Dokuz Eylül Üniv. Y. Lisans ve Doktora Programı

Dokuz Eylül Üniv. Y. Lisans ve Doktora Programı
Yayınlama: 29.06.2016
Düzenleme: 05.03.2021 22:37
474
A+
A-

2016-2017 GÜZ YARIYILI KONTENJANLARI KOŞULLARI

Anabilim Dalı ve Öğretim Programı
KONTENJAN / KOŞULLAR

İlköğretim Anabilim Dalı

İlköğretim Matematik Öğretmenliği Doktora (KONTENJAN: 3)
İlköğretim Matematik Öğretmenliği Yüksek Lisans pr 2016-2017 GÜZ YARIYILI KONTENJANLARI KOŞULLARI

Anabilim Dalı ve Öğretim ProgramıKONTENJAN / KOŞULLAR
İlköğretim Anabilim Dalı
İlköğretim Matematik Öğretmenliği Doktora (KONTENJAN: 3)
İlköğretim Matematik Öğretmenliği Yüksek Lisans programı mezunları başvurabilir.
ALES
SAYISAL 60
İlköğretim Matematik Öğretmenliği Yüksek Lisans (KONTENJAN: 15)
Eğitim Fakültesi Matematik Öğretmenliği, İlköğretim Matematik Öğretmenliği lisans mezunu olanlar başvurabilir.
ALES
SAYISAL 55
Fen Bilgisi Öğretmenliği Doktora (KONTENJAN: 5)
Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim Anabilim Dalı Fen Bilgisi Öğretmenliği Bilim Dalı yüksek lisans mezunları başvurabilir.
ALES
SAYISAL 60
Fen Bilgisi Öğretmenliği Yüksek Lisans (KONTENJAN: 9)
Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Fen Bilgisi Öğretmenliği ve Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi Bölümü Fizik, Kimya, Biyoloji Öğretmenliği Anabilim Dalları lisans mezunları başvurabilir.
ALES
SAYISAL 55
Sınıf Öğretmenliği Doktora (KONTENJAN: 10)
Eğitim Bilimleri, Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri Enstitülerinin herhangi bir bilim dalı yüksek lisans programlarından mezun olanlar başvurabilir.
Sınıf Öğretmenliği Yüksek Lisans programı mezunu olmayanlar Bilimsel Hazırlık Programını almak zorundadır.
ALES
EŞİT AĞIRLIKLI 60
Sınıf Öğretmenliği Yüksek Lisans (KONTENJAN: 15)
Eğitim Fakültelerinin herhangi bir bilim dalı lisans programlarından mezun olanlar başvurabilir.
Sınıf Öğretmenliği mezunu olmayanlar Bilimsel Hazırlık Programını izler.
ALES
EŞİT AĞIRLIKLI 55
Okul Öncesi Öğretmenliği Yüksek Lisans (KONTENJAN: 5)
Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği, Sınıf Öğretmenliği, Resim-İş Öğretmenliği, Müzik Öğretmenliği, Türkçe Öğretmenliği, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, Özel Eğitim Öğretmenliği, 4 yıllık Çocuk Gelişimi mezunları, Psikoloji, Psikolojik Danışma ve Rehberlik Programı lisans mezunu olanlar başvurabilir.
Okul Öncesi Öğretmenliği mezunu olmayanlar Bilimsel Hazırlık Programını izler.
ALES
EŞİT AĞIRLIKLI 55
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Yüksek Lisans (KONTENJAN: 12)
Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Eğitimi, Sınıf Öğretmenliği, Eğitim Bilimleri Bölümü, Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Bölümü, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü mezunları, Hukuk Fakültesi, Fakültelerin Siyaset Bilimi, Felsefe, Sosyoloji, Antropoloji, Arkeoloji lisans mezunu olanlar başvurabilir.
ALES
SÖZEL 55
Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Doktora (KONTENJAN: 5+2*)
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık yüksek lisans mezunları başvurabilir.
* Maltepe Askeri Lisesi için ayrılmıştır.
ALES
EŞİT AĞIRLIKLI 60
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Yüksek Lisans (KONTENJAN: 10+3*+1**)
Fakültelerin Psikolojik Danışma ve Rehberlik, Psikoloji lisans mezunları başvurabilir.
* Maltepe Askeri Lisesi için ayrılmıştır.
** İzmir Hava Eğitim Komutanlığı için ayrılmıştır.
ALES
EŞİT AĞIRLIKLI 55
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Tezsiz Yüksek Lisans (İ.Ö) (KONTENJAN: 50)
Eğitim Fakültelerinin herhangi bir lisans programından mezun olanlar ve/veya eğitim kurumlarında öğretmen/yönetici/müfettiş/ uzman olarak görev yapıyor olanlar ve/veya Öğretmenlik Formasyon Belgesi olanlar başvurabilir.
ALES
KOŞULU ARANMAZ
Eğitim Yönetimi ve Deneticiliği Doktora (KONTENJAN: 3)
Sosyoloji, Psikoloji, Ekonomi/İktisat, İşletme, Kamu Yönetimi yüksek lisans mezunları ile Eğitim Bilimleri Enstitüsü veya Sosyal Bilimler Enstitülerinin yüksek lisans programlarının herhangi birinden mezun olanlar başvurabilir.
Eğitim Yönetimi ve Deneticiliği yüksek lisans mezunu olmayanlar Bilimsel Hazırlık Programını izler.
ALES
SÖZEL 60
Eğitim Yönetimi ve Deneticiliği Yüksek Lisans (KONTENJAN: 15)
En az Dört Yıllık Fakülte veya Yüksekokul mezunları başvurabilir.
Eğitim Fakültesi mezunu olmayanlar Bilimsel Hazırlık Programını izler.
ALES
SÖZEL 55
Eğitim Yönetimi ve Deneticiliği Tezsiz Yüksek Lisans (İ.Ö) (KONTENJAN: 30)
Eğitim Fakültelerinin herhangi bir lisans programından mezun olanlar ya da dört yıllık lisans mezunu olup Öğretmenlik Formasyon Belgesi olanlar başvurabilir.
ALES
KOŞULU ARANMAZ
Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı
Resim-İş Öğretmenliği Doktora (KONTENJAN: 5)
Resim-İş Öğretmenliği Yüksek Lisans programından mezun olmak ve pedagojik formasyon almış olmak koşulu ile Güzel Sanatlar Enstitülerinin Resim ve Grafik Tasarım Bölümlerinde Yüksek Lisans yapmış olmak.
ALES
YÜKSEK OLAN 60
Resim-İş Öğretmenliği Yüksek Lisans (KONTENJAN: 10)
Eğitim Fakültelerinin Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı mezunu olmak, pedagojik formasyon almış olmak koşulu ile Güzel Sanatlar Fakültelerinin Resim ve Grafik Tasarım Bölümlerinden mezun olmak.
ALES
YÜKSEK OLAN 55
Müzik Öğretmenliği Doktora (KONTENJAN: 3)
