE YEDEK ADAYLARIN BELİRLENMESİ, İLANI VE KESİN KAYIT İŞLEMLERİ:
 2. Aday öğrenciler İkinci Seçim Aşamalarında “Performans Değerlendirme Sistemine” tabi tutulacaktır. Bu sistemde; adayların YGS, Fiziki Yeterlilik ve Görüşme Aşamalarından aldıkları puanlar dikkate alınarak her aday için “Aday Performans Puanı” tespit edilecektir. Performans Değerlendirme Sisteminde aday öğrencilerin belirlenen aşamaların tamamından başarılı olmaları gerekmektedir. İkinci Seçim Aşamalarında başarılı olan adaylar YGS puan türlerine göre “Aday Performans Puanı” sıralamasına tabi tutulacak ve belirlenen kontenjanlar doğrultusunda asil, yedek listeler oluşturulacaktır.
 3. İkinci Aşama Sınav Sonuçları ile ilgili açıklamalar damyo.edu.tr internet sitesinde yayınlanacaktır. Asil listede yer alan adaylar için kesin kayıt tarihleri sonuçlarla beraber ilan edilecektir. Yedek adayların sırası geldiğinde çağrılmaları ise başvuruda beyan ettikleri telefona yapılacaktır.
 4. ÖZEL KOŞULLAR:
 5. Yaptırılacak adli sicil (arşiv) araştırması ve güvenlik soruşturması sonucunda askeri öğrenci olabilecek niteliklere uygun bulunmak. Eğitim periyodunun hangi safhasında olursa olsun adli sicil (arşiv) ve güvenlik soruşturması menfi çıkan öğrencilerin kaydı silinir, okulla ilişiği kesilir.
 6. Temel askerlik (intibak) eğitiminde başarılı olmak; başarılı olmayanların okulla ilişiği kesilir.

UYARI :    Giriş koşullarını taşımadıkları halde; yanlış bilgi vererek, asılsız belge düzenleyerek/ düzenleterek

kaydını yaptırmış olanlar ile askeri öğrenci olmaya engel olacak şartları taşıdığı anlaşılanların, bu durumları eğitim-öğretim süresi içerisinde ne zaman tespit edilirse edilsin, okul ile ilişikleri derhal kesilir ve haklarında yasal işlem yapılır.

 1. MÜRACAAT EDECEK ADAY ÖĞRENCİLER İÇİN FAYDALI BİLGİLER:
 2. Müracaatın yapıldığı Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu Komutanlığı; BURSA-YALOVA-İZMİT Devlet Karayolu üzerinde Yalova’dan takriben 22 km, İzmit’ten 50 km, (Gölcük’ten 25 km, Karamürsel’den 8 km) uzaklıkta bulunmaktadır.
 3. 2’nci Seçim Aşama Sınavlarının yapılacağı Deniz Harp Okulu Komutanlığı/Tuzla İSTANBUL,
 4. Detaylı bilgi Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu K.lığı Kayıt Kabul Kurul Başkanlığı 0 226 4628310’dan Dahili 1594-1595 numaralı telefonlarından öğrenilebilir.

UYARI : Aday öğrenciler sadece ön kayıt işlemlerinde yapması gerekenleri değil, diğer tüm aşamalardaki hal tarzlarını da bu kılavuz/www.damyo.edu.tr adresindeki bilgilere dayanarak belirleyeceklerdir. Bu doğrultuda kılavuzun/internet adresinin, aday öğrenci tarafından en son aşamaya kadar iyi incelenmesi rehber olma açısından önemlidir.

 

 1. KILAVUZDA BELİRTİLEN TABLOLAR: a. TABLO-1 (FİZİKİ YETERLİLİK TESTLERİ)
BEDENİ YETERLİLİK TESTLERİ

TESTALT SINIRÜST SINIR
400 m. Koşu84 sn.60 sn.
Durarak Uzun Atlama165 cm.210 cm.
Mekik (1 Dakikada)20 tekrar50 tekrar
Baketbol Topu Fırlatma7 m.16 m.
Barfikste Kol Çekme1 tekrar10 tekrar

 

BEDENİ YETERLİLİK SINIR DEĞERLERİ

400 m.KOŞUDURARAK

UZUN

ATLAMA

MEKİKBASKETBOL

TOPU

FIRLATMA

BARFİKSTE KOL ÇEKME
SÜRE

SN.

PUANCM.PUANTEKRARPUANMETREPUANTEKRARPUAN
>840<1650<200<70<10
8441651,5201,571,511,5
82817032238323
80121754,5244,594,534,5
7816180626610646
76201857,5287,5117,557,5
7424190930912969
722819510,53410,51310,5710,5
70322001538151415815
653620513,54413,51513,5913,5
604021015501516151015

 

NOT: Herhangi dört testten alt sınır derecesi üstünde yeterlilik gösteren adaylar başarılı kabul edileceklerdir. İki veya daha fazla testten başarısız olan adaylara başarısız oldukları testlerden bir hak daha verilir. İkinci hakkında da başarısız olan adaylar elenirler.

