Diyanet İşleri Vaizlik Sınavı Duyurusu

Diyanet İşleri Vaizlik Sınavı Duyurusu
Yayınlama: 22.03.2015
Düzenleme: 05.03.2021 22:03
935
A+
A-

D U Y U R U
Diyanet İşleri Başkanlığından;
Başkanlığımız taşra teşkilatında münhal bulunan vaiz kadrolarına naklen (kurum içi) atama yapmak üzere sözlü sınav yapılacaktır.

SINIFI
UNVANI
YERİ
KADRODERECESİ
KONTENJANSAYISI

D.H.S
Vaiz
Taş D U Y U R U
Diyanet İşleri Başkanlığından;
Başkanlığımız taşra teşkilatında münhal bulunan vaiz kadrolarına naklen (kurum içi) atama yapmak üzere sözlü sınav yapılacaktır.

SINIFIUNVANIYERİKADRODERECESİKONTENJANSAYISI
D.H.SVaizTaşra Teşkilatı1-9100

B. BAŞVURU ŞARTLARI
1. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
2. Başkanlık teşkilatında 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A maddesine göre çalışıyor olmak,
3. Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde yer alan ortak nitelik şartını taşımak,
4. En az dört yıllık dinî yüksek öğrenim mezunu olmak,
5. İhtisas kursunu başarı ile bitirmiş olmak.
6. Müracaatların bitiş tarihi itibariyle Başkanlık teşkilatında iki (2) yıl görev yapmış olmak,
7. Memuriyette adaylığı kalkmış olmak,
8. Erkek olmak.
• Vaizlik müktesebi olanlar ve halen vaiz olarak görev yapanlar bu sınava başvuru yapamazlar.
C. BAŞVURU, SINAV, ATAMA İŞLEMLERİ ve DİĞER HUSUSLAR
a) Başvuru İşlemleri
1. Başvuru yapmak isteyenlerden Başkanlığımız merkezinde çalışanlar çalıştıkları birimlere, taşra teşkilatında çalışanlar bağlı bulundukları İl Müftülükleri veya Dini Yüksek İhtisas/Eğitim Merkezi Müdürlüklerine, hizmet içi eğitim kursuna devam edenler Dini Yüksek İhtisas/Eğitim Merkezi Müdürlüklerine 25/03/2015 (saat 08:00)- 08/04/2015 (saat 16:30) tarihlerinde istenen belgelerle birlikte müracaat edeceklerdir.
• Adaylardan istenen belgeleri getirmeleri halinde, yurtdışından sınava müracaat edecek adaylar adına üçüncü şahıslar müracaat işlemini yapabileceklerdir
2. Müracaatlar ilgili görevliler tarafından Başkanlığımız İKYS programı üzerinden alınacaktır. Belgeleri eksik olan adayların müracaatları alınmayacaktır.
3. Başvuru işleminin tamamlanmasından sonra, adaylara “Aday Başvuru Belgesi” verilecektir. Adaya verilen bu belge sınav giriş belgesi yerine geçmez.
4. Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan ve posta yoluyla yapılan müracaatlar ile 08/04/2015 tarihi saat 16:30’dan sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
5. Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.
b) Sınav İşlemleri
1. Vaizlik giriş sınavı sözlü olarak yapılacaktır.
2. Sınavda başarılı olabilmek için en az 70 (yetmiş) puan almak gerekmektedir.
3. Sınava girmeye hak kazanan adayların sınav tarihi ve yerleri, başvuruların tamamlanmasından sonra yapılacak gerekli hazırlıkların ardından Başkanlığımız internet sitesinde (www.diyanet.gov.tr) ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında ilan edilecektir. Adayların sınav yeri ve tarihi sınav giriş belgesinde belirtilecektir.
4. Adaylar, sınava gelirken “Sınav Giriş Belgesi” ile birlikte T.C Kimlik no’lu kimlik belgelerinden birini (nüfus cüzdanı, pasaport veya ehliyet) yanlarında bulunduracaklardır.
5. Sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Bu durumdaki adaylara ne sebeple olursa olsun ikinci bir sınav hakkı verilmeyecektir.
6. Adaylar, “sınav giriş belgesi” alma ve sınav sonuç öğrenme işlemlerini (https://ikys.diyanet.gov.tr) adresi üzerinden gerçekleştireceklerdir.
7. Sınav sonuçları Başkanlığımız internet sitesinde (www.diyanet.gov.tr) ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında duyurulacaktır.
c) Atama İşlemleri
1. Atamalar, başarılı olan adaylar arasından en yüksek puandan başlamak suretiyle başarı sırasına göre ilan edilen kadro sayısınca yapılacaktır.
2. Sınav puanının eşit olması halinde, sırasıyla hizmet süresi fazla olana, doğum tarihi önce olana sıralamada öncelik verilecektir.