Müzik Eğitimi alanında tezli Yüksek Lisans programından mezun olmak.
ALES
YÜKSEK OLAN 60
Müzik Öğretmenliği Yüksek Lisans (KONTENJAN: 7)
Eğitim Fakültelerinin Müzik Eğitimi, Devlet Konservatuvarı, Devlet Türk Müziği Konservatuvarı, Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bilimleri lisans mezunları başvurabilir.
Eğitim Fakülteleri mezunu olmayanlar Bilimsel Hazırlık Programı almak zorundadır.
ALES
YÜKSEK OLAN 55
Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Anabilim Dalı
Tarih Öğretmenliği Doktora (KONTENJAN: 3)
Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü ve Türkiyat Enstitüsü Tarih Yüksek Lisans Programlarından Mezun Olanlar başvurabilirler.
ALES
SÖZEL 60
Tarih Öğretmenliği Yüksek Lisans (KONTENJAN: 10)
Eğitim Fakültelerinin Tarih Eğitimi, Sosyal Bilgiler Eğitimi ile Edebiyat/Fen-Edebiyat Fakültelerinin Tarih lisans mezunları başvurabilir.
ALES
SÖZEL 55
Coğrafya Öğretmenliği Doktora (KONTENJAN: 5)
Eğitim Bilimleri Enstitülerinin Coğrafya Öğretmenliği Programı Yüksek Lisans Mezunları, Sosyal Bilimler Enstitülerinin Coğrafya Programı Yüksek Lisans Mezunları başvurabilir.
ALES
SÖZEL 60
Coğrafya Öğretmenliği Yüksek Lisans (KONTENJAN: 5)
Eğitim Fakültelerinin Coğrafya Eğitimi, Edebiyat/Fen-Edebiyat Fakültelerinin Coğrafya Bölümleri, Mühendislik Fakültelerinin Jeoloji, Jeofizik, Orman, Ziraat, Meteoroloji, Çevre Mühendislikleri, Haritacılık, CBS, Jeodezi Fotogrometri, Mimarlık, Şehir Bölge Planlama, İstatistik, Arkeoloji Bölümlerinin lisans mezunları başvurabilir.
ALES
SÖZEL 55
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Doktora (KONTENJAN: 3)
Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği, Türkçe Öğretmenliği yüksek lisans mezunları ile Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatı, Türk Dünyası Edebiyatı yüksek lisans mezunları başvurabilir.
ALES
SÖZEL 60
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Yüksek Lisans (KONTENJAN: 10+1*)
Eğitim Fakültelerinin Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi, Türkçe Eğitimi mezunları ile Edebiyat/Fen-Edebiyat Fakültelerinin Türk Dili ve Edebiyatı, Çağdaş Türk Lehçeleri bölümlerinden mezun olanlar başvurabilir.
* Maltepe Askeri Lisesi için ayrılmıştır.
ALES
SÖZEL 55
Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi Anabilim Dalı
Fizik Öğretmenliği Doktora (KONTENJAN: 5)
Fizik Öğretmenliği/Eğitimi Tezli Yüksek Lisans mezunları, Fizik/Fizik Mühendisliği/Nükleer Bilimler/Güneş Enerjisi/Sağlık Bilimleri Tezli Yüksek Lisans mezunları, Fizik Öğretmenliği/Eğitimi Tezsiz Yüksek Lisans mezunları, Fen Bilgisi Öğretmenliği/Eğitimi Tezli Yüksek Lisans mezunları, başvurabilir.
Fizik Öğretmenliği Tezli Yüksek Lisans mezunu olmayanlar bir yıl süreyle bilimsel hazırlık programını izler.
ALES
SAYISAL 60
Fizik Öğretmenliği Yüksek Lisans (KONTENJAN: 10)
Fizik Öğretmenliği/Eğitimi Tezsiz Yüksek Lisans mezunları, Fizik Öğretmenliği/Eğitimi Lisans mezunları, Fen Bilgisi Öğretmenliği/Eğitimi mezunları, Pedagojik formasyon almış Fizik, Fizik Mühendisliği mezunları, başvurabilir.
ALES
SAYISAL 55
Kimya Öğretmenliği Doktora (KONTENJAN: 5)
Eğitim Bilimleri Enstitüsü Kimya Öğretmenliği Tezli Yüksek Lisans, Kimya Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans, Fen Bilimleri/Nükleer Bilimler/Güneş Enerjisi/Yüksek Teknoloji vb. Enstitülerin Kimya, Biyokimya Yüksek Lisans mezunları başvurabilir.
Kimya Öğretmenliği Yüksek Lisans mezunu olmayanlar Bilimsel Hazırlık Programını izler.
ALES
SAYISAL 60
Kimya Öğretmenliği Yüksek Lisans (KONTENJAN: 3)
Fakültelerin Kimya Öğretmenliği/Eğitimi, Fen/Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya, Biyokimya Lisans mezunları başvurabilir.
Eğitim Fakültesi mezunu olmayanlar öğretmenlik formasyonu almamışsa Bilimsel Hazırlık programını izler.
ALES
SAYISAL 55
Biyoloji Öğretmenliği Doktora (KONTENJAN: 5)
Eğitim Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Öğretmenliği Yüksek Lisans, Biyoloji Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans, Fen Bilgisi Öğretmenliği Yüksek Lisans mezunları başvurabilir.
ALES
SAYISAL 60
Biyoloji Öğretmenliği Yüksek Lisans (KONTENJAN: 5)
Eğitim Fakültesi Biyoloji Öğretmenliği, Kimya Öğretmenliği, Fen Bilgisi Öğretmenliği, Sınıf Öğretmenliği Lisans mezunları, Fen/Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji, Biyokimya, Moleküler Biyoloji ve Genetik Lisans mezunları, Hemşirelik Fakültesi/Yüksekokulu mezunları başvurabilir.
ALES
SAYISAL 55
Matematik Öğretmenliği Doktora (KONTENJAN: 5)
Matematik Öğretmenliği Yüksek Lisans, İlköğretim Matematik Öğretmenliği Yüksek Lisans mezunları başvurabilir.
ALES
SAYISAL 60
Matematik Öğretmenliği Yüksek Lisans (KONTENJAN: 12)
Fakültelerin Matematik Öğretmenliği/Eğitimi, İlköğretim Matematik Öğretmenliği/Eğitimi Lisans mezunları başvurabilir. Fen fakültelerinin Matematik Bölümü veya Mühendislik fakültelerinin Matematik Mühendisliği Bölümleri Lisans mezunları başvurabilir.
Başvuruda bulunan ve kabul edilen Fen Fakültesi Matematik Bölümü Lisans Mezunları Formasyon Sertifika Programını başarı ile tamamladıkları durumda Bilimsel Hazırlıktan muaf sayılacaktır.
ALES
SAYISAL 55
Yabancı Diller Eğitimi Anabilim Dalı
İngilizce Öğretmenliği Doktora (KONTENJAN: 3+2*)
Yüksek lisansını İngilizce Öğretmenliği/ İngiliz Dili Eğitimi alanında yapmış olmalılar.
* Maltepe Askeri Lisesi için ayrılmıştır.
ALES
SÖZEL 60
İngilizce Öğretmenliği Yüksek Lisans (KONTENJAN: 6+3*+1**)
