Diyanet İşleri Başkanlığı Uzman Yardımcısı Alımı

Diyanet İşleri Başkanlığı Uzman Yardımcısı Alımı
Yayınlama: 09.03.2015
Düzenleme: 05.03.2021 22:03
442
A+
A-

 
Diyanet İşleri Başkanlığından;
Başkanlığımız merkez teşkilatında münhal bulunan Din İşleri Yüksek Kurulu Uzman Yardımcısı kadrolarına yazılı ve sözlü sınav sonucuna göre naklen (Kurum içi) alım yapılacaktır.
 

BULUNDUĞUYER
UNVAN
SINIFI
DERE  

Diyanet İşleri Başkanlığından;
Başkanlığımız merkez teşkilatında münhal bulunan Din İşleri Yüksek Kurulu Uzman Yardımcısı kadrolarına yazılı ve sözlü sınav sonucuna göre naklen (Kurum içi) alım yapılacaktır.

 

BULUNDUĞUYERUNVANSINIFIDERECESİADEDİ
MerkezTeşkilatıDinİşleriYüksek Kurulu

Uzman Yardımcısı

G.İ.H.7-815

 

 1. BAŞVURU ŞARTLARI
 2. Halen Diyanet İşleri Başkanlığı teşkilatında kadrolu memur olarak çalışıyor olmak,
 3. Memuriyette adaylığı kaldırılmış olmak,
 4. En az lisans düzeyinde dinî yüksek öğrenim mezunu olmak,
 5. Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde yer alan ortak nitelik şartını taşımak,
 6. 01.2015 tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak,
 7. Din İşleri Yüksek Kurulu Uzman Yardımcısı alımı için daha önce yapılan yarışma sınavlarında iki defa başarısız olmamak.

 

C.      BAŞVURU,SINAV,ATAMA İŞLEMLERİ VE DİĞER HUSUSLAR

 a) Başvuru İşlemleri

1. Başkanlığımız merkezinde çalışanlar çalıştıkları birimlere, taşra teşkilatında çalışanlar bağlı bulundukları İl Müftülükleri veya Dini Yüksek İhtisas/Eğitim Merkezi Müdürlüklerine, hizmet içi eğitim kursuna devam edenler Dini Yüksek İhtisas/Eğitim Merkezi Müdürlüklerine 16/03/2015 (saat 08:00)- 30/03/2015 (saat 16:30) tarihlerinde istenen belgelerle birlikte müracaat edeceklerdir.

 Adaylardan istenen belgeleri getirmeleri halinde, yurtdışından sınava müracaat edecek adaylar adına üçüncü şahıslar müracaat işlemini yapabileceklerdir

2. Müracaatlar ilgili görevliler tarafından Başkanlığımız İKYS programı üzerinden alınacaktır.

3. Başvuru işleminin tamamlanmasından sonra, adaylara “Aday Başvuru Belgesi” verilecektir.

4. Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan ve posta yoluyla yapılan müracaatlar ile 30/03/2015 tarihi saat 16:30’dan sonra yapılan müracaat talepleri kabul edilmeyecektir.

5. Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.

 

b)Sınav İşlemleri
1. Sınav yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı yapılacaktır.
2. Sınavda başarılı olabilmek için yazılı ve sözlü sınavın her birinden en az 70 (yetmiş) puan almak gerekmektedir.
3. Yarışma sınavı nihai puanı yazılı ve sözlü sınav sonuc unda alınan notların aritmetik ortalaması alınarak hesaplanacaktır

 

c)      Atama İşlemleri

 1. Atamalar,başarılı olan adaylar arasından başarısırasına göre ilan edilen kadro sayısınca yapılacaktır.
 2. Başarı sıralamasında yazılı ve sözlü sınav notlarının aritmetik ortalaması yüksek olana,yazılı puanı yüksek olana ve hizmet süresi fazla olana öncelik verilecektir.
 1. Atamaya ilişkin diğer hususlar daha sonra

 

d) Diğer Hususlar
1.Sınav öncesi, sonrası ve atama sürecindeki işlemlerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen adayların başvuru ve sınavları geçersiz sayılacağı gibi görev alsalar dahi görevleriyle ilişikleri kesilecektir. Bu durumdaki adaylar hiçbir hak talebinde bulunamayacaklardır.
2.Sınav ve sonuçları ile ilgili Başkanlığımız internet sitesinde ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında yapılan tüm duyurular tebligat sayılacaktır.
Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
3. Sınav başvurularında adayın beyanı esas alınacaktır. Başkanlık, sınav ve atama sürecinin her aşamasında aday tarafından belirtilen
hususlarda adaydan belge talep edebilecektir.
4. Sınavla ilgili iş ve işlemler için adayların imzalı ve yazılı dilekçelerini Başkanlığımıza ulaştırmaları gerekmektedir.
5. Sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar sonuçların ilan edilmesinden itibaren 7 (yedi) gün içinde ıslak imzalı ve yazılı olarak Başkanlığımıza yapılacaktır. Sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 7 (yedi) gün içinde Başkanlığımıza ulaştırılmayan sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar dikkate alınmayacaktır.
D.BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Adayların, aşağıdaki belgeleri başvuru esnasında İKYS görevlilerine ibraz etmeleri gerekmektedir. Belgeler, kontrol edildikten
sonra adaylara iade edilecektir.
1. T.C. Kimlik No’lu kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, pasaport veya ehliyet),
2. En az dört yıllık dinî yüksek öğrenim mezuniyetini gösterir diploma veya mezuniyet belgesi (Diploma yabancı bir ülkeden alınmışsa YÖK’ten alınacak denklik belgesi),

E. SINAV KONULARI

 1. Yazılı SınavKonuları
 2. Kur’an-ı Kerim,(20 puan)
 3. Arapça,(20 puan)
 4. Fıkıh,(10 puan)
 5. Tefsir, (10 puan)
 6. Hadis, (10 puan)
 7. Akaid-Kelam(10 puan)
 8. Devlet memurları mevzuatı ve Başkanlık mevzuatı.(20 puan)
2.
Sözlü Sınav Konuları
a) Yazılı yarışma sınavında belirtilen sınav konularıyla birlikte Başkanlığın hizmet alanlarıyla ilgili bilgi düzeyi,(50 puan)
b) Kavrama, muhakeme etme ve ifade etme yeteneği, (10 puan)
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, (10 puan)
d) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, (10 puan)
e) Genel yetenek ve genel kültürü, (10 puan)
f) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı. (10 puan)

 

F.       İLETİŞİM

YazışmaAdresi  :DiyanetİşleriBaşkanlığı İnsan KaynaklarıGenelMüdürlüğüPersonelSistemleri EğitimveSınavlar DaireBaşkanlığıÜniversitelerMah.DumlupınarBlv. No:147/A 06800Çankaya/ANKARA

e-posta                 :[email protected]

Telefon                :(0312) 29570 00

İlgililere duyurulur.

D.İ.B. İNSAN KAYNAKLARIGENELMÜDÜRLÜĞÜ

Bir Yorum Yazın

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.