 

OKUL

KODU

OKUL TÜRÜ
LİSELER
11033Anadolu Lisesi (Y. Dille Öğretim Yapan Resmi Liseler)
11058Fen Lisesi
11106Lise, Özel Lise (Y. Dil Ağırlıklı Program Uygulayan Liseler)
11017Lise (Resmi ve Gündüz Öğretimi Yapan Liseler)
11066Özel Fen Lisesi
11025Özel Lise
11122Sosyal Bilimler Lisesi
11041Yabancı Dille Öğretim Yapan Özel Lise /Özel Anadolu Lisesi
ÇOK PROGRAMLI LİSELER
30085Anadolu Meslek Lisesi Programı
30117Anadolu Teknik Lisesi Programı (Erkek Teknik)
30036Endüstri Meslek Lisesi Programı
30044Kız Meslek Lisesi Programı
30028Lise Programı
30077Lise Programı (Yabancı Dil Ağırlıklı)
30125Sağlık Meslek Lisesi Programı
30109Teknik Lise Programı (Erkek Teknik)
30093Teknik Lise Programı (Kız Teknik)
30052Ticaret Meslek Lisesi Programı
ÖĞRETMEN LİSELERİ
50027Anadolu Öğretmen Lisesi
50872Özel Anadolu Öğretmen Lisesi
TİCARET MESLEK LİSELERİ
52036Anadolu Dış Ticaret Meslek Lisesi
52028Anadolu Ticaret Meslek Lisesi
52052Özel Ticaret Meslek Lisesi
52011Ticaret Meslek Lisesi
TEKNİK LİSELER
53032Anadolu Gazetecilik Lisesi
53162Anadolu Teknik Lisesi
53024Anadolu Teknik Lisesi (Erkek Teknik)
53098Anadolu Teknik Lisesi (Kız Teknik)
53154Anadolu Tekstil Teknik Lisesi (Erkek Teknik)
53113Anadolu Tekstil Teknik Lisesi (Kız Teknik)
53049İnşaat Teknik Lisesi
53057Kimya Teknik Lisesi
53065Meteoroloji Teknik Lisesi
53073Motor Teknik Lisesi
53146Özel Anadolu Teknik Lisesi
53016Teknik Lise (Erkek Teknik)
53081Teknik Lise (Kız Teknik)
53138Tekstil Teknik Lisesi (Erkek Teknik)
53121Tekstil Teknik Lisesi (Kız Teknik)
53105Ziraat Teknik Lisesi
SEKRETERLİK MESLEK LİSELERİ
58022Anadolu Sekreterlik Meslek Lisesi
58014Sekreterlik Meslek Lisesi

 

OKUL

KODU

OKUL TÜRÜ
ENDÜSTRİ MESLEK LİSELERİ
54175Ağaç ve Metal İşleri Meslek Lisesi
54167Anadolu Gazetecilik Meslek Lisesi
54029Anadolu Meslek Lisesi
54183Anadolu Tekstil Meslek Lisesi
54207Denizcilik Endüstri Meslek Lisesi
54045Denizcilik ve Su Ürünleri Meslek Lisesi
54012Endüstri Meslek Lisesi
54053Gemi Yapı Meslek Lisesi
54061Kimya Meslek Lisesi
54078Matbaa Meslek Lisesi
54086Motor Meslek Lisesi
54142Tekstil Meslek Lisesi
54094Yapı Meslek Lisesi
KIZ MESLEK LİSELERİ
55025Anadolu Meslek Lisesi (Kız Teknik)
55066Anadolu Tekstil Meslek Lisesi
55147Büro Yönetimi ve Sekreterlik Anadolu M. L. (Kız Tek.)
55228Özel Anadolu Meslek Lisesi (Kız Teknik)
55033Özel Meslek Lisesi (Kız Teknik)
55017Meslek Lisesi (Kız Teknik)
55058Tekstil Meslek Lisesi
55155Turizm Anadolu Meslek Lisesi (Kız Teknik)
SAĞLIK MESLEK LİSELERİ
56127Anadolu Sağlık Meslek Lisesi
56021Özel Sağlık Meslek Lisesi
56013Sağlık Meslek Lisesi
OTELCİLİK VE TURİZM MESLEK LİSELERİ
57059Anadolu Aşçılık Meslek Lisesi
57026Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi
57018Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi
57067Özel Anadolu Otelcilik ve T urizm Meslek Lisesi
57034Özel Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi
DİĞER MESLEK LİSELERİ
80013Adalet Meslek Lisesi
80038Anadolu Denizcilik Meslek Lisesi
80168Anadolu İletişim Meslek Lisesi
80127Anadolu Mahalli İdareler Meslek Lisesi
80151Anadolu Meteoroloji Meslek Lisesi
80176Anadolu Tapu Kadastro Meslek Lisesi
80192Anadolu Tarım Meslek Lisesi
80021Denizcilik Meslek Lisesi
80119Mahalli İdareler Meslek Lisesi
80054Maliye Meslek Lisesi
80143Meteoroloji Meslek Lisesi
80087Tapu Kadastro Meslek Lisesi
80095Tarım (Ziraat) Meslek Lisesi
80224Özel Denizcilik Anadolu Meslek Lisesi