Fakültelerin İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dili Eğitimi, İngiliz Dili Edebiyatı ve Amerikan Kültürü ve Edebiyatı lisans mezunları başvurabilir.
* Maltepe Askeri Lisesi için ayrılmıştır.
** İzmir Hava Eğitim Komutanlığı için ayrılmıştır.
ALES
SÖZEL 55
Fransızca Öğretmenliği Yüksek Lisans (KONTENJAN: 5)
Fransız Dili Eğitimi, Fransız Mütercim-Tercümanlık, Fransız Dili ve Edebiyatı lisans mezunu olanlar başvurabilir.
ALES
SÖZEL 55
Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı
Türkçe Öğretmenliği Doktora (KONTENJAN: 6)
Enstitülerin Türkçe Öğretmenliği/Eğitimi, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği/Eğitimi, Yabancı Dil Olarak Türkçe Anabilim Dalı yüksek lisans mezunları başvurabilir.
ALES
SÖZEL 60
Türkçe Öğretmenliği Yüksek Lisans (KONTENJAN: 15)
Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği, Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi, Edebiyat/Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı, Dilbilim Bölümü lisans mezunları başvurabilir.
ALES
SÖZEL 55
Özel Eğitim Anabilim Dalı
Özel Eğitim Yüksek Lisans (KONTENJAN: 10)
Eğitim Fakültelerinin herhangi bir lisans programından mezun olanlar, Fakültelerin Psikoloji, Çocuk Gelişimi lisans mezunları, Tıp Fakültesi mezunları, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Fakültesi/Yüksekokulu (4 yıllık) mezunları, Hemşirelik Fakültesi/Yüksekokulu (4 yıllık) mezunları başvurabilir.
Zihin Engelliler Öğretmenliği, Özel Eğitim, İşitme Engellilerin Eğitimi, Görme Engellilerin Eğitimi Bölümü mezunu olmayanlar Bilimsel Hazırlık Programını izler.
ALES
SÖZEL 55
Özel Eğitim Doktora (KONTENJAN: 10)
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Çocuk Gelişimi, Sınıf Öğretmenliği, Okul Öncesi Öğretmenliği, Psikoloji, Özel Eğitim(Zihin, İşitme, Görme ve Üstün Yetenekliler) Tezli Yüksek Lisans diplomasına sahip olmak.
ALES
SÖZEL 60
Aile Eğitimi ve Danışmanlığı Anabilim Dalı
Aile Eğitimi ve Danışmanlığı Yüksek Lisans (KONTENJAN: 10)
Psikoloji, Sosyoloji, Felsefe, Sosyal Çalışma, Sosyal Hizmetler, Kültürel Çalışmalar, Hukuk, Tıp, Hemşirelik Lisans mezunları ile Eğitim Fakültelerinin Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Sınıf Öğretmenliği, Okul Öncesi Öğretmenliği, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Lisans mezunları başvurabilir.
ALES
SÖZEL 55
Aile Eğitimi ve Danışmanlığı Tezsiz Yüksek Lisans (İ.Ö) (KONTENJAN: 40)
Psikoloji, Sosyoloji, Felsefe, Sosyal Çalışma, Sosyal Hizmetler, Hukuk, Tıp, İşletme, İktisat, Kamu Yönetimi, Kültürel Çalışmalar ve Hemşirelik Lisans mezunları, Eğitim Fakültelerinin herhangi bir lisans programından mezun olanlar ve/veya eğitim kurumlarında öğretmen/yönetici, müfettiş veya uzman olarak görev yapıyor/yapmış olanlar ile Aile ve Çocuk Mahkemelerinde uzman olarak çalışanlar başvurabilir.
ALES
KOŞULU ARANMAZ
Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Anabilim Dalı
Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Yüksek Lisans (KONTENJAN: 5+1*+5***)
Türkiye’deki Üniversitelerin Dil ve Edebiyat Bölümleri, Dil Eğitimi, Dil ve Kültür, Dilbilim, Mütercim Tercümanlık Bölümü ve/veya Anabilim Dalından mezun olanlar; Yabancı Kontenjana kendi ülkesinde herhangi bir lisans programından mezun olanlar başvurabilir.
* Maltepe Askeri Lisesi için ayrılmıştır.
*** Yabancı Uyruklu adaylar.
ALES
SÖZEL 55
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Yüksek Lisans (KONTENJAN: 12)
Fakültelerin Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi, Özel Eğitim Bölümü, İngilizce Öğretmenliği, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri, İstatistik, Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik Elektronik Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği lisans mezunları başvurabilir.
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Bölümü mezunları dışındakilerin Bilimsel Hazırlık alıp almayacaklarına Anabilim Dalı Kurulu karar verir.
ALES
SAYISAL 55
Çevre Eğitimi Anabilim Dalı
Çevre Eğitimi Yüksek Lisans (KONTENJAN: 5)
Eğitim Fakültesi, Fen Fakültesi, Edebiyat Fakültesi, Orman Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Çevre Mühendisliği, Ziraat Fakültesi, Denizcilik Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Fakültesi, İletişim Fakültesi, Hukuk Fakültesi, Turizm Fakültesi lisans mezunları başvurabilir.
ALES
EŞİT AĞIRLIKLI 55
Çevre Eğitimi Tezsiz Yüksek Lisans (İ.Ö) (KONTENJAN: 50)
Eğitim Fakültesi, Fen Fakültesi, Edebiyat Fakültesi, Orman Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Çevre Mühendisliği, Ziraat Fakültesi, Denizcilik Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Fakültesi, İletişim Fakültesi, Hukuk Fakültesi, Turizm Fakültesi lisans mezunları başvurabilir.
ALES
KOŞULU ARANMAZ
BaşlangıçBitiş
Lisansüstü programlarına başvuruların kabul edilmesi18 Temmuz 201629 Temmuz 2016
Yazılı ve sözlü değerlendirmeler
Tezli Yüksek Lisans Yazılı Değerlendirme08 Ağustos 2016 Saat:10.00
Tezsiz Yüksek Lisans Yazılı Değerlendirme08 Ağustos 2016 Saat:14.00
Tezli Yüksek Lisans Sözlü Değerlendirme09 Ağustos 2016
Tezsiz Yüksek Lisans Sözlü Değerlendirme10 Ağustos 2016
Doktora Yazılı Değerlendirme11 Ağustos 2016
Doktora Sözlü Değerlendirme
Başarılı adayların duyurulması22 Ağustos 201626 Ağustos 2016
Kesin kayıtlar29 Ağustos 201602 Eylül 2016
Yedek kayıtlar05 Eylül 201605 Eylül 2016

