Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nden Sözleşmeli Mühendis Alım İlanı

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nden Sözleşmeli Mühendis Alım İlanı
Yayınlama: 05.04.2015
Düzenleme: 05.03.2021 22:03
340
A+
A-

 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nden  Sözleşmeli Mühendis Alımİlanı

657 sayılı Devlet Memurlan Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edilmek üzere aşağıda il, unvan ve sayılan belirtilen toplam 12 adet Mühendis pozisyonuna “28/6/1978 tarih ve 163  

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nden  Sözleşmeli Mühendis Alımİlanı

657 sayılı Devlet Memurlan Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edilmek üzere aşağıda il, unvan ve sayılan belirtilen toplam 12 adet Mühendis pozisyonuna “28/6/1978 tarih ve 16330 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara dair 6/6/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı” çerçevesinde Kurumumuzca yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) (B) grubu puanı esas alınmak suretiyle yerleştirme yapılacaktır.

 

 1. Ekran AlıntısıADAYLARDA ARANILAN ŞARTLARC. vatandaşı olmak.
  657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin 4 üncü ve 5 inci alt bentlerinde yer alan “Kamu haklarından mahrum bulunmamak.” ve “Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.” şartlarını haiz olmak.
  Fakültelerin; Kimya Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Ziraat Mühendisliği (3382 kodlu Tarım Ekonomisi lisans programı), Jeoloji Mühendisliği, Hidrojeoloji Mühendisliği, Meteoroloji Mühendisliği, Çevre Mühendisliği bölümlerinden, ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu’nca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.
  2014 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı sonucunda KPSS P3 puan türünden asgari 70 puana sahip olmak.
  Yurdun her yerinde ve arazi şartlarında görev yapabilecek sağlık şartlarını taşımak.
  Sözleşmeli olarak istihdam edilecek personelin bu ilanda ve ilgili mevzuatta belirtilen şartları taşımadığı veya sonradan bu şartları kaybettiği anlaşılanların sözleşmeleri tazminatsız ve bildirimsiz olarak feshedilecektir.
  BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ, ZAMANI VE DİĞER HUSUSLAR
  Başvuru yukarıda belirtilen şartları taşıyan adaylar tarafından, 20/04/2015 – 27/04/2015 tarihleri arasında elektronik ortamda Kurumumuz resmi internet sitesinde (dsi.gov.tr) duyurular bölümünde yayımlanan form, eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurularak yapılacaktır.
  Sadece Kurumumuz resmi internet sitesinden (www.dsi.gov.tr) yapılan başvurular geçerli olup, Kurumumuza elden veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.Göreve başlama şartlarını taşımadığı veya gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen adaylarla sözleşme yapılmayacak olup, bu hususların sözleşmeden sonra tespiti halinde yapılan sözleşmeler iptal edilerek ilgililer hakkında genel hükümlere göre işlem yapılacaktır. Ayrıca idare tarafından kendisine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.
  Göreve başlamaya hak kazananlardan geçerli bir mazereti olmaksızın süresi içerisinde görevine başlamayanların veya sözleşme imzalamadan vazgeçenlerin sözleşmeleri iptal edilerek yerine yedek adaylar arasından nihai başarı listesindeki sıralamaya göre yerleştirme yapılır.
  BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE YERLEŞTİRME İŞLEMİ
  Süresi içerisinde başvuruda bulunan ve gerekli şartları sağlayan adaylar, başvuru süresi bittikten sonra 2014 yılı KPSS puanı esas alınmak suretiyle en yüksek puandan başlamak üzere sıralamaya tabi tutulacaktır.
  İlan edilen pozisyon sayısı kadar belirlenen aday listesi Kurumumuz resmi internet sitesinde (dsi.gov.tr) 05/05/2015 tarihinden sonra ilan edilecek olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
  İLETİŞİM BİLGİLERİ
  Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü/Personel ve Eğitim Dairesi BaşkanlığıDevlet Mahallesi, İnönü Bulvarı No: 16 Çankaya / ANKARA TÜRKİYE Posta Kodu: 06100

  Telefon: +90 312 417 83 00/2368 -2433 www.dsi.gov.tr

Bir Yorum Yazın

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.