 

 

KODUALAN ADIGEÇİRİLECEĞİ ASTSUBAY SINIFISIRALAMAYA ESAS PUAN TÜRÜ
3957Bilgisayar Destekli Endüstriyel Modelleme
4176Bilişim Teknolojileri
4182Biyomedikal Cihaz Teknolojileri
4197Deniz Araçları Yapımı
4725Denizcilik (Gemi Elektroniği ve Haberleşme)
4731Denizcilik (Gemi Otomasyonu)
4746Denizcilik (Makine Zabitliği)
4595Elektrik Tesisat ve Pano Monitörlüğü
4238Elektrik-Elektronik Teknolojisi
1526Elektromekanik Taşıyıcılar
4244Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri
1621Gemi Elektroniği ve Haberleşme
3449Gemi İnşaa
1642Gemi Yapımı
4265Giyim Üretim Teknolojisi
1808İş Makineleri
1808İş Makineleri Bakım ve Onarımı
1808İş Makineleri Operatörlüğü
4327Kimya Teknolojisi
3874Makine -Tarım Teknolojisi
4369Makine Teknolojisi
3915Mekatronik
4381Motorlu Araçlar Teknolojisi
4814Raylı Sistemler Teknolojisi (Raylı Sistemler Elektrik-HAREKAT ELEKTRONİK
Elektronik)SİLAH ELEKTRONİK MAKİNE ELEKTRONİK
4808Raylı Sistemler Teknolojisi (Raylı Sistemler İnşaat)
4829Raylı Sistemler Teknolojisi (Raylı Sistemler İşletme)
4794Raylı Sistemler Teknolojisi (Raylı Sistemler Makine)GUDUMLU MERMİ
4437Raylı Sistemler TeknolojisiTOPÇU
3874Tarım TeknolojisiTELSİZYGS-1, YGS-2 PUAN TÜRLERİNİN EN YÜKSEĞİ ESAS ALINACAKTIR.
3565Tasarım TeknolojisiELEKTRİK
3565Tasarım ve TeknolojisiMOTORCU
4479Tekstil TeknolojisiYARA SAVUNMA
4939Tekstil Tekn. (Tekstil Mekatroniği)UÇAK BAKIM
4835Uçak Bakım (Uçak Gövde-Motor)DENİZ İSTİHKAM
3669Uçak Bakım Tek. ve Gövde MotorDENİZ ALTI SAVUNMA ALETLERİ
1443Döküm
4217Döküm Teknolojisi
1443Dökümcülük
4312İnşaat Teknolojisi
4945İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği
4375Metal Teknolojisi
1443Endüstriyel Döküm
4485Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme
3669Uçak Bakım Teknisyenliği ve Havayolu Teknisyenliği (Gövde Motor)
4841Uçak Bakım (Uçak Elektroniği)
2927Uçak Bakımı Tekn. ve Elektroniği
2927Uçak Bakımı ve Elektroniği
2927Uçak Elektroniği
2728Uçak Motorları
2734Uçak Motorları Bakım ve Onarımı
5034Yenilenebilir Enerji Teknolojileri
9008Alan Ayrımı Olmayan Bölümler
1024AdaletİKMALYGS-3, YGS-4 PUAN TÜRLERİNİN EN YÜKSEĞİ ESAS ALINACAKTIR.
4856Aile ve Tüketici BilimleriPORSUN
4856Aile ve Tüketici HizmetleriDENİZ PİYADE
1155Besin Kontrol ve Analizleri
1155Besin Teknolojisi – Besin Kontrol ve Analizleri

 

 