2016-2017 GÜZ Dönemi Lisansüstü Başvuruları

Üniversitemiz FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ’ne 2016/2017 Öğretim Yılı GÜZ Yarıyılı “TEZLİ YÜKSEK LİSANS, TEZSİZ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA” öğretimine alınacak öğrencilerin, her anabilim dalı için başvurabilecekleri öğretim programları, öğrenci kontenjanları, bu programlara kabul edilebilmeleri için gerekli unvanları; lisans ve yüksek lisans diplomaları ile her program için mülakat tarihi ve saatleri aşağıda “İlişkili Dosyalar” bölümündeki ilgili dosyalarda duyurulmuştur.

Aşağıda belirtilen belgelere sahip adayların; 08-18 Ağustos 2016 saat 17.00’ye kadar, Fen Bilimleri Enstitüsü web sayfasında (http://www.fbe.deu.edu.tr) açıklanacak başvuru sistemi üzerinden başvuru yapmaları gerekmektedir.

Başvuru Şartları:

İlanda belirtilen diploma unvanına sahip olmak.

ALES (Sayısal); Yüksek Lisans için 55 puan, Doktora için 60 puan (Son üç yıl içinde alınmış olmak koşulu ile)

İngilizce Yeterlik Belgesi; Yüksek Lisans için Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği gereği başvuracak Adayların ÖSYM tarafından yapılan merkezi yabancı dil sınavından (İngilizce) en az 50 puan (Son 5 yıl içinde ) veya ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilen sınavların herhangi birinden (son 3 yıl içinde) bu puan muadili bir puanı aldığını belgelendirmesi, belgelendiremeyenlerin Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü tarafından yapılan Yabancı Dil Yeterlik Sınavından en az 55 puan almaları gerekmektedir.

