Diyanet İşleri İlçe Müftüsü Alım İlanı

Diyanet İşleri İlçe Müftüsü Alım İlanı
Yayınlama: 07.09.2015
Düzenleme: 05.03.2021 22:26
355
A+
A-

DUYURU

Diyanet İşleri Başkanlığı taşra teşkilatında münhal bulunan, aşağıda unvanı, sınıfı ve adedi belirtilen kadrolara sözlü sınavla naklen (kurum içi) ilçe müftüsü alınacaktır.

MÜNHAL KADROLARIN

BULUNDUĞU YER
UNVANI
SINIFI
ADEDİ

DUYURU

Diyanet İşleri Başkanlığı taşra teşkilatında münhal bulunan, aşağıda unvanı, sınıfı ve adedi belirtilen kadrolara sözlü sınavla naklen (kurum içi) ilçe müftüsü alınacaktır.

MÜNHAL KADROLARIN
BULUNDUĞU YERUNVANISINIFIADEDİ
Taşra Teşkilatıİlçe MüftüsüG.İ.H.S30
TOPLAM30

I-BAŞVURU ŞARTLARI

1.657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

2.Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin (b) bendinde belirtilen “Ortak Nitelik” şartını taşımak,

3.En az dört yıllık dini yükseköğrenim mezunu olmak,

4.İhtisas kursu belgesine sahip olmak veya ilahiyat alanında doktora yapmış olmak,

5.Sınava müracaatların bitiş tarihi itibariyle kamu kurum ve kuruluşlarında toplam beş yıl görev yapmış olmak,

6.Daha önce ilçe müftüsü olarak görev yapmamış olmak,

7.Başkanlık teşkilatında halen 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A maddesine göre çalışıyor olmak,

8.Erkek olmak.

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ (ULUSEM) 4-6 YAŞ ÇOCUK GELİŞİMİ VE ETKİNLİKLERİ SERTİFİKA PROGRAMI

II-BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI

1.Başkanlığımız merkezinde çalışanlar birimlerine, taşra teşkilatında çalışanlar bağlı bulundukları İl Müftülükleri veya Dini Yüksek İhtisas/Eğitim Merkezi Müdürlüklerine başvuru için gerekli belgelerle birlikte şahsen başvuracaklardır. Hizmet içi eğitim kursuna devam edenler Dini Yüksek İhtisas/Eğitim Merkezi Müdürlüklerine başvuru yapabilecektir. Adaylardan istenen belgeleri getirmeleri halinde, yurtdışından sınava başvuracak adaylar adına üçüncü şahıslar başvuru işlemini yapabileceklerdir.

2.Başvurular 07.09.2015 (saat 08:30)-22.09.2015 (saat 16:30) tarihleri arasında alınacaktır.

3.Başvurular ilgili birimlerdeki İKYS görevlileri tarafından Başkanlığımız İKYS programı üzerinden alınacaktır.

4.Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

5.Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.

III-BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1.T.C. Kimlik No’lu kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, pasaport veya ehliyet),

2.En az dört yıllık dini yükseköğrenim mezuniyetini gösterir diploma veya mezuniyet belgesi (Diploma yabancı bir ülkeden alınmışsa YÖK’ten alınacak denklik belgesi),

3.İhtisas kursu veya doktora mezuniyet belgesi,

4.Hizmet sürelerini ve kazanılmış hak aylık derecelerini gösterir amirlerince onaylanmış hizmet cetveli,

5.Görev yapmaya mani bir özrü bulunmadığına ve adli sicil kaydına ilişkin yazılı beyanı.

Başvuruları alan personele gerekli belgeleri ibraz edemeyen adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Belgeler, kontrol edildikten sonra adaylara iade edilecektir.

Yazılı beyan istenen hususlar tek bir dilekçede yer alacaktır.

Belgeler, atanmaya hak kazanan adaylar tarafından atama sürecinde ilgili birime teslim edilecektir.

IV-SINAVIN YERİ VE TARİHİ

1.Sınav tarihi ve yeri başvuruların tamamlanmasından sonra yapılacak gerekli hazırlıkların ardından Başkanlığımız internet sitesinde ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında ayrıca ilan edilecektir.