KODUALAN ADIGEÇİRİLECEĞİ ASTSUBAY SINIFISIRALAMAYA ESAS PUAN TÜRÜ
3868Bilgisayarlı Muhasebe
3675Büro Yönetimi
3229Büro Yönetimi ve Sekreterlik
3324Emlak Komisyonculuğu
1615Gazetecilik
1155Gıda Analizi
1155Gıda Kontrol ve Analizleri
3455Gıda Teknolojisi
4271Grafik ve Fotoğraf /Fotoğraf ve Grafik
4292Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri
3811Halkla İlişkiler ve Tanıtım
1752Hukuk Sekreterliği
3339Kat Hizmetleri
4333Konaklama Hizmetleri
4348Konaklama ve Seyahat Hizmetleri
4396Muhasebe ve Finansman
4918Muhasebe, Finansman ve Pazarlama
2158Mutfak
2295Ön Büro
4422Pazarlama ve Perakende
3277Radyo Televizyon /Radyo-Televizyon
2295Resepsiyon
2295Resepsiyon (Ön Büro)
2309Restorasyon
4966Sağlık Hizmetleri Sekreterliği
2357Servis
2357Servis Hizmetleri
3351Sigortacılık
3538Tıbbi Sekreterlik
2687Tıp Sekreterliği
4505Ulaştırma Hizmetleri
4113Yiyecek İçecek Hizmetleri
3758Zabıt Katipliği
9008Alan Ayrımı Olmayan Bölümler
4752Denizcilik (Gemi Yönetimi)
4788Denizcilik (Yat Kaptanlığı)RADAR

SEYİR

TORPİDOCU

MAYIN

4773Denizcilik (Balıkçı Gemisi Kaptanlığı)YGS-5, YGS-6 PUAN
4767Denizcilik (Su Ürünleri Üretimi)TÜRLERİNİN EN YÜKSEĞİ
4862Harita-Tapu-KadastroESAS ALINACAKTIR.
3779Yat Kaptanlığı
9008Alan Ayrımı Olmayan Bölümler
AÇIKLAMALAR :

1. İkinci Seçim Aşamalarında başarılı olan adaylar YGS puan türlerine göre “Aday Performans Puanı’ belirlenen kontenjanlar doğrultusunda asil, yedek listeler oluşturulacaktır.

sıralamasına tabi tutulacak ve
2. Yerleştirme sırasında kontenjanlar doldurulamadığı takdirde; YGS 3-4 puan türü için öncelikle YGS 5-6 dan daha sonra YGS 1-2’den, YGS 5-6 için öncelikle YGS 1-2’den daha sonra YGS 3-4’den, YGS 1-2 puan türü için öncelikle YGS 5-6’dan sonrada YGS 3-4’den adayların istemesi ve bu türler için belirlenmiş taban puanın altında olmamaları şartıyla yerleştirme işlemi yapılacaktır.

 

DENİZ ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULUNA ALINACAK ÖĞRENCİLERDE ARANILACAK BOY- KİLO STANDARTLARI


 

 

1!3 YAŞ GRUBU
BOY ALT SINIR (cm)KİLO ALT SINIR (kg)KİLO ÜST SINIR (kg)
1584559
1594660
1604760
1614761
1624862
1634862
1644963
1655063
1665064
1675165
1685166
1695267
1705368
1715369
1725470
1735471
1745571
1755672
1765773
1775774
1785875
1795976
1805977
1816078
1826079
1836179
1846280
1856281

 

17 YAŞ GRUBU
BOY ALT SINIR (cm)KİLO ALT SINIR (kg)KİLO ÜST SINIR (kg)
1625062
1635163
1645164
1655265
1665266
1675366
1685467
1695468
1705569
1715670
1725671
1735771
1745872
1755873
1765974
1776075
1786075
1796176
1806277
1816278
1826379
1836480
1846481
1856582
1866683

 

 

 

 

18 YAŞ GRUBU
BOY ALT SINIR (cm)KİLO ALT SINIR (kg)KİLO ÜST SINIR (kg)
1635163
1645164
1655265
1665266
1675367
1685467
1695468
1705569
1715670
1725671
1735771
1745872
1755873
1765974
1776075
1786075
1796176
1806277
1816278
1826379
1836480
1846481
1856582
1866683
1876684

 

19 VE ÜZERİ YAŞ GRUBU
BOYKİLOKİLO
ALT SINIR (cm)ALT SINIR (kg)ÜST SINIR (kg)
1645172
1655272
1665272
1675373
1685473
1695474
1705575
1715676
1725677
1735778
1745879
1755880
1765981
1776081
1786082
1796183
1806284
1816285
1826386
1836487
1846488
1856589
1866690
1876691
1886792
1896893
1906994

 

 

19 VE ÜZERİ YAŞ GRUBU (DEVAM)
BOY ALT SINIR (cm)KİLO ALT SINIR (kg)KİLO ÜST SINIR (kg)
1917095
1927096
1937197
1947298
1957299
19673100
19774101
19875102
19975103
20076104
20177105
20278106
20378107
20479108
20580109
20681110
20781111
20882112
20983114
21084115

 

 

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

Yorum Yok

YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.