Doktora için ÖSYM tarafından yapılan merkezi yabancı dil sınavından (İngilizce) en az 60 puan (Son 5 yıl içinde ) veya ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilen sınavların herhangi birinden bu puan muadili bir puanı (Son 3 yıl içinde ) aldığını belgelendirmeleri gerekmektedir.

Doktora için Yüksek Lisans kademesi ağırlıklı not ortalamasının 100 (Yüz) üzerinden en az 80 (Seksen), 4.00 (Dört) üzerinden en az 3.00 (Üç) veya bunların eşdeğeri olması gerekmektedir.

Kontenjanlar için TIKLAYINIZ


T.C

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

LİSANSÜSTÜ KONTENJANLAR VE LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA BAŞVURU ÖNKOŞULLARI

2016-2017 GÜZ YARIYILI

ANABİLİM DALIPROGRAMALES

Puan Türü

ALES Puanı

(en az)

KONTENJANDİPLOMA
ANATOMİAnatomi YLSAY55Öğrenci AlınmayacakTıp Fakültesi, Diş Hekimliği, Tıbbi Biyolojik Bilimler, Fen Fakültesi, Fen-Ed. Fakültesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Biyoloji, Zooloji
Anatomi DRSAY60Öğrenci AlınmayacakTıp Fakültesi, Anatomi Yüksek Lisans
BEDEN EĞİTİMİ VE SPORHareket Ve Antrenman Bilimi YLEA/SAY/SÖZ554+

1 adet Maltepe As.Lisesi

Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu mezunları, Eğitim Fakülteleri Beden Eğitimi ve Spor Bölümü mezunları, Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksek Okulu mezunları
Sporda Psiko-Sosyal Alanlar YLEA/SAY/SÖZ55Öğrenci AlınmayacakBeden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu mezunları, Eğitim Fakülteleri Beden Eğitimi ve Spor Bölümü mezunları, Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksek Okulu mezunları
BİYOFİZİKBiyofizik YLSAY552Dört yıllık lisans mezunu olmak ve iyi derecede İngilizce bilmek.
Biyofizik DRSAY6024 Yıllık fakülte mezunu ve herhangi bir dalda yüksek lisans yapmış olmak, 5 ya da 6 yıllık fakülte mezunu olmak veya Tıp Doktoru olmak, Fizik, Biyoloji, Psikoloji, Mühendislik Bilimleri, Matematik, İstatistik, Biyomedikal, Tıbbi Biyoloji ve Genetik, Biyokimya Yüksek Lisansı olmak.
BİYOKİMYABiyokimya YLSAY/EA553Biyoteknoloji, biyomühendislik, biyokimya, biyoloji, kimya, eczacılık, diş hekimliği, veterinerlik ve tıp fakültelerinden mezun olanlar. Ayrıca tam gün devam mecburiyeti vardır.
Biyokimya DRSAY/EA603Tıp Fakültesi, Biyokimya Yüksek Lisans, Tıbbi Biyoloji, Moleküler Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Biyoteknoloji, Biyomühendislik, biyokimya, Moleküler Tıp programlarında Yüksek lisans yapmış olmak
BİYOMEKANİKBiyomekanik YLEA/SAY/SÖZ554En az 4 yıllık bir fakülteden mezun olanlar.
Biyomekanik DREA/SAY/SÖZ602Biyomekanik yüksek lisans derecesine sahip adaylar, Tıp fakültesi mezunu adaylar, fen bölümleri, (Fizik, Kimya, Biyoloji, Matematik) mühendislik bölümleri, (Makina, Bilgisayar, Metalurji ve Malzeme, Mekatronik, Elektrik ve Elektronik) yüksek lisans derecesine sahip adaylar başvuru yapabilir.
Biyomühendislik DREA/SAY/SÖZ602Fen Bilimleri veya Sağlık Bilimleri alanından alınmış olan Yüksek lisans derecesine sahip olmak veya Tıp Fakültelerinden mezun olmak. Programın eğitim dili tümüyle İngilizce olup, dolayısıyla adayların (YDS/ KPDS/ÜDS’den en az 70) puan almış olması veya ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavından bu puan muadili bir puan alındığına dair belge getirmesi.
FARMAKOLOJİFarmakoloji YLSAY552Diş Hekimliği, Tıbbi Biyoloji, Eczacılık, Tıp Fakültesi ya da Veteriner Fakültesi, Biyokimya Lisans, Biyolojik Bilimler Lisans, Moleküler Biyoloji ve Genetik Lisans, Biyoloji Lisans mezunu, Hemşirelik ve Ebelik lisans diploması olanlar
Farmakoloji DRSAY601Eczacılık Fakültesi mezunu, Tıp Doktoru veya DEÜ Tıp Fakültesi Dönem I.sinin ön koşulsuz alınması., Farmakoloji veya Toksikoloji Yüksek lisans mezunları başvurabilir.
Toksikoloji YLSAY552Tıp Fak., Diş Hekimliği Fak., Eczacılık Fak., Fen Fak., Biyomühendislik Fak., Çevre Mühendisliği Fak., Kimya Mühendisliği Fak. Mezunu ve ilgili dallarda lisans mezunu olmak.
Toksikoloji DRSAY601Farmakoloji veya Toksikoloji veya Farmasötik Toksikoloji Yüksek Lisans Diploması ya da Tıp Fakültesi Diploması
Klinik İlaç Araştırmaları YLSAY555Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Hemşirelik Yüksekokulu/Fakültesi lisans programı mezunları, Fen Fakültesinin Biyokimya, Kimya ve Biyoloji mezunları, Farmakoloji Yüksek Lisans ve doktora programları mezunları ile uzman hekimler başvurabilir.
FİZİK TEDAVİ