V-SINAV GİRİŞ BELGESİ

1.Adaylar; sınav için “sınav giriş belgesi” alma işlemlerini (https://ikys.diyanet.gov.tr) adresi aracılığıyla gerçekleştireceklerdir.

2.Adaylar sınava gelirken “Sınav Giriş Belgesi” ile birlikte kimlik belgelerinden birini (Nüfus cüzdanı, pasaport veya ehliyet) yanlarında bulunduracaklardır.

VI-SINAVIN ŞEKLİ VE KONULARI

1.İlçe Müftülüğü Sınavı, sözlü olarak yapılacaktır.

2.İlçe müftülüğü sınavına katılacaklarda Başkanlığımız web sayfasında yayımlanan Diyanet İşleri Başkanlığı Personel Yeterliklerinde belirtilen “Ortak Genel Kültür Yeterlikleri” ile “Müftü Temel ve Özel Yeterlikleri” esas alınacaktır.

3.Adaylar sözlü sınavda;

a)Kur’an-ı Kerim (kıraat, anlam ve tefsir) (30 puan),

b)Arapça (30 puan),

c)Dini bilgiler (hadis, fıkıh, kelam, İslam tarihi ve İslam ahlakı) (30 puan),

d)Başkanlık ve Devlet memurları ile ilgili mevzuat (10 puan), alanlarından ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirileceklerdir.

3.Sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Bu durumdaki adaylara ikinci bir sınav hakkı verilmeyecektir.

VII-DEĞERLENDİRME ve BAŞARI SIRALAMASI

1.Sınavda başarılı sayılabilmek için sınav komisyonu üyelerinin her birinin ayrı ayrı verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 puan olması gerekmektedir.

2.Başarı sıralamasında sırasıyla sınav puanı yüksek olana, hizmet süresi fazla olana, doğum tarihi önce olana öncelik verilecektir.

3.Başarı sıralamasında sınav sonucu başarılı olanlardan ilan edilen kadro sayısı kadarı asıl, diğerleri de yedek olarak sıralanacaktır.

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ (ULUSEM) 4-6 YAŞ ÇOCUK GELİŞİMİ VE ETKİNLİKLERİ SERTİFİKA PROGRAMI

VIII-SINAV SONUÇLARI ve İTİRAZ

1.Adaylar sınav sonuçlarını (https://ikys.diyanet.gov.tr) adresi üzerinden öğreneceklerdir.

2.Sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar sınavın sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 7 (yedi) gün içinde yazılı olarak Başkanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığına yapılacaktır.

3.İtirazlar, en geç 15 (on beş) gün içinde incelenerek adaya bildirilecektir.

4.Sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 7 (yedi) gün içinde ıslak imzalı ve yazılı olarak Başkanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne ulaştırılmayan, T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçeler ile e-mail ve faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

IX-ATAMA İŞLEMLERİ

1.Atamalar, başarılı olan adaylar arasından en yüksek puandan başlamak suretiyle başarı sıralamasına göre ilan edilen kadro sayısınca yapılacaktır.

2.Atama işlemlerinin yapılması için belirlenen süre içinde müracaat etmeyenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır.

3.Atamaya ilişkin diğer hususlar ilgili birimce daha sonra ilan edilecektir.

X-DİĞER HUSUSLAR

1.Başkanlık sınav ve atama sürecinin her aşamasında aday tarafından belirtilen hususlarda adaydan belge talep edebilecektir.

2.Sınav öncesi, sonrası ve yerleştirme sürecindeki işlemlerde gerçeğe aykırı belge verdiği ya da beyanda bulunduğu tespit edilen adayların başvuru ve sınavları geçersiz sayılacaktır.

3.Sınav ve sonuçları ile ilgili Başkanlığımızın internet sitesinde ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında yapılan tüm duyurular tebligat sayılacaktır. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

4.Sınavla ilgili iş ve işlemlerde faks ve e-mail ile işlem yapılmayacaktır. Adayların ıslak imzalı ve yazılı dilekçelerini Başkanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığına ulaştırmaları gerekmektedir.

5.Bu duyuruda yer almayan hususlarla ilgili olarak Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği ile Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav Yönetmeliği hükümleri geçerlidir.

XI-İLETİŞİM

Yazışma Adresi:

e-mail : Telefon :

Bir Yorum Yazın

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.