3. Atama işlemlerinin yapılması için belirlenen süre içinde geçerli bir mazereti olmaksızın müracaat etmeyenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır.
d) Diğer Hususlar;
1. Sınav öncesi, sonrası ve atama sürecindeki işlemlerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen adayların başvuru ve sınavları geçersiz sayılacağı gibi görev alsalar dahi görevleriyle ilişikleri kesilecektir. Bu durumdaki adaylar hiçbir hak talebinde bulunamayacaklardır.
2. Bu duyurudaki şartlar, sadece bu sınav ve bu sınava bağlı atamalar ile ilgilidir. Bundan sonraki sınav ve atamalar için müktesep teşkil etmez.
3. Sınav ve sonuçları ile ilgili Başkanlığımız internet sitesinde ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında yapılan tüm duyurular tebligat sayılacaktır. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
4. Sınav başvurularında adayın beyanı esas alınacaktır. Başkanlık, sınav ve atama sürecinin her aşamasında aday tarafından belirtilen hususlarda adaydan belge talep edebilecektir.
5. Sınavla ilgili iş ve işlemlerde faks ve e-mail ile işlem yapılmayacaktır. Adayların ıslak imzalı ve yazılı dilekçelerini İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne ulaştırmaları gerekmektedir.
6. Sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar sonuçların ilan edilmesinden itibaren 7 (yedi) gün içinde ıslak imzalı ve yazılı olarak Başkanlığımıza yapılacaktır. İtirazlar en fazla 15 (on beş) gün içinde incelenerek karara bağlanacak ve adaya bildirilecektir. Sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 7 (yedi) gün içinde ıslak imzalı ve yazılı olarak Başkanlığımıza ulaştırılmayan sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar, T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçeler ile e-mail ve faksla gönderilen dilekçe ve itirazlar dikkate alınmayacaktır.
7. Bu duyuruda yer almayan hususlarla ilgili olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun, Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği ile Vaizlik, Kur’an Kursu Öğreticiliği, İmam-Hatiplik ve Müezzin Kayyımlık Kadrolarına Atama ve Bu Kadroların Kariyer Basamaklarında Yükselme Yönetmeliği hükümleri geçerlidir.
D. SINAV KONULARI
1. Kur’an-ı Kerim (kıraat, anlam ve tefsir), (30)
2. Arapça, (30)
3. Dini bilgiler (hadis, fıkıh, kelam, İslam tarihi ve İslam ahlakı) ve hitabet, (30)
4. Başkanlık ve Devlet memurları ile ilgili mevzuat. (10)
• Vaizlik giriş sınavına katılacakların temel ve özel yeterliklerinin tespitinde, Başkanlığımız web sayfasında yayımlanan Diyanet İşleri Başkanlığı teşkilatında din hizmetlerini yürütenlerin temel ve özel yeterlik kriterleri esas alınır.
E. BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER
Adayların, aşağıdaki belgeleri başvuru esnasında İKYS görevlilerine ibraz etmeleri gerekmektedir. Belgelerini ibraz edemeyenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. Belgeler, kontrol edildikten sonra adaylara iade edilecektir.
1. T.C. Kimlik No’lu kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, pasaport veya ehliyet),
2. En az dört yıllık dinî yüksek öğrenim mezuniyetini gösterir diploma veya mezuniyet belgesi (Diploma yabancı bir ülkeden alınmışsa YÖK’ten alınacak denklik belgesi),
3. Sınava müracaat bitiş tarihi itibariyle ihtisas kursu bitirdiğini gösterir belge,
4. Hizmet sürelerini ve kazanılmış hak aylık derecelerini gösterir amirlerince onaylanmış hizmet cetveli,
NOT: Belgeler, atanmaya hak kazanan adaylar tarafından atama sürecinde ilgili birime teslim edilecektir.

F. İLETİŞİM

Yazışma Adresi:
Diyanet İşleri Başkanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığı
Üniversiteler Mah. Dumlupınar Blv. No:147/A 06800
Çankaya/ANKARA

Telefon :(0312) 295 70 00
D. İ.B. İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Bir Yorum Yazın

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.