VE

REHABİLİTASYON

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon YLSAY553Fakülte ve Yüksekokulların Fizyoterapi ve Rehabilitasyon veya Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü Lisans mezunu olmak
Fizik Tedavi ve Rehabilitas. (İng) YLSAY55Öğrenci AlınmayacakYurtdışında minimum 3 yıl / tam zamanlı lisans eğitimi veren Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon programından, Türkiye’de 4 yıl / tam zamanlı lisans eğitimi veren Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Lisans programından veya Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu’ndan mezun olmak, lisans diplomasını İngilizce dilinde veren bir üniversiteden almış olmak ve/veya Amerikan, İngiliz Kültür Merkezlerince verilen uluslararası düzeyde geçerli (TOEFL, Cambridge gibi) bir yeterlilik belgesine veya merkezi sistemle yapılan kamu personeli yabancı dil sınavında en az %70 başarı notuna sahip olmak.
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon DRSAY604Fizyoterapi alanında yüksek lisans programlarından birini tamamlamış olanlar, Fizyoterapist ünvanı veren lisans programlarından mezun olmak şartı ile, ilgili başka yüksek lisans programlarını başarı ile tamamlamış olan öğrenciler programa başvurabilirler
FİZYOTERAPİ

VE

REHABİLİTASYON

Nörolojik Fizyoterapi – Rehabilitasyon YLSAY553Fakülte ve Yüksekokulların Fizyoterapi ve Rehabilitasyon veya Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü Lisans mezunu olmak
Muskuloskeletal Fizyoterapi YLSAY552Fakülte ve Yüksekokulların Fizyoterapi ve Rehabilitasyon veya Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü Lisans mezunu olmak
Ortopedik Fizyoterapi YLSAY554Fakülte ve Yüksekokulların Fizyoterapi ve Rehabilitasyon veya Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü Lisans mezunu olmak
Protez-Ortez YLSAY552Fakülte ve Yüksekokulların Fizyoterapi ve Rehabilitasyon veya Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü Lisans mezunu olmak
Geriatrik Fizyoterapi YLSAY552Fakülte ve Yüksekokulların Fizyoterapi ve Rehabilitasyon veya Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü Lisans mezunu olmak
FİZYOLOJİEgzersiz Fizyolojisi YLEA/SAY/SÖZ553Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu mezunları, Eğitim Fakülteleri Beden Eğitimi ve Spor Bölümü mezunları, Spor Bilimleri ve Teknolojisi YO mezunları, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon YO mezunları ya da Fakülte mezunları, Tıp Fakültesi mezunları veya herhangi bir spor dalında antrenörlük belgesine sahip olan diğer 4 yıllık lisans programları mezunları, Hemşirelik Yüksek Okulu ya da Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Yüksek Okulu mezunları
Egzersiz Fizyolojisi (Tezsiz) II. Öğretim YLEA/SAY/SÖZ5515*

(sayfa sonundaki açıklamayı okuyunuz)

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu mezunları, Eğitim Fakülteleri Beden Eğitimi ve Spor Bölümü mezunları, Spor Bilimleri ve Teknolojisi YO mezunları, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon YO mezunları ya da Fakülte mezunları, Tıp Fakültesi mezunları veya herhangi bir spor dalında antrenörlük belgesine sahip olan diğer 4 yıllık lisans programları mezunları, Hemşirelik Yüksek Okulu ya da Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Yüksek Okulu mezunları
Egzersiz Fizyolojisi DREA/SAY/SÖZ602Spor fizyolojisi yüksek lisans, spor bilimleri ile ilişkili her hangi bir alanda yüksek lisans, fizik tedavi ve rehabilitasyon yüksek lisans, fizyoloji yüksek lisans tıp fakültesi mezunları adaylar arasından kabul edilir.
Fizyoloji YLSAY553Sağlık Bilimleri, Fen Bilimleri, Yaşam Bilimleri, Mühendislik Bilimleri alanlarından ve Psikoloji Bölümünden lisans derecesine sahip adaylar arasından kabul edilir.
Fizyoloji DRSAY602Tıp Fakültesi veya Veteriner Fakültesi mezunu olmak yada Fizyoloji Yüksek Lisans yapmış olmak
HALK SAĞLIĞIHalk Sağlığı YLEA/SAY/SÖZ5510En az 4 yıllık fakülte mezunu olmak, Yurt dışından başvurular için en az 5 yıllık fakülte mezunu olmak,
Halk Sağlığı DREA/SAY/SÖZ601Tıp Fakültesi mezunları, en az 4 yıllık fakülte mezunu olup halk sağlığı, iş sağlığı ya da iş sağlığı ve güvenliği yüksek lisansı yapanlar
İş Sağlığı DREA/SAY/SÖZ601Tıp Fakültesi mezunları, en az 4 yıllık fakülte mezunu olup halk sağlığı, iş sağlığı ya da iş sağlığı ve güvenliği yüksek lisansı yapanlar
HEMŞİRELİKCerrahi Hastalıkları Hemşireliği YLEA/SAY/SÖZ553Hemşirelikte lisans programından mezun olmak
Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği DREA/SAY/SÖZ601Hemşirelikte Yüksek Lisans programından mezun olmak
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği YLEA/SAY/SÖZ553Hemşirelikte lisans programından mezun olmak
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği DREA/SAY/SÖZ60Öğrenci AlınmayacakHemşirelikte Yüksek Lisans programından mezun olmak
Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği YLEA/SAY/SÖZ554Hemşirelikte lisans programından mezun olmak
Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği DREA/SAY/SÖZ60Öğrenci AlınmayacakHemşirelikte Yüksek Lisans programından mezun olmak
Halk Sağlığı Hemşireliği YLEA/SAY/SÖZ554Hemşirelikte lisans programından mezun olmak
Halk Sağlığı Hemşireliği DREA/SAY/SÖZ603Hemşirelikte Yüksek Lisans programından mezun olmak
Hemşirelik Esasları YLEA/SAY/SÖZ554Hemşirelikte lisans programından mezun olmak
Hemşirelik Esasları DREA/SAY/SÖZ60Öğrenci AlınmayacakHemşirelikte Yüksek Lisans programından mezun olmak
Hemşirelikte Yönetim YLEA/SAY/SÖZ554Hemşirelikte lisans programından mezun olmak
Hemşirelikte Yönetim DREA/SAY/SÖZ60Öğrenci AlınmayacakHemşirelikte Yüksek Lisans programından mezun olmak
İç Hastalıkları Hemşireliği YLEA/SAY/SÖZ5516Hemşirelikte lisans programından mezun olmak
İç Hastalıkları Hemşireliği DREA/SAY/SÖZ601Hemşirelikte Yüksek Lisans programından mezun olmak
İş Sağlığı Hemşireliği YLEA/SAY/SÖZ55Öğrenci AlınmayacakHemşirelikte lisans programından mezun olmak
Onkoloji Hemşireliği YLEA/SAY/SÖZ554Hemşirelikte lisans programından mezun olmak
Psikiyatri Hemşireliği YLEA/SAY/SÖZ555Hemşirelikte lisans programından mezun olmak
Psikiyatri Hemşireliği DREA/SAY/SÖZ603Hemşirelikte Yüksek Lisans programından mezun olmak
HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİHistoloji-Embriyoloji YLSAY552+

1 adet KKTC

Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği, Tıbbi Biyolojik Bilimler, Fen Fakültesi, Fen-Ed. Fakültesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Biyoloji, Zooloji (5 yıllık lisans mezunu)
Histoloji-Embriyoloji DRSAY60Öğrenci AlınmayacakTıp Fakültesi, Histoloji-Embriyoloji Yüksek Lisans
KARDİYOPULMONER FİZYOTERAPİKardiyopulmoner Fizyoterapi YLSAY553Fakülte ve Yüksekokulların Fizyoterapi ve Rehabilitasyon veya Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü Lisans mezunu olmak
KULAK BURUN BOĞAZOdyoloji YLSAY554Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Psikoloji, Fen Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü, Fen Fakültesi Fizik Bölümü, İşitme Engelliler Öğretmenliği, Odyoloji Bölümü, Mühendislik Fakültesi Biyomühendislik Bölümü mezunu
Odyoloji DRSAY60Öğrenci AlınmayacakOdyoloji Yüksek Lisans mezunu olmak.
LABORATUVAR HAYVANLARI BİLİMİLaboratuvar Hayvanları Bilimi YLEA553Tıp, Veteriner, Diş Hekimliği, Eczacılık, Biyoloji mezunu olmak
Laboratuvar Hayvanları Bilimi DREA60Öğrenci AlınmayacakVeteriner, Tıp, Diş Hekimliği Fakültesi mezunu ya da Fen veya Sağlık Bilimlerinde yüksek lisans yapmış olmak.
MEDİKAL FİZİKMedikal Fizik YLSAY554Fen Fakülteleri Fizik Bölümü, Mühendislik Fakültelerinden Fizik Mühendisliği ve Nükleer Fizik ve Nükleer Enerji Mühendisliği, Biyomedikal, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği mezunları.
Medikal Fizik DRSAY601Fizik, Medikal Fizik, Radyoterapi Fiziği, Sağlık Fiziği, Biyofizik alanlarında ya da Mühendislik Fakültelerinden Bilgisayar Mühendisliği, Nükleer Fizik ve Nükleer Enerji Mühendisliği, Biyomedikal, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Tıbbi Biyoloji, Tıbbi Biyoloji ve Genetik, Biyoloji, Moleküler Tıp, Biyokimya Yüksek Lisansı yapmış olmak.
MEDİKAL İNFORMATİKTıbbi Bilişim YLSAY555Tıp doktoru (MD) derecesine sahip olmak. Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Biyomedikal Mühendislik ya da eşdeğer bir lisans derecesine sahip olmak. Fen Fakültesi Biyoloji, Moleküler Biyoloji, Biyoteknoloji, Biyokimya, Biyoinformatik ya da eşdeğer bölümlerinden lisans derecesine sahip olmak. Hemşirelik Yüksekokulu lisans derecesine sahip olmak. Bilgisayar bilimi ile ilgili giriş sınavında başarılı olmak.
MİKROBİYOLOJİ

VE

KLİNİK MİKROBİYOLOJİ

Mikrobiyoloji YLSAY558Fen Fakültelerinin Mikrobiyoloji, Biyoloji, Moleküler Biyoloji ya da Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümleri mezunu. Tıbbi Biyolojik Bilimler mezunu, Mühendislik Fakültelerinin Biyomühendislik Bölümü mezunu, Tıp Fakültesi mezunu, Diş Hekimliği Fakültesi mezunu, Veterinerlik Fakültesi mezunu, Eczacılık Fakültesi mezunu olmak.
Mikrobiyoloji DRSAY602Mikrobiyoloji veya Klinik Mikrobiyoloji Yüksek Lisans mezunu, Tıp Fakültesi mezunu, Tıbbi Biyoloji ve Genetik Yüksek Lisans mezunu.
MOLEKÜLER TIPMoleküler Tıp YLSAY/EA556En az dört yıllık fakülte mezunu olmak
Moleküler Tıp DREA – SAY604Tıp Fakültesi mezunu olmak, ya da Fen Veteriner Diş hekimliği Eczacılık ve Mühendislik Fakültesi Mezunu olup Sağlık Bilimlerinde ya da Fen Bilimlerinde Yüksek Lisans yapmış olmak.
ONKOLOJİTemel Onkoloji YLSAY5510Tıp Doktoru, Veteriner Hekimler, Diş Hekimleri, Eczacılık, Genetik ve Moleküler Genetik, Kimya, Biyokimya, Biyoloji, Biyomühendislik bölümleri mezunları.
Temel Onkoloji DRSAY608Tıp Fakültesi mezunu veya Temel Onkoloji Yüksek Lisans Mezunları
Kanser Epidemiyolojisi YLSAY555Sağlık bilimleri alanında Lisans mezunu olmak (Tıp Fakültesi, Hemşirelik Bölüm/Yüksekokulu/Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Veterinerlik Fakültesi, Fizyoterapi Yüksek Okul ve/veya bölümleri )
Translasyonel Onkoloji YLSAY555Fen Fakültesi (Biyoteknoloji), Diş Hekimliği, Eczacılık, Veterinerlik, Hemşirelik ve Fizyoterapi Lisans, Tıp Fakültelerinden lisans mezunları ve tüm mühendislik dalları.
PARAZİTOLOJİTıbbi Parazitoloji YLSAY/EA553Dört yıllık üniversite mezunu olmak.
Tıbbi Parazitoloji DRSAY/EA602Tıp Fakültesi, Tıbbi Parazitoloji Yüksek Lisans, Mikrobiyoloji ve/veya Klinik Mikrobiyoloji yüksek lisans mezunu olmak
PERFÜZYON TEKNİKLERİPerfüzyon Teknikleri YLSAY/EA555T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenmiş olan ‘Perfüzyonist Eğitim Programları’na katılarak, yapılmış olan yazılı ve uygulama sınavlarından başarılı olup “Perfüzyonistlik Yetki Belgesi” ne sahip lisans mezunu olanlar veya Sağlık ve Yaşam Bilimleri ile ilgili lisans mezunlarından Tıp, Veterinerlik, Eczacılık Fakülte mezunları, ile Moleküler Biyoloji, Biyoloji, Tıbbi Biyoloji, Kimya, Fizik, Biyomühendislik, Biyoteknoloji, Genetik, hemşirelik lisans mezunları başvurabilirler.
RADYOFARMASÖTİK BİLİMLERRadyofarmasötik Bilimler YLSAY55Öğrenci AlınmayacakEczacılık, Fizik, Kimya, Biyokimya, Biyoloji, Kimya Mühendisliği lisans mezunları ya da eşdeğeri bir lisans programından mezun olanlar ile tıp fakültesi mezunları kabul edilir.
SAĞLIKTA KALİTE GELİŞTİRME VE AKREDİTASYONSağlıkta Kalite Geliştirme ve Akreditasyon YLEA/SAY/SÖZ5510Sağlıkta Kalite Yönetimi yönelimi için en az dört yıllık lisans mezunları bu programa başvurabilirler.
SİNİRBİLİMLERTemel Sinirbilimler YLSAY552Fen Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Fen Bölümleri, Mühendislik Fakültesi, Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Veteriner Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Y.O. mezunu olmak.
Temel Sinirbilimler DRSAY606Tıp Doktoru olmak veya sinirbilimler (Temel ve Klinik) Yüksek Lisans mezunu olmak.
Klinik Sinirbilimler YLSAY556Tıp Fakültesi, Psikoloji, Yüksek Hemşirelik, Sosyal Hizmetler Yüksekokulu mezunu olmak.
TIBBİ BİYOLOJİ VE GENETİKTıbbi Biyoloji ve Genetik YLSAY/EA5522En az dört yıllık bir Fakülteden mezun olanlar
Tıbbi Biyoloji ve Genetik DRSAY/EA608En az bir Yüksek Lisans, Tıp, Veteriner, Diş Hekimliği ya da eşdeğeri diploma sahibi olmak.
TIP EĞİTİMİTıp Eğitimi YLEA55Öğrenci AlınmayacakTıp Fakültesi mezunu olmak.
Tıp Eğitimi DREA60Öğrenci AlınmayacakTıp Fakültesi mezunu olmak.
TRANSLASYONEL TIPTranslasyonel Tıp YLSAY/EA5510Temel bilimlerden (Biyoloji, Fizik, Kimya, Biyofizik, Biyokimya, Tıbbi Genetik) lisans sahibi olmak, Sağlık bilimleri fakülteleri ve yüksekokullarından (Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık, Hemşirelik, Veterinerlik, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon), Mühendislik Fakültelerinden lisans sahibi olmak
UYKU VE BİLİNÇ DURUMLARITemel Uyku ve Bilinç Durumları YLEA55Öğrenci AlınmayacakTıp, Fizik, Biyoloji, Genetik, Psikoloji, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Biyomedikal Mühendisliği lisans mezunları ya da eşdeğeri bir lisans programından mezun olanlar kabul edilir.
Klinik Uyku ve Bilinç Durumları YLEA55Öğrenci AlınmayacakTıp Fakültesi lisans mezunu olup anestezi, biyofizik, göğüs hastalıkları, Kulak-Burun-Boğaz, Nöroloji, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları alanında uzmanlık eğitimi veya doktora yapmış olanlar kabul edilir.

Bir Yorum Yazın

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.